Beboere i Helstrup 1900 - 60
Elbækvej, Gl. Silkeborgvej, Hedebakken, Helstrupvej, Kirkebakken, Lyngbakken, Milskovvej, Randersvej, Syrenbakken, Åsagervej
Elbækvej
1. 8a (fol 9)
R1862/FT01/VU04 Laust Pedersen, gårdejer (f. Helstrup 1844-1914) + Mette Jensdatter (f. Langå 1851-1907)
VU09 Niels Laursen, gårdejer
R1910/FT16 VU20 I.P.R. Peter Skipper, grd. (f. 1845- ) + Sine S. (f. 1852- )
R1920/FT21/30/39/71 (søn af Jens H., Helstrupgaard:) Niels Offersen Hesselberg (f. Helstrup 1890/91-1971), gdr + Annine Hesselberg (1899-1939), Glentevej 5,Randers; tidl. Helstrup; sfb: Helstrup by + (FT 1921) Jens Hesselberg Nielsen, enkemand (f. Helstrup 1852 -1927) (fra Matr. Nr. 12a Gl. Silkeborgvej 6)
R1939 Einar Marius Møller Jensen
R1939 Aage Toftemark
R1941/VU1945 Erhardt Erhardtsen, gdr.
R1945/47 Anker Nyborg Laursen, gdr. (8a 8d 8i 27c)
R1947 Peter Thrige Andersen
R1948/1951/87 Ole Peter Thougaard (1900-87), gdr + Dagmar Elisabeth Thougaard (1911-83)

2. (tidl. Milskovvej 2) 10d (fol 40)
FT1901 (hus)/VU04: nr. 49: Hans Mogensen, Daglejer, arbejdsmand (f. Helstrup 1864 -1954 i Grensten) +Oline M. (f. Enslev 1870-1942 i Grensten) [jeg tror, de boede her; eller Gl. Silkeborgvej 16x] (til Grensten)

R1901/Ma 1904-16/VU09 /Skat 1907-16 /VU16 Kirsten Christensen, husejerske, ifølge købekontrakt dat. 24/7 1901 (B46-SP36-læst 1902 24. april no. 4, og skøde af 3. april 1902.)
VU04/09 Kirsten Kristensen
FT1916 mangler Kirsten Christensen; måske bor hun i et andet sogn hos familie; hun dør 6. dec 1917 som enke i Helstrup!
R1917 Niels Astrup Hesselberg (se nr. 3) og Chr. Poul Christensen
R1919/VU20/FT21 Aksel Andersen, hmd./handelsmand (f. Glæsborg 1882- ) + Petrea A. (f. Hammel 1882- ) fra matr 5c Milskovvej 20
R1921/VU23/27 Jens Hesselbjerg Nielsen (f. 1852-1927) fra Gl. Silkeborgvej 6
R1928/VU32 Niels Astrup Hesselberg, husejer (se nr. 3)
o. 1950 Niels Astrup Hesselberg (f.ØV 1879-1951), gdr/vejmand + Mette Martine Hesselberg (1885-1954) se Matr, nr. 7a. og 10d.
VU1940 Mat 10d, Elbækvej 2; se fol 40
VU1940/50 Niels Astrup Hesselberg (fra nr. 3)
R1954 Rasmus Andersen Kjær (f. 1890- )
1956/70 Helge Egon Svendsen, arbm. (f. 1926- ) + Klara Svendsen (f. 1924- )
1973/88/95 Leif Bay Jensen, smed/svejser + Hanne M Jensen, syerske

3. "Helstrup Vestergard" 7a (fol 7)
R1874/FT01/VU04/09(!) Henrik Hansen, gårdejer ( f. Helstrup 1836-1914) + Johanne Andersen (f. Taanum 1842-1909)
R1909/FT21/VU23/o. 1950 Niels Astrup Hesselberg, grd. (f.ØV/Helstrup 1879-1951)
(søn af Jens H., Helstrupgaard), gdr/vejmand + Mette Martine Hansen (f. Helstrup 1885-1954)
se Matr, nr. 7a. og 10d. VU1940 Mat 10d, Elbækvej 2; se fol 40
R1931/SK1945/51 Anton Martin Christensen, gdr (f. Thorsø 1888-1968) + Kirstine Christensen (1892-1974) (til Gl. Silkebv 5)
R1952/95 Jens P. Jørgensen, gdr (f. 1917- ) + Maja Signhild Jørgensen (daf) (f. 1918- )

 

Kirkebakken
1. 1909:Lejehus 19d (fol 27)
R1879/VU04/09 ejer: Chr. Rasmussen, gårdejer i Grensten
FT01 Lejer: Ane Marie Rasmussen, Kokkekone (f. Grensten 1847-1914) {forladt af manden; rejst til Amerika}
FT16/21 (!) Julius Jensen, skomager og musiker ( f. Vebbestrup 1864- ) + Anna J. (f. Falsted, Odense 1870- )
??? VU20 Kristen Hvid og Peter Jakobsen
R1921/VU23/27/32/ FT1930/VU1936 Holger Kræmer (f. Kbhvn. 1852-1936) + Jensine K. (f. Vindum 1849-1936)
R1937/40/56 Niels Frandsen (1872-1958) (se Matr.17a) + Marie Magdalene Frandsen (1883-1932)
VU1960/66/85 Laurits Marius Frandsen, gdr/fabrikarb (f. 1915- ) + Mary Margrethe Frandsen (1914-82)
1988/95 Jan S. Pedersen + Maria L Pedersen

Milskovvej
1. ST 1973 Boelsted i 1901 24a (+19a) (fol 30)
Sk1900/FT01Niels Nielsen, Boelsmand (f. V. Velling 1863-1945) + (D) Dorthea Kirstine Andersen
(f. Helstrup 1860-1915) (fra Helstrupvej 15) (Til Aasagervej 2)
R1908/VU09/16/20 FT16/21! Niels Lorentsen Rasmussen, boelsmand/hsmd. (f. Fausing 1877- ) + Marie Johanne Pouline Eriksen (f. Voer 1882- )
R1922/VU23/27 Niels Østerballe Andersen, boelsmand + Offilia Marie Sørensen (f. o. 1901- )
R1927 Jens Jensen (? Kirkemann) se nr. 14; han har måske begge gårde; eller er det Jens Jacob Jensen (fra Randersvej 61) eller: boelsmand Jens Jensen o. H. Astrid Marie f. Kirkegaard, søn f. 190827.
R1930/VU32 Alfred Møgelvang Nielsen, hmd (f. 1896-1956) + Margrethe Henriette N. (f. 1902- ) (til Åsagervej 4)
R1941/VU45/SK45 Jens Møller Vestergaard (til Gl. Silkeborgvej 12) (f. 1914-82) + Kamma V. (f. 1910- )
R1949/VU1950 Fru Dagmar Olsen {?Jørgensen}, husejer + Per Olsen (til Helstrupvej 11)
R1954/77 Aksel Peter Olsen (søn fra nr. 22 og Helstrupvej 46a), gdr ( f. 1919- )+ Grete Irene Baatz Olsen (1924-93) (fra Helstrupvej 19)
1982 Niels B. Olsen, automek
1983/95 Niels-Erik Skifter Andersen, gdr + Sonja S Andersen

3. Boelsted i 1901 16a (fol 22)
R1876/FT01/09 Anders Sørensen, husmand, Boelsmand og Træskomand (f. Laurberg 1844- ) + Ellen S. (f. Helstrup 1838- )
R1913 Christian Madsen (f. 1873 ) + Jensine Nielsen Bak (f. 1883 ) til Gl. Slkbv. 3
R1916/VU20/FT21/ 51/56 Niels Peter Sørensen, bmd/gdr. (f. Vellev 1893- ) + Maren S. (f. Ø. Velling 1896- )
VU1960 Egon Jørgensen, gdr.
VU1964/65 Osvald Sørensen
V1970/75 Johannes Rasmussen (1915-80), pensionist/bestyrer + Johanne Rasmussen


Gl. Silkeborgvej (tidl. Silkeborgvej)
1. "Toftegaard" ST 1882 11a (fol 17)
R1868/FT01/04/09 Poul Christensen, gårdejer (f. Helstrup 1840-1915) + Johanne Christensdatter/ Andersdatter (f. Grensten o. 1841-74) + Kirsten Marie Andersen (f. Grensten 1849-94) søster til Johanne + Kirsten Marie Jensen (f. Sønderbæk 1852-1926) enke efter Martin Christensen i nr. 4
R1905/FT16/21/23/VU16/20/VU23 Chr. Poul Chrestensen (f. Helstrup 1881 14 jan - )
+ Nielsine Kirstine Hesselberg (f. Helstrup 1882- )
R1929/FT1930 Aksel Edvard Jensen, gårdejer + Karen Marie Petrea J
R1932 Vagn Hugo Scholz Andersen
R1934/88 Jens William Sørensen, gdr (f.1897-1977) + Pouline Sørine Sørensen (f. 1899- )
VU1965/95 Kristian Sørensen, gdr. + Inga Smed Mikkelsen, overass


2. "Helstrup Østergaard"/"Kringelgaard" ST 1930 10a (fol 16)
{købmand Larsen + AA. Worre-Jensen, propr., bor i Allingåbro (de ejer den sammen)}
R1873/FT01/VU04 Ole Christensen, gårdejer (f. Helstrup 1833/43 - 1907 ) + Inger Chr. (f. Helstrup 1851-1906)
R1907 Maren Christensen
R1917/VU09/20/FT16/21/VU23 Peder Christensen, grd. ( f. Hvorslev 1868-1926) + Maren Christensen (f. Helstrup 1878-1925)
R1926/FT1930/VU27/32 Søren Chr. Jensen, gmd/gårdejer + Hansine Antobine Ulrike J.
R1934/VU36/SK45/VU50 Hans Albert Munch
1951 Brdr. Frederiksen, forpagter; Georg Frederiksen (f. 1920- )
R1954/56/60 Aage Jessen (til Langå) (f. 1896- )
1964/VU65 Jens Skovgaard Jensen (ejer og bor her)
1966 Aa. Worre-Jensen, propr. (se ovenfor)

3. Beboelseshus 9g
R1893/FT01/VU04/09 Ane Kirstine Rasmusdatter, husejerske, ugift syerske (f. V. Velling 1854- )
R1913/FT1916/VU16 Peder Pedersen, husmand, fhv. gårdejer (f. Vorup 1840-1917) + Knudsine Dorothea Andersen (f. Øster Svenstrup s. 1838-1903) (fra Randersv. 61)
R1919 Rasmus Mikkelsen (?telefonarbejder + Sara Sørensen ??)
R1919/FT16 VU20 Christen Marius Madsen, husejer ( F. 1873- ) + Jensine M. (f. 1883- ) (fra Milskovvej 3)
R1921/FT21/VU23/VU1940/50 Vilhelm Larsen Kristensen, skræddermester (f. Hjermind 1874- ) + Hanne Marie K. (f. Hesselberg 1876- ) (se Engvej 4; søn: Magnus K., Højbakken 3) {fra Stevnstrup til Stevnstrup}
R1950/56 Niels Ejner Olesen (f. 1917- )
VU1960 (ejer:) Verner Bugge Olesen (se nr. 6)
(fodermesterbolig: Jens Nielsen)
lejer: Ingrid Molbo
VU69/70/74 Villy Martin Jensen, fabr. arb + Jytte M Jensen (til Kirkebakken 23)
1977/95 Flemming O. Lundorff, murersvend + Inger M. Lundorff

4. "Helstrupvang" "Martinsminde" Helstrup Antik 3a (fol 3)
R1868/FT1901 (S) Martin Christensen (f. Helstrup 1838-89) +
FT01/R1904 (skifte)/ FT01/09 Kirsten Marie Jensen, gårdejerske (f. Sønderbæk 1852-1926)
(! se nr. 1; hun blev gift med Poul Christensen)
Jens Christian Terkelsen, Gaardbestyrer; bror til Martin Christensen ( f. Helstrup1844- )
+ Karen T.(f. Rejstrup 1840- )
R1917/FT1916 /1933 (S) Kristen Therkelsen Kristensen (F. Helstrup 1887-1974, Randers), gdr. +
Ane Marie Kristensen (f. Helstrup 1887-1933); se matr. 3a (fol 3) og matr 12a (fol 18)
Gl. Silkeb.v. 4 ? + Kirsten Jensen f. 1853, enke (!) [her i 1921 er hun tilbage igen]
R1942 Adam Christensen (f. Vindum 1891-1955)
R1948/51/VU50/56 Jens Peter Pedersen (Kolkur) (f. 1901- ), gdr. + Karen Valborg (Kolkur)
VU1965/V66/88 E. Bjerremann Jensen (1921-90), bankprokur +
V1995 Grethe M D Jensen, prokurist (f. 1921- )

5. "Haghøj" (huset ligger ved Haghøj)
(huset bygget af:) 7g (fol 21)
R1953- Anton Martin Christensen (f. Thorsø 1888-1968), fhv. Gdr /Rentier +
1969/70/73 Kirstine Christensen (1892-1974) (fra Elbækvej 3!)
1975/88 Peter H. Schødt, chauffør + Jytte M Schødt (ikke V88; se Stationsv. 22A)
1993/95 Verner Bugge Olesen, gdr + Signe Olesen

6. "Helstrupgaard" ST 1881 12a (fol 18)
R1887/FT01/VU09 Jens Hesselberg Nielsen, gårdejer og sognefoged (f. Helstrup 1852-1927)[sa. Niels Jensen Offersen] + Dorthea Thomasen (f. ØV 1854-1915) (til nr. 1 hos datteren) (til sønnen Elbækvej 1)
[??VU20 P. Glavind, grd. (? Se Vidtskue!)]
FT21 Marinus Nielsen, bestyrer (f. Horsens 1891- ) + Mannei N. (f. Mejlby 1884- )
R1921 Kristen Therkelsen Kristensen (1887-1974), gdr. + Ane Marie Kristensen (1887-1933); se matr. 3a (fol 3) og matr 12a (fol 18) Gl. Silkeb.v. 4 ?
Therkild Christensen (se Mat 3a) han havde begge gårde!
R1922-SK1945 Marius Olesen, gdr/sognefoged (f. 1882/86-1953) + Inger Marie S Olesen, f. Bugge
(1885-1945) begr Udbyneder.
R1953/88 Verner Bugge Olesen, gdr. (f. 1916- ) + Signe Olesen (f. 1918- )
+ medhj.: Kristian Reinholdt Jensen (V77)
1978/95 Poul Bugge Olesen, gdr + Bodil B Olesen, fodterap. el.

8. "Anesminde" ST 1869 4a (fol 4)
R1889/FT01/21/VU23 Jens Skovgaard Nielsen, gårdejer (f. Helstrup 1843-1929) + Maren Pedersdatter (f. Helstrup 1847/49-1927)
R1927/51 Peder Christensen (1878-1961), gdr + Ane Nielsen Christensen, f.Skovgaard (1880-1965)
R1955/65/88 Henning Bugge Olesen (1911-89), forp./gdr + Maren Olesen (1909-87) + medhj. Jens Julius Sørensen (1904-79)(V73)
1989/95 Karlo Hou, arbm + Henny Hou, fabrikarbske

hertil 30/3 04 a


10. "Vidtskue" /"Hedegaard" 13a (fol 19)
R1883/FT01/09 Anders Thomasen, gårdejer (f. Helstrup 1842-1909) + Petrine Larsen (f. Grensten 1854-1940)
R1910 Thomas Rasmussen Thomsen (til Randers)
R1913/FT16 Johan Peter Jensen Glavind (1865-1935), gdr + Ane Mette Jensen (1865-1949) {bor i Helstrup 1915; i Kristrup 1918}(fra Fløjstrup)
R1918/VU20/FT21/VU23/-26 Simon Røgild, grd. (f. Fjeldsted 1892- ) + Mette Kirstine Skjødt (f. Tjærby 1895- ) (til nr. 18) [kom til Helstrup 1916]
SK1923 Michael Lerche Olesen og Anders Holst
R1925 Niels Ingvard Nielsen, gårdejer + Edith Sophie N.
R1932 Peder Madsen
R1932 Peder Christensen /VU1936: Peder Christoffersen de Nergaard
R1944/VU45/50 Magnus Nielsen
1951 Vagn Tovgaard Nielsen, forp. (f. 1923- )
(ejer faderen:Mogens Nielsen, Bjerregrav)
R1953 Tage H. Nielsen
R1953 Aksel Bay Andersen
R1953 Jens Chr Jensen (f. Lysgaard 1890-1956), gdr +
VU1956 Inger Jensen (f. Århus 1895-1965)
VU1960/95 Vagn Nygaard Jensen, gdr (f. 1920- ) + Christine Marie Jensen

12. 13i (fol 26)
R1951/77 Jens Møller Vestergaard (1914-82), fhv gdr/arbm + Kamma Vestergaard (fra Milskovvej 5)
Henning Bruun


14. 32b (fol 12)
R1953/88 Svend Gunnar Eriksen (1922-95), arbm + Rigmor Eriksen (f. 1933- )
V95 ingen

16. 32a 16b (fol 22)
R1876 Søren Chr. Andersen, bysmed (f. Helstrup 1841-82)
R1899/1900 /VU04/09 Søren Chr. Andersens enke, husejerske, Karen Marie Christensen
>FT01 ubeboet; ejer: Karen M. Christensen<
FT16/21 /VU16/20/23 Karen Marie Christensdatter, husejerske, syerske; enke (f. Helstrup 1844-1924)
FT21 SK45/V50 (D) Severine Christiane Andersen, husejer , væverske (f. Helstrup 1882- )(32a 16b);
(?SK45 Kirsten Marie Skov (32a))
R1951 Chr. Sohn Christensen
R1951/56 Emil Jensen (f. 1915- )
VU1960 J. Andersen, husejer

16x beboelse 45 kvm Matr. Nr. 36
Mette Christiansen Lang, sypige

18. bygget 1926 af Røgild / Micon 13f 2g (fol 20b)
R1918/1926VU1940 Simon Røgild + Mette Kirstin Schjødt (f. o. 1896- ) (fra nr. 10)
R1941/70 Svend Aage Lanng (1914-70), gdr/skatterådsformand + Marie Merethe Lanng (f. 1916- )

20. Helstrup autoværksted (Huset fra 1947) 8l (fol 10)
VU50 Ubebygget; i 1950 bor de Syrenbakken 3; VU56: Beboelse/forretning
R1947/51/56 Anton Marius Møller Laursen (1890-1979), smedemester + Agnes Laursen (1891-1980)(til Milskovvej 6)
VU1960 Oscar Laursen , Smedemester (f. 1927- ) (til Elbækgaard)
o. 1962 1. sal: Søren Laursen (1922-62), automek. + Else Mølgaard Laursen (f. 1922- )
1970/95 Jørgen Jørgensen, mekaniker + Jetthe Jørgensen


22. 8m (fol 18)
(huset bygget af:)
R1947/VU50/51/56 Bertel Madsen, murermester (f. 1915- ) + Karen M. (til Helstrupvej 40)
VU1960 G.J.H. Boch, husejer ( f. 1895- )

 

5. "Marienlyst" ST 1870 gård i 1901 9b (fol 13)
R1895/FT01 Carl Frederik Jensen (f. Harlev s. Århus a 1872- ) + Ane J. ( f. Venge 1872- ) (til nr. 20)
R1903 Søren Nielsen (til Langå)
R1910 Søren Laursen Sørensen (fra Karlby)
R1914/ FT1916/VU16 Peder Rasmussen Knudsen, ugift ( f. Lading 1870-1952 ) til nr. 12
P. Glavind !
R1918 Martin Møller
R1919/VU20 Thomas Hesselberg, grd.
R1920/VU04/09/FT21/VU23 Søren Nielsen Sørensen, gårdejer (f. Klørup 1893- )+ Dorthea Petrine Jensen (f. Vammen 1888- )
R1924 Madsenius Madsen Hedegaard, gårdejer + Johanne Marie Jensen Lund
R1926/VU27/FT30/VU32 Laurits Østergaard Pedersen, gmd + Marry Jenny Amstrup ( f. o. 1903- )
R1935 Chr. Therkildsen
R1935/VU1940 Jens Møller Vestergaard (til nr. 1)
R1941/56 Kristen Kristoffersen (f. 1910- )
VU1960/95 Hans Lave, gdr (f. 1930- ) + Else Lave

6. Matr. Nr. 13l
V1969/70/73 Anton Marius Møller Laursen (1890-1979), smedemester + Agnes Laursen (1891-1980) (fra Gl. Silkeborgvej 20)
1983/88 Aage J. Andersen, gdr/rentier + Hilda V. Andersen (fra nr. 20)

7. "Skærbækgaard" 2a 8e (fol 2)
R1875//FT01/16/ VU04/09 Christen Olesen Rubach, gårdejer (f. Helstrup 1853-1936) + Trine Nielsdatter (f. Helstrup 1852-1932) (til Helstrupvej 23)
R1916 Anders Jørgen Knudsen + Ane Andersen (til Hadsten ca. 1918)
VU20 P. Glavind, grd (!) (fra Vidtskue!) ikke skøde på ejd. Matr. Nr. 2a; + Matr. 12a også uden skøde ???? ØVHG skat 1921 (bor i Vorup!)
R1921/FT21/VU23/VU40/SK45 Marius Severin Rubach , gmd. (f. Helstrup 1884- ) + Jenny Kirstine Jensen Glavind (f. Hævring 1895- )
R1946/VU1950 Thorvald Overgaard, grd. (f.1916- )
R1953/60 VU56/60 Jens Rasmussen Høgh, grd. (f. 1915- )
1965/77 Ejnar Karlson, gdr + Else M Karlson


12. "Højvang" ST 1987 5b (fol 5)
R1887/FT01/VU04 Kristen Andersen, gårdejer (f. Aalum 1845- ) + Karen A. (f. Aalum 1856- )
R1904/VU09/20/FT21 Jakob Lime Christensen, gårdejer (f. Skovby 1849- ) + Kierstine Chr. (f. Aarslev 1860- ) + Peder Knudsen, tyende!!
R1920/FT21/VU 1923/40/SK45 Peder Rasmussen Knudsen, Gmd (f. Lading 1870-1952) (se matr. Nr. 9b) + (D)Maren Christensen (f. Ølst 1887- 1945)
R1946/VU1950 Gunnar Pedersen, gmd (f. 1922- ) til Syrenbakken 3
R1951/56 Svend Vestergaard, (f. 1918- )
VU1960 Jens Dueholm Møller Sloth (f.1928- ) + Dagny Sloth
VU1964/77 Johannes Emil Villumsen, gdr + Karen Kirstine Villumsen

14. "Skovfryd" ST 1927 3h (fol 11)
R1925 VU40/SK45 Jens Jensen Kirkemann, Statshmd. + Merry J. ( se nr. 16; se Helstrupvej )
R1947/70 Mads Kusk Olesen, gdr (f. 1901- ) + Kirstine Marie Olesen (f. 1908- )
1969/95 Frits Grunnet, smedem + Inge Lisbeth Hviid Christensen

16. "Tjørnely" ST 1975 Husmandsbrug i 1977 3g (fol 35)
R1923/VU23/27/FT30/VU32 Søren Peter Arnold Amdisen, Bmd/Statshusmand + Ingrid Marie Markussen
R1936/77 Arthur Kjærsgaard Pedersen (1909-87), boelsmand/husmand/ fabrikarb + Mary Pedersen
(1911-62)
1970/77 Gösta Larson, elmontør + Inge Emilie Larsson

18. "Milskovgaard" ST 1780 8b (fol 10)
R1890/FT01/VU04 Jacob Sørensen, gårdejer (f. Framlev 1854- ) + Anna Dorthea E. S.
(f. Haderslev 1858- )
R1909/VU09 Snedker Christen Jensen, gårdejer
R1911 Søren Lang Sørensen Handskemager + Christiane Jensen Maagard
R1914/FT1916/VU16 Lars Christian Nielsen Klitte (f. 1885- ) + Anna K. (f. 1886- ) {se Chr. Klit, Randersv. 61}
R1917/VU20/FT21/VU23/27 Christian Nielsen Rasmussen, grd. (f. Skader 1852- ) +
R1930 skifte Margrethe Rasmussen (f. Blistrup 1874- )
R1930/VU1940/56 Marius Christian Jensen (f. Gassum 1894-1959), gdr +
1960 Ane Johanne Jensen (f. Ø. Alling 1903-68)
VU1965/77 Poul Erik Søndergård-Pedersen, læge + Jytte E. Søndergaard-Petersen, fysioterapeut

20. Boelsted i 1901 5c 26hi (fol 6 og 50)
R1879(gavebrev til) Anders Braad Andersen, m. Fl. (se Matr. 5a og 9a!!! - fol 5 og 12)
FT01 Jens Andersen Braad, enkemand (f. Helstrup 1833-1907)
R1902 Carl Frederik Jensen (f. Harlev s. Århus a 1872- ) + Ane J. ( f. Venge 1872- ) (fra nr. 5)
R1906/VU04/09 Christen Jensen Christensen, boelsmand
R1912 Søren Sørensen (se f. Helstrup 1912, 26/1) og se nr. 5
R1913 Jens Rasmussen (se Helstrupv, 19)
R1915 Kristian Kristensen (? Se Elbækvej 2?)
R1915 Aksel Andersen (til Elbækvej 2) ( f. 1882- ) + Petra A. (f. 1882- )
FT16 Aksel Andersen (f. 1882- ) + Petra A. ( f. 1882- ) (til matr. Nr. 10d, Elbækvej 2)
R1918/VU20/VU23 Rasmus Anthonius Rasmussen, grd. + Augusta Marie Jensen ( f. o. 1888- )
FT21: Thomas Rasmussen (f. Lime 1881- ) + Marie R. (f. Bigum 1880- ) [jeg tror, at de bor der]
R1924/VU27 Marius Christensen, gmd
R1929/ VU 32 Theodor Knudsen Alexandersen / Abrahamsen, Gmd /gdr + Margrethe Overgaard
R1932 Vilhelm Bøje
R1939 P. R. E. Bøje
?? skifte Tove Ellen Elisabeth Boje
R1947/SK45 Karl Andersen
R1947/VU1950 Villy Madsen
R1950 skifte Johanne Kirstine Madsen
R1950 Johannes Pedersen på 5c 26hi
R1951 Niels Bæk
R1951 Jacob Rasmussen, (f. 1900- )
R1955/56 Arne Johan Baand, gårdejer (F. 1926- )
VU1960/77 Aage Johan Andersen, gdr (f. 1916- ) + Hilda Viola Andersen (til nr. 6) (f. 1924- )

22. Husmandsbrug i 1924 7d (fol 32)
R1925/VU27 Niels Chr. Peder Olsen (1879-1962), gmd., boelsmand/statshusmand + Ane Marie Olsen (1885--1962) (fra Helstrupvej 21) (til Helstrupv. 46)
R1939/65 Peter Johannes Simonsen, Statshusmand (1910-60) + Elka Kirstine Simonsen (1912-75)
1973/95 Hilmar Jens Simonsen, medhjælper + Anna L Simonsen, omsorgsass

24. Huset bygget 1924/25 af: 6d (fol 7)
R1923/VU23/27/32/SK45 Harald Nielsen , murer/statshusmand + Annine Marie Lauritsen (f. o. 1887- )
R1946 Elisabeth Knudsen, ugift
R1946/77 Henry Støvring, gdr/liniearb (f. 1922- ) + Ellen Margrethe Krag Støvring (f. 1922-95)

Randersvej (tidkl. Åskovvej/Oskovvej)
61. "Aaskovgaard" ST 1900 7b (fol 8)
R1899/FT01/VU04/09 Peder Pedersen, gårdejer (f. Vorup 1840-1917) + Knudsine Dorthe P. (f. Øster Svenstrup s. 1838-1903) (til Gl. Silkeborgvej 3 )
R1912 A. Chr. Kerth {Klit} Andersen
VU16: Anders Chr. Klit Andersen (f. 1884 ) + Karoline ( f. 1884 )
?[FT16 Chr. Klit (f. 1884- ) + Karoline K. (f. 1884- )]
R1916 Anders Søren Andersen + Ane Sofie Kristine Rasmussen Bach (f. o. 1893- ) se næste!!
VU20/FT21 Anders Fisker Andersen, grd. (f. V. Velling 1887- ) + Sofie Fisker A. (f. Auning 1892- )
R1922/VU23 Jens Jacob Jensen [se Milskovvej 1]
R1927/50/60 Anders Christian Højlund (1900-83), gdr + Karen Marie Olsen Højlund (1902-83)
1962/88 Aage Højlund. gdr + Gerda Højlund

63. Husmandsbrug 8h (fol 43)
R1910/FT16/VU16 Niels Jensen Christensen, landmand/ boelsmand og snedker (f. 1876- ) +
Maren Chr. (f. 1879- )
[VU20 M. Højholt, bmd.]
R1923/FT21/VU23/27 Frederik Olesen (f. Borring, Odense 1894- ) + Bergite O. (f. Tindbæk 1896- )
R1928/73 Niels Kristian Ejlersen, gdr/ boelsmand (f. 1901- ) + Sørine Kirstine Frederiksen (f. 1903- )

86. (Aage Højlund) 8f, 3e, 11g (fol 45)
R1911 Peder Olesen, smed/boelsmand; Landbrug (f. 1852- ), E (fra Syrenbakken 3)
R1917/VU1956 Jens Olesen, bmd./gdr.(f. Helstrup 1887-1963) + Johanne Olsen (f. Ørum 1889-1954)
VU1960 Jens Jensen Overgaard, gdr. (f. 1894- )
VU1965 Aage Højlund
V1969/70/73 Jens Alfred Jensen, arbm + Hilda Jensen (til Skovboulv. 29) /
V1969/70/73 Madsine Bach

Helstrupvej
VU 1964 Tømrer Chr. Bach: Matr. nr. 6R 6S 6T 6U
VU 1964 Per Olsen, Helstrup : Matr. nr. 6V 6X 6Y 6Z 6Q

1. "Vanggaard" ST 1930 6e (fol 48)
R1916 Jens Pedersen (se Grensten)
R1930/FT30/VU32 Niels Mann Nielsen, gmd (1904-54)+ Maren Vinther N.
R1937 P. M. Hansen
R1939/77 Alfred Andersen, gdr (f. 1912- )+ Hedvig Marie Andersen ( f. 1911- ) (til Violvej)
1977/95 (S) Stig Andersen

2. "Syrbækgaard" ST 1870 2b 2c (fol 2)
R1875/FT01/VU04/09 Jens Møller Olesen, gårdejer (f. Helstrup 1849- ) + Dorthe O. (f. Grensten 1845- )
R1915/VU16/20/FT21/VU23/VU27/32/36 Søren Laursen Sørensen gmd. (f.Gerrild 1876- )+
FT16 Ester L. (f. 1879- ) FT21:Elin L. (f. Hammel 1889- ) FT1930: Esther Nicoline
R1939 Marinus Knudsen
R1945/VU50/56 Søren Rasmussen (bor i Aalum)
1954/57/95 Alfred Peter Busch (1910-97), bestyrer/gdr + Ellen Busch (f. 1917- )


3. 28g (fol 38)
R1950/73 Svend Aage Mortensen (1920-75), husejer + Anny Alicia H Mortensen (1924-72)
1977/81 Ole Bjørn Olesen, lærer + Mariane Bork Olesen
1987/95 Jørgen Nielsen, forretnfører + Inge Nielsen
(søn: Torben Nielsen i nr. 22)

4. "Bakkely" (med "Helligkilde") 6f (fol 1)
R1931 Nicoline Kristine Hemmingsen (f. ØV 1874-+ Frederik Hemmingsen, brøndgraver,
kampestensmurer (f. Hammer 1863- )
R1945/60 Jens Kristensen, rentier (f. 1896- )
V1969/70/88 (søn) Henning Kristensen (1931-94),chauffør + V95 Vita Viola Kristensen

10. 6ah el ai ?
(Sportspladsen Matr 6p (6q))

11. "Storgaard" (den opr. "Helstrupgaard") 6a (fol 6)
FT01 ejer: Stamhuset Bistrup; Bruger: Chr. Olesens (f. Helstrup o. 1842-99) enke:
Inger Marie Sørensen Stenz (f. Raasted 1847-1934) + gårdbestyrer i 1901:
R1916/FT01/16/21/30/ VU20/23 Anders Peter Nielsen (Mann), gårdbestyrer/gårdejer
(f. ØV 1869-1945) + Ane Kathrine Johanne N. (f. Raasted 1873-1928)
[1940 Peter Bøje]
R1940 Jens Chr. Thysted
R1943/VU1945/50 Kristian Falk Ejby
R1953/77 Per Olsen, gdr/hjemmeslagter (f. 1924- ) + Dagmar Olsen ( f. 1924- ) (til Erantisv.2)

13. 17a (fol 23)
H1895 Niels Christensen ( - 1900) + Kirsten Christensen (til Elbækvej 2)
FT1901 mangler Kirsten Christensen! Måske bor hun i et andet sogn hos familie - ikke Taanum; eller hun er glemt!
R1901Kirsten Christensen sælger ifølge købekontract læst 25. juli 1901 til:
R1901/FT01 Niels Pedersen, murer (f. Sjørslev 1849- ) + Frederikke Magrethe P. (f. Leem 1854 -)
R1903/56 Niels Frandsen, husmand/gårdejer (f, Vellev 1872-1958) + Marie Magdalene Christensen (f. ØV 1883-1932) til Kirkebakken 1
1937/SK45 Marius Frandsen + Mary F (1914-82)
VU60 Svend Lanng (se matr. 13f)
VU1964/V70 Henry Bentsen + Edith J. Bentsen

15. (gult Bdv.hus fra 1807! - bag ved nr. 13) 24c (se fol 25)
Sk1900/VU04/09/ FT01/VU16/20 Jens Peter Anton Jensen,arbejdsmand,husejer(f. Sahl 1850-1920)
+ Bodil Katrine J. (f. Lee 1847- ) (fra Milskovvej 1 i 1901)
R1920/FT21/VU23 Maren Sørensen, enke (f. Helstrup 1876- ) + Niels Holger Sørensen, ugift (f. Helstrup 1906- )
R1925 vielsesattest : Jacob Sørensen (se evt. Milskovvej 18)
R1925/FT30/1931/VU27/32/60 Ole Kristian Olesen, arbm /FP (f. 1890- ) + Mathilde Petrine Olesen
V1969/73 Frede Niels Frandsen (sa. Marius Frandsen) + Rita Damsgaard Frandsen

17. Beboelshus i 1904, landbrug i 1909
VU1950: ubebygget grund 10b (fol 33)
R1946/73 Jens Jensen (Kirkemann) (f. Voer 1894-1977), fhv landmand/husejer/rentier + Mary Jensen (1897- ) (fra nr. 19; se nr. 48)

19. (tidl. telefoncentral) 10b/10hi (10h + frysehuset:10i) (se fol 33 og fol1)
R1889/FT01/09/FT16/21/ VU1904/20/23/SK45 Christian Rasmus Mikkelsen, hmd/husejer/ arbejdsmand
(f. Randers/Helstrup 1859-1946) + Else Marie Christensen (f. ?Ulstrup/Lejsten 1857/1861-1946)
R1946 Jens Jensen (Kirkemann) på 10b (se nr. 48)
R1949 Aage Nygaard på 10h
R1949/VU50 Aksel Peter Olsen (til Milskovvej 1) (f. 1919- )
R1954 Herluf Verner Rasmussen på 10h
R1955/VU56/60 Jens Rasmussen (1881-1960), fhv husmand + Jenny Dorthea Rasmussen, Helstrup by (fra Milskovvej 20)
V69/73/95 Karl Aage Christensen, kleinsmed + Hanne Christensen (datter: Lene)

21. Beboelseshus og værksted - købmand 10c (fol 35)
R1899 Vilh. Christensen (se nr. 50!!)
R1900/FT01 Peder Christian Jensen, murer og musiker (f. Hald 1851- ) + Karen Nielsine J. (f. Randers 1850- )
R1902/VU04/09 Niels Jensen Kristensen, snedker
R1910 Niels Christian Peder Olsen, detailhandler (til Milskovvej 22)
R1914/VU16 Christen Mogensen, husmand
R1917 Cæcilie Therkildsen
R1918/VU20 Peder Bjerregård, husejer (beboelse og forretning)
R1920/FT21/VU23 Peder Hermansen, detailist, købmand (f. Kovsted 1872/73-1928) + Ingrid Augusta Jønsson (f. Sdr. Vinge 1874- )
R1930 Ingrid (Inger) Hermansen, husejerske
R1935/73 Elna Jørgine Hermansen (f. Kjølstrup s. 1899-1992), købm + Jens Henry Hermansen (f. Randers 1901-58), postbud

23. 11c (fol 49)
VU1916 Ubebygget grund: Kristen Kristensen, arbm.
R1916/VU20/23/27/32 Christen Olesen Rubach, husejer (f. Helstrup 1853-1936) + Trine Nielsdatter
(f. Helstrup 1852-1932) (fra Milskovvej 7)
R1937 Peter M. Hansen
R1937/VU1940/51 Niels Mann Nielsen (1904-54),slagter + Maren Mann Nielsen f. Vinther (f. 1902- ) (til nr. 48)
R1953/60 Gunnar Mann, slagter (f. 1930- )
1966-69 Kristian Suhl, slagterm + Ingrid Suhl

25. (rødt Bdv hus helt oppe) 11b (fol 17)
(?stuehus fra "Toftegaard")
R1882 Jens Peder Christensen, Musikker (f. H. 1839-1900) {til Åsagervej 2 } + Karen Marie Jensen
(f. Kristrup o. 1844-97)
FT1901 (S) Kristen Kristensen, ejer (bor i København)
Bruger: Niels Sørensen, fhv. Landbruger, daglejer (f. Granslev 1842-1937 ) + Kristine S.
(f. Hedensted 1845- ) (til nr. 46)
VU04/09 Christian Christensen, Husmand (f. H. 12/4 1880- ) måske boede han her 1901-09.
R1909 (skifte...) Christen Christensen, husmand; E (se FT1916! ;)
R1910/VU16/20/FT21 Laurs Christensen, hmd. Husejer, arbm. (f. Hjermind 1843-1922) + Kirsten M. (f. Stevnstrup 1843-1922)
? FT1916 Chresten Christensen, arbm. (f. 1880; E) måske bor han her stadig - til leje.
R1925/FT1916?/VU27/40/60 Jens Christian Christensen (f. ØV 1891-1968), hmd,arbm. +
V1969/70/73 Kirstine Mikkelsen (f.H 1892-1974) (se FT1916!) (fra nr. 50) se Langagerv.24, ØV !!
1977 Erik Kurt Jørgensen, falckredder + Margit Gudmand Jensen
1983/88 Svend Madsen (1935-94), specialarb (fra nr. 2; V70/77)
V95 Henrik I Kristensen + Gitte L Madsen}

  Syrenbakken

1. 3no 16b(B) (fol 29)
R1952/95 Harry Bentsen (1922-96), mekaniker/bøssemager + Esther Bentsen + Bjarne Bentsen, medhjælper

2. 4b(B) 15c (fol 20) se fol 26 og 28
R1860/H1895 Anders Christensen (Dengsø) (f. Hjermind o. 1829-95) +
FT1901 A. Dengsøs enke Ane Pedersdatter (f. Vellev 1826-1909)
R1900/VU04/20/FT21/VU23 Anders Bentsen, Boelsmand (f. ØV 1861-1937) + (D)Ane Mette Kristensen (f. Helstrup 1861-1937) (fra Helstrupvej 46) (til Helstrupvej 54)
R1927/FT1930 Anton Marius Bentsen (1894-1977) + Alma Marie Bentsen (1895-1977)
R1942 Jacob Rasmussen (se nr. 5) + Ane Sørensen (søster til Niels Dengsøs kone; se nr. 5)
R1942/VU1950/56/77 Anton Marius Bentsen, Boelsmand (1894-1977) + Alma Marie Bentsen (1895-1977)

3. gl. smedie 23b(B) 30a(B) (fol 30) (fol 36)
FT1901 Peder Olesen, smedemester (f. Bjerregrav 1852- ) + Ane Olesen (f. Nørbæk 1853-1905 ) (til Randersvej 86)
FT16 Carl Nielsen, smed (f. 1880- ) + Severine N. (f. 1881- )
FT21 Samuel Jensen, enkemand, smed (f. Udbyneder 1895- )
1922 Smed Samuel Jensen og hustru Gertrud Marie Pedersen, ( f. o. 1895- )
Selveje:
R1926/ VU27 Samuel Jensen (fra Åsagervej 4) til Helstrupvej 46
R1928/VU1932/36/50 Anthon Marius Møller Laursen, smed + Agnes L. (til Gl. Silkeborgvej 20)
R1951/VU1960 Gunnar Pedersen, husejer (f. 1922- ) (fra Milskovvej 12)
1966 Erik Jensen, smed + Grethe Jensen
1973/95 Jørgen Kjærlund Hansen, tækkemand + Lene Grunnet, revisor


5. 22a (fol 28)
R1889/H1895 Lene Jensdatter, enke
R1901/FT01 Anton Kristiansen (f. Store Ring 1866- ) + Karen Marie (f. Gammelstrup 1864- )
R1902/VU04/09 Søren Skov Nielsen, husmand/arbejdsmand (f. Sahl 1870-1909) +
VU20/27/32/FT21/VU1923/40 Kirsten Marie Nielsen (f. Helstrup 1880-1947)
R1947/77 (søn)Jens Theodor Skov Nielsen (1903-78), skomager

*de to huse nr. 5 og 7 lå tidligere tæt på hinanden op ad bakken. Harry Bach har bygget det nuværende hus nr. 7 lidt højere oppe ad bakken*

7. Hus i 1901* 25a (fol 31)
R1877/FT01/21/30/ VU20/23/27/32 Jens Lang Laurs Christiansen, husejer/husmand/arbm.
(f. Helstrup 1849-1934) + Marie Katrine Andreasen (f. Grønbæk 1849-1938)
VU40 Anker Lang
R1942 Jacob Rasmussen (se nr. 2), {far til Poul Rasmussen, Øster Velling} + Ane Sørensen (søster til Niels Dengsøs kone) købte huset til nedbrydning.
R1943 Niels Dengsø Jensen (se Dagsvad!) {nedbrød huset og solgte til Harry Bach} + Else Sørensen
R1948/95 Harry Bach Christensen, arbm. (f. 1922- ) + Anna Elisa Christensen (f. 1917- )

Åsagervej
1. "Aasagergaard" ST 1950 5a (B) (se matr nr 9a) (fol 12 og 5??)
(tidl."Hviidsminde")
H1895: 5a 27d 28f 9a 27i 28h [i 1904: 136 tdr.; Matr. 5a 9a m.fl. + ØV præstemark!]
R1878/FT01/VU04/09 Rasmus Hvid Nielsen, gårdejer (f. Helstrup 1848-1914) + Ane Christensen (f. V. Velling 1845- )
R1911/FT16/ VU1950 Niels Hvid Nielsen, grd. (f. Helstrup 1881-1955) +
V1969 Christine Johanne Nordentoft (f. Hammershøj 1889-1971)
R1953/77 Alfred Hvid Nielsen (1919-90), gdr + Marie Nielsen (1920-77)
1978/95 Niels Overgaard Hvid Nielsen (5. generation) + Marie Kathrine Nielsen; +
(efter 1955) Christine Johanne Nielsen fra nr. 3.

2. Beboelseshus 15a 28d (fol 21)
R1884/H1895 Søren Pedersen Smed (f. o. 1838-98) + Petrine Pedersen ( f. o. 1845- )
R1901 skifte Petrine Pedersen
FT01 {se Helstrupv. 25}Jens Peter Kristensens enke Petrine Pedersen, Væver (f. Grensten 1847- )]
R1905 Skrædder Vilhelm Christensen
Vilhelm Larsen Christensen (f. Hjermind 1874- ) + Johanne Marie Chr. (f.Gjerning 1876- ) (fra Helstrupvej 50) (til Stevnstrup, se FT1916 Stevnstrup, nr. 20, Matr. 20a)
R1908/VU09/20/ FT16/21/ VU16/23/27/32/VU45 murer Niels Nielsen, husmand/murer /træskom. (f. Terp 1864-1945) + Dorthea Kirstine Andersen (f. Helstrup 1860-1915) (fra Milskovvej 1)
+ Katrine Dorthea Pedersen Skipper, ugift FT21 (f. Mellerup 1883-1949), husbestyrerinde,
SK45 Mads Nielsen
R1946 skifte Katrine Dorthea Pedersen Skipper
R1946/95 Valter Risgaard Koldbæk, musiker/specialarb/vognmand (f. 1921- )+ Ruth Edith Bech Koldbæk, pakkedame (f. 1928- )


3. 5f (fol 39)
R1950! VU1956 Alfred Hvid Nielsen
1947- Niels Hvid Nielsen (fra nr.1) + Christine Johanne Nielsen (til nr. 1)
VU1956 Alfred Hvid Nielsen (se nr. 1)
V1969/77 Niels Overgaard Hvid Nielsen + Marie Kathrine Nielsen

4. VU16: Beboelse og Butik (tidl købm. o.1925;til Helstrv.48) 14b(B) 19b(B) Fol 25
R1886/FT01/16/ VU09/20FT21 Christen Svendsen, detailist (forretning)
(f. ØV 1852-1923) + Ane Kirstine Marie Andersen (f. Langaa 1854-1916)
R1924/VU23 Samuel Jensen, husmand (til Syrenbakken 3)
R1925/VU27 Anton Marius Therkildsen, detailh. + Anna Mathilde Nielsen (til Helstrupvej 48 ?)
R1927/FT1930/VU32 Bernhard Pedersen, vejmand + Margrete Rasmussen (til Randersv. 71)
R1933 Magdalene Sofie Sørensen / VU1936: Kristian Sørensen, vognmand
R1942/56 Alfred Møgelvang Nielsen (f. 1896-1956)+
VU1960 Margrethe Henriette Nielsen, husejer (f. 1902- ) (fra Milskovvej 1)
V1969/70/95 Ole Gregersen, murersvend (f. 1936- ) + Henny Marie H Gregersen

6. Hus i 1901 9c (fol 14)
R1876/FT01/VU04/09 Rasmus Mogensen Friis, boelsmand (f. Nimtofte 1844/45-1911) +
(D) Maren Jensen (f. Helstrup 1848-1930) + Jens Pedersen, enkemand og Maren J.s far og ejd.s tidl. Ejer ( f. Overfussing 1819-1909 !)
R1915/VU20 R. M. Friis´s enke, grd., Maren Friis (f. Helstrup 1848-1930)
R1922/FT21/VU23/VU1940/50/51 Mogens Rasmussen Friis, gdr (f. Helstrup 1889-1954) + Kirsten Marie R.F (???)
R1954/88 Kristen Kallesø Bruun (1915-95), gdr./inseminør + Ella Pank Bruun (f. 1918- ) (til Stevnstrup)
1995 (daf.) Elisabeth N K Bruun, arbejdsleder


26. Helstrup Vandværk 6æ

36. 6o
V1958/VU1960/64/88 Ingvard Pedersen (1905-91), kontrolbest/arbm + Lissy Pedersen (1930-92)

40. 6mn
VU1960/66/73 Bertel Madsen, murerm (f. 1915-80 ) + Karen Madsen (fra Gl. Silkeborgv. 22) (til Kirkebakken 6)
1977/95 Thyge I Purup, købmand + Inga P Purup

42. huset bygget af: 6i
R1953 Bertel Madsen, murerm. + Karen Madsen (til Gl. Silkebv. 22)
VU60/70/88 Karl Aage Hansen, savskærer/vejformand + Grethe Tove Hansen
1993/95 Knud G. Handberg + June Handberg, skoleelev

44. "Skolen" (tidl."Anneksgaarden" her) 2d (B) (fol 31)
(til "Skærbækgaard")
FT1901 Jens P. Sørensen, skolelærer (f. Vellev 1845-) + Ane Kirstine Sørensen, (f. Vellev 1855- )
FT1916/21 Rasmus Hansen, lærer ( f. Herskind 1883- ) + Karen Petri Jensen ( f. Gerning 1888- )
FT1930 Jens Christian Kofoed, lærer + Valborg Elisabeth K., f. Christensen
V1960 Ejner Chr. Nielsen, vognmand (f. 1905- ) - Anna Nielsen, lærer (f. 1906- )
1966 Verner Nielsen, kæmner
V1969/70/73 Ove Jensen, kæmner/ kommunebogholder + Birgit Jensen
1973 Kurt Beyer Pedersen
1975/88 Karl Einer Simonsen (19155-95), major +
V95 Else K Simonsen

46A. (Bvd hus) 20b (fol 28)
R1886 Anders Bentsen, Boelsmand (f. ØV 1861- ) +Ane Mette Bentsen (f. Helstrup 1861-)
R1901/VU04/09VU20/FT16/21/ VU23 Niels Sørensen, Husejer/partikulier (f. Granslev 1842-1937) + Kristine Christensen (f. Hedensted 1845-1926) (fra nr. 25)
R1927 Samuel Jensen (fra Syrenbakken 3)
R1928 Axel Jensen
R1930/FT1930/VU1936 Niels Michael Christensen, hmd/arbm + Sigrid Ingeborg f. Christensen
R1939/66 Niels Kristian Peter Olsen (1879-1962), fhv handelsmand + Ane Marie Olsen (1885-1962) (fra Milskovvej 22)
>1970/81 Hans Jakob Højbro Rasmussen + Lissy Rasmussen
1987 Erik Æ. Christensen, svejser
1991/95 Poul Sørensen, typograf + Connie Sørensen(ikke V95)<

48. (tidl "Martinsminde" se nr. 52) 3im (fol 34) VU1932: Forretning
R1928 Marius Therkildsen, på 3i (se Åsagervej 4)
R1928/FT1930 Jens Dahl, på 3i, Købmand (f. Raaby 1903- ) + Maja Margrethe Broe (f. Havndal 1908- )
R1932 Anders Dahl og Peter Bugge Christensen , gmd i Dalbyover + Anna Dahl, på 3i
R1932 Anders Jensen, købmand (f. Dalbyover 1911- ) + (D) Marie Bügge Christensen (f. Dalbyover 1912- )
R1936 Anton K. Vistrup Madsen, på 3i
R1942/SK45 Peter Ingemann Nielsen, på 3i 3m, købmand
R1947 Niels Krogsgaard Tidemann
VU1950/51 Jens Jensen Kirkemann, købmand (se nr.19)
R1951 Halvor Hansen
R1952 Kristian Magnus Gregersen (f. 1903- ) + Karen Petra G.,født Fiil (søn: Ole Gregersen, Aasagervej 4, Helstrup)
R1953 Niels Mann Nielsen (1904-54), fhv. slagter, handelsm +
VU1956/60/64/70 Maren Mann Nielsen, købm (f. 1902- ) (fra nr. 23)
1971/95 Hanne Baatz Olsen/Kristiansen, købm. + Ernst Hvid Kristiansen, mekanikersv.

50. (opr. telefoncentral)(se nr. 52) 3b/3c (fol 41)
FT1901 Vilhelm Larsen Christensen (f. Hjermind 1874- ) + Johanne Marie Chr. (f.Gjerning 1876- )
R1904/VU04 Vilhelm Kristensen, skrædder (fra nr. 21) (til Aasagervej 2)
R1904/VU09/20 Kirsten Marie Jensen, gårdejerske/husejerske
Lejer: FT1921 Jensine Nielsen Skaun, U, sygeplejerske (f. Mammen 1876-1931)
R1923/FT21/VU23 Jens Christian Christensen, telf. arb./centralbestyrer (f. ØV 1891-1968) + Kirstine Mikkelsen (f. ØV 1892-1974) (se FT1916 !!) (til nr. 25!)
R1923/24 Søren Hansen Sørensen, centralbestyrer (1881-1924) +
R1925/VU60 (enken:) Ane Sørensen, centralbest. (f. 5/9 1882- )
(søn: Hans Sørensen, Væth, + Marie (Rasmus) Hvids søster (Karen)
1978 Harry Hald (1908-80), bagerm.
V1969/70/95 Else Mølgaard Laursen, fabr arb (fra Gl. Silkebv. 20)

52. Helstrup Forsamlingshus 3b (fol 46)
her lå "Martinsminde"

54. 21a (fol 27)
FT01 Ubeboet; ejer: Bidstrup
FT21Anders Jørgen Andersen, telefonarb. (f. Vellev 1896- ) + Ane Kirstine Bentsen (f. Helstrup 1898- ) (datter af:)
R1922VU23/27/32 Anders Bentsen + Annemette B. (fra Syrenbakken 2)
R1938/60 Jakob Martinus Mortensen (1885-1963), fhv fodermester + Christine Marie Mortensen (1885-1972)
1970/75 (søn) Otto Marius Mortensen, arbm + Elly Kirstine Mortensen
1987/88 Henry D. Larsen (1925-94) + Ester Larsen
V95 Anne Mette Baatz Olsen, sygepl.ske (fra Milskovvej 1)

  Udarbejdet af Karl Erik Jensen, Øster Velling, sept 1994/marts - juli 1997. Redigeret nov 1999/ nov-dec 2003; og jan-marts 2004 og jan 2005.
Kilder: Langå Vejviser, telefonbøger, ejendomsvurdering m.m.
Forkortelser:
ST=stuehus opført år..
Årstal= forekomst i vejviser/telefonbog/ejendomsv.
V = vejviser, telefonbog
årstal-= år for overtagelse af ejendommen
R+årstal = året for adkomst til ejendommen ifølge realregister
fol = folioside i realregister
/= forbinder navne el. personer el. årstal
gdr= gårdejer
FP= Folkepensionist
forp= forpagter
arbm= arbejdsmand
hdl= handler
Bdv= bindingsværk
(D) = daf = datter af foregående
(S) = saf = søn af foregående
(B)= gård eller hus brændt her 3. maj 1869

----------
(H1895) = Fortegnelse over Helstrup og Grensten sognes Hartkorn og gammelskat pr. 1. Januar 1895
VU=ejendomsvurdering
FT01 (1901)
FT21 (1921
VU04 (1904)
VU09 (1909)
VU20 (1920)
VU23 (1923-24); [C8-19]
Skattelister 1940.... [C8-26]
Valglister [C8-27]
Ma= Mandtalsliste (1904- )
Sk= Skøde
Tilbage   Matrikler