Beboere i Grensten 1920-50
Forord

Grensten by ligger i Grensten sogn, Langå kommune. Det er en gammel landsby højt beliggende omkring den i 1885 nyopførte kirke. Resten af sognet, Stevnstrup, ligger ned mod Nørreåens udløb i Gudenåen.

Nærværende fortegnelse over beboere i Grensten 1920-50 er bygget op ved hjælp af en række vejvisere, telefonbøger, beboerlister, ejendomsvurderinger, realregisteret 1855-1955, Folketællingslister for 1921, 1925 og 1930 og idéer og tips fra lokalbefolkningen.

Jeg håber, at den vil blive et godt redskab for dem, som arbejder med byens og egnens nyere historie.

Randers april 2013
Karl Erik Jensen.


Indhold

Byvej side 1-3
Tangvej side 3
Østerballevej side 3-4
Staunagervej side 4
Grenstenvej side 5-6
Randersvej side 7

Matrikler side 8

Forkortelser

Årstal i venstre spalte angiver år, beboeren er fundet nævnt.
R = realregister
R + årstal = det år vedkommende ifølge realregisteret får
adkomst til ejendommen

VU = ejendomsvurdering
V = vejviser, telefonbog, valgliste eller lignende
Sa = søn af da = datter af
FT = Folketællingsliste


Tangvej
1. Matr. nr. 27e Fol 36 24b Fol 32

R1919 Anders P. Holch
R1919/v20/FT21 Niels Chr. Nybo (f. Gjellerup 1890-), handelsmand + Dagmar N. (f. København 1889 11/1-)
R1923/v23/FT25/v27/FT30/v32/VU36/45 Niels Peter Nielsen (f. Heinsvig, Ribe 1876-), pens lærer + Kathrine Frederikke Giorgia Grove(f. Heinsvig 1876-)
R1948/V1950/56/60 Rasmus Molbo


2. 12a 27bf Fol 13 "Kallehavegaard"
(R1915)fra 1927her/FT30/60 Christen Jensen Hvid,ugift (1880-1962)(fra Byvej 9) + ugift Forkarl Herman Ejner Kofod (f. Jordløse, Fyn 1902-) + ugift Pige Irma Rose Nielsen (f. Foldby 1905-)

4. Matr. nr. 27c Fol 18
R1912/v20/FT21/v23/FT25/v27/FT30/v32/VU36/45 Hans Mogensen (f. Helstrup 1866-1954)kirkebetjent + Oline Mogensen (f. Enslev 1870-1942)
R1946/VU50/56/60/88 Martin Mogensen (1901-88),ugift arbm

6. Matr. Nr. 27a Fol 35 Smedie
FT21/FT25/FT30 Marius Sørensen
(f. Glæsborg 1871- 1940),smedemester
+ Kirstine Marie Andersen (f.Hald 1890-1966)
V20/V23/v27/v32/VU1936/45:Ejes af lodsejerne
R1946/VU50! Vilhelm Aksel Jensen, husejer
R1950 Hans Børge Pank Jensen

Grenstenvej S.5
42. Matr. nr. 8a Fol 9 Damgaarden
R1911/VU36 Peder Christensen {bor i Helstrup "Anesminde"(f. Helstrup 1878-1961) + Ane Skovgaard Nielsen (f.Helstrup 1880-1965)
FT21 Emil Andersen, Bestyrer (f. Granslev 1894-) + Kristine Michaela Hansen (f. Vellev 1893-)
FT30 Kresten Poulv Kristensen, bestyrer (f. Helstrup 1881-)+ Nelsine Kerstine (f. Helstrup 1882-)
R1937/VU45 Henning Bugge Olesen + Maren (f. 1909-)
R1947 Jens Chr. Johnsen (se Læsagergaard)
R1948 Rasmus Marius Nielsen
1948 gården brændte delvis
R1948/78 Anton Tind Kristensen (1912-87), gårdejer, sogne-foged + Karen Dagmar Juhl Kristensen (1915- )

46. Matr. nr. 18a 21a Fol 22 "Hjemmet"
R1916/VU35 Kirsten Pedersen Vestergaard (f. Grensten 1870-1943),ugift - til Grenstenvej 67
+ Niels Søndergaard, ugift bestyrer (f. 1868-)
R1938 Peter Ingemann Nielsen (se nr.67 og 69)
R1940/95 Peder Jensen Pedersen (1912-),boelsmand /gårdejer +Anna Katrine Pedersen (1918- )

48. Matr. nr. 3a Fol 3 "Læsagergaard"

R1916/50!Jens Chr Johnsen (f.Gerlev 1885-), Landmand + Maren Sørine Søndergaard (f.Viby, Aarhus 1890/91-1951)
Gården bortforpagtet til svigersønnen:
R1950- Halvor Bang Sørensen (halvbror til Jens Koudal)

Byvej
1. Matr. Nr. 15a 3be 19a Fol 19
R1916/v27! Jens Pedersen (f.Grensten 1858-1919) + Johanne
Jensen(f. Gerning 1864-1937)
V20/FT21/V23/FT25/FT30 Jens Pedersens Enke
R1933 Johanne Jensen
R1933/v32/VU36/45/50/56/60/V78 Peder Pedersen(Kusk),
Gårdejer (1895-1981), ugift
+ Katrine Kirstine Bengtsen (1893-1976), husbestyrerinde

3. Matr. nr. 14a Fol 15 "Solgaarden"
R1918/v20/FT21/v23/FT25/v27 Jakob Rasmussen (Molbo) (f. Grensten 1889-1928),ugift gårdejer
R1929/FT30/v32/VU36/45/50 Niels Rode Rasmussen (f. G. 1894-1969) + Jacobine Ansine Sørensen (f. Sønderbæk 1892-1964)

4. Matr. nr. 2a Fol 2 Molbogaarden (nu nedbrudt)
R1892/1960 Rasmus Christensen Molbo (f. Grensten 1877-1962) + Kirsten Christensen (f. Grensten 1881-1953)

5. Matr. nr. 14g Fol 17
R1885/FT25/v27 Hans Jensen (f.Ove sogn 1838-1927),
fhv detailhandler
+ Bendtsine Christensen ( -1903)
R1926/FT30?/v32/VU36 Margrethe Nielsen (f. 1876-), husbestyrerinde
R1936/VU45/50/56/60 Marius Rasmussen, pens. Ekstraarbejder
(f. Vejlby 1891-1969)
+ Alma Hansine Andersen( f. Herstedøster 1892-1971)

6. Matr. nr. 27d Fol 33
R1940 Marius Sørensen, bysmed (f. Glæsborg 1871-1940)
!VU36/!R1940/v42/v43/v45/ Kirsten Marie Sørensen (f. Hald 1890-1966),enke efter bysmed
R1940/VU45/50/56/60 Orla Henning Sørensen Skovboulevarden 2/
Lyngvej 5)
V1942/43/45 Marie Sørensen


7. Matr. nr. 13a Fol 14
R1877/v20/FT21/v23/FT25 Søren Pedersen Bonde
(f.Grensten 1855-1938)
+ 1.Kirsten Marie Jensdatter Huus(f. Stevnstrup1851-1884)
+2. Maren Jensen Huus (f.Stevnstrup 1857-1927)
R1925/v27/FT30/v32 Peder Sørensen Bonde(f. Grensten 1893-1936) + Marie Hviid Bonde (f. Stevnstrup 1901-93), født
Christensen
VU1936/VU45/50/56/60/78 Marie Bonde(1901-)/Anton Hvid Cristensen(1900-89), arbejdsm./Ejner Hvid Sørensen Bonde

Østerballevej
1. Matr. nr.1b Fol 29
R1941/{1953}/V1956/1978 Jens Erik Jensen, snedker/tømrer
(1907-81) +Frida Jensen (1904-)(fra Byvej 8)
Han har haft matr. nr.1b siden 1941.
1953 sælger han matr. nr. 6d og 25a til Niels Rode R.
Og flytter ind i sit nybyggede hus på matr. nr. 1b.

3. Matr. nr. 1c Fol 35
R1919/FT21 Kristine Henriksen (f. Mammen 1881-)
V20/V23 Marius Henriksens Enke {Niels Marius Henriksen
(f. Sahl 1879-)1919),Husmand i Stevnstrup, + Kirstine Jensen Holm}

R1925/ VU36 Julius Anton Magnus Jens Kristian Jensen S.4
(f. Vebbestrup 1864-), musiker + Anna Johanna Henningsen
(f. Svanninge 1871-)
R1943/VU60 Victor Hjalmer Gadeberg Jensen (f. Vorup 1909-), musiker

4. Matr. nr. 5df 19b 24c 25b Fol 24
R1919/60 Marius Kjær Guldbrandsen,gdr.(f.Ødum 1894-1962)
+ Nielsine Marie Nielsen, f.Jæger (f. Vinkel 1896-1962)


5. Matr. nr. 4a Fol 5
R1901/ VU36 Anders Jensen Hvid (f. Grensten 1862-1947)
+ Karen Sørensen Bonde (f. Grensten 1878-1916)
R1945/VU45/50/56/60 Jens Andersen Hvid(f.Grensten 1908-70), ugift gårdejer


51. Matr. nr. 1a 2c 3b 24a Fol 4
R1940/88 Ejner Christensen Molbo (1911-92), gårdejer
+ Ane Molbo (1908-71)

55. Matr. nr. 1d 2d 3g 24d Fol 4
R1937/77 Thorvald Christensen Molbo (1907-89), gårdejer + Mette Katrine Molbo (1913-)

59. Matr. nr. 11a Fol 12 "Fiskersminde"
R1905 Rasmus Pedersen Fisker (1864-1920), gårdejer og sognefoged og sognerådsformand + Ane Marie Jensen Hvid (da. Jens Andersen Hvid)(f. Grensten 1870-1950)
V20/FT21/V23/FT25/v27 Rasmus Fiskers Enke
R1927FT30/v32/VU36/45 Johanne Marie Jensen Fisker, født Hvid (f. Grensten 1870-1950)
{VU1950/V70/V77} Holger Kristensen Molbo (1913-81), forpagter
VU1956/60/88 + Dagmar Johanne Molbo (1916-)

61. Matr. nr. 6bc Skolen
V20/V23/FT25/v27/v32/VU1936/45/50/56 Skole;

FT21/FT25 Søren Skovgaard-Jessen (f. Gadbjerg 1864-1936), lærer +Anna Petrea Emilie Ginnerskov (f. Randers 1883-1965), musiklærerinde
S.6
FT30 lærer Jens Thorvald Thomsen og hustru Skyldfri Henriette, f. Mars, 1895, Uvelse
1930/45 Lærer Johannes Pedersen Harring + Nicoline Marie Nielsen

63. Matr. nr. 8f Fol 20
R1937 Jens Erik Jensen
R1941/VU45/VU50/56/60! Peder Fisker Olsen,husejer, fhv. gdr. (f. Grensten 1874 - 1956) (se nr. 71)
V1957 + Johanne Olsen (f.ØV.{Bjørnkærv.8}1884 - 1965) (se nr. 71)

65. Matr. nr. 8de eller 8c Fol 9 ( se nr. 69)
R1915/45 Laurits Jensen (f. Hoed 1876-1946), købmand og snedker + Ane Kathrine Jensen (f. Ask 1871-1928)
+ Johanne Nielsine Petrea (f. 1878-)
VU50/R1954 + Marine Petrine Jensen

8. Matr. nr.6d 25a 1b Fol 33 S.2
(ved Grenstenvej)- Se Østerballevej 1
R1916/v20/FT21/v23/FT25/FT30/v27/v32/VU36 Rasmus Mikkelsen
(f. Grensten 1869-), vejmand og husmand + Kirstine Pouline Nielsen
(f. Mammen 1873-)
R1941/VU45/50! Jens E Jensen, snedker (til Østerballevej 1)
+ Frida

9. Matr. Nr. 12b Fol 30 fra Fol 13
R1915/v20/FT21/v23FT25/v27 Chresten Jensen Hvid (sa. Jens A. Hvid)(f. F. Grensten 1880-1962), ugift
1927 flytter han gården over på sin nuv. Plads: Tangvej 2; købte et hus, der lå her og byggede gården op i stedet for
R1931/VU34/50/56/60/70/V78 Martin Kristiansen(f.ØV.1902-86)[Anders Mikkelsen + Ane Andersen], murerarbmd, + Erna Kathinka Jensen (f. Århus 1901-1969)
og Per Kristiansen, murersvend (V70/75/77/78)

11. Matr. nr. 9a 16 Fol 10
R1910/v20/FT21/v23/FT25/v27/FT30/v32/VU36 Andreas Jørgensen Rasmussen (f. Grensten 1880-1940), sognefoged + Severine Martine Rubak (f. Helstrup 1886-)
R1944/VU45 Severine Jørgensen
R1946/VU50/56/78 Svend Aage Reinhardt (1921-), gårdejer + Helga Pedersdatter (1922-) og Bent Reinhardt, fabrikarb.
1988 Bent Reinhardt, fabrikarb + Gunda Reinhardt

13. Matr. nr. 7a 27g Fol 8 Lindegaarden
R1912/1950 Jens Jensen Hvid(f. Grensten 1874-1954)
+ (gift 1927)
VU1956/60/66/70/78 Elisebeth Hvid (Knudsen) (f. 1894-1974)
1970/95 Inga Jensen Hvid, husassistent, Jens Ove Jensen Hvid (1929-97), gårdejer og Rasmus Jensen Hviid, medhjælper

15. Matr. nr. 6a 19e Fol 7 Hyldagergaard
R1901/v20/FT21/v23FT25//v27 Niels Pedersen Vestergaard (f. Grensten 1873-1927)+
R1928 Martine Vestergaard / Martine Møller Olesen, {da. Jens Møller Olesen og Dorthea Rasmusdatter}(f. Helstrup 1878-1934)(se Grenstenvej 67)
R1928/FT30/v32/VU36/45/50 Søren Martin Sørensen (f. Glenstrup 1887-) + Ane Marie Nicolajsen(f. 1889-)

17. Matr. nr. 23a Fol 31
R1916/v20/FT21/v23/FT25/v27/FT30/v32/VU36 Niels Vissing Sørensen, ugift (f. Grensten 1858-1939), fhv. Landmand; arbejdsmand, rentier + Anne Sørensen (f. Sognet 1861-), husholderske
R1939 Ane Sørensen (enken?)
R1939 Marius Møller Sørensen
R1941 C Mikkelsen
R1941 Laurs Petersen
R1942 Egon Christen Møller
R1943 Jens Nis Jensen S.3
VU1945 N.O.Gilhauge (bor der vel ikke)
R1945 Niels Ørum Nielsen
R1947/VU50 Frederik Petersen

Staunagervej
11. Matr. nr. 9d Fol 11
R1925 Johannes Jørgensen
R1926/56 Rasmus Anker Marius U. Vissing, boelsmand(f. Lerberg 1900-)+ Magda Iversen (1905-) (til nr. 2)


13 Matr. nr. 4b 5ceg "Sydagergaard" Fol 25
R1937/VU45/50/88 Rasmus Andersen Hvid (f. 1910-), gårdejer + Marie Kirstine Hvid (f. 1906-)
+ V95 Erling Hvid, gårdejer

15. Matr. nr. 5a Fol 6 Aavang
R1919/v27 Peder Mortensen (f. Vejlby 1890-)+ Olette Marie Jensine Nielsen (f. Arnborg 1898-)
R1926/FT30/v32 Niels Sørensen Bang (f. Kristrup 1898-), gårdmand + Marie Johanne Helene Kier (f. 1903-)
R1932/VU36/45/50/78 Mogens Peter Nielsen (1907-78) + Johanne Cæcilie Nielsen (1911-94) + Hans Peter Nielsen, arbm

17. Ledvogterhus nr. 99
FT21 Chr. Thorsen (f. Laurberg 1879-), Ledvogter + Thomine T. (f. Stevnstrup 1879-)
FT25 Christensen (f. 1858 den 20/4 Skern, Ringkøbing amt) , ledvogter + Johanne Pedersen (f.Assing, Ringkøbing amt 1863 den 14/9)
V57 Jens Blaabjerg, arbejdsmand (1904-) + Amalie Kirstine Louise Blaabjerg (f. Sunds 1907-1972)+ Ruth Blaabjerg (1929-)

67. Matr. 8b Fol 37
R1919v20/FT21/v23/FT25/v27 Jens Møller Olesen,
fhv gårdejer i Helstrup
(f. Helstrup 1849-1928),enkem.1925, pensionær
+ Dorthe Rasmusdatter (f. Grensten 1845-1925)
+ Dorthea Johanne Ditlevsen (f. ØV 1894-), husbestyrerinde
R1928 Dorthea Therkildsen
R1928/FT30/v32/VU34 Martine Vestergaard,f. Møller,Enke
(f.Sognet 1877 1/2-) enke efter Niels Pedersen Vestergaard
R1936 Kirsten Pedersen Vestergaard, ugift (f. Sognet 1870-) - fra Grenstenvej 46
R1943 Jens Møller Vestergaard (? f. Helstrup 1914-)
R1946/VU45/50/56 Peter Ingemann Nielsen, købmand

69. Matr. nr. 8c Fol 34
R1937 Peter Ingemann Nielsen (f. Solbjerg 1914-),
købmand, bestyrer også "Hjemmet" nr. 46)
+ Maren Pedersen Vestergaard (f. Grensten 1916-)
R1942/88 Viggo Skyttegaard Sørensen (1916-91), murer + Olga Johanne Sørensen (1915-77)

71. Matr. nr. 10a Fol 11 "Kirkedalsgaard"
R1903/VU36 Peder Fisker Olesen, gårdmand (f. Grensten 1874-1956)+ Johanne Andersen (f. ØV 1884-1965)(se nr. 63)
R1941/VU50 Arnold Sørensen (f. Øster Tørslev 1901-) + Marie Katrine Johnsen (f. 1903- )(viet Øster Tørslev 1925)- rejst til Kousted

Randersvej S.7
80. Matr. nr. 14d Fol 18
R1919/VU60 Peder Chr. Thomsen, Boelsmand (f. Grensten 1894-) + Jensine Annine Jensen (f. Ø Tørslev 1895-)

82. Matr. nr. 5b Fol 6
R1884/v20 Christen Jensen (Ebbesen), gårdejer (f. Langå 1856-1923) + Ellen Sørensen (f. V.V. 1855-1929)
R1920/56 (S)Niels Dengsø Jensen (f. Dagsvad 1889-1960) +
VU1960/73/78 Else Marie Dengsø Jensen (1893-1980) +
(S) Chresten Dengsø Jensen og (S) Elmer Dengsø Jensen, murermester


84. Matr. nr. 11b Fol 12
R1927/FT30/v32/VU36/45/50/56/60/75 Søren Hviid Christensen (f.Grensten 1904-84) + Kirstine Marie Christensen (1906-94)


     
     
Forsiden Lokalhistorie Matrikler i Grensten Forsiden Lokalhistorie