Beboere i Grensten 1950-70

Forord

Grensten by ligger i Grensten sogn, Langå kommune. Det er en gammel landsby højt beliggende omkring den i 1885 nyopførte kirke. Resten af sognet, Stevnstrup, ligger ned mod Nørreåens udløb i Gudenåen.

Nærværende fortegnelse over beboere i Grensten 1950-70 er bygget op ved hjælp af en række vejvisere, telefonbøger, beboerlister, ejendomsvurderinger, realregisteret 1855-1955, og idéer og tips fra lokalbefolkningen.

Jeg håber, at den vil blive et godt redskab for dem, som arbejder med byens og egnens nyere historie.

Randers september 2011
redigeret marts/juni 2012
Karl Erik Jensen.

Tangvej
1. Matr. nr. 27e Fol 36 24b Fol 32
V1950/56/60 Rasmus Molbo
V1963/65/75 Eland Kærlund Hansen, specialarbejder/automaler (til Landsbygaden 23!)
+ Lis Hansen (til Byvej 1)
1977/81 Lis Grunnet (til Byvej 1)

2. 12a 27bf Fol 13 "Kallehavegaard"
R1915/1936/VU50/56/60 Christen Jensen Hvid (1880-1962)
VU65 Torben Chr. Hviid Christensen
Forpagter:
1962/66/95 Marius Hull Christensen (1921-), forpagter + Sigrid Hvid Christensen (1928-)

4. Matr. nr. 27c Fol 18
R1912/VU23 Hans Mogensen (f. Helstrup 1866-1954)kirkebetjent + Oline Mogensen (f. Enslev 1870-1942)
R1946/VU50/56/60/88 Martin Mogensen (1901-88), ugift arbm

6. Matr. Nr. 27a Fol 35 Smedien
R1946/VU50! Vilhelm Aksel Jensen
R1950 Hans Børge Pank Jensen
R1953/VU56/60/62/70/88 Arne Johannes Eriksen (1923-89), fabrikarb +
V95 Margit Kirstine Eriksen


Grenstenvej
42. Matr. nr. 8a Fol 9 Damgården
R1948/VU50/56/60/78 Anton Tind Kristensen (1912-87), gårdejer, sognefoged + Karen Dagmar Juhl Kristensen (1915-)

44. Matr. nr. 8g
VU60/95 Holger Mikkelsen (1916-93), mælkeh/arbm, ringer og graver + Dagny Marie Mikkelsen (1923-), ringer og graver (fra Byvej 17)

46. Matr. nr. 18a 21a Fol 22 "Hjemmet"
R1940/VU50/56/60/95 Peder Jensen Pedersen (1912-),boelsmand /gårdejer +Anna Katrine Pedersen (1918- )

48. Matr. nr. 3a Fol 3 "Læsagergaard"
R1916/VU50! Jens Chr Johnsen + Maren
Gården bortforpagtet til svigersønnen:
R1950- Halvor Bang Sørensen (halvbror til Jens Koudal) VU1956/60: han bor Højholt, pr. Sindal
1955- bortforpagtet til: Åge Olsen
1963/88 Kaj Gunnar Nielsen, gårdejer/proprietær + Inge Nielsen

51. Matr. nr. 1a 2c 3f 24a Fol 4
R1940/VU56/60/88 Ejner Christensen Molbo (1911-92), gårdejer
+ Ane Molbo (1908-71)

55. Matr. nr. 1d 2d 3g 24d Fol 4
R1937/VU50/56/60/77 Thorvald Christensen Molbo (1907-89), gårdejer + Mette Katrine Molbo (1913-)
(1970/73 også: Laust Pedersen (1915-95))

Indhold

Byvej side 1-2
Tangvej side 3
Østerballevej side 3
Staunagervej side 3
Grenstenvej side 4-5
Randersvej side 5

Matrikler side 6

Forkortelser

Årstal i venstre spalte angiver år, beboeren er fundet nævnt.
R = realregister
R + årstal = det år vedkommende ifølge realregisteret får
adkomst til ejendommen
Fol + tal = sideangivelse i realregisteret
VU = ejendomsvurdering
V = vejviser, telefonbog, valgliste eller lignende

Østerballevej
1. Matr. nr.1b Fol 29
R1941/{1953}/V1956/1978 Jens Erik Jensen, snedker/tømrer
(1907-81) +Frida Jensen (1904-)(fra Byvej 8)
Han har haft matr. nr.1b siden 1941.
1953 sælger han matr. nr. 6d og 25a til Niels Rode R.
Og flytter ind i sit nybyggede hus på matr. nr. 1b.

2. Matr. nr. 27h
1970/95 Charles Dankvard Jørgensen, savskærer
+ Anna Martine Selgen, tobakshdl
1970 Albiane Signe U. Jørgensen

3. Matr. nr. 1c Fol 35
R1943/VU50/56/60 Victor Gadeberg Jensen (1909-), musiker
1970/95 Egon Overgaard, tømrermester + Kirsten Overgaard, sygehjælper

4. Matr. nr. 5df 19b 24c 25b Fol 24
R1919/VU50/60 Marius Kjær Guldbrandsen,gdr.(f.Ødum 1894- 1962)
+ Nielsine Marie Nielsen, f.Jæger (f. Vinkel 1896-1962)
VU65/78 Rasmus Fisker Kristensen Molbo, gårdejer (1937-80) + Annalise Marie Molbo
1988/95 Per A Laursen + Annnalise Marie Molbo


5. Matr. nr. 4a Fol 5
R1945/VU50/56/60 Jens Andersen Hvid(f. Grensten 1908-70), ugift gårdejer

59. Matr. nr. 11a Fol 12 "Fiskersminde"
R1905 Rasmus Pedersen Fisker (1864-1920), gårdejer og sognefoged +
1920- Ane Marie Fisker, født Hvid (1870-1950)
{VU1950/V70/V77} Holger Kristensen Molbo (1913-81) +
VU1956/60/88 Dagmar Johanne Molbo (1916-)

61. Matr. nr. 6bc Skolen
VU1950/56 Skole; Lærer Søren Skovgaard-Jessen +Anna Petrea Emilie S. (f. Randers 1883-1965)
VU60/79 Jens Villiam Sørensen, (1897-1977)(fhv.)gårdejer Helstrup + Pouline Sørensen (1899-)fra Gl. Silkeborgvej 1,Helstrup

63[A]. Matr. nr. 8f Fol 20
R1941/VU45/VU50/56/60! Peder Fisker Olsen, husejer, fhv. gdr. (f. Grensten 1874 - 1956) (se nr. 71)
V1957 + Johanne Olsen (f. ØV.{Bjørnkærv.8}1884 - 1965) (se nr. 71)
(plejedatter, fjern slægtning:)
1970/79 Dorthea Marie Olsen, ugift, f. 21 05 1904 i Spen-trup sogn, død 24/9 1986, begr. Grensten 27/9 1986. Flytter til Kildevang


[63B matr. nr. 6g]

s.5
65. Matr. nr. 8de Fol 9
R1915 Laurits Jensen
VU50/R1954 + Marine Petrine Jensen
R1954/VU56/95 Marinus Andersen (1910- ),arbmd
+ Petra Andersen (1912-)Gudrun Amdi Andersen (V75)

 

Byvej
1. Matr. Nr. 15a 3b Fol 19
R1933/VU50/56/60/V78 Peder Pedersen(Kusk), gårdejer
(1895-1981)
+ Katrine Kirstine Bengtsen (1893-1976), husbestyrerinde

3. Matr. nr. 14a Fol 15 "Solgaarden"
R1929/VU50 Niels Rode Rasmussen (f. G. 1894-1969) + Jacobine Ansine R. (f. Sønderbæk 1892-1964)
R1953/VU56 Knud Østergaard (1919-58) +
VU1960 Helga Østergaard (1921-)(se nr. 4!)
1960/73 Vagn Sloth, gårdejer + Inge Sloth (til Gl. Silkeborgv., Ø. Velling)

4. Matr. nr. 2a Fol 2 "Molbogaarden" (nu nedbrudt)
R1892/VU50/56/60 Rasmus Christensen Molbo (1877-1962) + Kirsten Christensen (1881-1953)
Forpagter
1948-53 Knud Østergaard (1919-58) + Helga Østergaard (1921-) (se nr.3)
Han havde begge gårde samtidig.
o. 1955/63- Christian Sørensen, savskærer, og Vilna Sørensen

5. Matr. nr. 14g Fol 17
R1936/VU50/56/60 Marius Rasmussen, pens. Ekstraarbejder
(f. Vejlby 1891-1969)
+ Alma Hansigne R.( f. Herstedøster 1892-1971)
1969/70/78 Ferdinand Christian J. Nielsen, specialarb. + Jenny Karoline Nielsen, sygemedhj.

6. Matr. nr. 27d Fol 33
R1940 Marius Sørensen, bysmed (f. Glæsborg 1871-1940)
R1940 Kirsten Marie Sørensen (f. Hald 1890-1966),enke efter bysmed
R1940/VU50/56/60 Orla Henning Sørensen Skovboulevarden 2/
Lyngvej 5)
V1942/43/45 Marie Sørensen

Staunagervej
11. Matr. nr. 9d Fol 11
R1926/VU50/56 Rasmus Anker U. Vissing (1900-) + Magda Vissing (1905-) (til nr. 2)
VU60/88 Lars Peter Nielsen, boelsmand + Tove Amdrup Nielsen (til nr. 15)

13 Matr. nr. 4b Fol 25 Sydagergård
R1937/VU50/88 Rasmus Andersen Hvid, gårdejer + Marie Kirstine Hvid + V95 Erling Hvid, gårdejer

15. Matr. nr. 5a Fol 6 Aavang
R1932/VU50/78 Mogens Peter Nielsen (1907-78) + Johanne Cæcilie
Nielsen (1911-94) + Hans Peter Nielsen, arbm
V95 Lars P Nielsen, boelsmand + Tove A Nielsen

17. Ledvogterhus nr. 99
V57 Jens Blaabjerg, arbejdsmand (1904-) + Amalie Kirstine Louise Blaabjerg (f. Sunds 1907-1972)+ Ruth Blaabjerg (1929-)
1970/78 Thyra Dagmar Frederikke Rigmor Jacobsen (1911-85), ledvogterske (til Engvej 2)

67. Matr. 8b Fol 37
R1946/VU50/56 Peter Ingemann Nielsen, købmand
VU60/95 Peder Sandt Jørgensen (1923-), fabrikarb/arbm. + Ritta Kuhrts Jørgensen (1933-)

69. Matr. nr. 8c Fol 34
R1937 Peter Ingemann Nielsen, købmand + Maren
R1942/VU50/56/88 Viggo Skyttegaard Sørensen (1916-91), murer + Olga Johanne Sørensen (1915-77)


71. Matr. nr. 10a Fol 11 "Kirkedalsgaard"
R1903/VU36 Peder Fisker Olesen, (1874-1956)+ Johanne Andersen (f. ØV 1884-1965)(se nr. 63)
R1941/VU50 Arnold Sørensen (f. Øster Tørslev 1901-) + Marie Katrine Johnsen (f. 1903- )(viet Øster Tørslev 1925)- rejst til Kousted
R1951 Jens Chr. Johnsen (se nr. 48)
R1952 til svigersønnen: Halvor Bang Sørensen (se nr. 48)
R1954/VU56/60 Laurits Adam Laursen (1900-) + Laura Laursen (1905) (Vilnas forældre; se Dagsvad)
VU65/77Aage Friis (1920-96), gårdejer + Ellen Margrethe Friis (1926-)

 

7. Matr. nr. 13a Fol 14
R1925- Peder Sørensen Bonde(1893-1936) + Marie Hviid Bonde
(1901-93), født Christensen
1936/VU50/56/60/78 Marie Bonde(1901-)/Anton Hvid Cristensen(1900-89),arbejdsmand / Ejner Hvid Sørensen Bonde

8. Matr. nr.6d 25a (1b) Fol 33
(ved Grenstenvej)- Se Østerballevej 1
R1941/VU50! Jens E Jensen, snedker (til Østerballevej 1)
R1953/VU56/60 Niels Rode Rasmussen (fra nr.3)
V1965/70/95 Arne Jeppesen, traktorfører + Harriet Jeppesen

9. Matr. Nr. 12b Fol 30 fra Fol 13
R1915- Christen Jensen
1927 flytter han gården over på sin nuv. Plads: Tangvej 2
R1931/VU50/56/60/70/V78 Martin Kristiansen(f.ØV.1902-86)[Anders Mikkelsen + Ane Andersen], murerarbmd, + Erna Kathinka C. (f. Århus 1901-1969)
og Per Kristiansen, murersvend (V70/75/77/78)

11. Matr. nr. 9a Fol 10
R1946/VU50/56/78 Svend Aage Reinhardt (1921-), gårdejer + Helga Reinhardt (1922-) og Bent Reinhardt, fabrikarb.
1988 Bent Reinhardt, fabrikarb + Gunda Reinhardt

s.2
13. Matr. nr. 7a Fol 8 "Lindegaarden"
R1912/VU50 Jens Jensen Hvid(1874-1954) +
VU1956/60/66/70/78 Elisebeth Hvid (Knudsen) (1894-1974)
1970/95 Inga Jensen Hvid, husassistent, Jens Ove Jensen Hvid (1929-97), gårdejer og Rasmus Jensen Hviid, medhjælper

15. Matr. nr. 6a Fol 7 "Hyldagergaard"
R1928/VU50 Søren Martin Sørensen
R1953/VU56/60 Martin Pedersen(1926-)+Aase Bach Jacobsen(1931-) (til Råsted; søn til Staunagervej 6)
VU1965 Ejvind Borup, O. Hornbæk
V66 Werner Flintrup, depotbest.
1970

17. Matr. nr. 23a Fol 31
R1947VU50 Frederik Petersen
R1951/VU56 Holger Mikkelsen, arbm. + Dagny Marie Mikkelsen
(til Grenstenvej 44)
VU60 Peter Hansen, slagter
V1963/65/1970/77/78 Bent Jensen, arbm, slagterierb. + Edith Jensen, reng ass (til Østerballevej 1)

 

 

Randersvej
80. Matr. nr. 14d Fol 18
R1919/VU50/56/V1957/VU60 Peder Chr. Thomsen, Boelsmand (1893-)
+ Annine Thomsen (1895- )
V1963/VU65/78 Hans Anders Casper, tekn ass + Thinna Elisa-beth Bak Casper (1932-79)

82. Matr. nr. 5b Fol 6
R1883 Christen Jensen (Ebbesen), gårdejer (f. Langå 1856-1923) +Ellen Sørensen (f. V.V. 1855-1929)
R1920/VU50/56 (S)Niels Dengsø Jensen (f. Dagsvad 1889-1960) +
VU1960/73/78 Else Marie Dengsø Jensen (1893-1980) +
(S) Chresten Dengsø Jensen og (S) Elmer Dengsø Jensen, murermester
1978/81 (S) Chresten Dengsø Jensen

84. Matr. nr. 11b Fol 12
R1927/VU50/56/60/75 Søren Hviid Christensen (1904-84) + Kirstine
Marie Christensen (1906-94)

     
Forsiden Grensten sogn Lokalhistorie Matrikler i Grensten