Beboere i Grensten 1960-95
Byvej - Tangvej - Staunagervej - Østerballevej - Grenstenvej - Randersvej
Forord

Grensten by ligger i Grensten sogn, Langå kommune. Det er en gammel landsby højt beliggende omkring den i 1885 nyopførte kirke, som er afbilledet på forsiden. Resten af sognet, Stevnstrup, ligger ned mod Nørreåens udløb i Gudenåen.

Nærværende fortegnelse over beboere i Grensten 1970-95 er bygget op ved hjælp af en lang række vejvisere, telefonbøger, beboerlister, ejendomsvurderinger, realregisteret 1855-1955, og idéer og tips fra lokalbefolkningen.

Jeg håber, at den vil blive et godt redskab for dem, som arbejder med byens og egnens nyere historie.

Øster Velling oktober 1999
Lucernevej 49, Randers juni 2005
Karl Erik Jensen.

Forkortelser
Årstal i venstre spalte angiver år, beboeren er fundet nævnt.
R = realregister
R + årstal = det år vedkommende ifølge realregisteret får
adkomst til ejendommen
VU = ejendomsvurdering
V = vejviser, telefonbog, valgliste eller lignende

 

Staunagervej
11. Matr. nr. 9d
R1926- Rasmus Anker U. Vissing + Magda Vissing (til nr. 2)
VU60/88 Lars Peter Nielsen, boelsmand + Tove Amdrup Nielsen
V95 Claus G Andersen + Gitte S Nielsen

13 Matr. nr. 4b Sydagergård
R1937/88 Rasmus Andersen Hvid, gårdejer + Marie Kirstine Hvid + V95 Erling Hvid, gårdejer

15. Matr. nr. 5a
R1932/78 Mogens Peter Nielsen (1907-78) + Johanne Cæcilie
Nielsen (1911-94) + Hans Peter Nielsen, arbm
V95 Lars P Nielsen, boelsmand + Tove A Nielsen

17. Ledvogterhus nr. 99
Blaaberg
1970/78 Thyra Dagmar Frederikke Rigmor Jacobsen (1911-85), ledvogterske (til Engvej 2)
V95 ingen

Beboere i Grensten 1960-95
Byvej
1. Matr. nr. 15a
R1933/V78 Peder Pedersen (Kusk), (1895-1981) gårdejer +
Katrine Kirstine Bengtsen (1893-1976), husbest. inde
V1988/95 Lis Grunnet (fra Tangvej 1)

3. Matr. nr. 14a "Solgaarden"
R1953- Knud Østergaard (1919-58) + Helga Østergaard(se nr. 4!)
1960/73 Vagn Sloth, gårdejer + Inge Sloth (til Gl. Silkeborgv., Ø. Velling)
1972/V78 Birger Møller Frederiksen, lærer + Kirsten
Frederiksen, bogholder
1973 H. Østergaard ??
1973/78 Finn M. Nielsen, murerm.
1979/88 Max F. Vad, elektriker + Jette Vad, kantinemedhj
Kent Juul Andreassen, berider + Mette Ravn/Andreassen, ekspedient

4. Matr. nr. 2a "Molbogaarden" (nu nedbrudt)
R1892- Rasmus Christensen Molbo (1877-1962) + Kirsten Christensen (1881-1953)
Forpagter
1948-53 Knud Østergaard (1919-58) + Helga Østergaard (se nr.2!)
Han havde begge gårde samtidig.
o. 1955/63- Christian Sørensen, savskærer, og Vilna Sørensen
1970 ??
1973 Christian Henrik Prip, montør + Inga Prip
1974 Vagn Olesen + Jonna O.
solgt til kirkegård.

5. Matr. nr. 14g
R1936 Marius Rasmussen,pens.tidl.ekstraarb.(f.Vejlby 1891-1969)
+ Alma Hansigne R. ( f. Herstedøster 1892 - 1971)
1969/70/78 Ferdinand Christian J. Nielsen, specialarb. + Jenny Karoline Nielsen, sygemedhj.
1981 Per A. Laursen
1988 Lisbeth Hvidsing, ekspeditrice
1995 Per C G Olsen + Diana C Hansen

6. Matr. nr.
1970 ??
1973/78 Ruth Marie Nielsen (Finn M Nielsen,murersvend V78)
1981/88 Poul B. Mikkelsen, kontorass (se Tangvej 4) og Birgit Mikkelsen, fabriksarbske.
1995 Michael B Mikkelsen, chauffør

  Østerballevej
1. Matr. nr. 1b
R1941/78 Jens Erik Jensen, snedker/tømrer(1907-81) +
Frida Jensen (1904- )
1988/95 Bent Jensen, arbm + Edith Jensen (fra Byvej 17)

2. Matr. nr. 27h
1970/95 Charles Dankvard Jørgensen, savskærer + Anna Martine Selgen, tobakshdl
1970 Albiane Signe U. Jørgensen
3. Matr. nr. 1c
R1943 Victor Gadeberg Jensen, musiker
1970/95 Egon Overgaard, tømrermester + Kirsten Overgaard, sygehjælper

4. Matr. nr. 5df 19b 24c 25b
R1919- Marius Kjær Guldbrandsen,gårdejer (f. Ødum 1894-1962)
+ Nielsine Marie Nielsen, f.Jæger (f. Vinkel 1896-1962)
VU65/78 Rasmus Fisker Kristensen Molbo, gårdejer (1937-80) + Annalise Marie Molbo
1988/95 Per A Laursen + Annnalise Marie Molbo


5. Matr. nr. 4a
R1945/71 Jens Andersen Hvid(f.Grensten 1908-70), ugift gårdejer
1973/95 Jens Christian Hviid Bonde, gårdejer + Grethe Koch Bonde (1937-92)

42. Matr. nr. 8a Damgården
R1948/78 Anton Tind Kristensen (1912-87), gårdejer, sognefoged + Karen Dagmar Juhl Kristensen
1988/95 Erik Tind Kristensen, gårdejer + Karen L Kristensen, histolab

44. Matr. nr. 8g
VU60/95 Holger Mikkelsen (1916-93), mælkeh/arbm, ringer og graver + Dagny Marie Mikkelsen, ringer og graver (fra Byvej 17)

46. Matr. nr. 18a 21a
R1940/95 Peder Jensen Pedersen, gårdejer +Anna Katrine Pedersen

7. Matr. nr. 13a
R1925- Peder Sørensen Bonde(1893-1936) + Marie Hviid Bonde
(1901-93), født Christensen
1936/78 Marie Bonde /Anton Hvid Cristensen (1900-89), arbejdsm.
/Ejner Hvid Sørensen Bonde
1981/95 Ejner Hvid Bonde, gårdejer og Henny E. Mortensen/ Bonde, kontorass


8. Matr. nr. (ved Grenstenvej)
V1965/70/95 Arne Jeppesen, traktorfører + Harriet Jeppesen

9. Matr. nr. 12b s. 2
R1915- Christen Jensen
1927 flytter han gården over på sin nuv. plads: Tangvej 2
1970/78 Martin Kristiansen(f. ØV. 1902-86), murerarbmd, + Erna Kathinka C. (f. Århus 1901-1969)
og Per Kristiansen, murersvend (V70/75/77/78)
1988 Lars P Taulund, elektriker + Marianne G Jensen
1995 Henrik M Lindgaard + Gitte B Nielsen


11. Matr. nr. 9a
R1946/78 Svend Aage Reinhardt, gårdejer + Helga Reinhardt og Bent Reinhardt, fabrikarb.
1988 Bent Reinhardt, fabrikarb + Gunda Reinhardt

13. Matr. nr. 7a "Lindegarden"
R1912- Jens Jensen Hvid(1874-1954) +
-1966/70/78- Elisebeth Hvid (Knudsen) (1894-1974)
1970/95 Inga Jensen Hvid, husassistent, Jens Ove Jensen Hvid (1929-97), gårdejer og Rasmus Jensen Hviid, medhjælper

15. Matr. nr. 6a "Hyldagergaard"
R1953/60- Martin Pedersen (1926-) + Aase Bach Jacobsen (1931-) (til Råsted; søn til Staunagerv. 6)
V66 Werner Flintrup, depotbest.
1970 ???
1973 Erik Kjellerup + Karen M Kjellerup
1975/78 Peter Graver, bygn konstr/arkitekt + Lulu Edelweis Graver, elev
V83 Henning V Hansen + Karin Hansen
1988 Poul E Sørensen, kleinsmed/distr.chef + Hanne K Evald, smørrebr el

17. Matr. nr. 23a
R1951 Holger Mikkelsen, arbm + Dagny Marie Mikkelsen ( til Grenstenv 44)
VU60 Peter Hansen, slagter
o.1963/65/1970/77/78 Bent Jensen, arbm, slagterierb. + Edith Jensen, reng ass (til Østerballevej 1)
1988 Jan J G Nielsen, tømrer + Annette M Nielsen, sygehjælper

  48. Matr. nr. 3a "Læsagergaard"
R1950- Halvor Bang Sørensen (halvbror til Jens Koudal)
1955- bortforpagtet til:
1963/88 Kaj Gunnar Nielsen, gårdejer/proprietær + Inge Nielsen
V95 Henrik O. Pedersen, landbr. medhj.

51. Matr. nr. 1a 2c 3f 24a
R1940/88 Ejner Christensen Molbo (1911-92), gårdejer +
Ane Molbo (1908-71)
V95 Klaus A Hansen, elektriker

55. Matr. nr. 1d 2d 3g 24d
R1937/77 Thorvald Christensen Molbo (1907-89), gårdejer + Mette Katrine Molbo (1970/73 også: Laust Pedersen (1915-95))
V95 Grangården: Jesper Petersen + Gitte M D Petersen, gartner

59. Matr. nr. 11a "Fiskersminde"
1920- Ane Marie Fisker, født Hvid (1870-) + Rasmus Pedersen Fisker (1864-1920)
1970/77 Holger Kristensen Molbo (1913-81) +
1988 Dagmar Johanne Molbo
V95 Per H Nielsen + Lykke T Nielsen

61. Matr. nr. 6bc Skolen
VU60/79 Jens Villiam Sørensen, (1897-1977) fhv gårdejer +
Pouline Sørensen (1899-
1988/95 Jarl E Poulsen, el tekn + Rita I Poulsen, pædagog

63. Matr. nr. 8f
VU45 Peder Fisker Olsen, fhv. gdr. (f. Grensten 1874 - 1956) + Johanne Olsen (f.ØV.{Bjørnkærv.8}1884 - 1965) (se nr. 71)
(plejedatter, fjern slægtning:)
1970/79 Dorthea Marie Olsen, ugift, f. 21 05 1904 i Spentrup sogn, død 24/9 1986, begr. Grensten 27/9 1986. Flytter til Kildevang
1981/95 Jørgen Mikkelsen/Guldbrandsen, arbm + Birgit C. Koch/Guldbrandsen, kommuneass
63b Tommy D Ratscke, falkredder + Jette B S Ratscke, sygepl.ske

65. Matr. nr. 8de
R1954/95 Marinus Andersen,arbmd + Petra Andersen
Gudrun Amdi Andersen (V75)
67. Matr. 8b
R1946 Peter Ingemann Nielsen
VU60/95 Peder Sandt Jørgensen, fabrikarb/arbm. + Ritta Kuhrts Jørgensen

69. Matr. nr. 8c
R1937 Peter Ingemann Nielsen
R1942/88 Viggo Skyttegaard Sørensen (1916-91), murer +
Olga Johanne Sørensen (1915-77)
V95 Peter M Monsson + Jens C Thirstrup

71. Matr. nr. 10a "Kirkedalsgaard"
VU36 Peder Fisker Olesen(se nr. 63)
R1954- Laurits A.Laursen (Vilnas forældre; se Dagsvad)
VU65/77 Aage Friis (1920-96), gårdejer + Ellen Margrethe Friis

Tangvej
1. Matr. nr. 27d
R1940 Orla Henning Sørensen (?til Lyngvej 5?)
o.1963/65/75 Eland Kærlund Hansen, specialarb/automaler + Lis Hansen
1977/81 Lis Grunnet (til Byvej 1)
1988/95 Tom Grunnet, maler + Gitte Grunnet

2. 12a 27bf "Kallehavegaard"
R1936 Christen Jensen Hvid
VU65 Torben Chr. Hviid Christensen
Forpagter:
1962/66/95 Marius Hull Christensen, forpagter + Sigrid Hvid Christensen
4. Matr. nr. 27c s. 3
R1946/88 Martin Mogensen (1901-88), arbm
V95 Poul B Mikkelsen, kontorass (fra Byvej 6) + Lene A Lauritzen, socialrådg

6. Matr. nr. 27a
V1962/70/88 Arne Johannes Eriksen (1923-89), fabrikarb +
V95 Margit Kirstine Eriksen


  Randersvej
80. Matr. nr. 14d 1988:Dagsvad Auto
R1919- Peder Chr. Thomsen
V1963/VU65/78 Hans Anders Casper, tekn ass + Thinna Elisabeth Bak Casper (1932-79)
1988/95 Egon Kristensen, specialarb + Kirsten Kristensen, fabrikarb

82. Matr. nr. 5b
R1883 Christen Jensen (Ebbesen), gårdejer (f. Langå 1856-1923) +Ellen Sørensen (f. V.V. 1855-1929)
R1920- (S)Niels Dengsø Jensen (f. Dagsvad 1889-1960) +
1973/78 Else Marie Dengsø Jensen (1893-1980) +
(S) Chresten Dengsø Jensen og (S) Elmer Dengsø Jensen, murermester
1978/81 (S) Chresten Dengsø Jensen
1988/95 Kurt Søndergaard, maskinarb + Inger H. Søndergaard, bankass

84. Matr. nr. 11b
R1927/75 Søren Hviid Christensen (1904-84) + Kirstine
Marie Christensen (1906-94)
1977/95 Arne Hviid Christensen, gårdejer/tømrer + Kirsten Jørga Christensen
---

1970:
Samuel Pedersen, mekaniker + Kirsten Bach Pedersen
Poul Erling Sørensen, traktorf. + Ida Pedersen Sørensen

1962/66 tømrermester Knud Jensen og Ida Jensen
1965 gårdbestyrer Egon Sørensen og Linda S.
1967 automekaniker Samuel Pedersen og sygeplejerske Kirsten P.
1963 Grensten mark: arbejdsmand Svend Jensen og Eva J.
1963 Grensten by: arbejdsmand Tage Hougaard og Lizzy H.
1968 Grensten by:arbm. landbr.medhj. Ole Borup og Birthe Alice
1966 Grensten: arbm. Harry Egon Jespersen + Ester J.
1964 Grenstenby:fhv. murer Peder Christian Christensen (f.Kornum 1876 - 1964)
1940 Marius Sørensen, fhv. bysmed (f. Glæsborg 1871 - 1940) + (gift 2. gang ) Kirsten Marie S. (f. Hald 1890 - 1866)

     
Forsiden Grensten sogn Lokalhistorie Matrikler i Grensten