Beboere i Øster Velling sogn 1787-1844

Beboere i Øster Velling sogn 1788-1844
Fæstere/ejere af ejendomme/matrikler
1. Matr. nr. 3 Lyagergaard Gl. Silkebv.25
FT 1787 1 Søren Pedersen
Ko 1788 XV Søren Pedersen
Ha 1791 1 Søren Pedersen
FT 1801 3 Søren Pedersen
Br 1802 9 Søren Pedersen
Ha 1819 9 --
M 1844 Niels Sørensen Nedergaard

2. Matr. nr. 4 Vestergaard Gl. Silkebv. 27
FT 1787 2 Jens Christensen
Ko 1788 XVI Jens Terkelsen
Ha 1791 2 Jens Christensen
FT 1801 7 Jens Therkildsen
Br 1802 8. Jens Christensen Terkildsen
M 1844 Christen Jensen den Yngre

3. Matr. nr.9 Præstegv. 4x
FT 1787 9. Niels Eriksen
Ko 1788 VII Niels Eriksen
Ha 1791 9 Niels Eriksen
FT 1801 3 Jens Nielsen
Br 1802 16 Jens Nielsen
Ha 1819 5 Jens Nielsen, sognefoged
M 1844 Erik Jørgensen

4. Matr. nr.15 ("Jens Oves gård") Neikilsvej 10
Ko 1788 IV Rasmus Eriksen
FT 1801 ??
Br 1802 14 Jens Hansen
Ha 1819 13. Jens Hansen Hiorthede
Ko 1819 Jens Hansen
Ko 1819 Anker Amdisen
M 1844 Anker Andersen

5. Matr. nr. 14 ("Per Villums gård") Neikilsvej 16
FT 1787 5 Niels Andersen
Ko 1788 III Niels Langaae
Ha 1791 4 Niels Andersen Langaae
FT 1801 4 Niels Andersen
Br 1802 6. Niels Andersen Langaae
Ha 1819 15. Niels Andersen Langaae
Ko 1819 Niels Andersen Langaae
Ko 1819 Niels Pedersen Bak
M 1844 Niels Pedersen Bak

6. Matr. nr. 5 ("Per Hjulers gård") Neikilsvej 18
FT 1787 3 Jens Andersen
Ko 1788 I Jens Andersen
Ha 1791 3 Jens Andersen Hjuler
FT 1801 6 Jens Andersen
Br. 1802 5. Jens Andersen Hiul
Ha 1819 1. Anders Jensen Hjuler
Ko 1819 Jens Pedersen Hjuler
Ko 1819 Anders Jensen
M 1844 Anders Jensen

7. Matr. nr. 6a (Nu:Otto Andreasen) Neikilsvej 12
FT 1787 4 Lave Thomasen
Ko 1788 II Lars Thomasen/Anders Sørensen
Ha 1791 5 Lauge Thomasen
FT 1801 9 Lauge Thomasen
Br 1802 7 Laurs Thomasen
Ko 1819 Anders Sørensen Iilsøe
Ha 1819 2 Anders Sørensen
M1844 Chr. Sørensen

8. Matr. nr. 7 ("Jens Peter Bach") Præstegv. 8z
FT 1787 7 Anders Jensen
Ko 1788 V Andreas Hjuler
Ha 1791 7 Anders Jensen Hjuler
FT 1801 10 Peder Andersen
Br 1802 13 Peder Andersen Bak
Ko 1819 Peder Andersen Bak/Jens Pedersen Bak
M1844 Jens Pedersen Bach

9. Matr. nr. 8 ("Therkildsens gård") Præstegv. 8
FT 1787 8 Peder Christensen
Ko 1788 VI Peder Terkelsen
Ha 1791 8 Peder Christensen
FT 1801 8 Peder Christensen
Br 1802 15 Peder Terkildsen
Ha 1819 4 Christen Jensen Senior
M 1844 Gl. Chr. Jensen

10. Matr. nr. 16a Præstegårdsvej 2
Jo 1787 Christen Jensen
FT 1787 10 Christen Christensen
Ko 1788 ? VIII Christen Hansen(?Sørensen)
Christen ... Sørensen
FT 1801 17 Søren Christensen
Br 1802 17. Søren Christensen
Ha 1819 14 Søren Kristensen
Ko 1819 Søren Kristensen/Christen Sørensen
M 1844 Christen Sørensen

11. Matr. nr. 10a Vandmøllevej 1
FT 1787 11 Niels Andersen
Ko 1788 IX Niels Andersen
Ha 1791 11 Niels Andersen
FT 1801
Br 1802 18 Niels Andersen
Ha 1819 6 Henrik Andersen
Ma 1844 Henrik Andersen

12. Matr. nr. 11a (Nu: Vagn Sloth)Gl. Silkebv. 30
(se nr. 19: Matr. nr. 13a!!!) ??
FT 1787 13 Rasmus Sørensen
Ko 1788 XI Rasmus Sørensen
Ha 1791 12 Rasmus Sørensen
FT 1801 16 Søren Rasmussen
Br 1802 19 Søren Rasmussen/Søren Rasmussens enke
Ha 1819 7 Søren Rasmussen
M 1844 Søren Rasmussens enke

13. Matr. nr. 13a Vandmøllevej 2/Gl. Silkebv.28
FT 1787 12 Søren Rasmussen
Ko 1788 X Søren Tind
Ha 1791 16 Søren Rasmussen Tind
FT 1801
Br 1801 se nr. 19
Ko 1819 Niels Sørensen Hvam

14.
FT 1787 30. Dorthe Catrine Berg, Præsteenke
Ko 1788 XVII Hr. Monrad - Præstegården
FT 1801 1 Ditlev Monrad

15. Matr. nr. 2
FT 1787 31. Jens Sørensen Dahl
Ko 1788 XX Skolen
FT 1801 2 Jens Dahl

16. ??? Matr. nr. 11a (se 12 !)
FT 1787
Ko 1788

17. Matr. nr. 17a Damgaarden Gl. Silkebv. 17
FT 1787 ?? 14 Niels Jensen
Ko 1788 ?? XII Niels Torsager
FT 1801 13 Christen Andersen
Br 1802 20 Christen Andersen
Ha 1819 8 Peder Laursen/Poul ??
Ma 1844 Jens Mikkelsen

18. Matr. nr. 18a (Nu: N.P. Johnson) Bjørnkærv. 12
FT 1787 15 Knud Sørensen
Ko 1788 XIII Knud Sørensen
Ha 1791 14 Knud Sørensen
FT 1801 11 Knud Sørensen
Br. 1802 21 Knud Sørensen
Ha 1819 16 Knud Sørensens enke
(Ha 1828:) Niels Knudsen
M 1844 Søren Laursen

19. Matr. nr. 12 Bjerregaard Langagervej 30
FT 1787 16 Jens Eriksen
Ko 1788 XIV Jens Eriksen
Ha 1791 15 Jens Erichsen
FT 1801 ??
Br 1802 22 Jens Nielsen Bjerregaard
Jens Jensen (fra 1848)20. Matr. nr.

20 Vandmøllen Vandmøllev. 15
FT 1781 Niels Christensen Hougaard
Ko 1788 XVIIIHa 1791 Niels Christensen Hunguam
FT 1801 25 Jens Thomassen

Jo 1787: Jordebog over Asmild Kloster 2. marts 1787; Viborg Landsting (Kopibog nr. 281); 15 gårdmænd.FT 1787:Folketællingen for Øster Velling sogn 30. juli 1787 .

Ko 1788:Kopi kort over Øster Velling mark, Middelsom herred, Hald amt, opmålt 1788, inddelt 1789 i overensstemmelse med Åstedsforretningen 25 juli 1789.

Ha 1791:Viborg amtstuearkiv - Hartkornsspecifikationer for Hoved-og sædegårde Halds amt 1791 8/12, Middelsom herred, Øster Velling sogn (B13-27).FT 1801:Folketallet i Øster Velling sogn, Viborg amt 1. februar 1801.

Br 1802: Brandforsikringsprotokol for Middelsom herred 1800- 1857 (Br.D 8-32).

Ko 1811: Kort over Øster Velling Mark opmålt 1811.

Ko 1819: Kort over Øster Velling juli 1819

Ha 1819: Hartkornsspecifikationer for Rinds - Middelsom og Sønderlyng herreder 1819-25; 4 protokoller 1819 - 1823 - 1824 - 1825 (B 13-40).
4 protokoller fra 1826 - 1827 - 1828 - 1829 (B13-41)
og 3 protokoller 1833/34 - 1835/36 - 1844/45/46 (B13-42)

Ma 1844:Viborg amtstuearkiv - Matrikelen 1844 for Middelsom herred (B13-17).