Jordebøger Gundersted sogn
 

Kyø 1711 18/6 (B 24-672, 1. del "125") side 25:
Gundersted sogn
Borup by:

Stefan Lauridsen
Laurs Poulsen
Peder Laursen og Christen Madsen
Mogens Jensen og Christen Tekmand
Niels Harbor og Wolmar Pedersen
Peder Nielsen
Jens Friis og Poul Viderup
Christen Madsen

--- grander og bymænd hvae samtlige 1/2 grds ejendom i brug

Gadehuse:
Laurs Kiersgaard
Christen Andersen
Peder Nielsen
Laurids sergiantis hustrue Mette Sørensdatter
Poul Christensen
Maren Nielsdatter
Jens Laustsen

Lille Aistrup
Christen Søfrensen og Thomas Christensen
Thomas Christensen og Thomas Thomesen - nu Niels Christensen og Niels Woldmars.
Gadehuse:
Christen Nielsen
Niels Christensen

Koppes Mølle: Laurids Pedersen

B24-680 1.Del fol 42b- : Auktionsskøde - Løgstør 18 Dec 1725
1725 20 Sept. Krastrup og Gundestedgaard:

fol. 46:
Bruusgaards Boel: Christen Christensen 3-5-2-2

Gundestedgaard Mølle:
Anders Nielsen nu Samuel Kelden(?) 0-7-2-0

Borup:
Nr. 5: Jacob Christensen og Jørgen Jørgensen 5-5-3-2

No. 8: Maren Laursdatter nu Jens Sahl 4-6-3-1

No 9: Niels Jensen Rask
No 11:Niels Jensen Huusmand 5-2-0-1
nu Jens Rask 2-5-0-1/2

Christen Rask
Husmand Laurs Petersen
?Anders Laursen
Søren Christensen
Anne Thyboe

Bjørnstrup by:
No 1: Niels Povelsen
nu Peder Mortensen til Wormstrup kirke 0-7-3-2
No7: Jens Simonsen og ?Michel Christensen 2-5-7-0
nu Michel Christensen 2-5-7-0
Peder Michelsen 2-3-2-0

No 3: Peder Mortensen nu Thomas Jacobsen 4-7-3-1

Wormstrupgaard: Peder Michelsen
nu Morten Michelsen 2-1-0-0

No 2 Bjørnstrup by hidbragt 2 skp gør 2-3-

Til Gundersted

Til forsiden

KYØ 1718
B24-674 3. del (Nyg. 36.247) "133"
1718 8/4. nr. 45 s. 247 (+ s. 260 og 262)

s. 247b:
Borup
Christen Podemester 5-2-3-0
Christen Skriver 5-1-1-2
Christen Adsersen 4-6-0-1/2
Jens Mogensen 5-0-3-2
Christen Tommes og Jens Villemsen 5-6-3-0
Lars Kremmer 5-2-2-1
Christen Michelsen 5-0-0-0

Boelsmark
Christen Christensen 2-1-1-0

Gadehuse
Niels Tommesen
Anders Tommesen
Niels Povellsen
Anna Andersdatter Magrethe Laurs Datter
Ifver Graver

Lille Aistrup
Morten Jensen 5-2-1-2
Thomas Tommesen 4-7-0-1

Gadehuse
Ole Anchersen 0-0-0-2
Niels Christensen 0-0-1-0

Koppis Mølle
Peder Hansen 4-7-1- 1 1/4

KYØ 1733
B24-682; 3. del (168) (Nyg. 40.87)
s. 269
Borup
Christen Podemester 5-2-3-0
Adser Christensen 4-6-0-2
Christen Nielsen Skriver 3-1-1- 2/3
Jens Magnussen 5-0-3-1
Christen Tygesen 5-6-3-0
Laurs Kremmer 5-2-2-0
Peder Christensen 5-0-0-0

Boelsmark
Christen Christensen 3-2-2- 1 1/4

Gadehuse
Niels Themesen
Anders Themesen
Niels Povelsen
Anne Andersdaater
Margrethe Laursdaater
Ifver Graver

Lille Aistrup
Martin Jensen 5-2-2-2
Thomas Thomesen 4-7-0-1

Gadehuse
Ole Andersen
Niels Christensen

Koppes Mølle
Peder Hansen 1-1-2- 2 1/4

 
Gun1724
B24-678 1.del. Fol 96b n. (146)
18/9 1724.
Gundersted Mølle 0-7-2-0
Borup
5. Jacob Jørgensen 5-5-3-2
8. Jens Sal 4-6-3-1

9 og 10: Jens og Christen Rask 5-2-0-1

Bjørnstrup
1. Peder Mortensen 1-0-0-2
2. Peder Michelsen 5-3-0-0
3. Tomas Jacobsen 4-7-3-1

Wormstrup
Morten Michelsen 3-1-0-0

B24-695 2. Del fol 155

Jordebog for Krastrup og Gundested gaarde 1757
samt Konge og Kirketiende

Bruusgaard: Christen Christensen 3-5-2-2

Gundested Mølle: Peder Mølgaard 0-7-2-0
1-2-2-2
Borup

No 5: Jacob Jørgensen 5-5-3-2
No 8 : Jens Jørgensen 4-6-3-1
No 9 og 11: Jens Christensen Rask 5-2-0-1

Huuse:

Peder Mortensen og Niels Christensen 1 Rd
Jens Bonde 2 Rd
Søren Christensens enke nu Niels Dahl 1 2
Inger Jensdatter 1 2
Jens Rask 1 Rd 2

Bjørnstrup

No 1: Morten Mogensen 4-1-1-0 0-7-3-2
No 2: Peder Svenningsen 5-1-0-0
No 3: Niels Christensen 4-7-3-1

Et huus
Rudolph Rolses enke fri for afgift sin levetid

Wormstrup

Niels Povelsen 2-3-0-0

 
  B24-697 1.del (222) 7. marts 1759 nr. 6; fol 84-85
(jordebog for)
Kyø
Gundested sogn

Borup

Lars Christensen gl. 5-6-3-0

Christen Christensen Chr. Skriver 5-1-2

Peder Pedersen gl 4-6-0-1/2

Christen Podemester gl 5-2-3-0

Peder Mikkelsen gl 5-0-0-0

Christen Salling gl.5-0-3-2

Chresten Christensen Hvorvarp 5-0-3-1 1/3

Gadehuuset
(??) Pallesen Led?

Lars Snedker Led

Anders Pedersen

Anders Troelstrup 2-4-1-2 1/2

Christen Margworste ???

Maren Pedersdatter

Boelsmark

Christen Jensen gl. 2-1-1-0

Lille Aistrup

Lars Grensen ??? 4-7-0-1

Lars Andersen gl. 5-2-1-2


Koppes Mølle

Jens Jacobsen gl.0-0-2-2
Mølle: 3-5-3-2?

 
     
   

Til Gundersted

Til forsiden