Transitional//EN"> Stevnstrup 1950 - 70
Beboere i Stevnstrup 1950-70
   
Beboere i Stevnstrup 1 - Landsbyen 1950-70
(Landsbygaden, Randersvej, Lundagervej)
Den gamle landsby i Stevnstrup har længe været i opløsing.
Gården matr. Nr. 4 er flyttet ud til Staunagervej nr. 6.
Gården matr. Nr. 10 flyttede tidligt ud til Skovbrynet 1 "Bakkely" til nr. 7 og til Staunagervej 9.
Efter en brand i 1905 blev de 2 tvillinggårde matr. Nr. 5 og nr. 9 flyttet ud på marken (Munkholmvej 5 og Grenstenvej 49)
Gården matr. Nr. 11 flytter ud o. 1941 til Staunagervej 4.
Hertil kommer en del frasalg af jord - især til byggegrunde.
Det sidste tog rigtig fart i årene op til 1970 og længe efter.
   
Beboere i Stevnstrup 2 - Stationsbyen 1950-70
Stationsvej, Stationspladsen, Engvej, Staunagervej og Porsvej
Banen mellem Randers og Århus åbnet 1862
Stevnstrup Station nedlagt 1972 men findes stadig som teknisk station med sidespor.
Stationen tegnet af Heinrich Wenck 1905. Nedrevet 1979.
Udbygningen af Stevnstrup i perioden 1950-70 medfører en fysisk sammensmeltning af de 2 byer
Landsbyen og Stationsbyen med Brugsen i den ene ende og Købmanden i den anden og Skolen i
midten.

   
Beboere i Stevnstrup 3 - Marken 1950-70
Grenstenvej, Bymarksvej, Møllevej, Møllevænget, Munkholmvej,
Lathyrusvej, Hyacintvej, Rosenvej og Irisvej
Stevnstrup mark har stort set været ubebygget mellem Stevnstrup og Grensten. Indtil begyndelsen af århundredet har gårdene ligget omkring landsbygaden. Møllen har ligget højt på bakken. De 2 trædegårde, som har ligget ud for Bymarksvej nr. 12 og altså i tæt forbindelse med den gamle landsby, blev efter en brand flyttet ud på marken: Munkholmvej 5 og Grenstenvej 49.
   
Beboere i Stevnstrup 4 - Skoven 1950-70
Skovboulevarden, Lyngvej, Højbakken, Ørnevej, Solsortevej, Bøgebakken, Skovbrynet, Hvidhøj
Fladbro med broen over Nørreåen har været kendt i over 500 år og er vel lige så gammel
som landsbyen Stevnstrup, som er en udflytterbebyggelse fra sognets gårde i Grensten.
I begyndelsen af det 20. årh. sker der en udflytning af gårde fra Stevnstrup til området nær
Fladbro. Området er ujævnt og vanskeligt at dyrke. Og den jord man har prøvet at dyrke i kanten af
Skoven, har næppe været den bedste.
I denne periode fra 1950 og frem sker der en udbygning af området mellem Stationsbyen og Fladbro.
Men det er først her i begyndelsen af det 21. årh., at man får lukket hullet helt.
   
Beboere i Stevnstrup 5 - Fuglebakken 1950-70
Fuglebakken, Svalevej, Glentevej, Mågevej
 
   
Tilbage til Lokalhistorie Forsiden Grensten sogn