Forsiden Minnas aner Minnas slægt Christen Jensen    
Christen Jensen
"Kræn Jep"
1859 den 18. Juli født i Svoldrup (døbt den 2. Aug. I hjemmet; i Vognsild kirke den 16. Okt)
FT 1870
1873 den 5. Okt konfirmeret i Farsø kirke; tjente Søren (Lærer ?) Holm i Strandby
FT 1880
1884 den 7. Nov gift i Farsø kirke med Ane Kristensen
1885 den 6. September sønnen Jens Kristian Jensen født i Myrhøj, Strandby sogn
21/9 døbt i Strandby kirke; indsidder i Myrhøj
1889 den 7. Aug datteren Maren Kirstine Jensen født i Ertebølle (1. Sep døbt i Strandby kirke); husmand i Ertebølle
FT 1890: 30 år gift; fisker i Ertebølle, født i Vognsild
1893 den 14. April sønnen Kristian Bak Jensen født i Ertebølle (dønt den 22 maj i strandby kirke;
husmand i Ertebølle
1897 den 7 maj datteren Nielsine Kristine Jensen født i Ertebølle; husmand i Ertebølle
1897 den 3 okt steddatteren Karen Marie konf i Strandby; husmand i Ertebølle
1899 Jens Kristian konf i Strandby kirke; husmand i Ertebølle
FT 1901
1901 den 19 nov datteren Kirsten Marie Jensen født i Ertebølle; husmand i Ertebølle
1912 den 8. Maj datteren Maren viet i Aars kirke; handelsmand (i Aars ?)
1913 16. Feb fadder i Aars kirke; grisehandler i Aars
1916 20 feb fadder i Aars; grisehandler i Års
1918 27. Okt fadder i Aars; handelsmand i Års
1922 23 dec fadder i Aars; handelsmand i Års
1936 10januar dør hustruen Ane Jensen, f. Christensen ("gift med handelsmand CJ") Christiansgade 10, Ålborg
1942 den 1. Jan dør han i Ålborg, begraves 7. Januar på Aalborg Almenkirkegården
fhv. handelsmand, aldersrentenyder, Louisegade 16, Ålborg; enkemand 83 år gl.
Sidste fælles bopæl: Christiansgade 10, Ålborg.