Forsiden    Min slægt    Slægten Jensen
1. Lars Jensen:
1828, 23/6 født Gadbjerg mark og sogn
bor hos forældrene, 6 år gl., i et hus i Gadberg by
1834 FT 18/2 bor 6 år gl. hos sine forældre i Gadberg, husmand og væver Jens Larsen
1838, 18/6 flytter 9 år gl. sammen med sine forældre fra Gadbjerg til Nørup
1840, FT 1/2 12 år gl, tjener sin farbroder husmand og væver Viderik Larsen, Soedover mark
1843, 23/4 tjenende Christen Pedersens Enke i Søedover (konf. i Nørup kirke)
? 1846, 1/5 afg. Lars Jensen, 18 år og tjenestekarl fra Lindballe til Gadberg sogn med et godt vidnedsbyrd
1847, 1/11 afg. fra Gadbjerg sogn 20 år, tjenestekarl hos Søren Pedersen i Smidstrup, Gadberg sogn, til Skibet sogn med godt skudsmål
1847, 1/11 ank. 19 1/2 år, tjenestekarl til Skibet sogn fra Gadberg s. med skudsm. fra præsten af 30/11
1848, 1/5 20 år gl., tjenestekarl, afg. fra Skibet sogn til Nørup s. med godt skm.
1848, 7/5 20 år gl. væverlærling hos Jens Larsen ank. fra Skibet sogn til Soedover i Nørup sogn med et godt skudsmål
1850, FT 1/2 ugift væver, 22 år gl. hos forældrene i et hus i Søedover
1855, 2/1 væver i Soedover, 26 år gl., afg. fra Nørup sogn til Thyregod sogn
1855, 1/2 (?) 27 år gl. væver ank. fra Nørup til Thyregod
1855 FT?? Se Thyregod sogn (Thyregodlund)
1855, 27/9 Karen Christense født i Thyregodlund
1857, 12/1 Jensine Marie født; huusfolk i Thyregodlund
1858, 12/3 Kristoffer Valentin født; huusfolk i Thyregodlund
1860 FT ??
1861, 30/1 afg. husfolk i Thyregodlund Lars Jensen, 32 år, og Sidsel Cathrine Christoffersdatter, 32 år, fra Thyregod til Nørup sogn
1861, 6/2 husmand på Lille Lihme mark, ank. fra Thyregod sogn sammen med sin hustru
1862, 24/8 Jens født; husmand og væver på Lille Lihme mark
1864, 22/9 Knud født; husmand på Lille Lihme mark
1866, 15/2 Knud død; husmand og væver på Lille Lihme mark
1866, 19/2 ? Jens død; husmand og væver på Lille Lihme mark
1867, 17/4 Maren født; husmand på Lille Lihme mark
1869, husmand og væver på Lihme mark (Karen Christense konf.
1870, FT 1/2 væver, 41 år gl. bor i et hus i Lille Lihme
1870, 25/9 Jens Knud født; husmand og væver Lille Lihme mark
1871, væver på Lihme mark; Jensine Marie konf. i Nørup
1872, husmand og væver på Lille Lihme mark; Christoffer Valentin konf. i Nørup
1880 FT 1/2 væver, 62 år gl., bor i et hus i Lihme
1881, 24/4 husmand på Lille Lihme mark; Maren konf. i Nørup
1883, 14/4 husmand af Lihme; forlover for datteren Jensine Marie i Nørup kirke