Forsiden Minnas aner Minnas slægt    

Niels Meilstrup
Født 1736 døbt 21. Maj i Vognsild kirke
(søn af Peder Nielsen Meilstrup og Kirsten Andersdatter,
viet 1729 den 8. Sept i Vognsild kirke)
1776 Viet den 27 okt i Strandby kirke; trolovet den 13. Sept
Niels Pedersen af Svoldrup og Maren Mortensdatter af Riisgaard
(forlovere: Christen Christensen af Svoldrup og Niels Hansen af Grønnerup)
1777 Sønnen Peder født (i kirken 20. Aug); konen intr. 7. sep
1780 Sønnen Morten født (i kirken 4. Juni) konen intr 18. juni
1783 Sønnen Anders født (døbt i kirken 30. Nov) konen intr 1. Jan 1784
1786 oktober den 1. Blev Niels Meilstrups barn Lirsten af Svoldrup frembaaren af sammes søste Kirsten af Riisager; den 29. Blev N.M.skone af Svoldrup introd
1787 februar den 25. Blev N.M.s barn Kirsten 21uger af Svoldrup iordet.
FT 1787 Svoldrup nr. 3: Niels Meilstrup, 52 år, gift, husbond; bonde og gaardbeboer
Maren Mognsdatter, 43 år, gift madmoder
Begge i første ægteskab
Peder Nielsen, 11 år, barn af 1. ægteskab
Morten Nielsen, 8 år, barn af 1. ægteskab
Anders Nielsen, 4 år, barn af 1. ægteskab
Kirsten Mogensdatter, 46 år, ugift tjenestepige
Lægdr. 1789 Niels Meilstrup
nr. 84 Peder født Svoldrup 5 år
Nr. 85 Anders født Svoldrup 5 år
Nr. 86 Morten født Svoldrup 8 år
Død/begravet 1795 den 1. Nov i Vognsild; af Svoldrup