Stephan Jensen
   
1834 den 3. marts blev han født på Gadbjerg Mark
1838 den 18. juni rejste familien til Lindballe sogn
1847 den 1. maj rejste familien til Nørup sogn
1850 den 7. april blev Stephan konfirmeret i Nørup kirke; de bor i Sødover
1850 den 12. april rejste Stephan til Gadbjerg
1852 den 1. nov rejste han til Hover sogn; nu er han væverlærling
1855 den 30 april til Gauerslund sogn
1857 den 30 maj bliver Stephan tjenstgørende
1863 den 29. november bliver han indkaldt som menig i 6. Regiment - 4. Kompagni no. 151.
1864 den 14 august er han hjemme igen er han hjemme igen, efter at have deltaget i krigen; han fortalte altid, at han stod bag kirkediget i Dybbøl.
   
1869 den 29. oktober bliver han gift med Ane Marie Madsen i Jerlev kirke
1869 den 7. nov ankommer de begge til Smidstrup fra Jerlev sogn; Stephans jensen er nu Lejehuusmand på 35 år.
1871 bliver Maren født i Smidstrup
1872 den 21 april flytte de til Øster Starup
1873 bliver Jens født her
1876 bliver tvillingerne Karl og Marie født også Øster Starup; Karl dør inden et år.
1876 søger Stephan erindringsmedalje for deltagelse i krigen 1864, som bevilges det år.
Den bar han altid, når han var i tøjet. Se billedet. Nu er han husmand og daglejer og bor på Aagaard Mark Starup sogn.
   
o. 1880 flytter de til Smidstrup for at være fodermester på en gård i Store Velling (Honnekrog) ved en bøjning på vejen. Senere byggede han et lille hus på gårdens jord. Se billedet.
Han gik op på gården lige så længe, han kunne gå, hver dag og fik føden.
Det gjorde AneMarie også, lige så længe hun kunne lave noget.
Hjemme i huset ved Honnekrog havde hun komfur med åbent ildsted; gryderne hang i kroge over ildstedet.
   
1886 den 4. august indgår han en fæstekontrakt med gårdejer Peder Sørensen i Store Velling om et stykke jord af matr. Nr. 18 i Store Velling på 1 Skp Lands størrelse beliggende ved vejen der fører fra Store Velling til Smidstrup med ret for Fæsteren til derpå at opføre et hus til beboelse.    
1889 den 18 april erStephan fadder i Smidstrup; han bor i St. Velling
1918 den 28. dec dør Ane Marie, 78 år gl.
1924 den 21 februar dør Stephan 89 år gl.; et par måneder før sin død er han flyttet hen til den ældste datters hjem på Smidstrup Mark. Men han havde huset hele tiden.

   
Til forsiden    Tilbage