Til forsiden  Min slægt    

Ane nr.44:Ulrik Frederik Hansen Gram, 1772-1832
Ane nr.45:Ane Kirstine Nielsdatter, 1775-1815
----------
Ulrik Frederik Gram kom knap 14 år gl.i lære som kobbersmed til Mikkelsdag den 29. sept. 1786 hos kobbersmed Peder Rein, Gerritsgade 32, Svendborg. Han blev konfirmeret i Sct. Nikolaj kirke i Svendborg den 19. april 1789. Efter 6 år i lære var han udlært Michelsdag lørdag den 29. september 1792. Han aflagde svendeprøve for Laugssamlingen i København den 4. maj 1793 og tog sit svendenavn: Joseph v. Svendborg.

Herefter har han formodentlig været "farende svend" et par år - til sidst hos kobbersmed Jeppe Tydsk, Store Adelgade 21, Middelfart. Han var forlover ved vielsen 1798.

Deres ældste søn får de i Erritsøe 1799 døbt 28. april; her hustruen fra. Om han har været uden arbejde på det tids-punkt, vides ikke. Men det må være ved den tid - de får kig på mulighederne for arbejde i Ringkøbing, idet Søren Bock havde indrykket en annonce efter håndværkere til byen.


Den 1. febr. 1801 ved folketællingen bor de til leje Vester Mel(lem) Strandgade nr. 111 - idag: Grønnegade nr. 12, matr. nr. 150. Huset idag er senere.

Den 3. januar 1801 får han borgerskab som kobbersmedemester i Ringkøbing.

I 1801 var det en stråtækt ejendom med mure af bindingsværk og udmurede tavl. Ejendommen ejedes af en møller Jens Bech i Velling sogn syd for Ringkøbing. Han havde købt den på auktion for smed Christen Christensen, der også boede i huset i 1801, og som overtog ejendommen samme år.

På det tidspunkt har Ulrik Gram formodentlig allerede brændt alle broer bag sig. I skiftet efter moderen i 1826 står der om ham:"Desuden en Søn Ulrich som er henved 50 Aar og derover maa han være borte for dem og er rejst ud som Kaabersmed for over 20 aar siden uden at nogen ved hvor han opholder sig eller om han er til". Han dør i 1832.

Han bor nu ikke til leje dér ret længe. Allerede den 17. februar 1801 ved en auktion køber Ulrik Gram en gaard med tilligende Øster Strandgade nr. 77 for 380 Rigsdaler. Skødet er dateret 14. juli 1802 og læst 23. Der blev kvitteret for betalingen 2. juli. Så det er nok først ved den tid, han har kunnet flytte ind. Han havde sparet 80 rigsdaler sammen. Resten måtte han låne. Men i 1808 var det hele betalt. Det må alligevel have været godt at være kobbersmed i Ringkøbing. Men han var også den eneste.
Ejendommen bestod af forhus til gaden, 1 etage, mur- og bin-dingsværk og stråtag, 9 fag, med et udskud for de 2 nordligste fag på gårdsiden, til beboelse og køkken.
Et hus østen i gården, samme beskaffenhed som beboelseshuset, til lade og kostald, 6 fag.
Huset, der var 19,25 x 8 alen = 154 kvadratalen, rummede både beboelse og værksted. Huset havde 2 skorstene. Gaden hedder stadig Øster Strandgade - nu nr. 17, matr. nr. 90. Det nuværende hus er nyere.

Uldrick Friderik blev født 1772 i Haarslev sogn på Fyn som søn af Hans Gram og Bodil Madsdatter i Nellerod, Hårslev sogn. Han blev døbt Alle Helgensdag den 1. November i Haarslev kirke, hvor farfaderen Ulrich Friderich Gram, 1714-79, var degn. Degnen Ulrik Gram var søn af Hans Jørgen Gram, Urtegaardsmand på Klingenberg i Odense Skt. Knuds sogn.

Hans Gram var gartner ligesom farfaderen. Senere kom han til Bogense, hvor han døde 1819 76 år gl. Hustruen døde 1826 hos en datter og svigersøn i Alléhuset, i Krogsbølle sogn, 77 år gl. Men da var som nævnt alle spor efter Ulrik slettet.

Ulrik Gram døde i Ringkøbing 1832 den 16. oktober, 64 år gl., som nævnt dagen efter sin 3. hustru. Og de blev begravet på Ringkøbing kirkegård den 20 okt.

Ulrich Friderich Hansen Gram og Anna Kirstine Nielsdatter blev viet i Middelfart kirke 1798 den 27. dec. "efter kongl. allernaadigst tilladelse" og "uden foregaaende trolovelse og lysning af prædikestolen".

Anna Christina blev født 1775 i Erritsøe sogn som datter af Niels Sørensen og Elisabeth Christensdatter og døbt i kirken den 19. novbr. Hun døde i Ringkøbing i 1815 den 5 april, 40 år gl., og blev begravet den 10. april på Ringkøbing kirkegård.

Efter hustruens død i 1815 giftede Ulrik Gram sig med hendes lillesøster Maren Nielsdatter, 1782-1818. De fik ingen børn; kun en dødfødt pige, født i 9. måned, dødsårsag "foregaaende legemssvaghed".

Ulrik grams svigerfar Niels Sørensen, husmand i Erritsø, var allerede død 1805, 63 år gl. Men svigermoderen Elisabeth Christensdatter mødte op sammen med broderen Ebbe Nielsen ved skiftedelingen den 5. maj 1818 efter hans anden hustrus død, da hun ingen børn havde efterladt sig i ægteskabet med enkemanden. Da var svigermoderen 93. Hun døde dog allerede samme måned, den 30. maj.

Til sidst giftede han sig med Kirsten Andersdatter, ca. 1778-1832, som døde dagen før Ulrik Gram. De blev begravet samme dag. Hendes oprindelse er mig endnu ikke bekendt. De fik et barn: Maren Kirstine, f. 1820 2/3 i Ringkøbing.

Ulrik Gram og Ane Kirstine Nielsdatters børn:
1.
Hans, født 1799 i Erritsøe sogn, døbt i kirken den 28. april båret af Mette Jensdatter. Faddere: Jørgen Jørgensen, Peder Jørgensen og Bente Jensen.
Ved faderens død okt. 1832 er han hattemagersvend, formodentlig i Ringkøbing. Han kommer til Holstebro inden 1. febr. 1840 som hattemager, hvor han bor Nørregade 21, ved siden af broderen Niels.
Hans Gram gifter sig i 1869 den 12. sep. i Holstebro kirke med Dorthea Annenine Schuster, f. ca. 1834 (!) i Vium sogn, Viborg amt.
Hans Gram dør af alderdom 1878 den 19. marts i Holstebro 79 år gl.
2.
Niels, født 1804 den 29. jan i Ringkøbing og døbt i kirken den 17. marts. Faddere: H. Fischers kone, Jfr. Weber, Gravers Laustsen, L. Frølund, Niels Stauning.
Konfirmeret 1819 den 18. april (1.s.e.påske) i Ringkøbing kirke. Han er fadder ved søsteren Maren Kirstines dåb 1820.
1825 kommer han, 21 år gl., som handelsmand fra Gjemsing sogn til Resen sogn.
Her gifter han sig 1826 20/10 i Resen kirke med den jævnaldrende Mette Cathrine Tolle. De får to børn 1827 og 1829, der begge dør inden 1 år.
1836 den 25. april flytter de til Holstebro. Her lever han som murer og lysestøber. Hustruen død 1865, 60 år gl., af lungebetændelse. Hun er den først begravne på den ny kirkegård.
Niels Gram gifter sig igen 1865 den 29. marts i Holstebro kirke med Petrine Nielsen, f. ca. 1837.
Niels Gram dør 1866 den 16. jan i Holstebro, 62 år gl. af dilerium tremens.

3.Anne Bolette Sophie, født 1806 den 29. nov. og døbt i kirken den 17. jan 1807. Faddere: Frantz Jensens kone, Mariane Kannevorp, K. Have, Gr. Laustsen, Thomas Jensen, alle skomagere, og Christian Torp, Handelsmand.
Konfirmeret 1821 den 29. april. Gift 1833 den 19. maj i Varde med Jacob Sørensen Beier, sadelmager i Varde. De bor (FT 1845) Spigerborgade 155B
Hun bliver skilt og dør 1870 den 22/9 i Varde af kræft. Han dør (på sygehuset) som fattiglem på fattiggården 1876 8/11 af Courtetationel Syphilis.
4.
Mads Christian (ane nr.22), født 1810 den 5. juni i Ring-købing og døbt i kirken den 13. juli. Faddere: Peder Lems kone Lisbeth Fugl, I. Hollænder, P. Holmgaard, Hattemager Gotfridsen og P. Stauning.
Udlært som væversvend i Middelfart hos Bøgelunds enke, idet han aflagde svendeprøve for Odense Væverlaug 1829 den 2. jan.
Det var også i Middelfart hans forældre blev gift. Måske har hans far skaffet ham læreplads hos gammel bekendtfra sin tid som kobbersmed i byen.
Ved faderens død i 1832 har familien mistet kontakten med ham.
1837 "dukker han op" i Andkjær i Gauerslund sogn. Han bliver gift den 7. okt. i Smidstrup kirke og afgår fra Gauerslund sogn den 2. nov., 27 år gl. væversvend, med et godt skudsmål til Klattrup i Smidstrup sogn, hvor han slår sig ned som væver. Se videre under ane nr.22-23.

5.Ane Elisabet, født 1812 den 20. aug i Ringkøbing og døbt den 8. okt i kirken. Faddere: Knapmager Møllers kone Else Høges...,
Grav. Laursen, Palmeblad, Henrik Lange, Peder Stauning.
Hun forlader Ringkøbing 18 år gl. og tjenestepige og rejser til Resen, Skodborg herred. Herfra rejser hun 1833, 21 år gl. tjenestepige til Holstebro. 1837 den 10. okt., 25 år gl. og stadig tjenestepige rejser hun fra Holstebro til København -
register 2.
-------------------------
Deres halvsøster
Maren Kirstine født i Ulrik Grams 3. ægteskab med Kirsten Andersdatter 1820 den 2. marts i Ringkøbing, døbt samme dag og fremstillet i kirken den 19. maj. Faddere: Mad. Palmblad og Zidsel Anders dt. fra Velling. Knud Hauge, Christen Ibsen, Jens Christian Stromfeldt og Niels Gram.

Efter forældrenes død i okt 1832, hvor Maren Kirstine er 12 år, flytter hun formodentlig ud til broderen Niels på Vasetoft i Resen sogn, Skodborg herred. Her bor hun ved folketællingen 18. febr. 1834.
Senere kommer hun til Varde, hvor hun er fadder, da søsterens
datter bliver døbt i kirken 22/8 1841. Hun bliver gift i 1845 den 4okt i Varde kirke med skomagermester Daniel Pedersen Hopp.
De fik 5 børn. Han døde i 1863 i Varde 48 år gl. af delirium tremens, og hun døde pludseligt 1886 den 7/7, 66 år gl., "faldt omkuld i gaarden og var død med det samme".

   
Til forsiden  Min slægt