Præster i Øster Velling 1532 - 2003
 
Øster Velling præstegård er opført i 1635, reguleret 1870 og i 1924 er præsteboligen nyopført i sin nuværende skikkelse.

Den ældst kendte præst i Øster Velling(se W-III s.518) var:
1. Lars el. Laurits Jensen o. 1532 altså før reformationen.
2. Peder Jensen fra 1539. Var endnu i live 9/2 1556.
3. Niels Troelsen (el. Trogelsen), som var provst og døde 1568

4. Jens Christensen Kjedelsmed fra 1568 og død 1601. Født Viborg søn af Christen Olufsen og Maren Jensdatter Jeberg. Gift med ... Sørensdatter, datter af præst i Ølgod-Strelluf(W-III s.659), Øster Horne herred, (1556): Søren Jensen Buch, jubellærer (50 år), død 1606 og formodentlig efterfulgt af en søn Hans Sørensen og senere dennes søn: Peder Hansen Ølgod. Se også Mogens Sørensen Buch, Borbjerg-R.

5. Jens Andersen Hjermind fra 1602, provst 1640- og død 6/1 1649. Datteren Else blev gift med efterfølgeren.Se endvidere sønnen: Christen Jensen præst i Høibjerg-Elsborg fra ca. 1643; død 1663 (W-I s. 733) og Jens Jensen Welling i Dalbyneder-R-S fra 1629; død 1653, og som måske også er en søn af JAH (W-I s. 259)

6. Jens Christensen Thorup,jubellærer (50 år), blev ordineret 24/3 1647. Han var søn af Christen Kjeldsen (søn af præst i Haslund-Ølst), Foged på Dronningborg, og Anna Christensdatter. Christen Kjeldsen fik af Erik Broch fæste på Thorup Ladegård; hvorefter børnene tog navn. Christen Kjeldsen (W-I s. 549) var søn af Kjeld Rasmussen, præst i Haslund-Ølst 1587, død 1632. Kjeld Rasmussen var søn af den foregående præst i Haslund-Ølst:(1558) Rasmus Kjeldsen, f. 1535, rektor i Randers, kandidat 1555 og død 11/11 1587. Hans navn står på lysestage i Haslund kirke.
Rasmus Kjeldsen stamfader til den berømte prof. Rektor Thorup og min ærede Hr. Provst(altså Wibergs provst).

Jens Christensen Thorup blev født 10/11 1617, Student Randers 1639, Cand Theol 1640 med laud, provst 1665.
Viet 27/6 1647 med forrige præsts datter Else Jensdatter Hjermind (død jan 1697); 6 sønner og 5 døtre.
Han døde 10/12 1699; udstod megen kummer i de fjendtlige tider; dog, da han havde fundet en besynderlig nåde hos General Bøtscher, som lå i Viborg, blev han selv meget skånet og kunne hjælpe andre, især sine sognefolk. 1 datter gift med efterfølgeren; se også Jørgen J. Thorup i Ring-F; M. Jensen i Haasum-R; Christen J. Thorup i Vinkel R. Se også Christen Christensen Thorup, præst i Højbjerg-Elsborg fra 1663; død 1667; måske en bror.

 
7. Peder Sørensen Winding el. Neuling søn af præst i Nøvling-Sinding fra 1659: Søren Pedersen Winding (W-II,s. 505), gift med forgængerens enke ... Andersdatter datter af præst i Sunds (børn) (W-III,s. 223). Datteren Edel gift med den følgende præst:Christian Sørensen Svendstrup. Forgængeren Peder Grøn el. Grimstrup døde 1659 (se Lars Pedersen Grøn i N.Felding-T.
Søren Pedersen Winding døde ca. 1690. Det fortælles, at han som ungt menneske drømte, at han blev præst, hvorpå han kastede tørvespaden bort og løb til Holstebro Skole.

Peder Sørensen Winding blev 14/12 1686 kaldet på forventet succession, ordineret 30/6 1687 og død 19/12 1734.
Født 25/12 1661, Student Viborg 1683, Cand Theol 30/7 1685 med illum.
1. gift med forgængerens datter Else Jensdatter Thorup, død jan 1704; 5 sønner og 4 døtre.
2. gift i Mov 8/6 1730 med Mette Wraae.
Se sønnen Jens P. Thorup i Mov f. 1694 (W -II, s. 409), sønnen Christen Pedersen Winding i Voer f. 1692 (W-III, s. 612) og Thomas Andersen Høyer i Sønderholm-Frejlev (W-III, s. 276) gift med datteren Birgitte Kirstine Pedersdatter Winding.
Blev efterfulgt af sønnen:

8. Laurits Pedersen Winding kaldet på succession 19/9 1729, ordineret Århus 23/9 1735 og død 5/1 1745.
Søn af den forrige præst født 30/5 1701, student Kolding 1720, Cand Theol 26/6 1726 med n.
1.gift 7/12 1735 med Anna Elisabeth Jacobsdatter Spjellerup datter af præst i Mov (W-II s. 409 Jacob Olsen Sp. og hustru Margrethe Sybille Høyer), f. c. 1700 og død 17/6 1740; 5 børn.
2. gift 3/6 1742 med Elisabeth Friis; 2 børn. Hun blev gift igen med den følgende præst i Øster Velling. Se endvidere Jens Pedersen Thorup, præst i Mov 1731-42.

9. Knud Jensen Schiwe 19/2 1745. Født i Aarhus 1698 søn af Jens Jensen, Købmand, og Anna Knudsdatter Klog. Student Viborg 1721, kandidat 1736 med h. Res. Kap. i Thorsager- Bregnet 8/6 1742, ordineret 14/9. Efter 1 år i Øster Velling bliver han 18/3 1746 sognepræst i Haslund-Ølst(W-I s. 550).Han dør 15/9 1763.
1.gift sept. 1746 med enken efter den forrige præst i Øster Velling: Elisabeth Friis (død 20/4 1752 uden børn).
2. gang gift 23/10 1755 med Else Elisabeth Pedersdatter Mohr, datter af Captajn og Marie Margrethe Winding; 1 datter.

10.Hans Michael Berg fra 1/4 1746 død 20/5 1787.
Født i Roskilde 13/4 1712, Student Roskilde 1731, Cand theol 21/4 1739 med n. (Laurbjerg-Leerbjerg fra 24/7 1744 (W-II, s. 290), ordineret 25/9).
Gift med Dorothea Cathrine Echløff; 5 sønner og 2 døtre.
Se sønnen Christoffer Hansen Berg, præst i V.Velling-Skjern (W-III s. 517)

 
11. Ditlev Monrad fra 12/10 1787 og død 28/3 1832.
Søn af præst i Ødum fra 11/5 1742(W-III s. 654)

Philip Ditlev Marcussen Monrad, tidl. præst i Herringe 6/10 1738, ordineret 3/9, jubellærer, søn af præst i Dalum-Sanderum(W-I s. 262) Marcus Jørgensen Monrad ( søn af præst i Assens-Kjærum: Jørgen Markussen, W-I, s.121) og Malene Pedersdatter Schytte el. Ribe, datter af præst i Ølgod-S (W-III s. 659 Peder Hansen Ølgod el. Ribe el. Skytt,der igen var søn af forgængeren: Hans Sørensen og Kirsten Jensdatter Schytte, datter af præst i Lønborg-Egvad, W-II, s. 355).
Philip D. M. M. f. i Herringe 22/11 1709, student privat 1728, kandidat 31/5 1734, h.
1. gift med Christiane Birgitte Nielsdatter Shiønning, altså Ditlev Monrads mor (død 9/12 1756), datter af N. Juul Shiønning, købmand i Faaborg, og Dorothea Dinesdatter Pontippidan datter af præst i Sønder Broby Dines Hansen (W-I s.222). 9 børn.

Faderen Philip Ditlev Marcussen Monrad blev 2. gang gift med Christiane Benedicte Andreasdatter Krogstrup, datter af præst i Galten-V-H (W-I s.418)Andreas Jacobsen og Sara Nielsdatter Krogstrup. ingen børn.
(se Conrad D.P. Monrad i Vegerslev-V og M.G. Sabroe R. Kap Viborg Domkirke).
Han døde 1794. "Blev til sidst ganske døv. Ungdommen var ikkun slet underviist, hvilket må reise sig deraf, at denne ellers brave og lærde mand er endog i sine bedste år overmåde tunghørig, altsaa undseelig og næsten uduelig til at katekisere, såsom han ei kan høre, hvad der svares"(se W-III s.654).

Ditlev Monrad blev født i Ødum 16/8 1755, Student Århus 1777, Cand Theol 2/1 1781 med n. personel Capellan Ødum 18/6 1784, ordineret 8/9.
1. gang gift 1787 med Christiane Conradine Næss el. Ness, f. 1757 og død 5/6 1792; 2 sønner og 3 døtre.
2. gang gift 10/5 1793 med den forriges søster Cathrine Marie Næss el Ness f. 1761 og død 18/2 1794; uden børn.
3. gang gift 8/7 1794 med Mariane Poulsen, enke efter pastor Clemens Poulsen Müller præst i Vester Velling-Skjern fra 27/4 1774 (se der W-III, s. 517). Hun døde 29/3 1800; 1 søn.
4. gang gift 30/10 1801 med Sophie Elisabeth Plesner, død i Grenå 16/2 1836; 1 søn og 2 døtre.
Provst Ditlev Monrad var en af tidens dygtige rationalistiske præster, optaget af skole- og fattigvæsens fremgang (P.Ned)
Ditlev Monrad døde 28/3 1832.
Se sønnen Laurits D. M. præst i Ø. og V. Alling fra 15/6 1818; f. 1788 i Øster Velling (W-I, s.83-84).

12. Nicolai Conrad Nannestad fra 1/8 1832, provst 17/3 1838.
Født 29/5 1791 i København søn af provst i L. Lyngby-Ølsted, Strø herred, Lynge-Frederiksborg amt

Frederik Engelhart Nannestad, født Herlufsholm 13/4 1761, student Odense 1782, kandidat 27/4 1785, h. (s.a.res kap i Odense St Knuds K: Dr. theol
Nicolai Engelhart Lauritsen Nannestad, till. Prof. i Hebr og lect. th. ved Gymnasiet her, f. Oure, Nordmørs provsti (i Norge ?), søn af oberstleutnant Laurits Nannestad og Elisabet Engelhart; student Trondhjem, kandidat 25/6 1746, l., udenlands 1747-50; Inform. for Søcadetterne 1751; provst på Regensen 3/10 1754, Dr. theol 13/10 1760, gift med Mette Elisabeth Hansdatter Delgard, f. 27/2 1729-begr. 30/4 1800, datter af Hans Jochum Delgard, urmager i Horsens, og Cathrine Christensdatter Teilmann, 5 sønner og 4 døtre; se W-II s.518) og Anna Kathrine Menz, gift København 19/8 1789, hun født 25/8 1763; død 16/7 1822, 2 s. 2d.(W-II s. 341 og PN 4 s.123).

Student privat 1811, kandidat 20/4 1820, h.Ordineret kateket i Nakskov 7/3 1821, vicepastor i Vesterborg-Birket og lærer ved Vesterborg Seminarium 2/12 1825, sognepræst i Utterslev 2/5 1827, 1/8 1832 præst og provst 17/3 1838 i Øster Velling, 2/9 1843 præst (til 21/4 1871) og provst 1/5 1845 i Vestenskov-Kappel, Lolland, Sdr. herred; fratrådte Feiø, Fæmø og Askø 2/7 1851. R* 1/1 1859.

1.Gift 19/11 1821 med Bolette Cathrine Stephensen, Plejedatter af konsistorialråd, sp. Assens:Verner Ludvig Blædel, f. Berufjord på Island 5/4 1799 og død 13/4 1824. 1 søn og 1 datter.
2. gang gift 24/8 1825 med Margrethe Dorph, f. Nakskov 12/9 1807, død 20/10 1848, datter af Hans Trap Dorph, købmand, og Margrethe Reimer, 5 s. og 4d. (se frederik E. Nannestad i Gjødvad-B. J.J.L. Schjerner i Grindsted-G. Verner L. Nannestad cand 66/1. Se J.L. Hansen i Glostrup, Hans Nannestad i S kalborg-B og Conrad Nannestad i Landet-R.

13. Henrik Gøtzsche fra 15/12 1843, provst 29/2 1844 og død 1/2 1850. Født 26/9 1788 søn af (W-III s. 684) sognepræst i Ørsted, Jylland,

Christen Gøtzsche, døbt Hornbæk 7/2 1749, søn af (Henrik Gøtzsche, Forvalter på Saltø, og Christiane Federikke Hansdatter Plesner, datter af præst i Skjellerup-E.), Student Viborg 1766, kandidat 29/4 1773, h, p. kapellan 19/6 1776, ordineret 17/7, Præst i Holbæk-U 1/12 1779, amtsprovst 1813 og død 21/2 1821,
og Sara Johanne Marie Plesner gift Voer 9/11 1784; hun er datter af tidl. præst i Ørsted Matthæus Hansen Plesner(s.a. præst i Skellerup-E),f. Ørum 1755, begr 28/9 1790. 2 s. og 2 d. gift 2. gang med søsteren Inger Plesner, f. Ørum 1742, død 18/2 1808, uden børn.
gift 3. gang 5/4 1813 med Valborg Kirstine Sørensen, f. Taastrup, Harlev sogn 1786, datter af Laurids Sørensen, siden møller i Hevring M. og Maren Jensdatter Vad, uden børn (2. gang 11/11 1822 gift med Christen Svejstrup Kjølbye præst i Vrejlev-Hæstrup (W-III s. 636), f. 14/7 1793 i Hjørring (s.a. Anders Kjølbye, Proc., og Vita Helene Svejstrup)

 
Henrik Gøtzsche: student Århus 1808, Cand Theol 21/4 1812 med laud., personel Capelan i Ørsted-S 12/11 1813, Sognepræst Tostrup-Roum 20/10 1819. W-III, s. 373.
Sognepræst i Vester Velling-Skjern 20/2 1829-43. Herefter til Øster Velling. Provst her 29/2 1844.
Gift 1818 med Anna Margrethe Hougaard, f. Randers 1791,
død Randers 5/8 1863, datter af Skolelærer i Randers; 9 børn, hvoraf 5 sønner og 3 døtre.
Provst Henrik Götzsche var en dygtig præst og embedsmand af den rationalistiske skole (P.Ned).

14. Daniel Bøggild fra 4/5 1850.
Født Todbjerg 5/2 1799 søn af Johan Bøggild, Student og sognedegn, og Anna Cathrine Høeg; Student Århus 1819 Cand Theol 20/10 1828 med haud; ord Cat. Korsør. 14/5 1834, ordineret 25/6; Sognepræst Grindsted-Grene 16/5 1837. W-I, s. 483.
31/5 1840 sognepræst i Hersom, Bjerregrav-Kleitrup
Afsk. 29. aug. 1870.Død 4. dec 1885.
Gift 15/8 1834 med Anna Magdalene Jacobsen, født på Cathrinelund på Mors (Øster Assels) 12/12 1813 (Wiberg: "Den 11/12"), datter af Jørgen Jacobsen, Proprietær, og Anna Cathrine Groth; 6 sønner og 9 døtre. Død 30. dec 1889. Datter gift med højskoleforstander A. Poulsen Dal, Galtrup, (se PN 5 s. 826).Broder: Lintrup-H. Broderdøtre gift Rasmussen, Rørby, og Meinert, Store Tostrup-U.
Pastor Dan. Bøggild havde meget ringe kirkegang. Lærer Ditlev Ravn har efterladt nogle beretninger derom. Der var adskillige søndage, hvor der overhovedet ingen kom i kirkerne. Efter biskop Laubs raad blev der ansat en kapellan, pastor C. F. Borck, se under Matr. nr. 1b., Bøgilds forkyndelse sad fast i den gamle rationalisme. (P.Ned. IV, s. 119).


15. Søren Christian Müller 12. nov 1870 - 16. juni 1882
Født 31/3 (Ned:"30/3") 1821 i København som søn af farver, kaptajn i det borgerlige infanteri senere toldkontrollør Frederik Ludvig Müller og Anna Dorthea Ørsted, student Borgerdyd K. 1841, kandidat januar 1848, h1,huslærer, lærer Holmens sogneskole 1850, overlærer sammesteds 1852, ord kat Vejle-H 27. maj 1859, sognepræst Øster Velling, sognepræst Gadstrup-Syv 16. juni 1882 - 23. jan 1891; død 21 aug. 1906.
Gift 17 maj 1855 med Ida Hansine Frederikke Petrea Gjerding, f. 23. april 1829 Nysted - død 6. dec. 1921 datter af købmand Hans Bredahl Gjerding og Karen Emilie Kjeldsen. Datter gift med Buchholtz V. Velling-Skjern, fætter Ørsted, Magleby-H. Morbrødre Anders Sandø Ørsted og H.C. Ørsted. Fættersønner: St. Brøndum-S-T og Værum-Ø. Hustrus brodersøn: Allesø-N. Ned. II, s. 97.
-------
"I en årrække var Müller overlærer ved Holmens skole i København og kendt som en fremsynet skolemand.Og en særlig indsats havde han gjort som den første, der fik tanke om fattige københavnske skolebørns landophold organiseret. Gennem dagspressen fandt han på at opfordre landboere til at tage feriebørn gratis, og han fik anlagt en feriekoloni ved Lersøen 1853" (PN VI, s. 118).
-------

Han stod Anders Sandø Ørsted og H.C Ørsted nær gennem slægts- og venskabsbånd, var en dygtig mand, en kærlig natur. Han har i et omfattende værk med meget sirlig skrift prentet sine livserindringer. Men han har ikke omtalt tiden i Øster Velling. Se Ned II, s. 97.

"I koleraåret 1853 indlagde Müller sig den fortjeneste, at han gav stødet til et foretagende, som kronedes med overordentlig held og som endnu den dag idag virker til stor nytte og glæde, nemlig københavnske skolebørns ferieophold på landet. Vel blev resultatet det første år ikke særlig stort, men dog stort nok til, at planen ikke blev opgivet. Og det næste år søgte han at få dannet en komité af almueskolernes inspektører. Ved tilslutning af den daværende skoledirektør Borgen blev komitéen dannet, og dens opfordring bar rig frugt". (Berl. Tid. 23/8 1906. H.F. I 236)
Müller var iøvrigt en dygtig og særpræget mand, en flittig forfatter, hvis bøger fandt ret god udbredelse. (PN 2 s.97)


16. Christian Theodor Davidsen 15. sept 1882 - 28. okt. 1909.
født 16. maj 1842 Aabenraa søn af Købmand Ludolf Conrad Davidsen og Marie Dorthea Fleischer, stud polyt Stud priv 1860, cand theol 1867,2 (h,1), Hjælpepræst hos pastor Lund, Korup-Ubberød, Odense herred 5. okt 1868-75,
rkp Tirsted-Skørring-Vejleby, Fuglese herred 6. dec 1875-15 sept 1882.Øster Velling-H-G. Fradømt embedet ved højesteretsdom 28. okt. 1909, tog bolig i Alstrup mølle ved Tørring. Død 29. dec 1916.
Gift 21. nov. 1871 med Elisabeth Kirstine Valeur, født 27. febr. 1842 Stauning, datter af sognepræst i Vitten-Haldum-Hadsten,

Johannes Meller Valeur, f. 23. juni 1798 i Elling (søn af sognepræst i Karlby-V Christian Valeur død 1836)
og Kirstine Rafn datter af præsten i Volstrup-H.
Student Aalborg 1820, kandidat juli 1826, h., hjælpepræst Smidstrup-S 21. febr. 1827, sognepræst Sdr. Felding-Assing 31. jan 1834 og død 7 dec 1875.
Gift 27. juli 1834 med Ane Nicolette Brorson Lund, f. 22 maj 1810 Starup, død 31 jan 1880, (datter af konsistorialråd Ludvig Michael Lund, sognepræst Nr. Vedby-NA, død 1843, og Elisabeth Christiane From).
Sønner: Elmelunde, Paarup og Ledøje-S; Langaa-T-V; datter gift Davidsen ØV-H-G; Broderdatter gift Viltoft, Hunseby. Stamt. 92. Hustrus brødre: Lund, Korup-U og Udby-Ø; Brodersøn: Borre.
Davidsens hustru død 4. marts 1926.
Hustrus slægt se stamt 92. Ned IV, s. 119).

 

17. Ivar Ammitzsbøl 8. jan 1910 - 2. april 1927.
Født 15. dec 1857 Postgaard, Sdr. Tranders, søn af Proprietær Rasmus Ammitzbøl og Elisabeth Hansine Cathrine Vadum datter af
sognepræst i Galten-Vissing:
Iver Hansen Vadum, PN VIII, s. 96, døbt 21 maj 1793 (søn af sognepræst i Mosbjerg-H Claus Vadum, død 1821, og Margrethe Milling), student Aalborg 1812, k. okt. 1817, l., hjpr. Mosbjerg-H 30. okt 1818, sp. Henne-L 27 febr. 1822, ridder af Dannebrog ved sit 50 års jubilæum 1868, død 21 juli 1874.


Gift 25 juli 1823 med Elisabeth Caroline Budz, f. 10. okt 1801, død 28. juni 1974, (datter af konsistorialråd sognepræst i Torsager-B: Bertel Christian Budz, død 1851, og Cecilie Marie Friis) Søn: Hyllested-R. Døtre g. Breinholm, Hvidbjerg Ø-L og Møller Holst, Kippinge-B. Hustrus søstersøn: Henriksen, Astrup-T (Vejby-S). svigersøn: Pastor P. Møller Holst, hjælpepræst hos pastor Vadum, 1865-74 (se Kippinge-B), har i et lille mindeskrift 1874 givet et smukt billede af pastor V. som en værdig og god præst og af livet i Galten præstegård, hvor der opvoksede 10 børn. Pastor Vad var af den gamle skole, patriarkalsk og mild. Hans 50-års jubilæum var en hel sognefest.

Ivar Ammitzsbøl: Student Aalborg 1877, cand jur 1890, sagførerfuldmægtig, København, cand theol 1897,1 (h,1). Hjælpepræst hos pastor Læssøe Galten-Vissing 15. okt 1897-1901, sognepræst Aars-Haubro 25. febr. 1902. Ridder af Dannebrog 1927, død 1. maj 1930.
Gift 23. sept. 1902 med Ida Gustava Alma Brincker, f. 27. nov 1876 Grejsdal Hammerværk, datter af Fabrikant Friderich Bernhard Benjamin Brincker og Maren Marie Nielsen. Kusiner gift Breinholm, Hvidbjerg-L, og Müller Holst, Kippinge-B. Mere om I. Ammitzbøl se PN 6 s.119.

18. Aage Sletten 8. juli 1927 - 31. dec 1959.
Født 14. dec. 1889 Skørping søn af Kgl. skovfoged Peter Christian Petersen og Trine Andersen, Stud Frborg 1909, cand theol 1915,1 (l), navneforandring, redaktionssekretær "Hovedstaden". Afsked 31. dec 1959.
Gift 7. maj 1919 med Emmy Madsen Hindsholm, f. 6. okt 1892 Harridslev, Hjørring amt, datter af sognepræst Udby-Ørslev,(PN 2 s.730)
Anders Madsen Hindsholm, f.8. juni 1859 Viby, Hindsholm, (søn af gårdejer Mads Andersen og Nielsine Jacobsen), lærereksamen 1878, navneforandring, vikar Veflinge skole 1878-80, Lærer Lyngby Landboskole, Student privat 1882, k. 88,2, l. Sognepræst Harridslev-R 28. dec 1888, sp. Bjergby-M 19. marts 1894, sp. Udby-Ørslev 1. dec 1914-20. jan 1919. afsk. 20. jan 1919, død 25. sept. 1826,
gift 18. jan 1889 Theodora Karoline Hansine Kragh, f. 7. jan 1857 København, død 19 sept 1929, (datter af overkanoner i Flaaden Jens Emil Theodor Kragh og Trine Godtfredine Rødtjer)
Søn: Albæk. (længere beskrivelse PN 2 s. 730).

Aage Sletten: Sognepræst Vildsted-V 20 jan 1919, Øster Velling-H-G 8/7 1927-31/12 1959; død i Randers ca 1972.


19. William Peter Kærup 7. april 1960 - maj 1970.
Født 8. marts 1903 Tømmerby søn af

sognepræst Klinte-Grindløse, Skam herred 20. dec 1912- 11. okt 1933 William Peter Hansen Kærup, f. 12. sept 1866 København (søn af sømand Peder Hansen og Neel Hansen) stud Brgdssk K 1885, kandidat 92,2, h2, hjælpepræst Hjarup 30 nov 1893, navneforandring fra Hansen til Kærup 1924, afsk 11 okt 1933, død 28 jan 1941.
gift 1. okt 1897 Anna Medea Hincheli, f. 17. dec 1869 Viemose, Kallehave. død 1933 (datter af gårdejer Josef Jakob Hincheli og Maren Kirstine Rasmussen). Sønner: Korsløkke sogn, Odense, og hjpr. Sorø. (Længere beskrivelse s. 225).


Stud Lang og Hjorts kursus 1921, cand theol 1928,1 (h,2), sognepræst Velling-Rindum 26. marts 1928, sognepræst Nr. Nebel-Lydum 2. febr 1932 - 27. juli 1937, sognepræst Korsløkke sogn, Odense 27. juli 1937.
Gift 10. juli 1928 med Anne Kirstine Skjerk, f. 2. jan 1905 i Bogense datter af Skoleinspektør i Hjørring Peter Valdemar Skjerk og Sara Hüttmann.
Broder: Aksel Josias Kærup, f. 2/9 1911 i Tømmerby pr. Frøstrup, fast hjælpepræst Sorø 1 dec 1947,kkap 1 aug 1956. Senere sognepræst Gjesing-Nørager 7. aug 1964-30 nov 1979; søn: Uffe Kærup, præst i Vollsmose (Teol Stat).


20. Karl Erik Jensen 1. okt 1970 - 1. okt 2003.
Født 27. okt 1939 søn af købmand Adolf Chr. Jensen og Mary Kirstine Mortensen, Stud Silkeborg 1959, Cand theol Århus 1970 (l), ordineret 23. sept 1970 Viborg.
Gift 24 juli 1965 med Minna Kristine Rask født 4 maj 1941 i Års datter af gårdejer Alfred Kristian Rask og Ester Marie Sørensen (Teol Stat).


KILDER: S.V. Wiberg: Personalhistoriske Statistiske og Genealogiske Bidrag til en almindelig Dansk Præstehistorie, Rosenkilde & Bagger, København, 1960 (og tidl.udg.) (W).

Paul Nedergaard: Personalhistoriske, Sognehistoriske og Statistiske Bidrag til en Dansk Præste og Sognehistorie (Kirkelig Geografi) 1849-1949 (1962), Samlet og udgivet af P.N., Sognepræst, København. VI. Viborg Stift, København 1963 (PN).

Teologisk Stat Kirkelig Håndbog, 1989, (Teol Stat).

 

 
   
Tilbage til Øster Velling sogn