Grensten sogn Forsiden
 
Beboere i Stevnstrup 1950-70 - Landsbyen
 
Landsbygaden
1. Matr. 20b 42e Fol 62
R1924/SK40/V44/V70 Kristen Hvid Kristensen(1898-1973), boelsmand +
V1978 Jensine Kristensen (1903-78)
ejendommen nedbrudt og jorden solgt til ny Brugs 16/6 1979

2. Skolen Matr. nr. 19c (se nr. 29)
Bertel C. Laugesen Drachmann (1899-1988), lærer + Marie Kirstine Drachmann
V1970 Ivar Bertil Svensson, possementm. + Else Kristine Svensson, lærer

3. Matr. 4n Fol 54
R1945/VA57/V1970 Jørgen Jensen (1900-77), skomager, arbm. +
1977/81/83 Ane Marie Jensen (1910-83)

4. Brugsen (den gl.) Matr. 10h
Uddelere:
1930 Chr. Thomsen (uddeler)
FO 53 Svend Aaby Elmer (uddeler)
o.1965/70/73 Jørgen Johan Lund (uddeler) + Anna Grethe Lund

6. Nyt hus
o.1955/V1970/81/82/V95 John Haaning Sams, kleinsmed, og Kirsten Elly Sams

7. Matr. 24a Fol 67
R1926/V44/VU56 Anders Dengsø Bentsen (1899-1968)
+ Maren Hviid (1887-1958)
1968/V70/95 Anna Mette Bentsen
+ (ikke V70) Martine Bentsen(1915-89)

8.
V1970/71/81/V82/71/V95 Torben Rath, dekoratør/købmand + Inge Lise Rath

9. "Stevnstrupgaard" Matr. 6a (stuehus opført 1771) Fol 46
R1915/VU1923/V44/50 Niels Severin Hansen (1886-1965) + Karen Hansen (1888-1961) (den sidste af slægten i denne gård)
R1951 pastor Poul Chr. Lauritzen Overgaard, Hornbæk
o. 1955/70 Bestyrer: Anders Hammershøj (sa Chresten H)
1959/V70/86/88/90 Kresten Hviid Christensen, gdr + Gerda Ruth Christensen (fra nr. 34) (til Hyacintvej 2)

11. Matr. 23b Fol 66
R1918/V1923/30/36/V44/45 Hans Sørensen (1878-1945), fhv. tjener + Johanne Martine S. (1891-1944)
R1952 (skifte) Bertha Christensen (se nr. 29)
R1952/VU56/V70/73 Martha Jenny Krogh (datter af Kramer, Randersvej 65)

12. Stevnstrup Autoværksted Matr nr. 47i Fol 27 (tidl. Gadejord)
R 1954 Vilhelm Aagaard (har værkstedet; bor i nr. 18)
VU1960 Pul Elmer
o.1965 V1970/81/71/86/95 Bruno Skaarup Sørensen (1937-93), (bygger huset), mekaniker + Anna Lise Sørensen (hun er fra Sdrskovhedevej) (se også nr. 28)

13. Matr. 11f (opr. 11a) Fol 52 og 65
R1944 Karl Andreas Madsen
1950 Vilhelm Jensen (boede ikke her men i Skanshus; til Stevnstrup o. 1936/43) ragede udhusene ned
R1950 Peder Hansen (haft Bjørnkær i ØV)
R1953/VU56/73 Laurits Kristian Nielsen (1891-1974) + Kirsten Marie Nielsen (1892-1974)

14. Matr. 47g (se nr. 16) Fol 61
(det første af huset bygget af Vilhelm Aksel Jensen, se nr. 13; og Randersvej 73, hvor han bor)
R1951/VU56/V70/95 Jens Peder Nautrup, vognmand (flere tilbygninger) + Elna Stærdal Nautrup

15. Matr. nr. 28b Fol 73
R o.1925/V1944 Peder Jensen Christensen (Jørgens far) (1886-1974) + Henriette Christensen (1888-1973) (til Stationsvej 46; bytter med Kragballe)
R1952/V70/86/88/90 Niels Kragballe (1910-92), gårdejer +
V95 Dagny Agnete Kragballe
(V1969/70/73 Gunnar Kristian Sørensen, kaptajn; Dagnys bror )

16. "Skrænten" Matr. nr. 47f) se nr. 14 se Fol 86
V1944/V1950 uddeler Thomsen
R1951/VU56 Niels Severin Hansen (fra nr. 9)
V79 Jens Peder Nautrup, vognmand (ejer huset ca 1966-83) (se nr. 14)
o.1966/V70/73 Hilmar Andersen + Rigmor Jensen Andersen, lejer (til Stationsvej 40)

17. Matr. 4f (4dfk og 12e) Fol 50 ("Kjeldtoften")
(her lå matr. nr.4 og 12 som tvillinggårde)
R1944/VU56/L63/70 Alfrida Dalgaard(1886-1978) enke fra 1929 (fra Skovbrynet 1); Jens Søgaard Mogensen (1901-80), arbejdsmand, ugift (onkel til Aage Andreasen), bestyrer
V1977/81 Jens Søgaard Mogensen, arbm
("Kjeldtoften" er opført på ejendommens toft)

18. Matr. 14d (9g, 11d .. )
(Byens ældste skole; brændt 1971)
forhen karetmagerværksted
R 1920/30/SK1940 Andreas Martin Pedersen(1882-1958) (søn af karetmager) + Ane Marie Pedersen (1888- )
o.1955/V1970/71/V82/88 (datter:) Dorthea Kristiane Aagaard og Vilhelm Rosborg Aagaard (1912-83), mekaniker

19. Matr.12a
R1922/SK1940/V1944 Peder Andreas Rasmussen Hvid (1885- ) + Mette Kirstine Hvid (1891- )
R1955/VU56/V70/95 Henry Rasmussen Hvid, gdr.(1919- ) og Elisabeth Dahl (1921-85), husbest.inde


20. Matr. nr. 37 Fol 82
(stuehuset menes at være det gamle krohus fra Fladbro)
flyttet o. 1860
R1945/V70/95 Ingvar Magnus Nielsen, arbm. + Johanne Marie Nielsen

Randersvej (tidl. Silkeborgvej)
Nr.88a (tidl.: Silkeborgvej nr. 5)
Laur. Hus (han lavede typehuse her)
VU60 Marius Sørensen og Bertha Sørensen solgte til Jens Svendsen, Låsby
V1969/1973 V75/78 Alfred Niels Peter Andreasen,
fabr./ fornikkelm + Edith Andreasen

Nr.88b "Vestergaard" Matr. 2a Fol 42
Anders Vestergaard (solgte den gamle Slægtsgård; han var den sidste af slægten i gården)
Skaarup
R1923V1944 Jens Jensen (1892-1960) + Mette Pedersen Jensen (1897-1957) (søster til Dorthea Larsen) (til nr. 38)
R1952-59 Svend Aage Toft
1959/L63 Jens Christian Winther + Lykke Marie Winther
1965/70/89 Bent Lassen, gdr + Esther Margrethe Lassen

Nr.65 "Vestervang" Matr. nr. 44m 3h Fol 92
(tidl. Silkebv. 12) bygget 1914 el.17 (af Anders Holck)
R1948/VU56/V60/V70/71 Kristian Nielsen, gårdejer og Anna Johanne Nielsen
V73/80/V1981/73 Gunnar Fisker, ingeniør, + Elly Ingeborg Fisker
V80/V1981/1984-85/86 Aksel Skaaning Andersen og Lizzi Andersen (til Lundagerv. 19)
V1986/87/95 Frede Lund (fasaner) + Elly Lund

Nr.67 "Holmegaard" Matr. 3e 4c 44g 5e Fol 47 (tidl. Silkeborgvej 10)
R1924/V1944/VU60 Mads Nielsen Andreasen (1897-1983) + Anna Johanne Andreasen (1902-54)
V1961/ 70/95 Aage Andreasen + Nanna Rikke Andreasen

Nr. 69 Matr. nr. 44p "Birkely" Fol 94
bygget o. 1950 af
R 1947/VU56/V71 (ikke 1970!) Harald Nielsen, murer
V69/70/71 Thomas Iversen Nielsen, fhv. købm. + Kirstine Frederikke Nielsen

Nr. 71 "Granly" Matr. nr. 44l Fol 91 (tidl. Silkeborgvej 6)
bygget o. 1935 af
R1932/VU56/70 Bernhard Pedersen, amtsvejmand + Margrethe Pedersen (fra Åsagervej 4, Helstrup
V1973 V1981/95 (S) Jørgen Pedersen, kontorass/kommuneass + Ilse Munk Pedersen, tandtekn

Nr. 73 "Skanshus" Matr. 44c Fol 92 (44k)
V1931/36/44 Vilhelm Aksel Jensen (1879- ), smedemester + Inga Dorthea Jensen (1880-)
(se Landsbygaden 13 og 14 og 21) (se Skovbrynet 1)
R1952/VU60/V1970/80 Mads Nielsen Andreasen (1897-1983) + Anna Johanne Andersen (1902-54) (fra nr. 67)

Nr. 75 Matr. nr. 22a/b "Fladbro Kro" (tidl. Silkeborgvej 2)
V1967/70 Flemming Hust, hotelejer/restauratør + Anna Hust


Nr. 90 Matr. nr. 6d Fol 46 (tidl. Silkeborgv. 3)
R1948/VU50 Viggo Thomadsen (1911-), mekaniker
(V1956: Fasanvej 2, Randers; V1960: von Hattenstræde 11-13, Randers)
V1970 Poul Aaby Elmer, mekaniker + Inge Mary Andersen, kontorass

Nr. 92 Matr. Nr. 26b opr. bygget som værksted af
P. Elmer (se nr. 90)

Lundagervej
1. Matr. nr. 10c {opr. Matr. 10) Fol 78
(ejendommen er resten af en gård på stedet; nu udflyttet som "Bakkely" af Kr. Moss)
R1948/V70 Marinus Christensen(1908-72) +
V69/73/81/89/90 Anna Marie D. Christensen (1910- )

4.
V1969/70 V1981/75/V80/V95 Niels Villum Vestergaard, tømrersv. + Else K.Vestergaard

6.
V1969/70/71 John Lykke Randa (sa stationsm), maskinarb + Jette Stougaard Randa

7.
V69/70/72/73 Børge Jensen, arbejdsform + Else Jensen

8.
V1969/70 Erik Hartel Esmann, repr. + Liss Esmann

10.
V1969/70/73/V78/ V1981/V82/V95 Frank Egon Christensen, montør/værkf + Viola Christensen


11.
V1969/70/71 Erik Denis Pedersen, salgskonsulent (IBM) + Gurli Bach Pedersen

12.
V1969/70/81/71V82/V95 Jørgen Nielsen, repr og Jytte Valborg Nielsen

14.
V1969/70 V75/78V79 Poul Erik Kjeldsen Jacobsen, byrådsbud + Julie Anna Marie Jacobsen

15.
V1969/70 Jens Christian Boel Pedersen, lærer + Karen Irene Pedersen, stud mag

18.
V1969/70/V1981/71/V82/V95 Vagn Erik Christensen, maskinarb/montør + Lisbeth. A.J. Christensen

19.
V1969/70/V73/V78 Viggo Frode Jensen, handelsmand + Dorthea M Jensen (fra Stationsvej 18)

 

 
21. Smedien Matr. nr. 47d Fol 91
R1942/V1944/VU56/V70 Henry Hornbæk Jørgensen, smed (1910-78) +
V69/V80/V1981/87 Nielsine Johanne Jørgensen

22. (maskinhus i gl.beboelse) Matr. Nr. 7j
o.1955/V64/V70/71/V82/V95 Kaj Bugge, forp/portør + Rigmor Bugge (byggede nyt typehus)

23. Skole til 1906 Matr. nr. 47b Fol 103
R1945/VU50 Andreas Hviid Christensen (fra 3d; Landsbygaden 34)
VU60/70/78/79 Anders Smed Andersen V79 + Eland Kjærlund Hansen, autolak. (til Langå)

24. "Toftegaard" Matr. nr. 7a
gl. slægtsgård; stuehus 1856; udhuse 1939 og 1788
R1940/L63/V70 Dorthea Larsen, gdr (1900-87) død i Hornbæk; Kollektivhuset.
og Niels Ejnar Dahl, bestyrer (1901-77)

25. Forsamlingshus Matr. nr. 45 47l

26. Stevnstrup autolakering

28. Matr. nr. 20c (det gl. boelsted)
(Opr. ejendom flyttet ud på Skovbrynet 5)
Stevnstrup Autolakering
V1936 Daniel Sørensen, træskom. vejm. +
V1931 Ane Kjerstine Sørensen
VU56/L63/70 Oskar Viktor Sørensen (1898-1977), vognm. + Ellen Margrethe Sørensen (1910-69)
nu: Den blå Gartner

29. Matr. nr. 19h (tidl. Husmandssted, matr. Nr. 19 (!) til Skovbrynet 3)
ejes af Jens Pallesen (Matr.8) se Fol 94
o.1950 udlejet:
VU50/ VA57 Peder Christian Christensen, uldhandler(1890-1951) + Bertha ( se nr. 11)
V1970/71 Olga (Pallesen) Marie Kristensen (1895-1976) (fra nr. 31)

30. Matr. 21a og 3c Fol 63
R1929/SK40/V44/70 Rasmus Hougaard Pedersen (1903-74), gdr. + Ane Mikkelsen Pedersen
V1978/81 (enken:) Ane Mikkelsen Pedersen

31. "Palsgaard" Matr. 47a 8a (Fol 48)
R1917V1944 Kristen Marius Kristensen (Pallesen) (1892-1951),sognefoged
R1952 + Olga (Pallesen) Marie Kristensen (1895-1976) (til nr. 29)
R1955/V70/95 Jens Chr. Christensen(Pallesen) + Jenny Jakobine Christensen

32. Ny jysk Dykkercenter/ Handicapcentret Kronjylland

33. Matr. 32a Fol 76
"Skrædderens hus" gl. ejendom; høkerforretning
R1942/VA57 Hjalmar Nielsen (1903-66) +
V1969/70/77/78/V79V82/92/93 Edith Kirstine Nielsen (1916-94)
/Lis Nielsen, syerske / P.T.K. Madsen, redn.fører

34. Matr. 3d 46a Fol 76
Bygget 1903
R1944/VU50/56 (søn:) Chresten Hviid Christensen + Gerda C. (til nr. 9)
VU60 Kristian R. Jensen, gårdejer
V1964 Oscar Laursen
V1970 (udlejet) (ejer:) Villy Krogsgaard, tricotagehdler, bor Grenstenvej 18 og har butik i Adelgade + Klara Ruth Krogsgaard
36. Matr. 44i 2b
"Vesterled" bygget 1906 af Anders Vestergaard og Ane
R1921V1944 Laurits Christian Nielsen (1891-1974) + Kirsten Marie Nielsen (1892-1974)
(til nr. 13)
R1953/VU60/70/95 Niels Leth Nielsen, gdr. og Martha Severine Nielsen

38. Matr. nr. 2d Fol 29 Solholt
R1953 Jens Jensen og Mette (nyt), efter at have solgt Matr.2a (fra Randersvej 88B)
V71/L63/70/95 Per Stenz/Pedersen, autolakerer + Eva Stenz/Pedersen Mat 9ax (???)

43. "Vestergaard" Matr. 3a (brændt 1928) Fol 43
R1950/70 Niels Georg Thomsen (1891-1974) og Karoline Thomsen (1898-1988)
VU60/L63/70/87(!) Jens Ejvind Thomsen og Magda Marie Koller Thomsen (1930-93)
og Karoline Thomsen (se ovenfor)