Beboere i Stevnstrup 1 - Landsbyen
1970-95
(Landsbygaden, Randersvej, Lundagervej, Kjeldtoften)

Landsbygaden
1. Matr. 20b 42e Fol 62
R1924/70 Kristen Hvid Kristensen(1898-1973), boelsmand +
V1978 Jensine Kristensen (1903-78)
ejendommen nedbrudt og jorden solgt til ny Brugs 16/6 1979

2. Skolen Matr. nr. 19c
V1970 Ivar Bertil Svensson, possementm. + Else Kristine Svensson, lærer

3. Matr. 4n Fol 54
R1945/70 Jørgen Jensen (1900- ), arbm. +
V1970/83 Ane Marie Jensen (1910-83)
V1985/86 Bent E.P. Christensen, pantrymand + Elin K. Andersen
V86/91 Bo M. Johansen, bagersvend + Winnie Stephansen
V92/94 Donald C Harris + Anja Marhauer + Dorte Marhauer
V95 Jannette Kristensen

4. Brugsen (den gl.) Matr. 10h
o.1965/70/73 Jørgen Johan Lund (uddeler) + Anne Grethe Lund
V1977/79 Erik Christensen, vognm + Else M. Christensen
M79 Carl F. Blom, vulkanisør,+Dagmar A.N. Jensen
V80/81 Henry Andersen (ejer..) + Lilly
V86/88 ingen
V 1991 (1.sal) Vibeke Skov / Helle Madsen
stuen:
V90/94- Egon Laursen, hvilehj ejer/leder + Elise C. Laursen + Johan Nielsen og? Lise L. /Bjarne Andresen(V90)
Bent L Laursen + Jonna S Madsen
1.sal: Shaila N Hammer
V95:
4a st.tv:1994- Anny H Hansen (Lis Schultz' mor)
st tv: Ida Pedersen
4b: Egon Laursen, hvilehj ejer + Elise C Laursen

6.
o.1955/70/V95 John Haaning Sams, kleinsmed, og Kirsten Elly Sams

7. Matr. 24a Fol 67
R1926 Anders Dengsø Bentsen (1899-1968)
+ Maren Hviid (1887-1958)
1968/V95 Anna Mette Bentsen/Martine Bentsen(1915-89)

8.
V1970/V95 Torben Rath, købmand/dekoratør + Inge Lise Rath

9. "Stevnstrupgaard" Matr. 6a (stuehus opført 1771)
R1951 pastor Overgaard
1959/90 Kresten Hviid Christensen, gdr + Gerda Ruth Christensen (til Hyacintvej 2)
V92/95 Ole Hvam Christensen, smed fra ØV + Lene Niewald Jensen, kommuneass

Randersvej (tidl. Silkeborgvej)
Nr.88a (tidl.: Silkeborgvej nr. 5)
o. 1971: Hans-Henrik Sørensen + Susanne Sørensen
V1970/78 Alfred Niels Peter Andreasen, fabr./ fornikkelm + Edith Andreasen
V79/V86 Kurt S. Smith, maler, + Jette Larsen, husassistent
V1986/95 Stig F Andersen, specialarb + Mai Brit Pannerup

Nr.88b "Vestergaard" Matr. 2a
1965/89 Bent Lassen, gdr + Esther Margrethe Lassen
V1990/95 Ole Laursen, advokat + Lise D Laursen, sygepl og
i V93/95:+ Grethe F Damgaard, sygeplske

Nr.65 "Vestervang" Matr. nr. 44m 3h Fol 92
(tidl. Silkebv. 12)
bygget 1914 el.17 (af Anders Holck)
R 1948/V71 Kristian Nielsen og Anna Johanne Nielsen
V1973/81 Gunnar Fisker, ingeniør, + Elly Ingeborg Fisker
V80/V81/86 Aksel Skaaning Andersen og Lizzi Andersen (til Lundagerv. 19)
V1986/95 Frede Lund (fasaner) + Elly Lund

Nr.67 "Holmegaard" Matr. 3e 4c 44g 5e Fol 47
R1924 Mads Nielsen Andreasen (1897-1983) + Anna Johanne Andreasen (1902-54)
1970/95 Aage Andreasen + Nanna Rikke Andreasen

Nr. 67B
V1985/95 Vagn Pannerup + Nanna Pannerup


Nr. 69 Matr. nr. 44p "Birkely" Fol 94
(bygget o. 1950 af
R 1947/V71 Harald Nielsen, murer + Thomas Iversen Nielsen,
fhv købm + Kirstine Frederikke Nielsen (V71)
V1973 Bent Ulstrup Nielsen, maskinl + Grethe Ingrid Nielsen, syerske
V1977/V83 Kjeld Normann Larsen, konsulent
V1984/86 Orla Christensen, kranfører + Bodil V. Christensen, besk. vejled.
V1986/95 Kaj Iversen, specialarb + E G M Larsen, hjemmehjælp

Nr. 71 "Granly" Matr. nr. 44l Fol 91
bygget o. 1935 af
R1932/VU56 Bernhard Pedersen, amtsvejmand + Margrethe Pedersen
V1973/V1995 Jørgen Pedersen, kontorass/kommuneass + Ilse Munk Pedersen, tandtekn

Nr. 73 "Skanshus" Matr. 44c Fol 92
R1952/VU60/V80 Mads Nielsen Andreasen (1897-1983), fhv gdr(fra nr. 67), enkemand efter Anna Johanne Andersen (1902-54)
V1983 Michael B. Anhøj + Jette Niewald Jensen
V1984-85 Lars M. Simonsen, falckredder (til Skovboulv. 25)
V1986/95 Bernt L G Christensen, rebsl.arb

11. Matr. 23b Fol 66
R1952/V73 Martha Jenny Krogh
-1975 Andreas Hviid Christensen, rørlægger
V1977/V79 Henning V Sørensen, mekaniker, + Laila Sørensen
V80/95 Ivan L. Nielsen, chauffør + Ellen Nielsen, husmoderafløser

12. Stevnstrup Autoværksted Fol 27
o.1965/V70/95 Bruno Skaarup Sørensen, mekaniker + Anna Lise Sørensen (se nr. 28)

13. Matr. 11f (opr. 11a) Fol 65
R1953/73 Laurits Kristian Nielsen (1891-1974) + Kirsten Marie Nielsen (1892-1974)
1974/75 Jens Andersen + Gerda Andersen(fra ØV)
V1975/V82 Helmuth Carlo Nielsen, kart.arb + Mona S. Nielsen, damefrisør
V1984/85 Jørn Andersen, murersv. + Liselotte Bech

nr. 13A
V1987/88 Thorleif W Jensen, arbejdsm + Kirsten M Jakobsen
V1987 William Nørlem, vognmand
V90/92-95 ingen !?

nr. 13B
V86 Einar Larsen, typograf + G S Bech + Jørn Andersen, murersvend
V1986/95 Knud Erik Larsen, svejser + Jannie G Larsen, pakkedame

14. Matr. 47g (se nr. 16) Fol 61
(det første af huset bygget af Vilhelm Jensen, se nr. 13)
R 1951/95 Jens Peder Nautrup, vognmand (flere tilbygninger) + Elna Stærdahl Nautrup

15. Matr. nr. 28b Fol 73
R1952/90 Niels Kragballe (1910-92), gårdejer +
V95 Dagny Agnete Kragballe
V1970/73 Gunnar Kristian Sørensen, kaptajn (Dagnys bror)

16. Matr. nr. 47f) se nr. 14 se Fol 86
R1951 Niels Severin Hansen
V79 Jens P. Nautrup (ejer huset ca 1966-83)
o.1966/V70/73 Hilmar Andersen + Rigmor Jensen Andersen, lejer (til Stationsvej 40)
V1977/V79 Ketty S. Højholt, lejer (til Randers; se evt. Bymarksvej 3)
V80 Günter J.W. Krieg, elektriker, + Ella Bach, medhjælper
V1981/83 Ella Bach, lejer
V1984/86 Peter J.C. Jeppesen, karton.arb. + Birgit Krogh, sygehj. + Elna M. Thøgersen, pædagog
V1987/V95 Leif Andersen, fabrikarb. + Helle Kristiansen/ Andersen

Nr. 75 Matr. nr. 22a/b "Fladbro Kro"
o.1967/70 Flemming Hust, restauratør + Anna Hust
V1973/V80 Mogens Poulsen Nielsen, kok, + Linda Jørgensen
V1984/86 Mogens S. Grønbech, restauratør + Merle I Grønbech
V1987/88 Per B kristiansen, kok og Leif Kristiansen, kokelev
V1990/94 Peter Verge + Susanne B.T. Verge, køkkenchef
V95 ingen

Nr. 90 Matr. nr. 6d (tidl. silkeborgv. 3)
V1970 Poul Aaby Elmer, mekaniker + Inge Mary Andersen, kontorass
V1973/V1995 Anni Studsgaard, repræsentant/direktør + Mogens Larsen + Sanne Jensen

Nr. 92 opr. bygget som værksted af
P. Elmer (se nr. 90)
V1973 Jens Jensen, tømrer + Sonja Boye Jensen, sygepl.
V1978/V95 Jørn Christiansen, typograf + Jette Christiansen, kontorass
(V1989:+ Jan Krogh, maskinm)

Lundagervej
1. Matr. nr. 10c Fol 78
(ejendommen er resten af en gård på stedet; nu udflyttet som:"Bakkely" af Kr. Moss)
R1948 Marinus Christensen(1908-72) +
V73/V1990 Anna Marie D. Christensen (1910- )
V1990/95 Bjarne Sams Christensen + Anna M Sams, reng.ass

2. (V1994: Lami-Tryk)
V77/V1987 Jørgen K. Hellum, kartonarb./chauff + Karen M. Hellum
V1987/V95 Jørgen M Schulz, overlærer + Lis S. Schulz, ekspeditrice (til Grenstenvej )
(og ? Jørgen K Madsen kun i 1989)

3.
V1985/90 Rigmor C Schmidt + Edith S Henriksen, eksp
V1990/V95 Jan M Jensen, driftass + Jannie H Bach/Jensen, ekspeditrice

4.
V1970/V95 Niels Villum Vestergaard, tømrersv. + Else K.Vestergaard

5.
V73/95 Edvard Aa Henriksen, civ økon + Jytte Inger Henriksen

17. Matr. 4f (4dfk og 12e) Fol 50
(her lå matr. nr.4 og 12 som tvillinggårde)
R1944 Alfrida Dalgaard(1886-1978) enke fra 1929 (fra Skovbrynet 1); Jens Søgaard Mogensen (1901-80), arbejdsmand, ugift (onkel til Aage Andreasen) bestyrer L63 Mat 4f
V1977/81 Jens S Mogensen, arbm
("Kjeldtoften" er opført på ejendommens toft)
V82 Svend E. Nielsen, specialarb.
V1982 Niels J.B. Jensen + Karin
V1983/84 Dion Jørgensen + Lis Skjødt Jørgensen (se videre Kjeldtoften 1)
1986/92-- ingen (se Kjeldtoften 1; se nr. 23)

18. Matr. 14d (9g, 11d .. )
(Byens ældste skole; brændt 1971)
forhen karetmagerværksted
R 1920 Andreas Martin Pedersen(1882-1958) (søn af karetmager) SK 1940
o.1955/V1971/88 (datter:) Dorthea Kristiane Aagaard og Vilhelm Rosborg Aagaard (1912-83), mekaniker
V 1987/95 Arne Rosborg Aagaard (fra Stationsv.9) / Dorthea Kristiane Aagaard

19. Matr.12a
R1955/95 Henry Rasmussen Hvid, gdr., og Elisabeth Dahl (1921-85), husbest.inde L63 Mat 12

20. Matr. nr. 37 Fol 82
(stuehuset menes at være det gamle krohus fra Fladbro)
flyttet o. 1860
R1945/V95 Ingvar Magnus Nielsen, arbm. + Johanne Marie Nielsen

21. Smedien Matr. nr. 47d
R1942 Henry Hornbæk Jørgensen, smed (1910-78) +
V80/V1987 Nielsine Johanne Jørgensen
V88/95 Ernst B.B. Frederiksen, løjtnant + Inge Frederiksen

22. (maskinhus i gl.beboelse)
o.1955/V71/V95 Kaj Bugge, forp/portør + Rigmor Bugge

23. Skole til 1906 Matr. nr. 47b Fol 103
VU60/82 Anders Smed Andersen + Ingrid Eleonora Hansen,husbest. Eland Kjærlund Hansen V78, autolak. (til Langå)
V1973 Karl Gudstav Nielsen
V 1982 Dion Jørgensen(se nr. 17) + Lis S Rasmussen
V1984 Ib Jensen, ekspedient
V1884/86 Karl H.F. Sørensen, kleinsmed + Betty J. Nielsen
V87 ingen
V1987/V95 Per E Jensen + Inge Jensen

24. "Toftegaard" Matr. nr. 7a
gl. slægtsgård stuehus 1856; udhuse 1939 og 1788
R1940 Dorthea Larsen, gdr (1900-) L63 Mat 7
og Niels Ejnar Dahl, bestyrer (1910-77)
V1984/87 Mogens P Hørving, spark fuldm + Hanne Hørving, bogholder (solgt igen 1994)
V88/90 ingen
V1991/V92 Martin Pedersen, kommuneing + Lilian D L Hedegaard, pædagog
V93 ingen
V 1994/V95 Søren Ravn, Landbr ass + Anni Ravn

25. Forsamlingshus Matr. nr. 45 47l

26. Stevnstrup autolakering

6.
V1970/71 John Lykke Randa (sa stationsm), maskinarb + Jette Stougaard Randa
o.1973/V1975/90 Bent Bruun Petersen, ingeniør + Gerda Petersen
V92/95 Jørn S Rasmussen, faglærer + Margrethe B Rasmussen, lægesekr

7.
V70/73 Børge Jensen, arbejdsform + Else Jensen
V1977/V1995 Søren P. Bjerre, fabr.arb. + Rita Bjerre

8.
V1970 Erik Hartel Esmann, repr. + Liss Esmann
V73 Egon Bjarne Jørgensen (1931-76)ugift, kontorchef
V1978/V1990 Poul Erik Hansen, bankbtj + Doris L. Hansen/Rasmussen
V 1994/95 Bent B Petersen, ingeniør + Doris L. Rasmussen, bankass

9.
o. 1971/V75/95 Hans Mariendal Esrup, radioforhdl + Conny A. Esrup

10.
V1970/V95 Frank Egon Christensen, montør/værkf + Viola Christensen

11.
V1970/71 Erik Denis Pedersen, konsulent (IBM) + Gurli Bach Pedersen
V1973/95 Birger Tang, skatteinsp + Rita Tang

12.
V1970/71/V95 Jørgen Nielsen, repr og Jytte Valborg Nielsen

13.
V71/73/V95 Mogens Vive Andersen, direktør + Maria E Jensen, sygepl.ass/sygepl.lærer

14.
V1970/V79 Poul Erik Kjeldsen Jacobsen, byrådsbud + Julie Anna Marie Jacobsen
V1981 Lars L. Jensen, salgskonsulent + Alice K. Jensen
V1983/87 Søren Jesper Lanng, vognm. + Bodil Lanng (også V88)
V 1989 Elmer M Christensen, gårdejer + Asta M. Christensen
V90/95 Asta M Christensen

15.
V1970 Jens Christian Boel Pedersen, lærer + Karen Irene Pedersen, stud mag
(o.1955)V1970/95 Børge Alhøj Nielsen, banebetjent + Esther Marie Nielsen (fra banehus Engvej )

16.
V1973/75/V95 Bendix Bertelsen, automekaniker + Alice M. Bertelsen

17.
V1973/V95 Kaj Jørgensen, fuldm + Lis V. Jørgensen

18.
V1970/71/V95 Vagn Erik Christensen, maskinarb/montør + Lisbeth. A.J. Christensen

27. huset opført af Jens Pallesen (Matr. 8)
o.1970-71 K. Marcussen
V1973/95 Gert Abildgaard Kristensen, forvalter + Marie H. Kristensen

28. Matr. nr. 20c (det gl. boelsted)
(Opr. ejendom flyttet ud på Skovbrynet 5)
Stevnstrup Autolakering
VU56/76 Oskar Viktor Sørensen (1898-1977), vognm. + Ellen Margrethe Sørensen (1910-69)
V80/V 1981/V82 Inger L. Sørensen og S.S. Olsen
V 1983/85 Karen M. Jensen, lærer
V 1988/90 Karlo Hou, arbm + Henny Hou
V 1991/92 Jan Sørensen, automek + Jane Lund
1993/95 J. Rasmussen + A. Jensen
nu: Den blå Gartner

29. Matr. nr. 47a (tidl. husmandssted til Skovbrynet 3)
ejes af Jens Pallesen (Matr.8) se Fol 94
udlejet:
V1970/71 Olga (Pallesen) Marie Kristensen (1895-1976)
V1977/78 Lars Arvid Sørensen, arbm. (V1970; fra Mågevej 7)
V79/V81 Elly Poulsen, montrice, og Ivan B. Jensen, chauffør
V1982 Tommy R. Kristensen + Lone Kristensen, kontorelev
V1984/85 Per Kristiansen
V86 Peter Jeppesen
V1987/88 Janne Dalgaard, kontorass
V 1989 Michael Struve, elektrmek + Annemette Jørgensen
V 1990/92 Kirsten Nielsen / Bjarne Mundt
V93/95 Knud Bæk-Larsen, lagerforv + Irene V Bæk-Larsen

30. Matr. 21a og 3c Fol 63
R1929/70 Rasmus Hougaard Pedersen (1903-74), gdr og Ane Mikkelsen Pedersen
V1978/81 (enken:) Ane Mikkelsen Pedersen (til Kildevang)
V86/95 ingen

31. "Palsgaard" Matr. 8a
R1955/95 Jens Chr. Christensen(Pallesen) + Jenny Jakobine Christensen

32. Ny jysk Dykkercenter/ Handicapcentret Kronjylland

33. Matr. 32a Fol 76
"Skrædderens hus" gl. ejendom; høkerforretning
R1942 Hjalmar Nielsen (1903-66) +
V1977/93 Edith Kirstine Nielsen + Lis Nielsen, syerske + P.T.K. Madsen, redn.fører
V94/95 ingen

34. Matr. 3d 46a Fol 76
Bygget 1903
V1970 (ejer:)Villy Krogsgaard, tricotagehdl (udlejet) bor Grenstenvej 18, har butik i Adelgade + Klara Ruth Krogsgaard
V75/V81 Vagn Pannerup, bildækhdl. + Nanna Pannerup
V 1982 Elly Poulsen + Ivan B. Jensen (lejer)
V1984/87 Tommy H Nielsen, mekanikerl + Else Therkelsen, sygehj. (ejer), har snedkerværksted i udhuset
1988/91 Egon Laursen, hvilehj.ejer og Else C Laursen (til den gl. Brugs)
V90 Johan Nielsen
V1990/95 Niels Hauberg Nielsen,(startet Bruusgaard) ungd sk insp + Vibeke I Nielsen, lægesekr + Johan Nielsen
+ Ida K Nielsen

35. ??

36. Matr. 44i 2b
"Vesterled" bygget 1906 af Anders Vestergaard og Ane
R1953/95 Niels Leth Nielsen, gdr. og Martha Severine Nielsen

38. Matr. nr. 2d Fol 29
R1953 Jens Jensen og Mette (nyt), efter at have solgt Matr.2a
L63/V71/95 Per Stenz, autolakerer + Eva Stenz

43. "Vestergaard" Matr. 3a (brændt 1928)
R1950 Niels Georg Thomsen (1891-1974) +
Karoline Thomsen (1898-1988)
VU60/L63/87(!) Jens Ejvind Thomsen og Magda Marie Koller Thomsen (se Mågevej 15) bytter med:
V 1988/89/90/V95 Ebbe K Bruun, lærer + Lis S Bruun, eksp(ikke V92/95, se Stationsv.7/Fuglebakken 16)

19.
V1978 Viggo Frode Jensen, handelsmand + Dorthea Marie C. Jensen
(fra Stationsvej 18)
Svend E. Jensen, fabr.arb
V79/80 Børge Mølgaard, forsøgsleder
V1981/86 Henning Hansen, journalist + Lilian L.Pedersen, sygehj.
V1986/V95 Aksel Skaaning Andersen, bådebygger + Lizzi Andersen, sygehj (fra Randersv. 65)

20.
V1973/V75 Bruno Hansen, salgsass + Inge Hansen
V1977/87 Mogens Petersen, chauffør + Lillian Nielsen, fabrarb.
V87 Leo J Nielsen, snedkersvend + Anne M Steenfelt
V88 ingen
V 1989 Kaj Mønster, lærerstud
V90 ingen
V 1991/92 Frans N Høj(ikke 92) + Grethe Høj, nattevagt + Jan Poulsen elektriker
V93/V95 Bent J Henriksen, maskinm. + Birgit S. Otte, fabr arb

21.
V1973/V1981/84 Charles Scott Campbell, svømmeinstr. + Kirsten Campbell
V1985/88 Niels G Thorup, salgskons + Jette A Sørensen, sekr
V 1989/V95 Jørn Jørgensen, formand + Karen Lagoni Jørgensen, lærer

22.
V1973/V80 Jørn Skriver Jensen, vand og gasm + Anne Margrethe Jensen
V1981/90 Peder Conradsen + Gerda Conradsen, dagpl.moder
V92/V95 Lars S M Pedersen, montør + Marian Pedersen, ekspd.

23.
V1973/87 Hans Jørgen Østergaard,ungdomsskoleinsp./ lærer + Karen M. Østergaard
V1988/V95 Preben A Thomsen, lærer + Inge Thomsen, dagplejeass

24.
V1975/V95 Poul Warrer, radiohdl + Winnie Warrer

25.
V1977/84 Flemming F. Jensen, rørsmed + Judy A. K. Jensen
V85/86 Niels Mariendal, karton arb + Birthe Markmann, specialarb
V 1987/95 Lars S Knudsen, salgschauf + Gennie L S Knudsen

26. V77/79 ingen
V1981/V82 Peter Rasmussen, kontorass. + Sonja K. Rasmussen
V 1983/V93 Dan W. Hansen, disponent + Minna I H Hansen, kontorass
V 1994/V95 Hans H de Place + Gitte Niewald

Kjeldtoften (ej 1978;heller ikke 1983)1984-85 ok
1.(se Landsbygaden nr. 17)
V1983/V95 Dion Jørgensen + Lis Skjødt Jørgensen

2.
V 1984/90 Tage R Kanz + Bente Tjørnum/Kanz
V92/1994 Jane Albertsen, pædagog
V95 Claus B Christensen + Jane Albertsen, pædagog

4.
V1984/86 Ib Jensen, specialarb. + Lone E. Sørensen
V1986/V95 Lars Unnerup + Gitte R Sørensen/Unnerup

6.
V1984/V95 Henning Ramsgaard, kontorchef + Aase Ramsgaard, oass

8.
V 1984/V95 Gotfred Thomsen, arbmd + Dagny Thomsen

10.
V 1986/V95 Inga Petersen, ekspededitrice

12
V1985/87 Benny G Mortensen, specialarb + Eva A Mortensen
V1988/89 Henrik Mogensen + Ann B Borch-Jensen
V90 Jens O S Jensen
V92/95 Frank T Pedersen, vognm.
V93 +Leif F Michelsen, assurandør


14.
V1985/92 Klaus K Jensen, elarbejder + Lena Jensen
V93/95 Krista M Nielsen

16.
V1985/95 Henning E Olsen, radioforhdl + Gerda E Frost-Olsen

18
V1985/88 Edna Sørensen, lærer (fra Fuglebakken 7)
V89 ingen
V90 Brian Myrup, edb ass + Merete H Myrup
V 1991 S Hammer
V92/95 Søren N Larsen + M N W Semkuruto + Irene M S Larsen

20.
V1986/95 Jan Kronborg, bibl medhj + Ulla F Kronborg, assistent

22.
V1986/88 Brian G Mikkelsen, bagersvend + Helle V Mikkelsen
V89 ingen
V90 Lars S Larsen, mekaniker + Tina S Larsen
V 1991 Ole Wolff + Charlotte I B Nielsen
V92 Mogens P Bjerre, salgskons + Hanne L Krogh
V93 Steffen Ruppert + Helle D P Hansen
V 1994 Leif F Michelsen assurandør
V95 Henrik B Pedersen
24.
V1985 Kaj Eli Henry Petersen (1930-85) +
V 1986/95 Estrid Mariann Petersen, sygepl ass

   
Tilbage til Grensten sogn