Beboere i Stevnstrup 1950-70 - Skoven
 
Skovboulevarden (tidl. Fladbrovej)
1. Matr. nr. 9as
o.1961/V1969/95 Gunnar Christiansen, kartonnagearb/chauffør + Bente (Sønder) Christiansen

2. Matr. 9v "Vort Hjem" Fol 80 (huset fra 1926)
R1925/V44 Jens Christian Christensen (1870-1941) + Ellen Marie Christensen (1868-1953)
Lejer:1944-54 Peter Sigfred Christensen (boede ovenpå; til nr. 9)
R1953(arvesk.) Anton Hviid Chrisensen (bor i Grensten)
Lejer: 1956- Orla og Valborg Sørensen (til Lyngvej 5)
VU56 (ejer:) Marie Bonde/Anton Hvid Christensen
V1969/73 Poul Kato Elkjær, chauffør + Ellen Marie Hvid Elkjær (til nr. 4)

5. Matr. 4ab Fol 28
R1954/VU60/V69/70/95 Poul Erik Nielsen, Sliber/Karetmager/snedker + Norma Nielsen V75

6. Matr. 4x se Fol 95
R1937 A/S Collstrop
Før 1960 Svend Brüel, driftsbestyrer

7. Matr. 4ac
V1969/70/81/71/93 Jens Blaabjerg, ekstraarb + Amalie Kirstine Louise Blaabjerg (1907-72)
og (D) Ruth Blaabjerg (fra Staunagervej 17)

9. "Nybo" Matr. 4aa Fol 28 Arbejderbolig
R1954/VU60/69/70/86 Peder Sigfred Kristensen,fabriksarb + Ebba Grundt Kristensen (1923-65)

10.
V1969/70/73 Paul Henning Johansen, ingeniør + Else Johansen

11. Matr. 4ø Fol 24
R1953/95 Ejgild Fisker Hansen, postbud/landpost + Jenny Kirstine S Hansen

12. Matr. nr. 5m
V1969/70 Niels Johannes Blinkenberg, arkitekt + Jytte Blinkenberg

13. Matr. 4æ Fol 24 Arbejderbolig
R1953/70 Valdemar Nielsen, arbm (1899-1972) +
V1981/95 Kirsten Marie Nielsen

14. Matr. 10z
V1969/95 Gunner Houmann Jensen, adjunkt/lektor + Karin Anette Jensen
+ Rita OH Rasmussen/Jensen, cand mag


15. Matr. 11c Fol 88
R1939/44 Marius Jensen Kromann (fra Landsbygaden 21)
R1953/87 Niels Peter Jensen Kromann (1905-87), maskingravør/guillochør + Lilly Krista Kromann (1913-85)

21. Matr. 11g Fol 81
R1948/90 Kjeld Ingemann Nyborg (1912-90), hønseriejer + Lydia Nyborg


25. Matr. Nr. 11s
V1969/70/71 Jørn Maltha-Rasmussen, bogtrykker + Birthe Maltha-Rasmussen

27. Matr. Nr. 11l
V69/70 Hans Hjort Larsen, værkfører (bror bor:Grenstenvej 15) + Inge Pank Larsen

29. Matr. 21d 21e Fol 86
R1950 Alfred Madsen (til Bøgebakken 1)
VU56/75 Arne Hvid Christensen, tømrer, + Kirsten Jørga Fabricius/Christensen

Bøgebakken (tidl Bøgedalsvej)
1.-3. Matr. nr. 11o 11p
o.1965/73 Alfred Madsen, (1926-79) chauff +
V1981/86 Britta Bygebjerg Madsen (fra Skovboul. 29 - til Krokusvej 12)

5. Matr. nr. 11q
o.68/V69/95 Preben Mundelstrup Rasmussen, tømrerm + Tove Østergaard Rasmussen

7. Matr. nr. 11r
o.68/95 Torben Pedersen, repr + Jonna Bundgaard Pedersen

9. Matr. nr. 11n
V1969/95 Svend Varberg, murerm + Anna Lise Thyboe Varberg

11. Matr. nr. 11m
V1969/91 Bent Maigaard Nielsen, bandagist + Birthe Holm Nielsen (til Ternevej 8)

Skovbrynet
1. "Bakkely" Matr. nr.10e 5f Fol 50
R1947 Christen Mouritsen
(R1954 N. N. Bæk og N. N. Velling)
R1954 Henrik Mønster Nielsen
Jens Lassen
VU60/95 Jens Jensen + Else-Marie Jensen


2. "Mosevang" Matr. nr. 6f (se 4s eng v. åen) Fol 68
R1915/SK40/V44 Christen Johnsen
V75 Design Byg A/S
V1969/85 Peder Huus Johnsen + Kristence Johnsen


3. Matr. 19d 41b Fol 87
(fra Landsbygaden 29)
R1940/V44 Theodor Molbo
R1943 P H Johnsen
VU56/69 Christen Johnsen (1887-1972)

5. Matr. 41a + 20a m. fl. (fra Landsbygaden 28) Fol 87 Margrethehøj
R1948/79 Svend Aage Magnus Madsen, (1914-79) boelsmand/gdr (søn af Christen Madsen og Jensine EA - "Kræn Madsen" fra ØV) + Gerda Madsen (1918-79) V71/75/79
V1981 Sonja B.Madsen + Jørgen I.Christensen (se Hyacintvej 2)
V1983 Sonja B. Madsen
V1984/95 Bent O. Kristoffersen, arbm. + Sonja B. Madsen/ Kristoffersen, malersv.

7. Matr. 10b 24e 24b 51 "Bakkehuset" Fol 51 og 84
R1940/VU1945 Brødrene Viktor Lindskov og Christian Lindskov, Hobrovej 12, Randers
VU1950 Brødrene Lindskov
VU56/91 Viktor Faltin T Lindskov, hønseriejer + Agnethe Matea Lindskov +
Erik Peter Kaarup Lindskov, snedkersvend

9. "Hvilen" Matr. 28a Fol 71
bygget af Sørensen, Fladbro kro
R1944/95 Edith Jensine Harpøth Mikkelsen + Erik Benjamin Mikkelsen, gartner

Hvidhøj
1.b Matr. nr. 8p
V1969/91 Nils Hother Sørensen, direktør + Marina Nørgaard Sørensen, eksportkons./stewardesse
V92/95 Nils Hother Sørensen, direktør

2. Matr. nr. 8am
V1969/73 Jørgen Blichfeldt Jørgensen, købmand + Birthe Ladefoged Jørgensen

3. Matr. nr. 8e
V1969/73 Karl Max Kjær, underdir + Ruth Kjær

Grensten
Lyngvej
1. (tidl Stationsvej) Matr. nr. 9bd
V1963/66 Jens Christian Hvid Bonde + Grethe K. Bonde (til Staunagevej 4)
V1969/80 Anders Ejner Velling, (1902-80) gdr + Anna Martine Velling (1903-86) (fra Staunagerv. 4)
3. Matr. nr. 9ay
V1969/95 Vagn Aage Christensen ("Gammelby"), murermester + Grethe Christensen

4. Matr. nr. 9bb
o.1965/91 Anders Hougaard Mikkelsen, rørlægger + Elly Dagmar Mikkelsen (til Krokusv. 10)

5. Matr. nr. 9bh
o.1958/95 Orla Henning Sørensen, fabrikarb + Valborg Kirstine Sørensen
(tidl. Tangvej 1; fra "Vort Hjem" Skovboulevarden 2)

6. Matr. nr. 9bc
V1970/83 Anders Christian Højlund, (1900-83) fhv gdr + Karen Marie Højlund (1902-83)
(fra Randersvej 61, Helstrup)

7. Matr. nr. 9bg
V1969/95 Kurth Rudolph Frost Jensen, prokurist/økonomichef/admstr chef + Alice Jensen, kontorass

9. Matr. nr. 9bf
V1969/95 Bent Sund Frandsen, revisor + Margit Frandsen

Højbakken (tidl. Lærkevej)
2. Matr. nr. 4ae Fol 75 Automaleri
R1954/VU56 Arne Chr. Møller
VU1960 Erik Laursen, møbelpolerer, beboelse + Aase L.
o. 1961 Jens Poulsen, møbelsnedker + Jytte Margit P.
o. 1963 Poul Tjønum (til Staunagervej 5)

3. Matr. nr. 4ad
VU56/70 Magnus Kristensen, (1903-78) arbm.(sa skrædder i Helstrup) +
V75/93 Ketty Marie Agnete C Kristensen

7. Matr. nr. 4ah Fol 90
V71- Stevnstrup Tapet- og farvehandel
o.1960/95 Erik Nielsen, malerm + Elly Ruth Nielsen

9. Matr. nr. 4ag
R1955/VU56 Thorvald Dalgaard, elektriker (bygget huset), til Stationsv 3.
V1969/80 Harald Morten Platz, boghandl + Inga Lykke Platz (Else Øs forældre, se nr. 11)

11. Matr. nr. 8o
V1969/86 Hakon Østergaard/Nielsen, forvalter/kørselsleder + Else Lykke Østergaard/Nielsen

13. Matr. nr. 8n (Lærkevej13)
V1969/73 Villy Nielsen, snedkersvend + Grethe Nielsen

Ørnevej
1. Matr. 4aæ (Højbakken 10)

3. Matr. nr. 4aø
V1970/71 Harry Sigvald Mortensen, (1903-80) prokurist +
V82 Edith Oda Mortensen

Solsortevej
2. Matr. Nr. 4al
o. 1961/V69/70 Erik Laursen, møbelsnedker + Aase Laursen

4. Matr. 4af
VU56/94 Kristian Bai Jensen (1907-88), fhv karton arb + Marie Lykke Jensen

   
     
     
     
Forsiden