Beboere i Stevnstrup 4 - Skoven
1970-95
Skovboulevarden, Lyngvej, Højbakken, Ørnevej, Solsortevej, Bøgebakken, Skovbrynet, Hvidhøj

Skovboulevarden (tidl. Fladbrovej)

1.
o.1961/v70/95 Gunnar Christiansen, kartonnagearb/chauffør + Bente (Sønder) Christiansen

2. Matr. 9v Fol 80 "Vort Hjem" (huset fra 1926)
V1970/73 Poul Kato Elkjær, chauffør + Ellen Marie Hvid Elkjær (til nr. 4)
V1977/78 ingen
{R1953}V79/88 Anton Hvid Christensen + Marie Bonde (fra
Grensten)
V89/92 Marie Bonde V93 ingen
V94/95 Jan Larsen, tømrer + Bettina K Poulsen

4.
V1977/V95 Poul Kato Elkjær, formand + Ellen Marie Hvid Elkjær

5. Matr. 4ab Fol 28
R1954/95 Poul Erik Nielsen, Karetmager/snedker/sliber + Norma Nielsen

6. A/S Collstrop Matr. 4x se Fol 95
V1973 Sv.Aa.Frandsen, bestyrer + Krestine Marie Frandsen
V1977/V85 Th. Andreas Nielsen, arbm/mejerist (1924-87) + Anna Jensine Nielsen (fra Helstrupvej 18; til Bøgebakken 15)
V85/91 Erik Bøgh Jørgensen, lærling + Ulla Pallesen Christensen (til Lathyrusvej 11)
V92 ingen
V93 Morten Andersen + Lotte G Andersen
V94 Grundejerservice - Egon Lauridsen, arbejdsmand + Susanne K Lauridsen, maskinformer
V95 Palle Kristensen + Dorte Lauridsen

7. Matr. 4ac
V1970/93 Jens Blaabjerg, ekstraarb + Amalie Kirstine Louise Blaabjerg (1907-72) ; Ruth Blaabjerg (fra Staunagervej 17)
V94/95 Mogens P Rytter + Anne-Mette Petersen

8. (i skoven)
V1973/82 Jens Arthur Hansen, direktør + Helga Hansen
V1983/93 ingen
V94/95 Finax A/S

9. "Nybo" Matr. 4aa Fol 28
R1954/86 Peder Sigfred Kristensen,fabriksarb + Ebba Grundt
Kristensen (1923-65) (fra nr. 2)
Dorte Bødker Brødholt, studerende + Bent Mogensen, specialarb (V77)
o.1972/73 Kjeld Kjeldsen, programmør + Bente Grundt
Kjeldsen (datter af PSK)
V73 Asger Hansen + A.M.Kromann (til Bjerregårdsvej 5)
V84 P.S. Kristensen (ikke V86) + Else M Christensen(V86)
V86/94 Ingolf Petersen, arbejdsmand + Else Grethe Philbert Petersen (fra Porsvej 2)
V95 Jens E Jensen, chauffør + Merete L Jensen, hjemmehjælp

10.
V1970/73 Poul Henning Johansen, ingeniør + Else Johansen
V1977/V95 Erik Feld, værkst chef + Birthe Feld

11. Matr. 4ø Fol 24
R1953/95 Eigild Fisker Hansen, landpost + Jenny Kirstine S
Hansen

12.
V1970 Niels Johannes Blinkenberg, arkitekt + Jytte Blinkenberg
V1973/V1995 Peter Andsager, købmand + Lis Søe Schultz /Andsager, ekspeditrice

13. Matr. 4æ
VU56/70 Valdemar Nielsen, arbm (1899-1972) +
V1975/95 Kirsten Marie Nielsen

Ørnevej
1.(Højbakken 10)
V73/79/ Frode Jensen Maate, malerm + Liselotte Maate
V1980/81 Torben S Andersen + Anne Andersen
V1982/95 Christian Boldsen, afd l + Sys Birgit Boldsen, fritidspædagog

2.
V1984/95 Aksel P. Johnsen, tømrersvend + Anette Johnsen, assistent

3.
V1970/71/81/ Harry Sigvald Mortensen, (1903-80) prokurist + Edith Oda (V82) Mortensen
V1984/95 Svend O. Matthiesen, branddir/eksp.sekr. + Nancy Matthiesen, sygehj.

5.
V88/95 Flemming M Madsen, bilassistent + Birgitte Madsen, bankass (fra Bøgebakken 3)

Solsortevej
1.
o. 1961/V70 Erik Laursen, møbelsnedker
V1975/95 Jørgen Jimmy Madsen,murer + Kirsten Madsen

2.
V73/V94 Bjarne Højmark Olsen, automek + Ulla Olsen, tandtekn + Jens Christian Hartvig, elektriker (V86)
V95 ingen

3.
V1980/V93 Arne Larsen + Edith K Larsen
V94 ingen
V95 Jesper Larsen

4. Matr. 4af
VU56/V70/94 Kristian Bai Jensen, fhv karton arb + Marie Lykke Jensen
V95 Henrik Madsen, plejer + Conny Madsen

5.
V1982/87 Jens O Hejl, bankfuldm + Inger MF Hejl, advokatsekr
V87/92 Orla S Lindstrøm, salgschef + Jytte Lindstrøm, cafet dame
6.
V88/95 Preben K Gaba, lagereksp + Jonna S Gaba, ekspeditrice

Bøgebakken (tidl Bøgedalsvej)
1.
o.1965/V70/79 Alfred Madsen, (1926-79) chauff +
V1981/86 Britta Bygebjerg Madsen (fra Skovboul. 29; til
Krokusvej 12)
V88/89 Jan Kristiansen
V90/95 Henrik B Sørensen, ekspedient + Heidi Krebs/ Sørensen


3.
V1982/86 Flemming M Madsen + Birgitte Madsen (til Ørnevej 5)
V86/95 Hans C Johansen + Bente Pedersen/Johansen

5.
o.68/V70/V1995 Preben Mundelstrup Rasmussen, tømrerm + Tove Østergaard Rasmussen

7.
o.68/70/V1995 Torben Pedersen, repr + Jonna Bundgaard Pedersen

9.
V1970/71/95 Svend Varberg, murerm + Anna Lise Thyboe Varberg

 

14.
V1970/V1995 Gunner Houmann Jensen, adjunkt/lektor + Karin Anette Jensen
+ Rita OH Rasmussen/Jensen, cand mag

15. Matr. 11c Fol 88
R1953/VU56/V87 Niels Peter Jensen Kromann (1905-87), maskingravør/guillochør + Lilly Krista Kromann (1913-85)
(Søren Jesper Lanng og Bodil L.)
1988: ingen

15A
V90/91 Kai H Andreassen, slagteriarb + Claus B Christensen + Jane albertsen, pædagog
V92 Hans J K Kaad, reklametekn + Dorthe M Pedersen, spareksass
V93 Ole Methmann, assurandør
V94/95 Klaus E H Jensen + Helle M Thor

15B
V90/93 Søren Jesper Lanng, vognmand + Bodil Lanng
V94/95 John H Jeppesen, advokatfuldm + Annette H Jeppesen

17.
V1981 Margit Rasmussen/Jørn Louring-Andersen (1948-82)
V1983/89 Margit Louring-Andersen, tekn ass (ikke 88!) + Jan Frits Hansen, mekaniker; 1988:Ruth Jørgensen, systemkons
V90/95 Niels P AA Holm, politiass (fra Tranevej 13) + Margit Louring-Andersen/Holm, tekn ass

19.
V73/V95 Erik Ravn, direktør + Else H. Ravn(fra
Munkhv.18)

21. Matr. 11g Fol 81
R1948/V71/V90 Kjeld Ingemann Nyborg (1912-90), hønseriejer + Lydia Nyborg
V91/95 Tommy Christensen, mekanikerlr + Lone Rasmussen, kok

23.
V86/95 Egon Moestrup, pensionist + Kirstine S Moestrup

25.
V1970/71 Jørn Maltha-Rasmussen, bogtrykker + Birthe Maltha-Rasmussen
V1973/V78 Hans Buch Hundevad, ingeniør + Else Hundevad
V1979/87 Per Jacobsen, lektor + Ebba Jacobsen, hush lærer
V87/95 Lars M Simonsen, falckredder + Anni M Simonsen, plejerske (tidl Randersv. 73)

27.
V1970 Mogens Hjort Larsen, (bror på Grenst.v 15) installatør + Vita Stenberg Larsen
V1973/V1995 Peter Nielsen Just, mekaniker + Ellen MR Just

29. Matr. 21de Fol 86
VU56/75 Arne Hvid Christensen, tømrer, +
Kirsten Jørga Fabricius/Christensen
V1977/V1981 Jens Alfred Jensen, chauff + Hilda Jensen/
Madsine Bach (V73/75 se Helstrup) (fra Randersvej 86 til Staunagerv. 7)
V1982 Hugo F Petersen og Grethe E Andersen, specialarb
V1983 Hugo F Petersen, chauffør + Grethe E. Hintze, specialarb.
V1984/95 Niels K Damm, tømrersvend + Annie Fabricius Damm, lærer

31.
V1977/77/95 Karsten Christensen, chauffør (søn fra 8a) og Bente Dorit Sørensen, ekspeditrice

33.
V77/79 Ole G Ramlau-Hansen + Lisbeth D R.
V80 Viggo Armstrong, grosserer + Irma Christensen, kom ass
V1981 Klara V.G.Møller
V1982 Mogens S Grønbech, restauratør + Merle I Grønbech
V1984/90 Lisbeth Ramlau-Hansen, børnehaveleder (se V1977)
V92/95 Christian Petersen, værkfører + Lisbeth Ramlau-Hansen, børnehaveleder

11.
V70/V91 Bent Maigaard Nielsen, bandagist + Birthe Holm Nielsen (til Ternevej 8)
V88/92 Bengt H Hansen, brygmester
V94/95 -- + Birgit Sommer, korresp

13.
V86/95 Niels J Berg, chauffør + Inge M Berg

15.
V86 Th Andreas Marius Nielsen, (1924-87) mejerist/arbm +
V88/95 Anna J Nielsen (fra Skovboul 6, og Randersv. 47)

17.
V1982/86 Søren OF Hansen, bankass + Dorit L Jensen, hjemmehjælp
V87/88 Frank V Torndal, reprokopist + Susanne Torndal, kok
V89 ingen
V90/95 Kim Wüttz + Helle Würtz, køkkenass

19.
V1982/95 Ole S Sørensen, montør + Bente M Sørensen, pædagog

21. Din frisør
V1981/88 Jørgen S Pedersen, tømrerlærl + Gurli Ø Pedersen, frisør
V90 ingen
V91 Per Alling-Dam, assurandør + Trine K Bendtsen
V92/95 Hans Pedersen, køkkenmedhj + Lene Jensen/Pedersen

23.
V86/88 Jan Øllgaard + Annie Kristensen
V89 ingen
V90/92 Henrik L Jensen, journalist + Pia Sørensen/Jensen


27.
V86/95 Robert Kristensen, faglærer + Vita Kristensen

29.
V1981/95 Ib Madsen, lagereksp + Ingrid K Madsen, syerske

31. Reklamehjælpen
V1983/95 Lars A Virkman, tegner + Hanne Pedersen/Virkman, handelsl.

33.
V1982 Flemming Søgaard + Karen-Bente Søgaard
V1983 Lis Nychel, stud mag
V1981/85 Ivan B. Jensen, chauffør + Elly Poulsen, montrice
V85/89 Jens P Pind + Lone Høeg, kontorass
V90/92 Karin Hansen, stewardesse/instruktør (fra Byvej 15)
V93/95 Henning V Hansen, produkt chef + --- (fra Byvej 15)

 

Lyngvej
1. (tidl Stationsvej)
Chr Bonde
V1970/80 Anders Ejner Velling, (1902-80) gdr + Anna Martine Velling (1903-86)
V1982/95 Per Morland Christensen, afd leder + Rita B Christensen, reng ass

2. Jysk Filterindustri (WM Trading) V75
V79 Benno Werge (se Ternevej 14 V75)
V88/91 Nørdam Bogbinderi:
John Nørdam Andersen + Vera M Andersen, bogbinderske (fra Munkh.v 10)
V92/93 ingen
V94/95 Dan O Nielsen + Inger Molbo

3.
V1970/V1971/95 Vagn Aage Christensen, murermester + Grethe Christensen

4.
o.1965/V70/V91 Anders Hougaard Mikkelsen, rørlægger + Elly Dagmar Mikkelsen (til Krokusv. 10)
V92/95 Johnny A Maigaard, smed + Jette H Maigaard (fra Krokusvej 10)

5.
o.1958/60/V70/V95 Orla Henning Sørensen, fabrikarb + Valborg Kristine Sørensen

6.
V1970/V83 Anders Christian Højlund, (1900-83) fhv gdr +
Karen Marie Højlund (1902-83)
V1984/90 Jan Jørgensen + Berit Christensen
V91/95 Jan Jørgensen + Lone Gregersen

7.
V1970/95 Kurth Rudolph Frost Jensen, prokurist/
økonomichef/ admstr chef + Alice Jensen, kontorass

8.
V73/95 Gerth Folmer Hansen, toldkontr + Irena Hansen

9.
V70/V95 Bent Sund Frandsen, revisor + Margit Frandsen

Skovbrynet
1. "Bakkely" Matr. nr.10e 5f
VU60/V70/95 Jens Jensen + Else-Marie Jensen

2. "Mosevang" Matr. nr. 6f Fol 68
V75 Design Byg A/S
V70/71/85 Peder Huus Johnsen + Kristence Johnsen
V86/95 Svend Aa Jensen, revisor + Kirsten B Jensen, kontorass
(fra Ternevej 6)

3. Matr. 19d 41b Fol 87 (fra Landsbygaden 29)
VU56/V70 Christen Johnsen (1887-1972) (fra nr. 2)
V73/-1977 Erik Jespersen, overfenrik + Nancy Jespersen
V78/79 Kaj H Jeppesen, svejser + Alice E M Jensen
V1980/95 Knud Østergaard Pedersen, murer + Conny Randrup
Pedersen, dagplejer

5. Matr. 41a (fra Landsbygaden 28) Fol 87
VA40 Christen Madsen
R1948/VU56/V70/79 Svend Aage Magnus Madsen, (1914-79) gdr (søn af Christen Madsen og Jensine EA - "Kræn Madsen" fra ØV) + Gerda Madsen (1918-79)
V1981 Sonja B.Madsen + Jørgen I.Christensen (se Hyacintvej 2)
V1983 Sonja B. Madsen
V1984/95 Bent O. Kristoffersen, arbm. + Sonja B. Madsen/
Kristoffersen, malersv.

7. Matr. 10b 24e 24b Fol 51 og 84
VU56/V70/91 Viktor Faltin T Lindskov, hønseriejer + Agnethe Matea Lindskov + Erik Peter Kaarup Lindskov, snedker
V92/95:7.B Henrik G Pedersen + Lene Søjberg

9. "Hvilen" Matr. 28a Fol 71
R1944 Edith Jensine Harpøth Mikkelsen + Erik Benjamin Mikkelsen, gartner
V1977/V1995 Edith J Mikkelsen + Ella P H Jacobsen

Højbakken (tidl. Lærkevej)
1.
V1977/V1979/95 Hans Verner Rasmussen, bankass + Lene Lundberg Petersen/Rasmussen, assistent

2. Matr. nr. 4ae Fol 19c
V70 ?
V75 Svejse-teknik
V1973/82 Knud Olav Pedersen, værktører/fabrikant + Karen H. Pedersen
V83/86 Jørn A Milwertz, grosserer + Henny N Milwertz
V86/88 Jytte Pedersen
V89/91 Jens Arno Magnus Sørensen 1912-92), forlagskonsulent
V92/93 ingen
V94/95 Morten Andersen + Lotte G Andersen

3. Matr. nr. 4ad
VU56/V70 Magnus Kristensen, (1903-78) arbm. +
V75/V1983/93 Ketty Marie Agnete C Kristensen
V94/95 Mogens H Andersen, gårdejer + Bente K Andersen

5.
o. 71/V1973/77 Egon Emil Sørensen, slagteriarb/chauffør + Bertha Sørensen, syerske
V78 ingen
V1979/82 Oskar N. Andersen, chauff + Anna MR Andersen, fabr arb
V1983/95 Niels M S Jensen, karton arb + Elsa M Jensen,
kontorass

7. Matr. nr. 4ag Fol 90
V71- Stevnstrup Tapet- og farvehandel
o.1960/V70/95 Erik Nielsen, malerm + Elly Ruth Nielsen

9.
R1955/VU56-69! Thorvald Dalgaard, elektriker (bygget huset), til Stationsv 3.
V70/80 Harald Morten Platz, boghandl + Inga Lykke Platz (Else Østergaards forældre, se nr. 11)
V1981/82 Poul T. Brix, karetmager + Vita A. Brix
V83 ingen
V1984/95 Villy Erik Nielsen, arbm. + Anne K. Nielsen, sygehj. (fra Stationspl)

10. se Ørnevej 1

11.
V1970/71/86 Hakon Østergaard/Nielsen, forvalter/kørselsleder + Else Lykke Østergaard/Nielsen
V88 Annalise Christensen
V86/93 Poul Amdi Christensen, mekaniker + Eddy H Pedersen, (ikke 87/88) reng ass
V94/95 Finn H Madsen, maskinmester + Hanne Friis, kontorelev

13.
V1970/73 Villy Nielsen + Grethe Nielsen
V73/95 Poul Horsholt, fabrikant + Dagny O Horsholt

Hvidhøj
1a.
V1981 Lisbeth K Jensen
V1982 Karin S Madsen

1B
V70/V91 Nils Hother Sørensen, direktør + Marina Nørgaard Sørensen, eksportkons/stewardesse
V92/95 Nils Hother Sørensen, direktør

2.
V1970/73 Jørgen Blichfeldt Jørgensen, købmand + Birthe Ladefoged Jørgensen
V1978/90 Jens Ove Nielsen, fabrikant
V91/95 Anders H Pedersen, ingeniør + Alice H Pedersen, filialchef

3.
V1970/73 Karl Max Kjær, underdir + Ruth Kjær
V1981/95 Ole Fenger, tandlæge + Hanne Guldager-Nielsen, lærer

4.
V85/95 Franz Thomsen, cand økon + Birthe D Thomsen, provisor (fra Glentevej 6)

   
Tilbage til Grensten sogn