Beboere i Stevnstrup 6 - Blomsterparken
1970-95
Blomsterparken, Erantisvej, Violvej og Liljevej, Krokusvej, Løvetandsvej og Tulipanvej

Blomsterparken (V1987-)
1.
V87 ingen
V88/90 Bjarne Mikkelsen, sekretær Helle R. Mikkelsen, sygepl.ske
V91/92 Lotte G Andersen
V93 Jeannette K Hansen
V94 ingen
V95 Martin B. Hedegaard, pædagodmedhj. + Laila F.Hedegaard

2.
V87 Dorthe S. Christensen, servitrice
V88/95 Inge M. Mønster, kontorass.

3.
V87/90 Yrsa Kolding/Jægergaard (se Helstrup)
V92/95 Erik Jørgensen + Jette Jørgensen

4.
V87/88 Jens C. Jensen, chauffør
V89/95 Marianne A Hedegaard

5.
V87/95 Peter B Rasmussen + Eva F D Rasmussen

6.
V87/95 Hanne S Nielsen, pædagogmedhj.

7.
V87 Lilian Ø. Pedersen, træind.arb
V88/90 Jenni G. Skovsen, fabrikarbske (V91 + Mogens Meindor, salgskons
V92/93 Gerda Larsen, husassistent
V94 Betina Laustsen
V95 Lis Christensen

8.
V87/89 Lilian Hult
V90/92 Martha E P Seizberg
V93 Tove E Madsen, plejehj ass
V94/95 Kurt N. Mikkelsen + Tove E Madsen, plejehj ass

9.
V87 Anna M Gilbro
V89/V95 Anna S Petersen, stud theol

10.
V87 Inge-Merete Drachmann, sygehj. (fra Liljevej 10) (til nr. 21)
V89/95 ingen


11.
V87 Steen R. Hansen, murersvend + Dorthe D. Sørensen
V88/90 Ole L Thomsen, chauffør
V91/95 Troels M Larsen

12.
V87/95 Torben K Petersen, farveriarb

13.
V87/88 Lily Haldborg, servitrice
V89 Carla E Lind
V90/95 Kitty Pedersen, bogholder

14.
V87/91 Lars A Sørensen,arbejdsmand
V92/93 Henning Vandborg, sanitør + Lisbet H Vandborg, syerske
V94 Lis R Samleben, assistent; (V95 ingen)

15.
V87 Martin T H Jensen, murer + Birgitte Jensen, omsorgsass
V88 Ivan Jensen-Dolmer, chauffør + Birgitte Jensen-Dolmer, omsorgsass
V89 Birgit Kristensen, træind arb
V90/91 Lene S. Thorsen, o. salgsass.
V92 Jani R Thaier, kontorass
V93 Anne H Skovgaard, medhjælper
V94/95 Birthe K Kortbek, tekn tegner

Liljevej (-78) (V79 OK) V80 OK
1.
V1983/95 Steen Abild, malerm. + Gunver M. Abild

2.
V80/V1989 Preben E H Nielsen + Lise Nielsen (1954-87), bogbinder
V87/95 Preben E H Nielsen (PN Dæk) + Karin E H Sørensen/ Nielsen, frisør

3.
V1981/95 Hans H Therkelsen, kontorass + Anni Thomsen/Therkilsen

4.
V80/V81 Lindy H Andersen, portør + Jytta V Andersen, klinikass
V1982/86 Peter M. Madsen, tømrersvend
V87/V95 Per H Jensen, automek + Bente Jensen, kontorelev

5.
V1981 Jens Skjøtt, letmatros + Marianne G Jensen
V82 ingen
V1983/85 H.C.K.Jensen, lagerforv. + Helle Christensen, kokelev
V85/87 Benn L Verndal, tømrersvend + Lisbeth K Verndal, kontor- ass
V87 ingen
V88/V95 Else K Svensson, lærer

6.
V87/95 Frank S Hansen, kontorpakmst + Lene P Hansen, ekspeditrice

7.
V79!/V1988 Martin H Bonde, politibetj + Agnes Bonde, hjemmehj
V89/V95 Gert Leth, toldass + Birgitte E S Leth, kontorass

8.
V80/V1985 Leif Jensen, tømrersv + Lise Hadberg, pædagogmedhj
V85/95 Ib W Djernes, kvalitetsch + Inge-Lena Djernes, spa- rekasseass

9.
V80/V1995 Steen C Christensen, mekaniker + Helle Nautrup Christensen

10.
V80/V1987 Erik Drachmann, ekspedient + Inge-Merete Drachmann, sygehjælper(V87:Blomsterparken 10)
V88/91 Lars H Pind + Anne M Kristensen, skoleelev(ikke V91)
V92/V94 Jørgen M Kristensen + Dorthe Pedersen
V95 Peter K Kristensen, specialarb + Bettina Kristensen,
glasblæser

11.
V80/V1984 Erik Christiansen, vægter + Jette D V Christiansen
V85/88 Leon M Christensen, kok + Dorthe S. Christensen, servitrice(ikke V88)
V89/95 Ebbe N Christiansen, stud tekn + Jette A Jacobsen,/studerende/kiropraktor

12.
V80/V1985 Inger Kromand, sygeplejerske
V82/83! + Povl Kromand
V84/95 Inger Kromand, sygeplejerske

13.
V1981/94 Jan P S Pedersen, arbm + Lone M Pind, skoleelev
V95 Rico Clausen + Majbrit Madsen, kontorass

14.
V80/V1989 Peter Byrge Sørensen, købm + Hanne M M Sørensen,
kontorass
V90 Peter Byrge Sørensen, købmand
V91/95 Peter Byrge Sørensen + Helle K Sørensen

15.
V1982/V83 Per Kristiansen + Vibeke B. Nansen
V84/V95 Johnny T Petersen, lærer/programmør + Hanne Hviid Christensen, korresp

16.
V87 Ole N Jensen, tjener + Mette H. Hintze
V88/91 Liselotte E Gaaei, assistent
V94/95 Lisbet H Vandborg, syerske

17.
V87/89 Grete L Severinsen (til nr. 18)
V91 Sigrid G Evensøe
V92 ingen
V93 Henriette M Jensen
V94/95 Erling B Helsinghof + Else M Helsinghof

18.
V87/88 Kaj O. H. Nielsen +
V89 Lissy H Nielsen
V91/95 Grete L Severinsen (fra nr. 17)

19.
V87/88 Inge Andersen, danselærer
V89 Steen S Schmidt, konsulent
V90/91 Britta Nielsson
V92 Henrik M Gregersen
V93/V95 Marie J Mandrup

20.
V87/88 Jørgen F. Larsen, arbm. + Inge L. Larsen
V89/V95 Carsten T Andersen + Susanne Andersen

21.
V87 Berit Faurby, sygehjælper
V88/V95 Inge-Merete Drachmann, sygehjælper (fra nr. 10)

22.
V87/V95 Axel Jensen + Anni S Jensen, kontorfunkt

23.
V87/V92 Doris B Hald, servitrice
V93/V95 Niels Lisby, maskinmester + Doris B Hald, servitrice

24.
V88 Per H Kristensen + Tommy A. Andersen, traktorfører
V89 ingen
V90/V94 Liselotte Øst
V95 Søren Kjær, studerende + Margit S. Kjær

25.
V87 Henrik Larsen + Bodil R. Ulbæk, kontorass
V88/91 Anne M Steenfeldt
V92 Kirsten Pedersen, kontorass
V93 Bendt Qvist-Pedersen, arbejdsmand + Dorthe E Qvist-Pedersen, pædagogmedhj
(ingen V94) Anne M Steenfeldt
V95 Birgitte K. Pedersen

26.
V87 Dagmar C Nielsen
V88 Liss Christensen
V89/V92 Bente A Jensen, bogbinderske
V93/V95 Per B Anhøj

27.
V87/88 Karen Olesen, kontorass
V89/92 Jens C Jensen, (V88 se nr.4) chauffør + Karen Olesen, kontorass
V91 Jens C. Jensen, chauffør + Karen Lindholm, kontorass
V93/V95 Kristian E Kristensen, montør + Jytte Kristensen, pædagodmedhj

29.
V87/91 Ruth Holm
V92/V95 Benny Jakobsgaard, specialarb + Ruth Jakobsgaard

31.
V87 Olav Pultz, kioskejer
V88/89 Kim N Jensen, stud polyt + ellen M. Staun (ikke V89)
V90/91 Ernest A-C Iversen, murer + Kirsten P.K.Iversen, syerske(ikke V90)
V92/V95 Per Bach + Pia F Bach

33.
V87 Jesper K. Christensen + Hanne K Christensen
V88 Liselotte V Kjær
V89 ingen
V90 Klaus G Frederiksen
V91 ingen
V93/V95 Lillian D L Hedegaard, pædagog

17.
V1981/85 Frank R Schøler (Nielsen), kontorass + Bente Christensen, klinikelev
V85/95 Steffen B Larsen, ingeniør + Bente H Knudsen/Larsen, sygepl. eske.

19.
V80/V1983 Hans Jørgen Iversen, matros + Lilli E Jensen (+J H Johansen? V80)
V1984/95 Ole Christensen, assistent + Susanna E Juul Chri
stensen, assistent

21.
V87 ingen
V88/V95 Jørgen Kristensen, ekspedient + Karin Ø Kristensen, kontorass

23.
V80 Lene Nørgaard, plejer
V1981/95 Arthur Robert Thougaard, stud tekn + Lene Nørgaard/ Tovgaard, plejer

25.
V80/V1986 Ole Hovmand, lærer + Kirsten Vandbæk, lærer
V86/V92 Kristian E Kristensen, montør + Jytte Hansen/Kristensen, pædagogmedhj.
V93 ingen
V94/95 Lone Wolf-Jürgensen

27.
V87 ingen
V88/95 Flemming Zielke, salgsekr + Anne M R Zielke, kontorass (fra Krokusvej 12)

Krokusvej (1985-)
1.
V86/88 Henning V Madsen, kranfører + Bende Kjeldsen
V89/90 Kaj E Dannemand, chauffør + Gitte L Thomsen, kontorass
V91/V94 Mona Køpke, chauffør
V95 Poul E. Petersen, mskinarb + Inger E M Laursen, reng.ass

2.
V85/V95 Steen Sørensen, elektriker

3.
V86/94 Dorte M R Jespersen, sekretær
V95 Alfred Abrahamsen, vægtfabr + Grethe D A Abrahamsen

4.
V85/95 Ole I Sørensen, maskinmester + Alice G Frederiksen(ikke 85 og 90/91/94)

5.
V86/95 Børge Fransson, golftræner + Birthe Fransson, kontorass

6.
V85/V95 Knud Guldberg Jensen (1912-97), kranfører + Ellen Alvilda Jensen, reng.ass.

7.
V87/88 Marianne A Hedegaard (til Blomsterparken 4)
V89 ingen
V90/V94 Clara A Hass
V95 Per H Olsen + Charlotte Olsen

8.
V85/95 Peter Koue + Rita L koue, sygehjælper

9.
V85/95 Peder Møller, maskinsn + Kirsten E Jørgensen

10.
V85/87 Jens E Lionett, maskinarb + Pernille Kam
V88/91 Johnny A Maigaard, smed + Jette H Mikkelsen/Maigaard (til Lyngvej 4)
V94/95 Anders H Mikkelsen, rørlægger + Elly D Mikkelsen (fra Lyngvej 4)

11.
V85/95 Inga Scharling, kontorass

12.
V85/87 Flemming Zielke,salgssekr + Anne M R Bjerrum/Zielke (til Liljev. 27)
V88/89 Britta B Madsen (fra Bøgebakken 1, til Møllevej 7)
V90/95 Helle Laursen (fra Bjerregaardsvej 1)

 

Erantisvej (1977-)
1.
V80/V1984 Per Møller, tagdækker +
V85/87 Jannie S K Møller, slagteriarb + Tommy S Nielsen, slagtersvend
V87/V95 Bo L Jespersen, maskintekn + Dorthe B. Jespersen
+ Tina T Lauridsen (V92)

2.
V80/V1984 Gert J Thisted + Anette G Jensen
V85/V95 Per Olsen + Dagmar Olsen

3.
V77/V1981/V88 Jens Erik Skovsen, faglærer +
V89/V93 Solveig K Skovsen, køkkenl.
V94/95 Finn V Lund, faglærer + Lone Lund, advokatsekr(d.a.
Chr. Thulstrup, Hyacintvej 17)

4.
V1981/V89 Ib Nielsen, maskinmester (V85/86: + Britta Johansen, ekspeditrice)
V87 + Søren J Lanng, vognmand
V90/92 Ib Nielsen, maskinmester + Bente L Christensen
V93/V1995 Sv.Aa. Nielsen, akademielev + Pia Sørensen, kontorass

5.
V79/V1984 Jørn Møller, repr + Ingrid D Møller, sygehjælper
V85/95 Rosa E Christensen

6.
V80/V1987 Arne Kaptain, landbr medhj + Lone L Jacobsen
V87/90 Helge Børven + Inge Børven, lærerstud
V91/92 Jakob S Jensen + Irene S Thygesen
V93/V95 Klaus K Jensen, elarbejder + Lena Jensen

7.
V77/V95 Aksel Sørensen, møbelsnedker/pedel + Aase
Sørensen, kontorass

9.
V77/V83 Erik Roland Markussen, ingeniør + Kirsten Laursen
V84/V95 Jørgen V. Rasmussen, murer + Lene W. Jensen, revi
sorass.

10.
V79/V1995 Steen B Thuesen, lærer + Elsebeth Thuesen, lægesekre
tær

11.
V79/V1983 Per Prip Hansen, gartner + Myrna LD Hansen, dagpl.moder
V84/V95 Karl J.H. Ostrowski, montør + Lise K. Dich, studerende

12.
V85/88 Poul E Andreasen, ekspedient + Marian L Jensen, lærling
V89 Poul E Andreasen, ekspedient
V90/95 Poul E Andreasen, ekspedient + Hanne L Pedersen, eks-
peditrice

13.
V85/95 Søren C Pedersen

14.
V85 Martha Lydia Kjeldsen (1922-86)
V85/95 Hans P V Laumann, overass + Anna M K Laumann, ekspeditrice

15.
V87/V89 Vagn M Jensen, lærer + Inga M Kristensen, vaskeriass
V90/95 Vagn Mikkelstrup, lærer + Inga M. Kristensen, vaskeriass

16.
V86/91 Claus L Koue, murer + Lene Methmann(ikke V85/86/87)
V92/V95 Steen Foged + Kirsten Foged, kontorass

Løvetandsvej
1.
V88/95 Stefan F Holm + Anette Blom, blomsterdek

2.
V90 Troels M Larsen
V91 Cris B Mandrup
V92 ingen
V93 Morten N Jørgensen
V94/95 ingen

3.
V88 Leif K T Jensen, tjener + Åse G Andersen
V88/90 Langå Stevnstrup Taxi
Per W Laursen + Majbrit Østergaard
V91/92 ingen
V92/V95 Gert B Johansen, maskinsnedk + Gitte Sivertsen/Gitte S Nielsen

4.
V90 Mogens Mejndor, salgskons (se nr. 7)
V91/95 Bo H B Høyer


5.
V87/89 Jørn H Kristensen, tekstilarb + Tove Jensen, syerske
V90/V95 Tove Jensen, syerske/hjemmehjælp

6.
V90 Brian P E Johansen
V92 ingen
V93 Thomas D Lorentzen
V94/95 Klaus Lauridsen

7.
V87 Grethe Kirkegaard, hosp. laborant
V88/95 Sven Jacobsen, skibsfører + Grethe Jacobsen
V91 Mogens Mejndor, salgskons (se nr 4)

8.
V90 Marianne Rasmussen
V91 Bo-Suk S. Christensen
V92 Claus B Pedersen
V94 ingen

9.
V88/89 Johan F Hansen, murersvend + June A Hansen (kun V89)
V90/92 ingen
V93/95 Gert Andersen

11.
V86/89 Ove Skov, assistent + Tine Madsen
V90 Ove Skov
V91/V94 Ove Skov, overass + Annette Esbensen Skov
V95 Bent Mandrup, chauffør + Ellen M Mandrup

13.
V87/95 Peter E Holm, elektriker

15.
V88/94 Jens K F Jensen, remisearb + Edith B Jensen
V95 ingen

17.
V88/95 Hans C R Jensen, vognmand + Grethe Jensen

19.
V87/95 Ellen M Berner-Magnusson

21.
V87 Petra E Hansen
V88/89 Otto Larsen, arbejdsmand
V90/95 Meta J Larsen, overass

Violvej (1977-)
1.
V80/V1995 John Hyldahl, speditør/fragtkons + Anne E Hyldahl, cand jur

2.
V80/V1988 Ole N Andersen, repr + Irene M Nielsen
V89/V95 Niels J Hansen, truckfører + Anni Jenner Hansen

3.
V79/V1986 Frank W Jensen, drejer + Lene E Jensen, (ikke V85/86) socialpæd
V87/V95 Steen S L Christensen + Anne M Nørgaard/Christensen, revisorass

4.
V79/V1981/V95 Jon N Kael, overserg/automek + Lizzie Kael, ass

5. Bettys systue
V87/90 Brian Jacobsen, elektriker + Betty Jacobsen
V92/V95 Tage R Kanz + Bente T Kanz, kontorass

6.
V80/V1995 Ivan G Johansen, kart.arb. + Pia Johansen, lægesekr

7.
V1981/V85 Ole Jensen, kartonarb + Connie N Christensen, hjemmehj (+ Benny KN Christensen)
V85/86 Kim J H Jensen, ingeniør + Helle Hilker, sygeplejerske
V87 Jess Eliasen + Gitte Eliasen, studerende
V88/V95 Lars Peder Christiansen, gartner + Bente Sørensen/Christensen

8.
V80/V1990 Hans N Kortbek, politiass/kriminalass + Birthe K. Kortbek, tekn teg
V93 Birthe K Kortbek, tekn tegner
V94/95 Mogens Jørgensen + Lone Kristensen, skoleelev

9.
V80/V19V82 Henning Vilslev, civiløkon + Inge F Sørensen
V1983 Knud E. Pedersen, eksportchef
V84/95 Per A. Christensen + Birgit Markdal

10.
V1981/82 Kurt J Møller, konstabel + Anne M Andersen
V1982/V87 Knud R. Andersen, journalist (V82-V85/86 + Maj-Britt Andersen, overass,se V87 Tulipanvej 6) (V83 + Jens Bruun, journalist)
V87/95 Hans E B Christensen, uddeler + Lone Christensen
11.
V79 John H Johansen (-80?)
V1981 Benth O Jensen, chauff + Niels J Jensen + Anni M Jensen
V1982 Niels J Jensen + Per L Jensen, sømand + Bente A Jensen
V1983 Steen J. Jensen + Niels J. Jensen
V1985/V87 Johannes Sigfred Pedersen, træind. arb. + Aase
Rasmussen Pedersen (1928-85), ekspeditrice
V88/V95 Jørgen L Nielsen, lærling + Annette M Christensen

12.
V1981/V86 Alfred Andersen (1912-86) +
V87/V95 Hedvig Marie Andersen (fra Vanggaard; V79)

13.
V80/V1983 Søren Laustsen, statshusmand + Asta M Laustsen
V84/95 Per K Horn, murersvend/J og b arb + Helle Vang Horn, medhjælper

14.
V80/V1983 Erik K Nielsen, typograf + Bodil Hadberg, bogb.ass
V84/95 Martin Engedal Christensen, skovarb/karton arb + Connie Lynggaard Christensen, smørrebr.jfr.

15.
V80 Jens Larsen,assistent
V1981/95 Leif Nygaard Mikkelsen,fuldmægtig/kommuneass + Anja F Rodil Mikkelsen, klinikass

16.
V87/V95 John Nielsen, kartonn arb (V87/88: + Karin Kloborg)

17.
V87/88 Bent B Hviid
V89/V93 Jan V Laursen + Karen M Pind
V94/95 Henrik A Sløk, salgsleder + Linda Tietze, konsulent

18.
V1981/V85 Erling Larsen, edb oper + Majbritt Kristjansen
V85/87 Kitty Pedersen, bogholder
V88 Erik Christiansen (!)
V90/95 Birger J Thygesen, købmand + Elyn K Thygesen

19.
V80/V1987 Robert S Nielsen + Helle Pehrson, ungarbejder
V88/V95 Robert S Nielsen + Karen M Lorenzen, keramiker

21.
V77/V1981/V95 Jacob P Schmidt, murer + Mette B Larsen/Schmidt, sygehj

23.
V80/V1987 Jens K Løvgaard, murersv + Elin Løvgaard, (ikke V85/86) servitrice
V88/91 Jens K Løvgaard, murersv + Anni L N Rasmussen
V92 ingen.
V93/V95 Morten I Christiansen + Gitte Johansen

23.
V87 Poul Mundbjerg, overlærer
V88 ingen
V89/95 Erna E L Christensen

25.
V87 Olaf Irgens, markedsanal
V88/90 Børge Q Christensen, overmek + Palle O Christensen, postbud(ikke 89/90/91) +
V91 Elly P N Christensen, træind.arb
V92/V95 Gunnar B Petersen + Kirsten V G Petersen

27.
V87/V92 Niels E Rasmussen, elektriker
V93 Elin T Hjuler, sygepl. ske
V94 Steffen Ruppert + Helle D P Hansen
V95 ingen

29.
V89/V93 Henrik A Sløk, salgsleder + Linda Tietze,konsulent(V87/88)
(V94/95 ingen)

31.
V88 Bo H Rasmussen + Lilian L Pedersen
V89 ingen
V90/V95 John Madsen, elarbejder + Marian H S Olsen, sygehjælper

33.
V88/95 Kristian Petersen + Bente Feld, ekspedient

35.
V88/95 Ehlin Nielsen

37.
V88/90 Flemming Mortensen, specialarb + Inge L Mortensen, fabrikarb
V91/92 ingen
V93/V95 Knud T Larsen, forvalter + Lissi Larsen

39.
V90 Jan Pedersen, portør + Yvonne Øst, sygehjælper
V92/V95 Flemming Lauridsen, matros + Inger M Lauridsen

41.
V89/94 Per Nielsen + Jane R Jensen
V95 Leif E Jebjerg, afd leder + Jytte K Jebjerg

43.
V87/91 Steen L Severinsen + Svend E H Rasmussen, rebslag arb (V87: + Grete H Rasmussen)
V90/V95 Steen L Severinsen + Grethe H Rasmussen

45.
V87 Asger H Andersen, kommis + Bente Jensen
V89/91 Rasmus S Pedersen + Inger S Pedersen, fritidspædagog
V92/V95 Preben H Pedersen, maskinarb + Inger S. Pedersen, fritidspædagog

47.
V87 Birgit Kristensen, syerske
V92 ingen
V93/V95 Paul Aa R Knudsen,chauffør + Birthe Knudsen, kantineforp

49.
V88/95 Emma Nielsen, omsorgsass

51.
V87 Ole F Simonsen, specialarb + Elna Gyde
V89/95 Morten N Jensen, ekspedient + Kate M Jensen

53.
V88/V92 Bjørn J Evensøe, isolatør + Sigrid G Evensøe
V93/V95 Eigil Frandsen, maskintekn + Bente M Frandsen, ekspeditrice

55.
V89/90 Helle E Carlsen (88 + Michael F Pedersen)
V91/92 ingen
V93/V95 Poul E Høglund +Marianne Høglund
57.
V87/89 Lis Nychel, stud mag
V91/V95 Helle B Kristensen

67.
V87/95 Jesper Møller-Hansen, ingeniør + Lone Møller-Hansen, journalist(ikke V87)

81.
V87/95 Bent I Nielsen, kok

Tulipanvej
2.
V87/95 Knud E Mathiasen, chauffør + Ruth Mathiasen, barnepl ske

4.
V88/95 Birte V Kjeldgaard, lærer

5.
V87/95 Kristian S Hansen, værkfører + Ulla Daae Nielsen, indreg mand

6.
V87/95 Maj-Britt Andersen, overass/fuldmægtig (fra Violvej 10) (V90:+ Tine Gøtzsche)

7.
V88 Erling Lorentzen, arbm + Tove L Larsen
V90/94 Finn Kørnov, vognmand + Vinni K Kørnov, assistent
V95 Mette H Tangbo

8.
V87/95 Jens C Vestergaard, arbejdsmand + Ruth V Paamand

9.
V87 (ikke V89)Jørgen Kjeldgaard, fabrikant + Birte V Kjeldgaard, lærer <V88 se nr.4>
(V89/V95 ingen)

10.
V87/95 Hella A Brixvold, lærer

12.
V87 Tommy Pedersen, bagerlærling + Karen M Madsen
V88/95 Herbert Winter, værkfører + Valborg Winter

13.
V90/V95 Carsten O Jacobsen, gartner + Hanne Sørensen

14.
V87/95 Karl E Neiss, brandinspektør/skibsfører + Else M D Neiss

16
V87/V94 Svend Andersen, vognmand + Rosa S Andersen(ikke V94)
V95 ingen

 

   
Tilbage til Grensten sogn