Beboere i Gundersted sogn 1688-1813
 
100 (?), Grethe gift med #99
334 Aistrup, Søren far til #336
216 Albrechtsdatter, Ane Kathrine datter af #62
215 Albrechtsdatter, Else Kirstine d.a. #62
236 Andersdatter, Anna d.a. #20
412 Andersdatter, Anne
341 Andersdatter, Anne Troelstrup/Bjørnstrup
453 Andersdatter, Anne gift med #330
393 Andersdatter, Anne Kirstine huskone i Borup 1801
448 Andersdatter, Dorthe pige Boelsmark 1787
235 Andersdatter, Inger Maria da #20
218 Andersdatter, Karen Marie gm #396; da #217
237 Andersdatter, Maren da #20
25 Andersdatter, Maren gm #24
238 Andersdatter, Mariane da #20
540 Andersen, Christen fæster 1688
373 Andersen, Christen Oustrup (far til #375)
162 Andersen, Niels sa #160
259 Andersen, Peder Fæsteg Borup/L1790 nr. 11
120 Andersen, Peder L 1790 nr. 18
107 Andersen, Peder sa #105
471 Andersen, Peder gmd. Borup
566 Anna da #562
212 Blære, Niels Laursen Gmd. i Lille Aistrup
263 Bruusgaard, Peder gm #264
318 Brygger, Søren Pedersen Eidrup/Bjørnstrup
445 Chrestensdatter, Rijborg gm #444
288 Christen sa #287
7 Christensdatter, Anna Cathrine gift med #6
575 Christensdatter, Anna Maria da #24
499 Christensdatter, Cathrine da #150
213 Christensdatter, Else gm #212
65 Christensdatter, Else gm #64
464 Christensdatter, Else gm #463
576 Christensdatter, Inger da. #24
254 Christensdatter, Inger gm #253
49 Christensdatter, Karen gm #48
67 Christensdatter, Karen gm #66
498 Christensdatter, Karen Marie da #150
429 Christensdatter, Kirsten gm #428
316 Christensdatter, Kirsten gm #315
439 Christensdatter, Maren gift med #228
21 Christensdatter, Maren gm #20
10 Christensdatter, Maren gm #9
23 Christensdatter, Maren gm #22
287 Christensdatter, Maren Staun
69 Christensdatter, Maren gm #68
416 Christensdatter, Maren K. da #150
433 Christensdatter, Margrethe gift med #432 og 451
39 Christensdatter, Margrethe gm #38
59 Christensdatter, Sophia gm #58
364 Christensdatter, Zidsel da #315
90 Christensen far til #92
227 Christensen, Christen Landdragon
112 Christensen, Christen sa #110
255 Christensen, Christen sa #253
101 Christensen, Christen ungkarl i Borup
16 Christensen, Christen Gmd i Borup ? No 7
24 Christensen, Christen Gmd i Borup ?No. 5 ?
408 Christensen, Christen far til #410
574 Christensen, Christen sa. #16
368 Christensen, Christian F. sa #357
579 Niels ?gm. Niels Rasks Datter
168 Nielsdatter, Ane Katrine da #42
169 Nielsdatter, Ane Sofie da #42
70 Nielsdatter, Anna gm #71;da #68
104 Nielsdatter, Anna da #14
17 Nielsdatter, Anna Dorthea gm #16
461 Nielsdatter, Anne da #212
219 Nielsdatter, Anne Kirstine da #52
577 Nielsdatter, Birthe Maria da #24 (!)
583 Nielsdatter, Bodil da #582; FT1787 Borup(15)
41 Nielsdatter, Bodil Skoleholderenke
347 Nielsdatter, Bodil Vilsted/Borup
29 Nielsdatter, Bodil Gårdbeboer
466 Nielsdatter, Bodil Kirstine da #463
167 Nielsdatter, Bodil Marie da #42
465 Nielsdatter, Dorthe Marie da #463
221 Nielsdatter, Else da #52
584 Nielsdatter, Else Cathrine pige Gundested Mølle 1787
203 Nielsdatter, Else Cathrine da #52
460 Nielsdatter, Else Kirstine da #212
462 Nielsdatter, Inger da #212
443 Nielsdatter, Johanne gm #142
402 Nielsdatter, Johanne da #397
242 Nielsdatter, Karen gm #139
170 Nielsdatter, Karen Marie da #42
535 Nielsdatter, Maren fæster 1688
171 Nielsdatter, Maren Katrine da #42
420 Nielsdatter, Maren Kirstine gift med #419
33 Nielsdatter, Mette gm #32
578 Nielsen, Anders karl i Borup 1787 (nr. 8)
597 Nielsen, Ane Marie da #361
273 Nielsen, Christen sa #271; se #246
103 Nielsen, Christen sa #14
246 Nielsen, Christen Karl
303 Nielsen, Christen far til #305
353 Nielsen, Christen sa #328
367 Nielsen, Christen ? karl ?
550 Nielsen, Christen fæster 1688
401 Nielsen, Christen sa #397
22 Nielsen, Hans Gmd i Borup No.6
202 Nielsen, Jacob sa #52
277 Nielsen, Jens Eidrup ?
302 Nielsen, Jens sa #299
82 Nielsen, Jens Karl
250 Nielsen, Jens sa #46
400 Nielsen, Jens sa #397
71 Nielsen, Jens Christian Landsoldat FT 1787
350 Nielsen, Lars dreng Gundestedg. 1787
44 Nielsen, Lars Hmd i borup (?)nr.7
494 Nielsen, Lars far til #496 og 497
411 Nielsen, Lars fæstegårdm. Borup
314 Nielsen, Laurs sa #312
502 Nielsen, Laurs fæster før 1688
95 Nielsen, Niels sa #93
251 Nielsen, Niels måske søn af #46
333 Nielsen, Niels sa #331
399 Nielsen, Niels sa #397
214 Nielsen, Niels sa #212
327 Nielsen, Niels sa #325
528 Nielsen, Peder fæster 1688
500 Nielsen, Peder fæster 1688
381 Nielsen, Peder sa #379

Beboere numerisk

Gundersted

Forsiden

508 Christensen, Jacob fæster 1688
181 Christensen, Jacob sa #179
244 Christensen, Jacob Karl
410 Christensen, Jens tj. dreng hos Tomas Rask?
526 Christensen, Jens fæster 1688
274 Christensen, Jens Siørup
113 Christensen, Jens sa #110
363 Christensen, Jens sa #315
258 Christensen, Karen da #253
28 Christensen, Lars Gmd i Borup No. 4
96 Christensen, Lars far til #98
532 Christensen, Laurs fæster 1688
438 Christensen, Laust sa #436
117 Christensen, Mads sa #115
556 Christensen, Michel fæster 1688
548 Christensen, Niels fæster 1688
9 Christensen, Niels Gmd Boelsmark
463 Christensen, Niels Lille Aistrup
256 Christensen, Niels sa #253
375 Christensen, Niels sa #373
530 Christensen, Niels fæster 1688
305 Christensen, Niels sa #303
48 Christensen, Ole Husmand i Borup nr. 10
481 Christensen, Peder far til #483?486
257 Christensen, Peder sa #253
114 Christensen, Peder sa #110
26 Christensen, Søren Gmd i Borup No. 10 ?
544 Christensen, Tommas fæster 1688
340 Christoffer far til #342
589 Christoffer, Jens karl 1787 Bjørnstr. nr. 1
342 Christoffersen, Anders sa #340
432 Clausen, Jacob husm i Borup
77 Danielsen, Morten Husmand, tjener manden
582 Datter, Niels Rasks da. 40; mor til Bodil
503 enke, Laurs Nielsens fæster 1688 (se #502)
264 Enke, Peder Bruusgaards huskone i Borup 1788
298 Frandsen, Jens Pedersen ?? Husm. Plouk.hus,Borup
296 Frandsen, Peder far til #298
243 Gade, Peder Rygter
369 Gregersen, Mikkel far til #371, 372 og 383
384 Grøn, Peder far til #386
268 Gyvelgaard, Laurs Blære
12 Hansdatter, Anna Magrethe 1. ægteskab
241 Hansdatter, Anne da #30
472 Hansdatter, Anne Kierstine gift med #471
223 Hansdatter, Anne Kirstine da #22
225 Hansdatter, Anne Marie da #22
124 Hansdatter, Christiane
123 Hansdatter, Mariane da #30
224 Hansdatter, Sidsel da #22
222 Hansen, Christen sa #22
121 Hansen, Jacob sa #30
488 Hansen, Jens far til #490
174 Hansen, Jens Christian sa #172
122 Hansen, Peder sa #30
419 Hjuulmand, Peder Christensen husm. Borup Pælhuus
160 Holm, Anders far til #162
331 Hosbond, Niels husmand i Borup nr.8
518 Huusmand, Niels Jensen fæster 1688
560 Nielsen, Peder fæster 1688
348 Nielsen, Peder sa #347
220 Nielsen, Peder sa #52
102 Nielsen, Peder måske søn af #14 og 15
184 Nielsen, Poul sa #182
282 Nielsen, Simon sa #280
493 Nielsen, Søren sa #491
382 Nielsen, Søren måske søn af #331
301 Nielsen, Søren sa #299
249 Nielsen, Søren sa #46
78 Olesen, Christen Karl
252 Olesen, Christen sa #48
295 Olesen, Christen sa #293
343 Olesen, Jens Skiørbek
456 Peder far til #458 og 459
352 Peder Gundested Mølle 1795
210 Pedersdatter, Anna da #18
195 Pedersdatter, Anna Margrethe da #64
198 Pedersdatter, Anne da #72
459 Pedersdatter, Anne da #456
485 Pedersdatter, Anne Cathrine da #481
405 Pedersdatter, Anne Katrine da #259
458 Pedersdatter, Anne Kirstine da #456
197 Pedersdatter, Anne Kirstine da #72
310 Pedersdatter, Else gift med #309
483 Pedersdatter, Else da #481
474 Pedersdatter, Else da #471
484 Pedersdatter, Giertrud da #481
53 Pedersdatter, Johanne K. gm #52
209 Pedersdatter, Karen da #18
477 Pedersdatter, Karen Kirstine da #471
406 Pedersdatter, Karen Marie da #259
140 Pedersdatter, Kirsten da #36
360 Pedersdatter, Kirsten tj. hos Mads Rask
194 Pedersdatter, Maren da #64
398 Pedersdatter, Maren gm #397
450 Pedersdatter, Maren da #18
15 Pedersdatter, Maren gm #14
5 Pedersdatter, Maren Husholderske
476 Pedersdatter, Maren Katrine da #471
404 Pedersdatter, Marianne da #259
211 Pedersdatter, Mette da #18
31 Pedersdatter, Mette Marie gift med #30
45 Pedersdatter, Sara gift med #44
105 Pedersen, Anders far til #107
118 Pedersen, Anders far til #120
418 Pedersen, Anders sa #259
20 Pedersen, Anders Gmd i Borup No. 9
395 Pedersen, Anders sa #102
356 Pedersen, Anders sa 354
32 Pedersen, Anders Husmand i Borup nr.6
486 Pedersen, Christen sa #481
357 Pedersen, Christen Overskov
193 Pedersen, Christen sa #64
434 Pedersen, Christen sa #259
392 Pedersen, Christoffer sa #390
475 Pedersen, Hans sa #471
138 Pedersen, Jacob sa #36
386 Pedersen, Jens sa #384
74 Jacobsdatter, Maren pige i Borup 1787
30 Jacobsen, Hans Gmd i Borup No. 11
261 Jacobsen, Hans Husmand i Borup 1788
11 Jacobsen, Jørgen Gmd i Borup No.1
52 Jacobsen, Niels Gmd. Gundested Mølle
451 Jens far til #452
137 Jensdatter, Anna da #6
349 Jensdatter, Anna pige Boelsmark 1787
80 Jensdatter, Anna Margretha måske gift med #79
470 Jensdatter, Cathrine da #468
135 Jensdatter, Inger da #6
134 Jensdatter, Karen da #6
61 Jensdatter, Karen gm #60
27 Jensdatter, Karen gm #26
51 Jensdatter, Kirsten Huskone og fattig, enke
490 Jensdatter, Maren datter af #488
136 Jensdatter, Maren da #6
319 Jensdatter, Maren gm #318
157 Jensdatter, Maren datter af #152
452 Jensdatter, Maren da #451
8 Jensdatter, Margrethe Pige Gundestg. 1787
35 Jensdatter, Sidsel Huskone
133 Jensen, Anders da #6
573 Jensen, Chr. dreng Gundestedg. 1787
75 Jensen, Christen Karl
590 Jensen, Christen dreng 1787 Bjørnstr.nr.1
132 Jensen, Christen sa #6
389 Jensen, Christen sa #387
315 Jensen, Christen gm #316
285 Jensen, Christen sa #284
176 Jensen, Christen sa #38
177 Jensen, Jens sa #38
308 Jensen, Jens sa #306; se #442
148 Jensen, Jens sa #146 279 Jensen, Jens sa #277
468 Jensen, Jens far til #470;se øvr. J.J.
149 Jensen, Jørgen sa #146
56 Jensen, Lars Gmd Lille Aistrup no. 1
506 Jensen, Laurs fæster 1688
522 Jensen, Mogens fæster 1688
196 Jensen, Mogens sa #72
276 Jensen, Morten sa #274
491 Jensen, Niels far til #493
365 Jensen, Niels Siøttrup
46 Jensen, Niels Husmand i Borup (?nr.8)
345 Jensen, Niels sa #343
271 Jensen, Niels Blære ?
524 Jensen, Niels fæster 1688
175 Jensen, Niels sa #38
201 Jensen, Niels sa #199
593 Jensen, Niels sa #71+70
396 Jensen, Peder sa #298
131 Jensen, Peder sa #6
520 Jensen, Poul fæster 1688
337 Jensen, Søren far til #339
178 Jensen, Søren sa #38
473 Pedersen, Jens sa #471
387 Pedersen, Jens Freistrup (far til #389)
208 Pedersen, Jens sa #18
292 Pedersen, Jens sa #289
435 Pedersen, Jens sa #259
6 Pedersen, Jens Gmd Bruusgaard
76 Pedersen, Mads Karl
542 Pedersen, Manuel fæster 1688
538 Pedersen, Michel fæster 1688
60 Pedersen, Michel Husmand i Lille Aistrup
192 Pedersen, Morten Christian Gdm i Bjørnstrup
207 Pedersen, Niels sa #18
394 Pedersen, Niels sa #102
14 Pedersen, Niels Gmd i Borup No. 8
421 Pedersen, Niels sa #419
291 Pedersen, Niels søn af #289
1 Pedersen, Niels Ladefoged
407 Pedersen, Niels sa #259
54 Pedersen, Peder Gundested Mølle 1787
422 Pedersen, Peder sa #419
139 Pedersen, Poul Fæstehusmand i Borup
99 Podemester, Christen Gmd. i Borup No. 7
63 Poulsdatter, Karen gift med #62 og 442
552 Poulsen, Niels fæster 1688
354 Poulsen, Peder Siøttrup
182 Raae, Niels far til #184
128 Rafn, Rudolph far til #130
158 Rask, Christen fæster i Borup 1725
562 Rask, Christen Christensen gårdmand i Kornum
565 Rask, Christen Christensen sa #562
154 Rask, Christen Jensen Bolsmand i Staun
150 Rask, Christen Nielsen Selve.husm. i Borup
191 Rask, Christen Nielsen Gmd. i Sondrup
166 Rask, Hans Nielsen sa #42
151 Rask, Hans Nielsen sa #40
152 Rask, Jens Christensen gmd Borup/Skarpsalling
581 Rask, Jens Nielsen søn af #40+41
165 Rask, Jens Nielsen sa #42
569 Rask, Jørgen Christensen sa #562
567 Rask, Laurs Christensen sa #562
189 Rask, Mads Nielsen Gdm i Bjørnstrup
190 Rask, Maren Nielsen da #68
40 Rask, Niels Skoleholder
417 Rask, Niels Christensen sa #150
68 Rask, Niels Christensen Gmd i Bjørnstrup No. 3
155 Rask, Niels Jensen sa #152
516 Rask, Niels Jensen fæster 1688
361 Rask, Niels Madsen sa #189
164 Rask, Niels Nielsen sa #42
42 Rask, Niels Nielsen Skoleholder og degn
156 Rask, Peder Jensen sa #152
163 Rask, Simon Nielsen sa #42
598 Rask, Søren Nielsen sa #361
66 Rask, Thomas Nielsen Gmd i Bjørnstrup No.2
309 Rod, Morten Jensen gmd. Siøttrup/Borup
 
587 Jonasen, Ole karl 1787 L.Aistrup nr 2
265 Jonasen, Olle Hmd i Borup Nr. 9
428 Jonasen, Oluf husm i Borup nr.9
143 Jørgensdatter, Anna da #11
568 Jørgensdatter, Anna gm #562
449 Jørgensdatter, Anne Kirstine da #11
205 Jørgensdatter, Anne Margrethe da #11
55 Jørgensdatter, Else gm #54
144 Jørgensdatter, Maren da #11
145 Jørgensen, Hans sa #11
206 Jørgensen, Hans sa #11
142 Jørgensen, Jacob sa #11
146 Jørgensen, Jens far til #148 og 149
284 Knudsdatter, Else mor til #285
299 Konsbon, Niels St. Aistrup
322 Kudsk, Mikkel far til #324
79 Kærgaard, Niels Geworbene soldat
199 Ladegaard, Jens far til #201
512 Ladegaard, Laurs Poulsen fæster 1688
92 Lars sa #90
240 Larsdatter, Anna da #28
247 Larsdatter, Anna Margrethe da #44
88 Larsdatter, Cathrine da #56
86 Larsdatter, Karen da #56
403 Larsdatter, Karen gm #259
415 Larsdatter, Katrine gm #150
585 Larsdatter, Kirsten pige Gundest.Mølle 1787
594 Larsdatter, Maren pige 1787 Bjørnstr nr. 3
87 Larsdatter, Maren da #56
248 Larsdatter, Mette da #44
454 Larsdatter, Mette Marie da #330
496 Larsen, Anders sa #494
85 Larsen, Anders sa #56
580 Larsen, Chr. karl i Borup 1787 (Nr.9)
84 Larsen, Christen sa #56; se #436
260 Larsen, Jens måske søn af #44
83 Larsen, Jens sa #56
127 Larsen, Jens sa #125
497 Larsen, Jens sa #494
413 Larsen, Mette Marie d.a. #411
455 Larsen, Niels sa #330
414 Larsen, Niels Christian måske søn af #411
239 Larsen, Thomas fæstegmd. Borup nr. 4 ???
98 Larsen, Thomas sa #96; se #239
93 Lassen, Niels far til #95
564 Laursdatter, Anna gift med #562
515 Laursdatter, Maren fæster 1688
270 Laursen, Jens sa #268
536 Laursen, Jens fæster 1688
510 Laursen, Stefen fæster 1688
572 Laursen, Thomas fæster i Borup 1795
217 Laustsen, Anders Gmd Gundested Mølle
436 Laustsen, Christen Gmd. i Lille Aistrup
591 Laustsen, Laust karl 1787 Bjørnstr. nr.2
110 Lere, Christen far til#112?114;se #16+24
423 Madsdatter, Ane gm #192
431 Madsdatter, Maren da #189
62 Madsen, Albrecht Gmd på Wormstrup
504 Madsen, Christen fæster 1688
430 Madsen, Christen sa #189
362 Madsen, Inger Marie da #189
478 Madsen, Søren far til #480 og 487
179 Malle, Christen far til #3 og #184
444 Malle, Christen Jensen gm #445
3 Malle, Jens Christensen Rygter
38 Malle, Jens Nielsen Husmand i Borup nr.3
153 Marcusdatter, Inger gift med #152
441 Mari, Anne Sørensd. datter af #228
588 Michelsen, Jens dreng 1787 L.Aistrup nr 2
109 Michelsen, Jens sa #60
108 Michelsen, Peder måske søn af #60
245 Mikkelsdatter, Maren Pige i Borup 1787
371 Mikkelsen, Christen sa #369
372 Mikkelsen, Jens sa #369
324 Mikkelsen, Peder søn af #322
383 Mikkelsen, Søren sa #369
72 Mogensen, Jens Hmd i Bjørnstrup No.
73 Mortensdatter, Anna Cathrine gm #72
457 Mortensdatter, Anne gift med #456
592 Mortensdatter, Kirsten pige 1787 Bjørnstr nr. 2
351 Mortensen, Christen sa #309
311 Mortensen, Jens sa #309
425 Mortensen, Mads sa #192
359 Mortensen, Morten sa #309
426 Mortensen, Niels sa #192
317 Mortensen, Niels sa #309
427 Mortensen, Niels Christian sa #192
64 Mortensen, Peder Gmd i Bjørnstrup No.1
424 Mortensen, Peder sa #192
558 Mortensen, Peder fæster 1688
36 Mortensen, Peder Husmand i Borup nr.2
130 Rudolphsen, Jørgen Fændrik 1790
81 Rudolphsen, Rudolph Oph., fattig, krøbling,
330 Sahl, Laurs Nielsen far til #454 og 455
328 Sahl, Niels Oudrup (far til #330,353)
115 Salling, Christen far til #117
43 Simonsdatter, Edel Cathrine gift med #42
554 Simonsen, Jens fæster 1688
280 Simonsen, Niels far til #282
253 Skriver, Christen Nielsen Fæstegårdmand i Borup ?5
125 Skræder, Lars Hmd i Borup nr. 7
289 Smed, Peder Jensen Brøndum
18 Smed, Peder Jensen Gmd i Borup No.2 og smed
376 Smed, Søren Christensen Alstrup (far til #378)
447 Snedker, Christen Pedersen gift med #187
172 Snedker, Hans far til #174
293 Snedker, Ole Skivum
397 Studsgaard, Niels Fæstegmd i Borup
312 Synder, Niels Lundbye
379 Søndergaard, Niels Kiølbye (far til #381)
47 Sørensdatter, Anna gm #46
233 Sørensdatter, Inger da #26
595 Sørensdatter, Johanne da #318
204 Sørensdatter, Karen gift med #11
446 Sørensdatter, Karen måske gift med #239
599 Sørensdatter, Karen Lisbeth gm #150; ingen børn.
596 Sørensdatter, Kirstine gm #361
19 Sørensdatter, Kirstine Sophie gift med #18
234 Sørensdatter, Maren da #26
487 Sørensdatter, Maren Kirstine da #478
336 Sørensen, Anders sa #334
320 Sørensen, Christen sa #318
440 Sørensen, Christen Christian sa #228
378 Sørensen, Jens sa #376
306 Sørensen, Jens Helming
321 Sørensen, Jens sa #318
230 Sørensen, Jens Christian sa #228
339 Sørensen, Jens Christian sa #337
480 Sørensen, Mads sa #478
586 Sørensen, Niels dreng 1787 L.Aistrup nr 1
546 Sørensen, Niels fæster 1688
390 Sørensen, Peder far til #392
58 Sørensen, Vogn Husmand
267 Thomas, Gammel Hmd i Borup nr. 11
187 Thomasdatter, Inger gift med #447
188 Thomasdatter, Maren da #66
57 Thomasdatter, Maren gift med #56
467 Thomasdatter, Maria Elisabet måske datter af #239
186 Thomasen, Christen sa #66
570 Thomasen, Laurs grdfæster Borup før 1795
185 Thomasen, Niels sa #66
231 Trøjborg, Christen far til #228
228 Trøjborg, Søren Christensen Inderste,daglejer i Borup
325 Vendelboe, Niels Blære (far til #327)
89 Vognsen, Christen sa #58
442 Wormstrup, Jens Gårdm. Wormstrup

 
    Til forsiden