Grensten By 1787-1901c     

Beboere i Grensten 1787-1901

Forord

 

Grensten by ligger i Grensten sogn, Randes kommune. Det er en gammel landsby højt beliggende omkring den i 1885 nyopførte kirke. Resten af sognet, Stevnstrup, ligger ned mod Nørreåens udløb i Gudenåen.

 

Nærværende fortegnelse over beboere i Grensten 1787-1901 er bygget op ved hjælp af ejendomsvurderinger, realregisteret 1855-1955, Folketællingslister, Skattehovedbog og idéer og tips fra lokalbefolkningen.

 

Jeg håber, at den vil blive et godt redskab for dem, som arbejder med byens og egnens historie.

 

              Randers jan 2020

              Karl Erik Jensen.

Indhold

 

Byvej      - Tangvej  -  Østerballevej - Staunagervej       

Grenstenvej          - Randersvej                      

 

Matrikler              

 

Forkortelser

 

Årstal i venstre spalte angiver år, beboeren er fundet nævnt.

M1844

R                          = realregister

R + årstal              = det år vedkommende ifølge realregisteret får

  adkomst til ejendommen; ikke sikkert, at vedkommende bor der.

Mage = Mageskifteskøde

VU                        = ejendomsvurdering

V                          = vejviser, telefonbog, valgliste eller lignende

Sa el. S = søn af                 da el. D = datter af

f. eks søn eller datter af den forrige

E=enke efter den forrige

SK=skat/skattehovedbog

FT = Folketællingsliste

f=født G=Grensten St=Stevnstrup ØV=Øster Velling

VV=Vester Velling

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Beboere i Grensten 1787-1901

 

Byvej

1.           Matr. Nr. 15a 3be 19a                       Fol 19

M1688 se matr nr 3: Anders Clausen ( -1703)

              Christen Lauritsen (-1774)

               +viet 1722   Else Jensdatter Vestergaard

FT1787    + Maren Chrestensdatter (o 1721-1790)

FT1787   (S)Chresten Chrestensen Hvas (1750-1807)

              + Mette Michelsdatter (-1804)

SK1808   Jens Andersen

???         Chresten Christensen Smed (1768-1819) + Ane Katrine Pedersdatter (1781-18)

FT1834/M1844/FT1845/50/60             Rasmus Laursen (o 1794-1882)

               +(viet 1819) (E)Ane Katrine Pedersdatter (1781-18)

              + Kirsten Thomasdatter (1797-1855)

R1855/SK85/FT860             (S)Peder Rasmussen (”Eskildsen”)(f.G. 1826-77)

              + FT80 Else Marie Jensdatter (f.G. o.1827-93)

R1882 (Skifte)FT90             Else Marie Jensdatter,enke

R1893/FT16/VU1916           (S)Jens Pedersen  (f.Grensten 1858-1919)

               + VU1920 Johanne  Jensen(f. Gerning 1864-1937)

VU20/FT21/FT30   Jens Pedersens Enke

R1933 (Skifte)       Johanne Jensen

R1933/ V78 (S)Peder Pedersen(Kusk), Gårdejer

(1895-1981), ugift

              + Katrine Kir­stine Bengtsen (1893-1976), husbestyrerinde

 

3.           Matr. nr. 14a        Fol 15     ”Solgaarden”

M1688    Jens Ibsen

1717       Jens Ibsens Enke

  Søren Christensen ( -1760)+ Inger Poulsdatter/Adamsd (-1775)

1764       (S)Adam Sørensen (1722-  )+ viet 1769  Anne Nielsdatter

              Peder Christensen Sløvkrog (-1784) + Kirsten Pedersdatter (-1784)

FT1787/1801         Rasmus Pedersen Kudsk (o 1749 -1807) + Else Jensdatter (o 1757-1818)

M1844    (S) Jørgen Rasmussen Kudsk (1785-1856) + Kirsten Sørensdatter (o 1792-)

R1850/FT80/SK85/              Jacob Andersen (f.Terp VV o. 1817-1903)

              + Kirsten Jensdatter (f. Sønder Onsild 1817-1882)

R1883/FT16/VU16 Niels Rasmussen Molbo (f. G 1850-1918) 

              + (D)Kirsten Marie Jacobsdatter (f G. 1850-83)+

R1918 (Skifte)(E)Karen Marie Nielsdatter

              (f Hvorslev S.1855-1927)

              (Sønner: Jakob og Niels Rode)

R1918/FT25/v27 (S)Jakob Rasmussen(Molbo) (f.G.1889-1928),

              ugift gårdejer (stanget til døde af en tyr)

R1929 (Skifte)

R1929 (Arveudl) /FT30/V50 (S)Niels Rode Rasmussen

              (f. G. 1894-1969) + Jacobine             Ansine Sørensen

              (f. Sønderbæk 1892-1964)  

 

4.           Matr. nr. 2a 3f      Fol 2  Molbogaarden (nu nedbrudt)

M1688    Jens Jensen Gregersen (  -1704)

              + Inger Larsdatter (  -1703)

              Jens Jensen Gregersen Hvid (1714-1763) +Johanne Andersdatter (  -1763)

              Rasmus Christensen Molbo (o 1734-1808) +(viet1763) Johanne Andersdatter (-1770)

              + Maren Pedersdatter (o 1747-1827)

FT1801/34/M1844/FT1850   Chresten Rasmussen Molbo (1776-1858) + Johanne Jensdatter (o 1778-1829)

FT1845/FT1850     Rasmus Christensen Molbo (1799-1866) + Dorthe Nielsdatter (o 1820-)

R1866/FT16          Christen Rasmussen Molbo(f. 1842-1922)

              + Dorthe Marie Pedersdatter (f.G. 1849-1896!)

R1892/V1960 Rasmus Christensen Molbo (f. Grensten 1877-1962)

              + Kirsten Chri­stensen (f. Grensten 1881-1953)

             

 

5.           Matr. nr. 14g        Fol 17

R1885/FT25/v27 Hans Jensen

              (f.Ove sogn 1838-1927),      detailhandler/købmand/Høker

              + Bendtsine Christensen (f. Auning s.1839-1903)         

R1926/FT06/VU36               Margrethe Nielsen

              (f. 1876-), husbestyrerinde

R1936/V60 Marius Rasmussen, pens. Ekstraarbejder

              (f. Vejlby 1891-1969)

              + Alma Hansine Andersen( f. Herstedøster 1892–1971)

                                                                                                                               

 

 

 

6.           Matr. nr. 27d        Fol 33                  

R1940     Marius Sørensen, bysmed (f. Glæsborg 1871-1940)

!VU36/!R1940/v45 Kirsten Marie Sørensen (f. Hald 1890-1966) (fra Tangvej 6)

R1940/V60 Orla Henning Sørensen Skovboulevarden 2/

              Lyngvej 5)(f. G. 1919-)

V1942/43/45          Marie Sørensen

 

 

 

7.           Matr. nr. 13a        Fol 14                                             

1688       se Matr. Nr.12

              ??se mat 3;Mads Olufsen    + Maren Pedersdatter ( -1710)

              Peder Jensen +viet 1736 (?D)Anne Madsdatter

              Rasmus Jørgensen (-1781) +enken: Anne Madsdatter (-1763)

              + Karen Pedersdatter (-1764)

FT1787/1801!        + (viet1764) Maren Jensdatter (1739-)

FT1801/34/40/45   Søren Rasmussen (”Bonde”) (1770-1846) +(viet1802) Dorthe Pedersdatter (-1825)

R1840/M1844/FT1845/50/55 Peder Sørensen Bonde (f.G. 1808-1872) + Karen Johanne Andersdatter (f Terp, VV o.1820-75)

R1877/FT80/FT25 (S)Søren Pedersen Bonde (f.Grensten 1855-1938)(gift med 2 søstre)

              + 1.Kirsten Marie Jensdatter Huus(f. Stevnstrup1851-1884)

              +2. Maren Jensen Huus (f.Stevnstrup 1857-1927)

R1925/FT30/v32  Peder Sørensen Bonde(f. Grensten 1893-1936)

VU1936/VU45 + Marie Hviid Bon­de­ (f. Stevnstrup 1­901-93), født

C­hri­st­en­sen

R1946 (Skifte) /50/56/60/78 Marie Bonde

              (f. Stevnstrup  1901-93) /Anton Hvid Cristensen(1900-89),

              arbejdsm. /Ejner Hvid Sørensen Bonde

 

8.           Matr. nr.6d 25a 1b              Fol 33/29                                         

              (ved Grenstenvej)- Se Østerballevej 1  

R1842     Peder Jensen

R1863/FT80/V09 Christen Pedersen, husmand(f.G.1833- )

              + Mariane Pedersen (f. H. 1835- )

R1911     Marius Pedersen

R1911     Peder Pedersen

R1911/VU16 Jens Mikkelsen (f. G. 1836-1917)

              {+ Kirsten Marie Rasmusdatter (f G o. 1835-1902)}

              fra Tangvej2x)(til Langå)

R1916/FT16/FT30/VU36  (S)Rasmus Mikkelsen (f. Grensten 1869-), vejmand og husmand

              + Kirstine Pouline Nielsen (f. Mammen 1873-)

              (fra Tangvej 2x)

R1941/VU45/50! Jens Erik Jensen, snedker + Frida  (til Østerballevej 1)

 

 

9.           Matr. Nr. 12a        Fol 13                                                            

1688       Lave Pedersen og Jens Mogensen (  -1730)+Karen Pedersdatter ( -1718)

1717       Jens og Niels Mogensen (  -1731)

              Peder Østerballe (-1715)+ Kirsten Nielsdatter( -1742)

  (S)Niels Pedersen Østerballe (o 1700-1775)+viet 1724 Mette Nielsdatter Smed ( -1776)

FT1787/1801         (S)Niels Nielsen Østerballe (1735-1804)+viet 1775 Maren Nielsdatter (1752-1818)

1804!      Anders Nielsen Fisker +?? Maren Nielsdatter (-1818)

1804!      Gravers Jensen (  -1825)

FT1840/M1844/FT1845/FT50/55Jens Rasmussen Kusk (1798-1879) + Maren Christensdatter (o 1784-)

R1857/SK86/FT80VU09       Jens Sørensen („Lassen“)(f VV1828-1910)

              + (D)Anna Graversdatter (1827-76)

              + Inger Marie Pedersdatter (f G 1852-1918 i ØV)

R1909/FT11          (S)Peder Sørensen (f G.1884-1922 i ØV)(Ole Sørensens far) + Pedermine Marie Nelsen (f Haslund 1883- )

R1915/FT16/FT25/v27 Chresten Jensen Hvid (sa. Jens A. Hvid)(F. Grensten 1880-1962), ugift

              1927 flytter han gården over på sin nuv. Plads: Tangvej 2; købte et hus, der lå her, og byggede gården op her i stedet for

 

             

Matr. nr. 12b        Fol 30

R1931/VU34/V78   Martin Kristiansen(f.ØV.1902-86)[Anders Mikkelsen + Ane Andersen], murerarbmd, + Erna Kathinka Jensen (f. Århus 1901-1969)

               og Per Kristian­sen, murersvend (V70/75/77/78)

 

 

 

 

 

11.          Matr. nr. 9a 16{fra 1924}Fol 10 (16:se Fol 20)              

M1688    Peder Mogensen {? Sa Jens Mogensen (o 1652-1730) + Karen Pedersdatter (o 1654-1718)}

              Søren Mortensen (o1650-1727)moderen dør 1701.

1735       Christen Nielsen (o 1703-1780)+ viet 1735 Sidsel Andersdatter (1718-

1766/FT1787  (S)Søren Christensen (1740-96)+Mette Nielsdatter (o 1742-1818)

1788/FT1801         (S) Christen Sørensen (1769-1805), sognefoged

              +(viet 1803) Anne Jensdatter (1776-1811)

FT1834/M1844      Jørgen Rasmussen (Skrædder) (o 1767 -1836)

              +(viet1806) Anne Jensdatter (1776-1811) +(viet1811) Else Rasmusdatter (1791-1844)

1845/FT1855         (S) Rasmus Jørgensen (1816-83), sognefoged,  ”Store Rasmus”

              + Ane Dorthe Pedersdatter (o 1816-)

R1877/FT80/FT16 (S)Jørgen Rasmussen        (f. Grensten 1849-1927)

              + Ane Katrine Henriksen (f. Hvorslev o.1850-1904 )

 

R1910/FT11/FT30/v32/VU36 (S)Andreas Jørgensen Rasmussen

              (f. Grensten 1880-1940), sognefoged

              + Severine Martine Kristensen Rubak

(f. Helstrup 1886-1977)

R1944(Skifte)/VU45             Severine Jørgensen, fru

R1946/VU50/56/78  Svend Aage Reinhardt

              (f. Rud s.1921-), gårdejer

              + Helga Pedersdatter (1922/23-)

              og Bent Reinhardt, fabrikarb.

1988       Bent Reinhardt, fabrikarb + Gunda Reinhardt

 

 

 

 

 

13.          Matr. nr. 7a 27g                  Fol 8                    Lindegaarden

M1688  Anders Nielsen og  NielsJensen

            Jens Hvid ( -1740)+ ukendt(  -1725)

            + ukendt(??)

            (S)Jens Jensen Hvid (1704-71)+ Maren Rasmusdatter ( -1741)+ukendt +(viet1749) Johanne Andersdatter (  -1772)

FT1787 (S)Jens Jensen Hvid (1744-1823) +(viet1774) Mette Christensdatter (1746-1826)

FT1834/M1844/FT1850 (S)Anders Jensen Hvid (1787-1861) + (viet1823)Ane Jensdatter (o 1800-)

R1856/FT01/FT06(S)Jens Andersen Hvid(f.Grensten1825-1906) + Severine Rasmusdatter (f. Grensten 1841-1927)til Grenstenvej59

R1912(Skifte)/FT11FT16 Severine Hvid (f. Grensten 1841-1927 )

R1912/FT16/V1950  (S)Jens Jensen Hvid(f. Grensten 1874-1954)

              + (gift 1927)med

VU1956/78 Elisebeth Hvid (f. Knudsen) (f.Ørsted 1894-1974)

1970/95  Inga Jensen Hvid, husassistent, Jens Ove Jensen Hvid (1929-97), gård­ejer og Rasmus Jensen Hviid, medhjælper

 

 

15.          Matr. nr. 6a 19e    Fol 7                     Hyldagergaard

M1688    Christen Andersen (o 1648 -1710)

1721-1737             Rasmus Jakobsen

1737       Hendrik Christiansen (o 1701-76)

 (+viet 1736) Kirsten Jensdatter (  -1741)

 (+viet 1741)Johanne Gjermandsdatter

1764FT1801          (S) Christian Hendrichsen (1742-1818 ) +(viet1769)Inger Mogensdatter (1737-)

FT1834/M1844      Niels Jensen (o 1764-1840) +(viet1806) (D) Kirsten Christiansdatter (1783-1820)

+(viet1820) Mariane Jensdatter (o 1793-1874)

FT1845   Chresten Povlsen (o 1809-1859) + Mariane Jensdatter (o 1793-1874)

R1857/FT80/90/01 Peder Pedersen Vestergaard (f.St. o.1824- )

              + (D)Kirsten Nielsdatter (f.o. 1821-1867)

              + (D)søsteren:FT06 Maren Nielsdatter (f. 1827-1909)

R1901/VU04/09/FT06/FT25//v27        (S)Niels Pedersen Vestergaard

              (f. Grensten 1873-1927)       (ugift 1911)

  + Kirsten Pedersen Vestergaard (f G 1870- ),ugift (søskende)

              +(viet Helstrup 1914):

R1928(Skifte)/FT16 Martine Vestergaard / Martine Møller Olesen, {da. Jens Møller Olesen og Dorthea Rasmusdatter}

(f. Helstrup 1878-1934)(se Grenstenvej 67)

R1928/FT30/50     Søren Martin Sørensen

              (f. Glenstrup 1887-) + Ane Marie Nicolajsen(f.o.1889- )

R1953     Martin Pedersen(f. 1926-) + Aase Bach Jacobsen(f. 1931-)

 

17.          Matr. nr. 23a (+3d 19 1b)    Fol 31

R1853/FT80/90     Frederik Sørensen ( f. Rind o. 1816-1899)

               + Mette Marie Kristensdatter (f. Haslund S. O. 1821- )

R1888/FT01/VU04/FT06      Søren Christian Frederiksen,

              skomager, husmand (f.Grensten 1850-1910) +

R1916(Skifte)/FT11/VU16 Ane Jensen Hvid (f. G. 1858- )

R1916/VU36          Niels Vissing Sørensen, ugift 1911

  (f.Grensten 1858-1939), fhv. Landmand; arbejdsmand, rentier

  + Anne Sørensen (f. Sognet 1861-), husholderske

(fra Grenstenvej46/ eller udenbys)FT1916???

R1939     (Skifte)Ane Sørensen (enken???)                                                

R1939     Marius Møller Sørensen, Galten

R1941     C Mikkelsen,købmand Strømmen

R1941     Laurs Petersen, L. R. Sagfører, Hadsten

R1942     Egon Christian Møller

R1943     Jens Niss Jensen                                                                       

VU1945  N.O.Gilhauge (bor der vel ikke)

R1945     Niels Ørum Nielsen

R1947/VU50          Frederik Petersen 

R1951     Holger Mikkelsen                              

 

Tangvej

1.           Matr. 24b Fol 32   et Hus     (nr. 27e Fol 36 Ubeboet??? )

R1866/FT80/90 Jens Christensen Hvid (f. Haslund o. 1824-1900)+

R1907/FT01/FT06 Ane Margrethe Sørensen Hvid, husejer

              (f Borup 1841/65-1907), enke efter Jens Christensen Hvid.

R1907     Margrethe Kirstine Jensen Hviid

FT1911 Niels Christian Nielsen(f VV 1873- )

  + Ane Kirstine Sørensen (f Aalum 1873-) fra Randers (lejere ?)

R1913/FT16/VU16 Jens Nielsen (f 1846- ), arbejdsmand

              + Karen Marie Nielsen, (f 1841- )

R1919     (Skifte)Jensine Marie Nielsen

              Og ægtefælle Sophus Carlsen

R1919     Anders P. Holk Pedersen

R1919/VU20/v20/FT21         Niels Chr. Nybo (f. Gjellerup 1890-), handelsmand + Dagmar N. (f. København 1889 11/1-)

R1923/FT25/VU36/45          Niels Peter Nielsen

              (f. Heinsvig, Ribe 1876-), pens lærer

              + Kathrine Frederikke Giorgia Grove(f. Heinsvig 1876-)

R1948/V1950/60    Rasmus Molbo (matr nr 2a Byvej4)

 

             

2x.          Matr nr. 27b (+2c 14b 24a)Fol 2! et Hus  se FOL 37!

R1877                   Jens Mikkelsen, gårdejer (f. G. 1836-1917 )

              + Kirsten Marie Rasmusdatter (f G o. 1835-1902 )

FT1906 Jens Mikkelsen, aftægtsmand (til Byvej 8!)

            Rasmus Mikkelsen, forpagter (f. Grensten 1869-), vejmand og husmand + Kirstine Pouline Nielsen (f. Mammen 1873- ) (til Byvej 8)

R1909     FT16      Anton Johannes Rasmussen (f Rødding 1888-) 

              + Karen Mauritsen Gregersen (f Sønderbæk 1888- )

              (se Østerballevej 4)

R1916/VU16/20                   Rasmus Christensen Molbo

FT1921   B. Burmeier (f. Tindbæk 1866-)Dræningsmester  ugift

 

2.           12a   Fol 13          ”Kallehavegaard” 1927     

              27bf       Fol 37 (fra 1936 og 1940)

              Gården flyttet fra Byvej 9

 

(R1915)fra 1927 her/FT30/60             Christen Jensen Hvid,ugift (f. G.1880-1962)(fra Byvej 9) + ugift Forkarl Herman Ejner Kofod (f. Jordløse, Fyn 1902-) + ugift Pige Irma Rose Nielsen (f. Foldby 1905-)

 

 

 

4.           Matr. nr. 27c(fra 1888)-                                                              

              14e (solgt til 11a) Fol 18                   Beboelseshus      FT11???

R1867/FT80/90/01 Søren Jensen Skjødt (f. Gimming s o. 1827 -1899), Husmand + Johanne Marie Jensdatter(f. Tebbestrup o. 1836-1904)

FT1901   Søren Jensens enke (27b skal nok være 27c)

R1902     Johanne Marie Jensdatter,enken

R1902     Niels P C Iversen

R1903/VU04/FT06/VU09      Thomas Sørensen Nedergaard, (f.ØV sa Søren Nielsen:1869-)   sadelmager + Severine Sørensen (f Tind, Gerning s 1866-1908 i Grensten; da Hans Sørensen,Øster Velling)

R1906     Søren Andersen, Grensten (8a) og  N S Nedergaard, ØV

R1912/FT16/FT30/v32/VU36/45         Hans Mogensen (f. H.1866-1954), arbejdsmand, kirkebetjent + Oline Mogensen (f. Enslev 1870-1942)

R1946/VU50/56/60/88  Martin Mogensen (1901-88),ugift arbm

 

 

6.           Matr. Nr. 27a        Fol 35    Hus        Smedie 

FT80/90  Andreas Severin Christensen (f Langkastrup o. 1830-1994)+ Karen Nielsdatter (f.o.1830-1873)

FT01/FT06/FT30 Marius Sørensen

              (f. Glæsborg 1871- 1940),smedemester

              + FT01/FT16: Kristine Martine Erhardine Hansen

              (f Hvalløse,Voldum s 1877- 1917)

              + Kirstine Marie Andersen (f.Hald 1890-1966)??

V20/V23/v27/v32/VU1936/45:Ejes af lodsejerne

R1946/VU50!         Vilhelm Aksel Jensen, husejer

R1950     Hans Børge Pank Jensen

 

Østerballevej

1.           Matr. nr.1b            Fol 29

R1941/{1953}/V1956/1978 Jens Erik Jensen, snedker/tømrer

              (f. G. 1907-81)      +Frida Jensen (f. Salling s., Løgstør 1904-1987)(fra Byvej 8)

     Han har haft matr. nr.1b siden 1941.

              1953 sælger han matr. nr. 6d og 25a til Niels Rode R.

              Og flytter ind i sit nybyggede hus på matr. nr. 1b.

 

 

3.           Matr. nr. 1c          Fol 35

R1880     FT80 Johanne Jensdatter

R1880     FT80 Eline Jensen

R1883 (V) Mikkel Nielsen, skrædder

R1883     Jens Christian Christensen

R1885     Jens Peder Andersen

R1888/FT90/FT16/VU16      Niels Madsen,væver

              + FT11: Marie Kirstine Bødker (f Bjerring 1843-1913)

              + Mariane Pedersen ????

R1919 (Skifte)(Ernst Madsen og Martin Madsen)

R1919/FT21          Kristine Henriksen (f. Mammen 1881-)

V20/V23  Marius Henriksens Enke

{efter:Niels Marius Henriksen (f. Sahl 1879-1919),

              Husmand i Stevnstrup,

              + VU1920              Kirstine Jensen Holm}

R1925/ VU36         Julius Anton Magnus Jens Kristian Jensen                

              (f. Vebbestrup 1864-), musiker + Anna Johanna Henningsen

              (f. Svanninge 1871-)

R1943/VU60   Victor Hjalmer Gadeberg Jensen (f. Vorup 1909-), musiker

 

 

 

4.           Matr. nr. 5a          Fol 6     

R1879     Lars Olesen (se Matr 5b, Randersvej 82)

R1879/FT/90/FT06              Thomas Christensen (f. Nøddelund, Gullev s. 1854-1942)

              + Gertrud Pedersen (f.Vellev 1856-1932)

R1909/FT11          Anders Nielsen (f 1875- ) + Else Marie Dorthea Olsen (f1882- )

              (handelsmand:Jens Pedersen, Stevnstrup Vestergaard)

1914:er gården tom og ubeboet; den blev drevet fra Stevnstrup Vestergaard

Se videre: Staunagervej 15:

R1915/FT16          Niels Mouritsen Gregersen (f 1868- ), fra Sønderbæk

              + Ane Nielsen (f 1869- )

 

 

 

Østerballevej 4: Matr. nr. 5d 19b 24c 25b   FOL 24

(S) ? Johan Gregersen (f.1895-)

R1919/VU20/60 Marius Kjær Guldbrandsen,gdr.(f.Ødum 1894-1962)

               + Nielsine Marie Nielsen, f.Jæger (f. Vinkel 1896-1962)

 

5.           Matr. nr. 4a 27b    Fol 5

M1688    Anders Pedersen

              Michel Olufsen (-1716)

FT1787   Ole Michelsen (o 1709-1788)

         +(viet 1739) Kirsten Jensdatter (  -1762)

              + ukendt(  -1765)

              + Kirsten Andersdatter (o 1727-1787)

FT1787   Michel Olesen (1743-1804) +(viet1788) Karen Nielsdatter (o 1759-1811)

1806/FT1834/40/M1844Jens Jensen Hvid (o 1777-1846)

              +(viet1805) Karen Nielsdatter (o 1759-1811)

              +(viet1811) Kirsten Marie Andersdatter (o 1784-1826) + Maren Jensdatter (o 1780-1859)

FT/1845/FT50/FT80/90        Fæster: (S)Jens Jensen Hvid (f. 1812-1891 )

  + Margrethe Andersdatter Hvid (f. 1828-1889 ) {søskendebørn}

R1891/FT01          (S)Jens Jensen (f. G. 1851-) og (S)Christen Jensen

              (f.G. 1862- )

R1901/FT06/VU36               (fætter) Anders Jensen Hvid

  (f. Grensten 1862-1947){sa Jens Andersen Hvid og Severine Rasmusdatter, Lindegaarden}

              + Karen Sørensen Bonde (f. Grensten 1878-1916)

R1945/VU45/50/56/60 Jens Andersen Hvid

              (f.Grensten 1908-70), ugift gårdejer

 

 

Staunagervej                                                                                            

11.          Matr. nr. 9d                        Fol 11

R1925     Johannes Jørgensen

R1926/56 Rasmus Anker Marius U. Vissing, boelsmand

              (f. Lerberg 1900-)+ Magda Iversen (1905-) (til nr. 2)

 

 

13           Matr. nr. 4b 5ceg     ”Sydagergaard”              Fol 25

R1937/VU45/88 Rasmus Andersen Hvid (f. 1910-95), gårdejer

              + Marie Kirstine Hvid (f. 1906-)

              + V95     Erling Hvid, gårdejer

 

 

 

 

15.          Matr. nr. 5a          Fol 6                     Aavang (bygget 1915)       

                                                                                     (tidl. Østerballevej 4)

M1688    Toer Rasmussen

              Anders Nielsen Hvid (+ viet 1723)Anne Nielsdatter

1764/FT1787         (S) Jens Andersen Hvid (o 1727? -1798)

              +ukendt hustru (o 1746-83) + (viet 1783) Sidsel Nielsdatter (o 1752-98)

FT1801/34            (S) Jens Jensen Hvid Bjerremand (o 1773 -1838)

              + Kirsten Marie Jensdatter (1773-1810)

              + Malene Pedersdatter (o 1799-1840)

FT1840/M1844      Ole Madsen (o 1799-1880)

              + Malene Pedersdatter (o 1799-1840)

              +Kirsten Larsdatter (o 1819-86)

R1879     (S) Lars Olsen

R1879     Thomas Christensen (udflytter Gården)

1909       Anders Nielsen

R1915/FT16/VU16 Niels Moustsen Gregersen (f. 1868- )

              + Ane Nielsen (f. 1869-)

R1919/VU20/v27   Peder Mortensen (f. Vejlby 1890-)+ Olette Marie Jensine Nielsen (f. Arnborg 1898-)

R1926/FT30/v32    Niels Sørensen Bang (f. Kristrup 1898-), gårdmand + Marie Johanne Helene Kier (f. 1903-)

R1932/VU36/78  Mogens Peter Nielsen (1907-78)

              + Johanne Cæcilie Nielsen (1911-94)

              + Hans Peter Nielsen, arbm

 

17. Ledvogterhus nr. 99  (FT1906???)

FT80/90  Jens Christensen (f. Hou By o.1846-), ledvogter ved Banen + Karoline Hilde Christensen (f. Glenstrup s. o. 1854-)

FT11    Martinus Jensen (f. Værum 1884-), ledvogter + Inger Marie Pedersen (f. Nordamerika 1887-)

FT16/FT21            Christen Thorsen (f. Laurberg 1879-), Ledvogter

            + Thomine T. (f. Stevnstrup 1879-)

FT25      Christensen (f. 1858 den 20/4 Skern, Ringkøbing amt) , ledvogter + Johanne Pedersen (f.Assing, Ringkøbing amt 1863 den 14/9)

V57        Jens Blaabjerg, arbejdsmand (1904-) + Amalie Kirstine Louise Blaabjerg (f. Sunds 1907-1972)+ Ruth Blaabjerg (1929-)

 

 

 

 

 

Grenstenvej                                                                                                                         

42.          Matr. nr. 8a          Fol 9                     Damgaarden

M1688    ?NielsJensen (o 1645-1713)+(1707)Anne Søfrensdatter (o 1661-1724)

  Jens Nielsen ( -1741)+ (viet1710) Margrethe Andersdatter ( -1762)

FT1787   Thomas Jensen (1728-1806)+ (viet1760) Anne Sørensdatter (1729-98)

FT1801   Jens Thomsen (1764-1808)

              + viet 1798 Johanne Christiansdatter ( -1837)

1808       Christen Andersen (-1827)

              +(viet 1808) Johanne Christiansdatter ( -1837)

1837/M1844          Anders Christensen (1812-1886)  

1837Fæster/R1868/FT1850/R1868/FT80 Anders Christensen (f. 1812-1886 )

  + Maren Pedersdatter (f. V. Velling o. 1815-1894 )       

R1880(l.1886)/FT90/FT06(S)Søren Andersen (f.G. 1852-1926 )

              + Ane Marie Thomasdatter (f. Helstrup 1854-1928)

              (ingen børn)til Langaa

              mageskifter med Peder Christensen, Langaa:

R1911(Mage)/FT11/VU36    Peder Christensen {bor i Helstrup ”Anesminde”(f. Helstrup 1878-1961) + Ane Skovgaard Nielsen (f.Helstrup 1880-1965)

            FT21         Emil Andersen, Bestyrer (f. Granslev 1894-) + Kristine Michaela Hansen (f. Vellev 1893-)

            FT30         Kresten Poulv Kristensen, bestyrer (f. Helstrup 1881-)+ Nelsine Kerstine (f. Helstrup 1882-)

R1937/45 Henning Bugge Olesen (f.1911-89) + (D)Maren(f.1909-87)

              (til Helstrup, ”Anesminde”)

R1947     Jens Chr. Johnsen (se Læsagergaard)

R1948     Rasmus Marius Nielsen; 1948:           gården brændte delvis

R1948/78  Anton Tind Kristensen (f. Levring s.1912-87), gårdejer, sogne­foged        + Karen Dagmar Juhl Kristensen (f.Ginnerup s. 1915- )

 

 

 

46.          Matr. nr. 18a 21a  (4b)        Fol 22     “Hjemmet”             

R1831     Niels Vissing Sørensen +

R1859     Christiane Jensdatter

R1859     FT80      (S)Søren Nielsen

R1897 (uskiftet bo)              Mette Jensen (f. Langaa o. 1831-){+Søren Nielsen Vissing (f.   -)}

R1897/FT01/FT11 (S)Niels Vissing Sørensen

              (f. G 1858- ), ugift, Boelsmand

              + Ane Sørensen (f. G 1861- ), ugift husholder (?søster?)

              Ikke FT16!! (rejst ? hvorhen?)se fra 1916: Byvej 17)

R1912     Anders Olsen Hougaard

R1916/VU16/VU35 Kirsten Pedersen Vestergaard

              (f. Grensten 1870-1943),ugift – til Grenstenvej 67

              + Niels Søndergaard, ugift bestyrer (f. 1868-)

R1938     Peter Ingemann Nielsen (se nr.67 og 69)

R1940/95 Peder Jensen Pedersen (1912-),boelsmand    /gårdejer               + Anna Katrine Pedersen (1918- )

             

46x         Matr nr 17

R1854 (vielse) Jørgen Henriksen

R1856 (separation) Cathrine Andersdatter

R1868     Jens Christian Nielsen

R1872     Peder Pedersen

R1873/FT80/90     Peder Christensen +

R1904 (uskiftet bo) Maren Mikkelsen

R1904/VU04/FT06/FT11      Niels Jensen, husejer (1870- )+ Hans Gerugine Jensen (1881- )

R1912  Peder Teilgaard (mat nr 3a Grenstenvej 48)

 

 

46z         Matr nr. 16

R1852     Jens Jørgensen Høilund, husmand(f.Langaa s. o.1825- )

              + Kjersten Pedersdatter (f. Sahl S. o. 1823- )

R1887/FT90          (S)Peder Christian Jensen (f. G. o. 1859-), ugift huseier + (D) Severine Jensen (f. G. o. 1869-), ugift

R1894/FT1901/VU16           (S)Jens Jensen Højlund(f. G. 1863- )

              + Else Marie Jensen Volstedlund(f Mariager1874/79/84?-)

R1918/VU1920      Joh Henningsen,slagtermester, Randers

R1924     Andreas Jørgensen Rasmussen (Matr 9a Byvej 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

48.          Matr. nr. 3a  Fol 3  "Læsagergaard" (1929 bygges huset)/Byvej 1x

1688       Anders Chlausen(o 1623-1703)

1730       Oluf Madsen (  -1740)

FT1787   Niels Bjerregaard (o1709-1806)

              +ukendt(  -1760)

              +Karen Jensdatter (o 1734-94)

FT1787   (S)Niels Nielsen Bjerregaard(1745-1811) +(viet 1797) Dorthe Laugesdatter (o 1771-)

Sk1811   Anders Sørensen Raae +(viet 1811) Dorthe Laugesdatter (o 1771-)

SK1816-19            Lars Rasmussen (o 1772-1844) {flytter Gården ud o.1824} +(viet1796)Kirsten Nielsdatter (-1812)

1834/M1844          Exam juris Chlausen

1840       exam juris Christian Linde Steenberg

1840       Christopher Ludvig Valther (o 1778-1856) + Ane Nielsen (o 1831-)

SK1858   Jens Nielsen (o 1798-) + Mariane Nielsdatter (o 1812-)

1867       Niels Jensen Braad (o 1839-) + Nicoline Christensen (o 1849-)

R1875/FT80/90/01 Andreas Michael Hviid (f. Sorvad 1834-1903)

              + VU04/FT06 Oda Marie Frederikke Petersen

              (f. Horsens 1837-1913)       

R1907(Skifte)        Inger Marie Frederikke Hviid, ?enken?

R1907/FT06          (S) Valdemar Hviid(F. 1874/75- ), Forvalter

              + Ellen Valeur

R1908/VU09FT11  Peder Tejlgaard (f Veggerby 1876- )

              + Ingeborg Nielsen (f.Hobro 1885/86- )

R1916/FT16VU16  Peder Sørensen (f G.1884-1922 i ØV)

              (Ole Sørensens (ØV) far)

              + Pedermine Marie Nelsen (f Haslund 1883- ??)                          ??

              (fra Mat 12,Byvej 9)

R1916/VU20/50!Jens Chr Johnsen (f.Gjerlev 1885-1968),           

              Landmand + (gift 1918) Maren Sørine Søndergaard

              (f.Viby, Aarhus 1890-1951)

              Gården bortforpagtet til svigersønnen:

R1950- Halvor Bang Sørensen (halvbror til Jens Koudal, ØV)

              + (D)Elin Marie Barbara Johnsen (f. 1924- )

 

51.          Matr. nr. 1a  2c 3b 24a                      Fol 4

R1940/88  Ejner Christensen Molbo (f. G.1911-92),

              statshusmand, gårdejer

              + Ane Molbo (1908-71)

 

55.          Matr. nr. 1d 2d 3g 24d                      Fol 4

R1937/77  Thorvald Christensen Molbo (f. G. 1907-89),

              statshusmand, gårdejer + Mette Katrine Molbo (1913-)

 

 

 

59.          Matr. nr. 11a        Fol 12     "Fiskersminde"

M1688    Rasmus Jensen

1717       (S)Michel Rasmussen (o 1654-1725)

1747/1757/1764     Jens Villumsen (o 1697-1774)+ukendt ( -1776)

FT1787/1801         (S)Jens Jensen Villumsen (1727-1804)+Kirsten Nielsdatter (o 1750-1803)

              Niels  Sørensen (1776-1814) +viet1803 (D)Dorthe Jensdatter (1782-1815)

Fæster1816:         Peder Christensen Pallesen(f. o1787-1828)+(D)Dorthe Jensdatter (1782- 1815) +Anne Marie Andersdatter (o 1794-1825)

              + (gift 3.g. 1825) Kirsten Pedersdatter (f St. 1808-1877)

(1828)FT1834/R1840/M1844/FT1845/50/55       Rasmus Sørensen Fisker (f. ØV 1799-1856)

FT1860   + Kirsten Pedersdatter (f St.1808-1877)

R1864     (E)Kirsten Pedersdatter (f St.1808-1877)

R1864/FT01/VU04/FT06      (S)Peder Rasmussen Fisker, gårdejer og sognefoged   (f. G. 1835-1915)

              +Dorthe Jensdatter Huus (f. St 1840-1911)

R1905/FT06/FT16/VU16 (S)Rasmus Peder­sen Fisker

              (f 1864-1920) gårdejer og sognefoged og sognerådsformand

              + (kusine; viet 1906)Ane Marie Jensen Hvid

              (da. Jens Andersen Hvid)    (f. Grensten  1870-1950)

V20/FT21/V27       Rasmus Fiskers Enke

R1927 (Skifte)FT30/v45 (E) Johanne Marie Jensen Fisker,

              født Hvid (f. Grensten 1870-1950)

R1952 (Skifte) VU1956/60/88  + (Plejedatter)Dagmar Johanne Molbo (1916-) +

{VU1950/V70/V77} Holger Kristensen Molbo (1913-81), forpagter                                                                        

 

 

61.          Matr. nr.1 6bc   Skolen

FT80      Lorenzo Marcetta Bech (Randlev 1817- ) + Maren Nielsdatter (f. Ørsted o.1819 - )

FT90      Søren Jensen (f. Randers o. 1858-) + Cæcilie Petrine Jensen (f. Ladegaard v. Skanderborg  o. 1859- )

FT01/FT06/FT11   Søren Jensen, lærer (f. Gadbjerg 1864- )

              + Kristiane Margrethe Nielsen (f. Sdr Omme 1865- )

FT16/FT21/FT25   Søren Skovgaard-Jessen

              (f. Smidstrup/Gadbjerg 1864-1936), lærer

              + Anna Petrea Emilie Ginnerskov (f. Randers 1883-1965), musiklærerinde

FT30      lærer Jens Thorvald Thomsen og hustru Skyldfri Henriette, f. Mars, 1895, Uvelse

1930/45  Lærer Johannes Pedersen Harring + Nicoline Marie Nielsen

 

 

63 65 67 Her har den opr. Gård matr nr 8 ligget.         

 

 

63.          Matr. nr. 8f           Fol 20

R1937     Jens Erik Jensen (se Østerballevej 1)

R1941/VU45/VU50/56/60!    Peder Fisker Olsen,husejer, fhv. gdr. (f. Grensten 1874 – 1956) (se nr. 71)

V1957 + Johanne Olsen (f.ØV.{Bjørnkærv.8}1884 – 1965) (se nr. 71)

 

65.          Matr. nr. 8de eller 8c          Fol 9 ( se nr. 69)

R1908     [1. adkomst!] Anders Marius Andersen, detailist

FT11 Niels Hvam Andersen (f. Langaa 1878-), købmand + Ane Jensine Mortensen (f. VV 1889-)

R1915/FT16/VU45 Laurits Jensen (f. Hoed 1876-1946), købmand

              og snedkermester + Ane Kathrine Jensen (f. Ask 1871-1928)

              + Johanne Nielsine Petrea (f. 1878-)

VU50/R1954(Skifte)             + Marine Petrine Jensen

 

67.          Matr. 8b   Fol 37 et Hus                   

R1892/FT01/VU04/FT06      Mourits Sørensen, snedkermester

              (f. Vellev 1854- )

              + Dorthea Marie Kirstine Nielsen (f. G. 1860- )

R1907/VU09/FT11 Laurits Jensen (f. Nimtofte 1871/72- ), snedker

              + Ane Katrine Jensen(f. Ask 1871- )

R1915/FT1916/VU16/FT25/v27 Jens Møller Olesen,

              fhv gårdejer i Helstrup

              (f. Helstrup 1849-1928),enkem.1925, pensionær

              + Dorthe Rasmusdatter (f. Grensten 1845-1925)

               + Dorthea Johanne Ditlevsen (f. ØV 1894-), husbestyrerinde

R1928 (Skifte)       Dorthea Therkildsen

R1928/FT30/v32/VU34         Martine Vestergaard,f. Møller,Enke

(f. 1877 1/2-) enke efter Niels Pedersen Vestergaard

R1936 (Skifte)

R1936     Kirsten Pedersen Vestergaard, ugift (f. Sognet 1870-) - fra Grenstenvej 46

R1943     Jens Møller Vestergaard (? f. Helstrup 1914-), Helstrup

R1946/VU45/50/56   Peter Ingemann Nielsen, købmand

 

69.          Matr. nr. 8c          Fol 34

R1937[1. Adkomst!]   Peter Ingemann Nielsen (f. Solbjerg 1914-),

              købmand, bestyrer også „Hjemmet“ nr. 46)

 + Maren Pedersen Vestergaard (f. Grensten 1916-)      

R1942/88   Viggo Skyttegaard Sørensen (1916-91), murer          

              + Olga Johanne Sørensen (1915-77)

 

71.          Matr. nr. 10a        Fol 11     "Kirkedalsgaard"

M1688    Jens Rasmussen + Mette Fisker Jensdatter ( -1709)

              (S) Rasmus Jensen (”Olesøn el Ibsøn”) ( -1751)

               +viet1703 Mette Vincentsdatter ( -1762)

1752/FT1787         (S) Anders Rasmussen Fisker (1724-91)+ukendt ( -1766)

              +viet i H 1766 Kirsten Rasmusdatter Fischer( -1777)

FT1787/1801!        + Dorthe Pedersdatter (o 1738-1820)

1788       (S) Rasmus Andersen Fisker (1763-96)

1797/FT1801         (Broder) Peder Andersen Fisker (1780-1826), sognefoged

               +viet1804!) Kirsten Christensdatter (o 1779-1819)

+(viet1819) Dorthe Pedersdatter (o 1785-1859)

1828/FT1834/M1844            Chresten Christensen (o 1796 -1844) +(viet1827) Dorthe Pedersdatter (o 1785-1859)

FT1845/R1865      Peder Jensen Fisker (”P.Lausen”) (f.o.1814-1875 )+ Maren Nielsdatter (f. ØV 1814-1874)ingen børn

R1873/FT80/90/01 (nevø)Jens Fisker Olesen (f. Helstrup1844-1903)

              + VU04/FT06/FT11 Johanne Rasmusdatter Molbo (f.G. 1844-1912)

R1903     Johanne Rasmusdatter(1844-  1912 )                              

R1903/FT06/FT21/VU36      (S)Peder Fisker Olesen (”P.Lausen”), gårdmand (f. Grensten 1874-1956)

              + Johanne Andersen (f. ØV 1884-1965)(se nr. 63)

R1941/VU50          Arnold Sørensen (f. Øster Tørslev 1901-) + Marie Katrine Johnsen (f. 1903- )(viet Øster Tørslev 1925)- rejst til Kousted

 

Randersvej                                                                                                                           

80.          Matr. nr. 14d 19a  Fol 18    

R1855     Jens Jensen

R1876     Thomas Sørensen (F. o 1807 – 1877)

R1880     (uskiftet bo)/FT1880 Ane Marie Pedersen (f.o.1824 Stjær S.– 1902)

R1880/FT01/VU16/20          (S)Peder Thomsen

              (f Rye s. 1846- )

              + Kirstine Pedersen (f Langaa s. 1856- )

R1919/VU60  Peder Chr. Thomsen, Boelsmand (f. Grensten 1894-)            + Jensine Annine Jensen   (f. Ø Tørslev 1895-)

 

 

82.   Matr. nr. 5b  Fol 6

R1879     Lars Olesen (se mat 5a Østerballevej4)

Ft1880    Lars Olesen, gaardejer, (f G. 1841- ), ugift; Ole Madsen (f. o. VV. 1799- )+ Kirsten Larsdatter (f. G. O. 1819- ), hans forældre, der af ham forsørges (tidl ejer af matr nr.5); de flytter alle fra sognet.

R1880     Niels Chrisensen

R1884/FT01/VU16/20/v20    Christen Jensen (Ebbesen), gårdejer (f. Langå 1856-1923) + Ellen Sørensen (f. V.V. 1855-1929)

R1920/56 (S)Niels Dengsø Jensen (f. Dagsvad 1889-1960) +

VU1960/73/78 Else Marie Dengsø Jensen (1893-1980) +

              (S) Chresten Dengsø Jensen og (S) Elmer Dengsø Jensen, murerme­ster

 

 

84.          Matr. nr. 11b        Fol 12

R1927/FT30/VU36/75  Søren Hviid Christensen

              (f.Grensten 1904-84), statshusmand

              + Kirstine Marie Christensen (1906-94)

 

 

 

Matrikler i Grensten                                                                                                 

M­at

Navn

Adresse

ejer/ beboer

1a

1b

1c

1d

Skolejorden

Grenstenvej 51

Østerballevej 1

Østerballevej 3

Grenstenvej 55

 

2a

Molbogaarden

Byvej 4

 

3a

3b

Læsagergaard

opr. beliggenhed

Grenstenvej 48

Byvej 1

 

4a

4b

 

Sydagergaard

Østerballevej 5

Staunagervej 13

 

5a

5b

5df

 

se 19b

Staunagervej 15

Randersvej 82

Østerballevej 4

(opr Østerballevej4)

6a

6bc

6d

Hyldager­gaard

Skolen

 

Byvej 15

Grenstenvej 61

Byvej 8

 

7a

Lindegaard

Byvej 13

 

8a

8b

8c

8de

8f

8g

Damgaarden

Grenstenvej 42

Grenstenvej 67

Grenstenvej 69

Grenstenvej 65

Grenstenvej 63

Grenstenvej 44

 

9a

9c

9d

 

9c mark 84255m2

Byvej 11

 

Staunagervej 11

 

9c ubebygget mark

10a

Kirkedals­gaard

Grenstenvej 71

 

11a

11b

Fiskersminde

Grenstenvej 59

Randersvej 84

 

12a

12b

Kallehave­gaard

 

Tangvej 2

Byvej 9

 

13a

 

Byvej 7

 

14a

14d

14g

Solgaarden

Dagsvad Auto

Byvej 3

Randersvej 80

Byvej 5 

 

15a

se 3b

Byvej 1

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18a

 

Grenstenvej 46

 

19b

se 5df

Østerballevej 4

Et engstykke

23a

 

Byvej 17

 

24b

27e

232 m2

1850 m2

Tangvej 1

Realreg. Fol 32!

Rs. Molbo 1950/60

VU1956/60:beboelse!

25a

+6d

Byvej 8

1960 Niels Rode Ras.

27a

 

Tangvej 6

 

27b

 

 

 

27c

 

Tangvej 4

 

27d

 

Byvej 6