Beboere i Grensten 1890-1950

Forord

 

Grensten by ligger i Grensten sogn, Langå kommune. Det er en gammel landsby højt beliggende omkring den i 1885 nyopførte kirke. Resten af sognet, Stevnstrup, ligger ned mod Nørreåens udløb i Gudenåen.

 

Nærværende fortegnelse over beboere i Grensten 1890-1950 er bygget op ved hjælp af ejendomsvurderinger, realregisteret 1855-1955, Folketællingslister for 1890,1901,1911,1916, 1921, 1925, 1930, Skattehovedbog og idéer og tips fra lokalbefolkningen.

 

Jeg håber, at den vil blive et godt redskab for dem, som arbejder med byens og egnens nyere historie.

 

      Randers April 2015

      Karl Erik Jensen.

Indhold

 

Byvej - Tangvej  -  Østerballevej - Staunagervej    

Grenstenvej - Randersvej           

 

Matrikler        

 

Forkortelser

 

Årstal i venstre spalte angiver år, beboeren er fundet nævnt.

R           = realregister

R + årstal  = det år vedkommende ifølge realregisteret får

  adkomst til ejendommen; ikke sikkert,at vedkommende bor der.

Mage = Mageskifteskøde

VU          = ejendomsvurdering

V           = vejviser, telefonbog, valgliste eller lignende

Sa el. S = søn af       da el. D = datter af   

f. eks søn eller datter af den forrige

E=enke efter den forrige

SK=skat/skattehovedbog

FT = Folketællingsliste

f=født G=Grensten St=Stevnstrup ØV=Øster Velling

VV=Vester Velling

 

 

 

 

                 

 

 

 

Beboere i Grensten 1890-1950

 

Byvej

1.    Matr. Nr. 15a 3be 19a         Fol 19

R1855/SK85  (S)Peder Rasmussen (”Eskildsen”)(f.G. 1826-77)

      + FT80 Else Marie Jensdatter (f.G. o.1827-93)

R1882 (Skifte)FT90      Else Marie Jensdatter,enke

R1893/FT16/VU1916 (S)Jens Pedersen  (f.Grensten 1858-1919)

       + VU1920 Johanne  Jensen(f. Gerning 1864-1937)

VU20/FT21/FT30    Jens Pedersens Enke

R1933 (Skifte)    Johanne Jensen

R1933/ V78 (S)Peder Pedersen(Kusk), Gårdejer

(1895-1981), ugift

      + Katrine Kir­stine Bengtsen (1893-1976), husbestyrerinde

 

3.    Matr. nr. 14a     Fol 15      ”Solgaarden”

R1850/FT80/SK85/  Jacob Andersen (f.Terp VV o. 1817-1903)

      + Kirsten Jensdatter (f. Sønder Onsild 1817-1882)

R1883/FT16/VU16   Niels Rasmussen Molbo (f. G 1850-1918) 

      + (D)Kirsten Marie Jacobsdatter (f G. 1850-83)+

R1918 (Skifte)(E)Karen Marie Nielsdatter

      (f Hvorslev S.1855-1927)

      (Sønner: Jakob og Niels Rode)

R1918/FT25/v27 (S)Jakob Rasmussen(Molbo) (f.G.1889-1928),

      ugift gårdejer (stanget til døde af en tyr)

R1929 (Skifte)

R1929 (Arveudl) /FT30/V50 (S)Niels Rode Rasmussen

      (f. G. 1894-1969) + Jacobine Ansine Sørensen

      (f. Sønderbæk 1892-1964)     

 

4.    Matr. nr. 2a 3f   Fol 2  Molbogaarden (nu nedbrudt)

R1866/FT16  Christen Rasmussen Molbo(f. 1842-1922)

      + Dorthe Marie Pedersdatter (f.G. 1849-1896!)

R1892/V1960 Rasmus Christensen Molbo (f. Grensten 1877-1962)

      + Kirsten Chri­stensen (f. Grensten 1881-1953)

     

 

5.    Matr. nr. 14g     Fol 17

R1885/FT25/v27 Hans Jensen

      (f.Ove sogn 1838-1927), detailhandler/købmand/Høker

      + Bendtsine Christensen (f. Auning s.1839-1903)

R1926/FT06/VU36   Margrethe Nielsen

      (f. 1876-), husbestyrerinde

R1936/V60 Marius Rasmussen, pens. Ekstraarbejder

      (f. Vejlby 1891-1969)

      + Alma Hansine Andersen( f. Herstedøster 1892–1971)

                                                    

 

 

 

6.    Matr. nr. 27d     Fol 33           

R1940 Marius Sørensen, bysmed (f. Glæsborg 1871-1940)

!VU36/!R1940/v45  Kirsten Marie Sørensen (f. Hald 1890-1966) (fra Tangvej 6)

R1940/V60 Orla Henning Sørensen Skovboulevarden 2/

      Lyngvej 5)(f. G. 1919-)

V1942/43/45 Marie Sørensen

 

 

 

7.    Matr. nr. 13a     Fol 14                       

R1840 Peder Sørensen Bonde (f.G. 1808-1872) + Karen Johanne Andersdatter (f Terp, VV o.1820-75)

R1877/FT80/FT25   (S)Søren Pedersen Bonde (f.Grensten 1855-1938)(gift med 2 søstre)

      + 1.Kirsten Marie Jensdatter Huus(f. Stevnstrup1851-1884)

      +2. Maren Jensen Huus (f.Stevnstrup 1857-1927)

R1925/FT30/v32  Peder Sørensen Bonde(f. Grensten 1893-1936)

VU1936/VU45 + Marie Hviid Bon­de­ (f. Stevnstrup 1­901-93), født

C­hri­st­en­sen

R1946 (Skifte) /50/56/60/78 Marie Bonde

      (f. Stevnstrup  1901-93) /Anton Hvid Cristensen(1900-89),

      arbejdsm. /Ejner Hvid Sørensen Bonde

 

8.    Matr. nr.6d 25a 1b      Fol 33/29              

      (ved Grenstenvej)- Se Østerballevej 1  

R1842 Peder Jensen

R1863/FT80/V09 Christen Pedersen, husmand(f.G.1833- )

      + Mariane Pedersen (f. H. 1835- )

R1911 Marius Pedersen

R1911 Peder Pedersen

R1911/VU16 Jens Mikkelsen (f. G. 1836-1917)

      {+ Kirsten Marie Rasmusdatter (f G o. 1835-1902)}

      fra Tangvej2x)(til Langå)

R1916/FT16/FT30/VU36  (S)Rasmus Mikkelsen (f. Grensten 1869-), vejmand og husmand

      + Kirstine Pouline Nielsen (f. Mammen 1873-)

      (fra Tangvej 2x)

R1941/VU45/50! Jens Erik Jensen, snedker + Frida  (til Østerballevej 1)

 

 

9.    Matr. Nr. 12a     Fol 13                             

R1857/SK86/FT80VU09     Jens Sørensen („Lassen“)(f VV1828-1910)

      + (D)Anna Graversdatter (1827-76)

      + Inger Marie Pedersdatter (f G 1852-1918 i ØV)

R1909/FT11  (S)Peder Sørensen (f G.1884-1922 i ØV)(Ole Sørensens far) + Pedermine Marie Nelsen (f Haslund 1883- )

R1915/FT16/FT25/v27 Chresten Jensen Hvid (sa. Jens A. Hvid)(F. Grensten 1880-1962), ugift

      1927 flytter han gården over på sin nuv. Plads: Tangvej 2; købte et hus, der lå her, og byggede gården op her i stedet for

 

     

Matr. nr. 12b     Fol 30

R1931/VU34/V78    Martin Kristiansen(f.ØV.1902-86)[Anders Mikkelsen + Ane Andersen], murerarbmd, + Erna Kathinka Jensen (f. Århus 1901-1969)

       og Per Kristian­sen, murersvend (V70/75/77/78)

 

 

 

 

 

11.   Matr. nr. 9a 16{fra 1924}Fol 10 (16:se Fol 20)      

R1877/FT80/FT16 Jørgen Rasmussen

      (f. Grensten 1849-1927)

      + Ane Katrine Henriksen (f. Hvorslev o.1850-1904 )

 

R1910/FT11/FT30/v32/VU36 (S)Andreas Jørgensen Rasmussen

      (f. Grensten 1880-1940), sognefoged

      + Severine Martine Kristensen Rubak

(f. Helstrup 1886-1977)

R1944(Skifte)/VU45      Severine Jørgensen, fru

R1946/VU50/56/78  Svend Aage Reinhardt

      (f. Rud s.1921-), gårdejer

      + Helga Pedersdatter (1922/23-)

      og Bent Reinhardt, fabrikarb.

1988  Bent Reinhardt, fabrikarb + Gunda Reinhardt

 

 

 

13.   Matr. nr. 7a 27g        Fol 8       Lindegaarden

R1856/FT01/FT06(S)Jens Andersen Hvid(f.Grensten1825-1906) + Severine Rasmusdatter (f. Grensten 1841-1927)til Grenstenvej59

R1912(Skifte)/FT11FT16 Severine Hvid (f. Grensten 1841-1927 )

R1912/FT16/V1950  (S)Jens Jensen Hvid(f. Grensten 1874-1954)

      + (gift 1927)med

VU1956/78 Elisebeth Hvid (f. Knudsen) (f.Ørsted 1894-1974)

1970/95     Inga Jensen Hvid, husassistent, Jens Ove Jensen Hvid (1929-97), gård­ejer og Rasmus Jensen Hviid, medhjælper

 

 

15.   Matr. nr. 6a 19e  Fol 7       Hyldagergaard

R1857/FT80/90/01  Peder Pedersen Vestergaard (f.St. o.1824- )

      + Kirsten Nielsdatter (f.o. 1821-1867)

      + søsteren:FT06 Maren Nielsdatter (f. 1827-1909)

R1901/VU04/09/FT06/FT25//v27 (S)Niels Pedersen Vestergaard

      (f. Grensten 1873-1927)       (ugift 1911)

+ Kirsten Pedersen Vestergaard (f G 1870- ),ugift (søskende)

      +(viet Helstrup 1914):

R1928(Skifte)/FT16 Martine Vestergaard / Martine Møller Olesen, {da. Jens Møller Olesen og Dorthea Rasmusdatter}

(f. Helstrup 1878-1934)(se Grenstenvej 67)

R1928/FT30/50     Søren Martin Sørensen

      (f. Glenstrup 1887-) + Ane Marie Nicolajsen(f.o.1889- )

R1953 Martin Pedersen(f. 1926-) + Aase Bach Jacobsen(f. 1931-)

 

17.   Matr. nr. 23a (+3d 19 1b)     Fol 31

R1853/FT80/90     Frederik Sørensen ( f. Rind o. 1816-1899)

       + Mette Marie Kristensdatter (f. Haslund S. O. 1821- )

R1888/FT01/VU04/FT06    Søren Christian Frederiksen,

      skomager, husmand (f.Grensten 1850-1910) +

R1916(Skifte)/FT11/VU16 Ane Jensen Hvid (f. G. 1858- )

R1916/VU36  Niels Vissing Sørensen, ugift 1911

(f.Grensten 1858-1939), fhv. Landmand; arbejdsmand, rentier

+ Anne Sørensen (f. Sognet 1861-), husholderske

(fra Grenstenvej46/ eller udenbys)FT1916???

R1939 (Skifte)Ane Sørensen (enken???)                     

R1939 Marius Møller Sørensen, Galten

R1941 C Mikkelsen,købmand Strømmen

R1941 Laurs Petersen, L. R. Sagfører, Hadsten

R1942 Egon Christian Møller

R1943 Jens Niss Jensen                              

VU1945      N.O.Gilhauge (bor der vel ikke)

R1945 Niels Ørum Nielsen

R1947/VU50  Frederik Petersen

R1951 Holger Mikkelsen             

 

Tangvej

1.    Matr. 24b Fol 32  et Hus     (nr. 27e Fol 36 Ubeboet??? )

R1866/FT80/90 Jens Christensen Hvid (f. Haslund o. 1824-1900)+

R1907/FT01/FT06   Ane Margrethe Sørensen Hvid, husejer

      (f Borup 1841/65-1907), enke efter Jens Christensen Hvid.

R1907 Margrethe Kirstine Jensen Hviid

FT1911 Niels Christian Nielsen(f VV 1873- )

+ Ane Kirstine Sørensen (f Aalum 1873-) fra Randers (lejere ?)

R1913/FT16/VU16   Jens Nielsen (f 1846- ), arbejdsmand

      + Karen Marie Nielsen, (f 1841- )

R1919 (Skifte)Jensine Marie Nielsen

      Og ægtefælle Sophus Carlsen

R1919 Anders P. Holk Pedersen

R1919/VU20/v20/FT21     Niels Chr. Nybo (f. Gjellerup 1890-), handelsmand + Dagmar N. (f. København 1889 11/1-)

R1923/FT25/VU36/45      Niels Peter Nielsen

      (f. Heinsvig, Ribe 1876-), pens lærer

      + Kathrine Frederikke Giorgia Grove(f. Heinsvig 1876-)

R1948/V1950/60    Rasmus Molbo (matr nr 2a Byvej4)

 

     

2x.  Matr nr. 27b (+2c 14b 24a)Fol 2! et Hus  se FOL 37!

R1877       Jens Mikkelsen, gårdejer (f. G. 1836-1917 )

      + Kirsten Marie Rasmusdatter (f G o. 1835-1902 )

FT1906 Jens Mikkelsen, aftægtsmand (til Byvej 8!)

     Rasmus Mikkelsen, forpagter (f. Grensten 1869-), vejmand og husmand + Kirstine Pouline Nielsen (f. Mammen 1873- ) (til Byvej 8)

R1909 FT16  Anton Johannes Rasmussen (f Rødding 1888-) 

      + Karen Mauritsen Gregersen (f Sønderbæk 1888- )

      (se Østerballevej 4)

R1916/VU16/20           Rasmus Christensen Molbo

FT1921      B. Burmeier (f. Tindbæk 1866-)Dræningsmester  ugift

 

2.    12a   Fol 13      ”Kallehavegaard” 1927  

      27bf  Fol 37 (fra 1936 og 1940)

      Gården flyttet fra Byvej 9

 

(R1915)fra 1927 her/FT30/60   Christen Jensen Hvid,ugift (f. G.1880-1962)(fra Byvej 9) + ugift Forkarl Herman Ejner Kofod (f. Jordløse, Fyn 1902-) + ugift Pige Irma Rose Nielsen (f. Foldby 1905-)

 

 

 

4.    Matr. nr. 27c(fra 1888)-                            

      14e (solgt til 11a)     Fol 18            Beboelseshus      FT11???

R1867/FT80/90/01  Søren Jensen Skjødt (f. Gimming s o. 1827 -1899), Husmand + Johanne Marie Jensdatter(f. Tebbestrup o. 1836-1904)

FT1901      Søren Jensens enke (27b skal nok være 27c)

R1902 Johanne Marie Jensdatter,enken

R1902 Niels P C Iversen

R1903/VU04/FT06/VU09    Thomas Sørensen Nedergaard, (f.ØV sa Søren Nielsen:1869-)   sadelmager + Severine Sørensen (f Tind, Gerning s 1866-1908 i Grensten; da Hans Sørensen,Øster Velling)

R1906 Søren Andersen, Grensten (8a) og  N S Nedergaard, ØV

R1912/FT16/FT30/v32/VU36/45   Hans Mogensen (f. H.1866-1954), arbejdsmand, kirkebetjent + Oline Mogensen (f. Enslev 1870-1942)

R1946/VU50/56/60/88  Martin Mogensen (1901-88),ugift arbm

 

 

6.    Matr. Nr. 27a     Fol 35     Hus   Smedie 

FT80/90     Andreas Severin Christensen (f Langkastrup o. 1830-1994)+ Karen Nielsdatter (f.o.1830-1873)

FT01/FT06/FT30 Marius Sørensen

      (f. Glæsborg 1871- 1940),smedemester

      + FT01/FT16: Kristine Martine Erhardine Hansen

      (f Hvalløse,Voldum s 1877- 1917)

      + Kirstine Marie Andersen (f.Hald 1890-1966)??

V20/V23/v27/v32/VU1936/45:Ejes af lodsejerne

R1946/VU50! Vilhelm Aksel Jensen, husejer

R1950 Hans Børge Pank Jensen

 

Østerballevej

1.    Matr. nr.1b       Fol 29

R1941/{1953}/V1956/1978 Jens Erik Jensen, snedker/tømrer

      (f. G. 1907-81)   +Frida Jensen (f. Salling s., Løgstør 1904-1987)(fra Byvej 8)

     Han har haft matr. nr.1b siden 1941.

      1953 sælger han matr. nr. 6d og 25a til Niels Rode R.

      Og flytter ind i sit nybyggede hus på matr. nr. 1b.

 

 

3.    Matr. nr. 1c      Fol 35

R1880 FT80 Johanne Jensdatter

R1880 FT80 Eline Jensen

R1883 (V) Mikkel Nielsen, skrædder

R1883 Jens Christian Christensen

R1885 Jens Peder Andersen

R1888/FT90/FT16/VU16    Niels Madsen,væver

      + FT11: Marie Kirstine Bødker (f Bjerring 1843-1913)

      + Mariane Pedersen ????

R1919 (Skifte)(Ernst Madsen og Martin Madsen)

R1919/FT21  Kristine Henriksen (f. Mammen 1881-)

V20/V23     Marius Henriksens Enke

{efter:Niels Marius Henriksen (f. Sahl 1879-1919),

      Husmand i Stevnstrup,

      + VU1920    Kirstine Jensen Holm}

R1925/ VU36 Julius Anton Magnus Jens Kristian Jensen      

      (f. Vebbestrup 1864-), musiker + Anna Johanna Henningsen

      (f. Svanninge 1871-)

R1943/VU60   Victor Hjalmer Gadeberg Jensen (f. Vorup 1909-), musiker    

 

 

 

4.    Matr. nr. 5a      Fol 6

R1879 Lars Olesen (se Matr 5b, Randersvej 82)

R1879/FT/90/FT06  Thomas Christensen (f. Nøddelund, Gullev s. 1854-1942)

      + Gertrud Pedersen (f.Vellev 1856-1932)

R1909/FT11  Anders Nielsen (f 1875- ) + Else Marie Dorthea Olsen (f1882- )

      (handelsmand:Jens Pedersen, Stevnstrup Vestergaard)

1914:er gården tom og ubeboet; den blev drevet fra Stevnstrup Vestergaard

Se videre: Staunagervej 15:

R1915/FT16  Niels Mouritsen Gregersen (f 1868- ), fra Sønderbæk

      + Ane Nielsen (f 1869- )

 

 

 

Østerballevej 4: Matr. nr. 5d 19b 24c 25b   FOL 24

(S) ? Johan Gregersen (f.1895-)

R1919/VU20/60 Marius Kjær Guldbrandsen,gdr.(f.Ødum 1894-1962)

       + Nielsine Marie Nielsen, f.Jæger (f. Vinkel 1896-1962)

 

5.    Matr. nr. 4a 27b  Fol 5

FT80/90     Fæster: Jens Jensen Hvid (f. 1812-1891 )

+ Margrethe Andersdatter Hvid (f. 1828-1889 ) {søskendebørn}

R1891/FT01  (S)Jens Jensen (f. G. 1851-) og (S)Christen Jensen

      (f.G. 1862- )

R1901/FT06/VU36   (fætter) Anders Jensen Hvid

(f. Grensten 1862-1947){sa Jens Andersen Hvid og Severine Rasmusdatter, Lindegaarden}

      + Karen Sørensen Bonde (f. Grensten 1878-1916)

R1945/VU45/50/56/60 Jens Andersen Hvid

      (f.Grensten 1908-70), ugift gårdejer

 

 

Staunagervej                                        

11.   Matr. nr. 9d            Fol 11

R1925 Johannes Jørgensen

R1926/56 Rasmus Anker Marius U. Vissing, boelsmand

      (f. Lerberg 1900-)+ Magda Iversen (1905-) (til nr. 2)

 

 

13    Matr. nr. 4b 5ceg    ”Sydagergaard” Fol 25

R1937/VU45/88 Rasmus Andersen Hvid (f. 1910-95), gårdejer

      + Marie Kirstine Hvid (f. 1906-)

      + V95 Erling Hvid, gårdejer

 

 

 

 

15.   Matr. nr. 5a      Fol 6       Aavang (bygget 1915)   

                                   (tidl. Østerballevej 4)

R1915/FT16/VU16   Niels Moustsen Gregersen (f. 1868- )

      + Ane Nielsen (f. 1869-)

R1919/VU20/v27    Peder Mortensen (f. Vejlby 1890-)+ Olette Marie Jensine Nielsen (f. Arnborg 1898-)

R1926/FT30/v32    Niels Sørensen Bang (f. Kristrup 1898-), gårdmand + Marie Johanne Helene Kier (f. 1903-)

R1932/VU36/78  Mogens Peter Nielsen (1907-78)

      + Johanne Cæcilie Nielsen (1911-94)

      + Hans Peter Nielsen, arbm

 

17. Ledvogterhus nr. 99  (FT1906???)

FT80/90     Jens Christensen (f. Hou By o.1846-), ledvogter ved Banen + Karoline Hilde Christensen (f. Glenstrup s. o. 1854-)

FT11 Martinus Jensen (f. Værum 1884-), ledvogter + Inger Marie Pedersen (f. Nordamerika 1887-)

FT16/FT21   Christen Thorsen (f. Laurberg 1879-), Ledvogter

     + Thomine T. (f. Stevnstrup 1879-)

FT25  Christensen (f. 1858 den 20/4 Skern, Ringkøbing amt) , ledvogter + Johanne Pedersen (f.Assing, Ringkøbing amt 1863 den 14/9)

V57   Jens Blaabjerg, arbejdsmand (1904-) + Amalie Kirstine Louise Blaabjerg (f. Sunds 1907-1972)+ Ruth Blaabjerg (1929-)

 

 

 

 

 

Grenstenvej                                               

42.   Matr. nr. 8a      Fol 9       Damgaarden

Fæster:Anders Christensen (f. 1812-1886 ) + Maren Pedersdatter (f. V. Velling o. 1815-1894 )

R1868/FT80  Anders Christensen

R1880(l.1886)/FT90/FT06(S)Søren Andersen (f.G. 1852-1926 )

      + Ane Marie Thomasdatter (f. Helstrup 1854-1928)

      (ingen børn)til Langaa

      mageskifter med Peder Christensen, Langaa:

R1911(Mage)/FT11/VU36   Peder Christensen {bor i Helstrup ”Anesminde”(f. Helstrup 1878-1961) + Ane Skovgaard Nielsen (f.Helstrup 1880-1965)

     FT21   Emil Andersen, Bestyrer (f. Granslev 1894-) + Kristine Michaela Hansen (f. Vellev 1893-)

     FT30   Kresten Poulv Kristensen, bestyrer (f. Helstrup 1881-)+ Nelsine Kerstine (f. Helstrup 1882-)

R1937/45 Henning Bugge Olesen (f.1911-89) + (D)Maren(f.1909-87)

      (til Helstrup, ”Anesminde”)

R1947 Jens Chr. Johnsen (se Læsagergaard)

R1948 Rasmus Marius Nielsen; 1948:  gården brændte delvis

R1948/78  Anton Tind Kristensen (f. Levring s.1912-87), gårdejer, sogne­foged    + Karen Dagmar Juhl Kristensen (f.Ginnerup s. 1915- )

 

 

 

46.   Matr. nr. 18a 21a (4b)  Fol 22      “Hjemmet”      

R1831 Niels Vissing Sørensen +

R1859 Christiane Jensdatter

R1859 FT80  (S)Søren Nielsen

R1897 (uskiftet bo)     Mette Jensen (f. Langaa o. 1831-){+Søren Nielsen Vissing (f.   -)}

R1897/FT01/FT11 (S)Niels Vissing Sørensen

      (f. G 1858- ), ugift, Boelsmand

      + Ane Sørensen (f. G 1861- ), ugift husholder (?søster?)

      Ikke FT16!! (rejst ? hvorhen?)se fra 1916: Byvej 17)

R1912 Anders Olsen Hougaard

R1916/VU16/VU35 Kirsten Pedersen Vestergaard

      (f. Grensten 1870-1943),ugift – til Grenstenvej 67

      + Niels Søndergaard, ugift bestyrer (f. 1868-)

R1938 Peter Ingemann Nielsen (se nr.67 og 69)

R1940/95 Peder Jensen Pedersen (1912-),boelsmand     /gårdejer       + Anna Katrine Pedersen (1918- )

     

46x   Matr nr 17

R1854 (vielse) Jørgen Henriksen

R1856 (separation) Cathrine Andersdatter

R1868 Jens Christian Nielsen

R1872 Peder Pedersen

R1873/FT80/90     Peder Christensen +

R1904 (uskiftet bo) Maren Mikkelsen

R1904/VU04/FT06/FT11    Niels Jensen, husejer (1870- )+ Hans Gerugine Jensen (1881- )

R1912 Peder Teilgaard (mat nr 3a Grenstenvej 48)

 

 

46z   Matr nr. 16

R1852 Jens Jørgensen Høilund, husmand(f.Langaa s. o.1825- )

      + Kjersten Pedersdatter (f. Sahl S. o. 1823- )

R1887/FT90  (S)Peder Christian Jensen (f. G. o. 1859-), ugift huseier + (D) Severine Jensen (f. G. o. 1869-), ugift

R1894/FT1901/VU16 (S)Jens Jensen Højlund(f. G. 1863- )

      + Else Marie Jensen Volstedlund(f Mariager1874/79/84?-)

R1918/VU1920      Joh Henningsen,slagtermester, Randers

R1924 Andreas Jørgensen Rasmussen (Matr 9a Byvej 11)

 

 

 

 

48.   Matr. nr. 3a  Fol 3  "Læsagergaard" (1929 bygges huset)

R1875/FT80/90/01  Andreas Michael Hviid (f. Sorvad 1834-1903)

      + VU04/FT06 Oda Marie Frederikke Petersen

      (f. Horsens 1837-1913) 

R1907(Skifte)     Inger Marie Frederikke Hviid, ?enken?

R1907/FT06  (S) Valdemar Hviid(F. 1874/75- ), Forvalter

      + Ellen Valeur

R1908/VU09FT11    Peder Tejlgaard (f Veggerby 1876- )

      + Ingeborg Nielsen (f.Hobro 1885/86- )

R1916/FT16VU16    Peder Sørensen (f G.1884-1922 i ØV)

      (Ole Sørensens (ØV) far)

      + Pedermine Marie Nelsen (f Haslund 1883- ??)        ??

      (fra Mat 12,Byvej 9)

R1916/VU20/50!Jens Chr Johnsen (f.Gjerlev 1885-1968),     

      Landmand + (gift 1918) Maren Sørine Søndergaard

      (f.Viby, Aarhus 1890-1951)

      Gården bortforpagtet til svigersønnen:

R1950- Halvor Bang Sørensen (halvbror til Jens Koudal, ØV)

      + (D)Elin Marie Barbara Johnsen (f. 1924- )

 

51.   Matr. nr. 1a  2c 3b 24a       Fol 4

R1940/88  Ejner Christensen Molbo (f. G.1911-92),

      statshusmand, gårdejer

      + Ane Molbo (1908-71)

 

55.   Matr. nr. 1d 2d 3g 24d        Fol 4

R1937/77  Thorvald Christensen Molbo (f. G. 1907-89),

      statshusmand, gårdejer + Mette Katrine Molbo (1913-)

 

 

 

59.   Matr. nr. 11a     Fol 12      "Fiskersminde"

Fæster1816: Peder Christensen Pallesen(f. o1787-1828)

      + (gift 3.g. 1825) Kirsten Pedersdatter (f St. 1808-1877)

(1828)R1840 Rasmus Sørensen Fisker (f. ØV 1799-1856)

      + Kirsten Pedersdatter (f St.1808-1877)

R1864 (E)Kirsten Pedersdatter (f St.1808-1877)

R1864/FT01/VU04/FT06    (S)Peder Rasmussen Fisker, gårdejer og sognefoged (f. G. 1835-1915)

      +Dorthe Jensdatter Huus (f. St 1840-1911)

R1905/FT06/FT16/VU16 (S)Rasmus Peder­sen Fisker

      (f 1864-1920) gårdejer og sognefoged og sognerådsformand

      + (kusine; viet 1906)Ane Marie Jensen Hvid

      (da. Jens Andersen Hvid)      (f. Grensten  1870-1950)

V20/FT21/V27      Rasmus Fiskers Enke

R1927 (Skifte)FT30/v45 (E) Johanne Marie Jensen Fisker,

      født Hvid (f. Grensten 1870-1950)

R1952 (Skifte) VU1956/60/88  + (Plejedatter)Dagmar Johanne Molbo (1916-) +

{VU1950/V70/V77}  Holger Kristensen Molbo (1913-81), forpagter                                   

 

 

61.   Matr. nr.1 6bc   Skolen

FT80  Lorenzo Marcetta Bech (Randlev 1817- ) + Maren Nielsdatter (f. Ørsted o.1819 - )

FT90  Søren Jensen (f. Randers o. 1858-) + Cæcilie Petrine Jensen (f. Ladegaard v. Skanderborg  o. 1859- )

FT01/FT06/FT11    Søren Jensen, lærer (f. Gadbjerg 1864- )

      + Kristiane Margrethe Nielsen (f. Sdr Omme 1865- )

FT16/FT21/FT25    Søren Skovgaard-Jessen

      (f. Smidstrup/Gadbjerg 1864-1936), lærer

      + Anna Petrea Emilie Ginnerskov (f. Randers 1883-1965), musiklærerinde

FT30  lærer Jens Thorvald Thomsen og hustru Skyldfri Henriette, f. Mars, 1895, Uvelse

1930/45     Lærer Johannes Pedersen Harring + Nicoline Marie Nielsen

 

 

63 65 67 Her har den opr. Gård matr nr 8 ligget.    

 

 

63.   Matr. nr. 8f      Fol 20

R1937 Jens Erik Jensen (se Østerballevej 1)

R1941/VU45/VU50/56/60!  Peder Fisker Olsen,husejer, fhv. gdr. (f. Grensten 1874 – 1956) (se nr. 71)

V1957 + Johanne Olsen (f.ØV.{Bjørnkærv.8}1884 – 1965) (se nr. 71)

 

65.   Matr. nr. 8de eller 8c  Fol 9 ( se nr. 69)

R1908 [1. adkomst!] Anders Marius Andersen, detailist

FT11 Niels Hvam Andersen (f. Langaa 1878-), købmand + Ane Jensine Mortensen (f. VV 1889-)

R1915/FT16/VU45 Laurits Jensen (f. Hoed 1876-1946), købmand

      og snedkermester + Ane Kathrine Jensen (f. Ask 1871-1928)

      + Johanne Nielsine Petrea (f. 1878-)

VU50/R1954(Skifte)      + Marine Petrine Jensen

 

67.   Matr. 8b   Fol 37 et Hus          

R1892/FT01/VU04/FT06    Mourits Sørensen, snedkermester

      (f. Vellev 1854- )

      + Dorthea Marie Kirstine Nielsen (f. G. 1860- )

R1907/VU09/FT11   Laurits Jensen (f. Nimtofte 1871/72- ), snedker

      + Ane Katrine Jensen(f. Ask 1871- )

R1915/FT1916/VU16/FT25/v27 Jens Møller Olesen,

      fhv gårdejer i Helstrup

      (f. Helstrup 1849-1928),enkem.1925, pensionær

      + Dorthe Rasmusdatter (f. Grensten 1845-1925)

       + Dorthea Johanne Ditlevsen (f. ØV 1894-), husbestyrerinde

R1928 (Skifte)    Dorthea Therkildsen

R1928/FT30/v32/VU34     Martine Vestergaard,f. Møller,Enke

(f. 1877 1/2-) enke efter Niels Pedersen Vestergaard

R1936 (Skifte)

R1936 Kirsten Pedersen Vestergaard, ugift (f. Sognet 1870-) - fra Grenstenvej 46

R1943 Jens Møller Vestergaard (? f. Helstrup 1914-), Helstrup

R1946/VU45/50/56   Peter Ingemann Nielsen, købmand  

 

69.   Matr. nr. 8c      Fol 34

R1937[1. Adkomst!]   Peter Ingemann Nielsen (f. Solbjerg 1914-),

      købmand, bestyrer også „Hjemmet“ nr. 46)

 + Maren Pedersen Vestergaard (f. Grensten 1916-)   

R1942/88   Viggo Skyttegaard Sørensen (1916-91), murer    

      + Olga Johanne Sørensen (1915-77)

 

71.   Matr. nr. 10a     Fol 11      "Kirkedalsgaard"

R1865 Peder Jensen Fisker (”P.Lausen”) (f.o.1814-1875 )+ Maren Nielsdatter (f. ØV 1814-1874)ingen børn

R1873/FT80/90/01  (nevø)Jens Fisker Olesen (f. Helstrup1844-1903)

      + VU04/FT06/FT11 Johanne Rasmusdatter Molbo (f.G. 1844-1912)

R1903 Johanne Rasmusdatter(1844-  1912 )                  

R1903/FT06/FT21/VU36    (S)Peder Fisker Olesen (”P.Lausen”), gårdmand (f. Grensten 1874-1956)

      + Johanne Andersen (f. ØV 1884-1965)(se nr. 63)

R1941/VU50  Arnold Sørensen (f. Øster Tørslev 1901-) + Marie Katrine Johnsen (f. 1903- )(viet Øster Tørslev 1925)- rejst til Kousted

 

Randersvej                                                

80.   Matr. nr. 14d 19a Fol 18     

R1855 Jens Jensen

R1876 Thomas Sørensen (F. o 1807 – 1877)

R1880 (uskiftet bo)/FT1880 Ane Marie Pedersen (f.o.1824 Stjær S.– 1902)

R1880/FT01/VU16/20      (S)Peder Thomsen

      (f Rye s. 1846- )

      + Kirstine Pedersen (f Langaa s. 1856- )

R1919/VU60  Peder Chr. Thomsen, Boelsmand (f. Grensten 1894-)      + Jensine Annine Jensen (f. Ø Tørslev 1895-)

 

 

82.   Matr. nr. 5b      Fol 6

R1879 Lars Olesen (se mat 5a Østerballevej4)

Ft1880  Lars Olesen, gaardejer, (f G. 1841- ), ugift; Ole Madsen (f. o. VV. 1799- )+ Kirsten Larsdatter (f. G. O. 1819- ), hans forældre, der af ham forsørges (tidl ejer af matr nr.5); de flytter alle fra sognet.

R1880 Niels Chrisensen

R1884/FT01/VU16/20/v20  Christen Jensen (Ebbesen), gårdejer (f. Langå 1856-1923) + Ellen Sørensen (f. V.V. 1855-1929)

R1920/56 (S)Niels Dengsø Jensen (f. Dagsvad 1889-1960) +

VU1960/73/78 Else Marie Dengsø Jensen (1893-1980) +

      (S) Chresten Dengsø Jensen og (S) Elmer Dengsø Jensen, murerme­ster

 

 

84.   Matr. nr. 11b     Fol 12

R1927/FT30/VU36/75  Søren Hviid Christensen

      (f.Grensten 1904-84), statshusmand

      + Kirstine Marie Christensen (1906-94)

 

 

 

Matrikler i Grensten                                            

M­at

Navn

Adresse

ejer/ beboer

1a

1b

1c

1d

Skolejorden

Grenstenvej 51

Østerballevej 1

Østerballevej 3

Grenstenvej 55

 

2a

Molbogaarden

Byvej 4

 

3a

3b

Læsagergaard

opr. beliggenhed

Grenstenvej 48

Byvej 1

 

4a

4b

 

Sydagergaard

Østerballevej 5

Staunagervej 13

 

5a

5b

5df

 

se 19b

Staunagervej 15

Randersvej 82

Østerballevej 4

(opr Østerballevej4)

6a

6bc

6d

Hyldager­gaard

Skolen

 

Byvej 15

Grenstenvej 61

Byvej 8

 

7a

Lindegaard

Byvej 13

 

8a

8b

8c

8de

8f

8g

Damgaarden

Grenstenvej 42

Grenstenvej 67

Grenstenvej 69

Grenstenvej 65

Grenstenvej 63

Grenstenvej 44

 

9a

9c

9d

 

9c mark 84255m2

Byvej 11

 

Staunagervej 11

 

9c ubebygget mark

10a

Kirkedals­gaard

Grenstenvej 71

 

11a

11b

Fiskersminde

Grenstenvej 59

Randersvej 84

 

12a

12b

Kallehave­gaard

 

Tangvej 2

Byvej 9

 

13a

 

Byvej 7

 

14a

14d

14g

Solgaarden

Dagsvad Auto

Byvej 3

Randersvej 80

Byvej 5 

 

15a

se 3b

Byvej 1

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18a

 

Grenstenvej 46

 

19b

se 5df

Østerballevej 4

Et engstykke

23a

 

Byvej 17

 

24b

27e

232 m2

1850 m2

Tangvej 1

Realreg. Fol 32!

Rs. Molbo 1950/60

VU1956/60:beboelse!

25a

+6d

Byvej 8

1960 Niels Rode Ras.

27a

 

Tangvej 6

 

27b

 

 

 

27c

 

Tangvej 4

 

27d

 

Byvej 6