Beboere i Stevnstrup 1787-1901j.doc                                Karl Erik Jensen, Randers, november 2020.

Beboere i Stevnstrup 1 Landsbyen

1787-1901

 (Landsbygaden, Randersvej, Lundagervej)

Landsbygaden

1.                   VU1904: Matr. 20b 42e         Fol 62

SK1828 fra:    Dorthe Jensdatter, enke efter Niels Mikkelsen (se matr 20a)  til:

SK1828/M1844                     Anders Mikkelsen (nr 9; matr nr 6)

R1856/FT60   Søren Christensen (o. 1828 -1868)+ (D) Dorthe Andersen (o. 1828 -1888)

R1889/FT90   (S)Anders Sørensen (f G1859- ),ugift + (D)Ane Dorthea (f G 1863- ), ugift

R1894            Christen Christensen

R1894            Lærer S. Christensen

R1899/FT01/FT21/VU23!  Jens Christian Christensen, boelsmand, lagerarb (Stevnstrup1870- 1941)

 + Ellen Marie Pedersen (Langaa 1868- 1953 )  [1877/83 fra Langaa]  (Købmand Per Hvids forældre)

 

3.                   VU1904: Matr. 4n                 Fol 54

SK17              P. Jensen Huus (i nr. 9) bygger huset til sin mangeårige husholderske:

VU04              Christine Laursen (f. Drastrup 1838-), Husholderske

R1906/VU04   Kristine Laursen, husholderske (læsningen under Adkomster anulleret)??

 

7.

Matr.nr. 24a   Fol 67              

?1702             Rasmus Bierregaard gift med Anne Andersdatter (o.1639-1702), 63 år

?1711             Morten Rasmussen Bierregaard (-1719) 43år

?(1713)/1720/HKS1758!        Anders Giermandsen (o. 1688-1773) gift 1720 med Anne Jensdatter(-1759).

?1759             gift 2. gang med Birgitte Christensdatter i Faarup (o. 1722-74).

FT1787/HKS1788/91/94/97/FT1801 Mogens Knudsen Lærke (f o. 1736-1809)

                      + Første hustru (o 1739-1786)

                      + anden hustru?

+ Anne Sørensdatter (f o 1755-)

Ugift logerende: Anne Jensdatter (o. 1737-)

Kort1815a:     Christen Andersen Snedker  

HKS 1824: Christen Andersen Snedker

HKS 1834: Frands Drøscher

M1844/FT1834 Frantz Drötscher (f o 1762- 1839), katolik +

(viet G 1831) Dorthea Knudsdatter (f o 1796- 1866)

R1842(vielse) FT40/FT45/FT50/55              Jens Mogensen ( f Langaa o. 1809-1881) 

 + (viet G 1839) Dorthe Knudsdatter (f. Hammershøj o 1794- 1866) og + (gift med)

R1882(Testamente) Maren Johnsdatter (f  Hornbæk o. 1822-1906 )

R1882/FT90/FT01/11/FT1916/25/VU26  Jens Christensen Hviid, Gårdmand (Stevnstrup 1849- 1926 )

+ Martine Mortensen (f. Mammen o.1860- 1896)

VU1904: Matr. 24a 42b 9o  

 

9.                   "Stevnstrupgaard" Matr. nr. 6a                    Fol 46            (stuehus opført 1771)

M1688            Jens Pedersen (o,1647-1716) + Maren Jensdatter (-1736)

HKS 1758/HKS 1771 Niels Jensen Høeg (f o. 1696-1770) + (viet G 1742) Maren Nielsdatter (-1751)

 + Ellen Jensdatter (- 1780)

HKS1773/Hks1778/FT1787/Hks1788/91/94/97/FT1801 Michel Andersen Høeg (f o. 1737-1819)

+ (viet G 1771) Ellen Jensdatter (-1780)  

 + (viet G 1780) Kirsten Olesdatter Bruun (f o. 1748-1827)

+ (Mandens Moder) Maren Mikkelsdatter (o.1711-)

Kort 1815 /R1817/FT34/FT40/M1844/R1847/FT45/FT55 Anders Michelsen Høeg (fo 1788-1864)

+(viet 1823) Anna Jensdatter (f 1804-35)

                      + (viet 1836) Ane Pedersdatter (1811-60)   

R1862            (S)Peder Andersen (1843-86), ugift

R1887/FT90/FT01/FT16  Peder Jensen Huus (f  G 1854-1916) +

1930              Dorthe Christensen (”Pallesen”) (f G1864-1936)

VU1904: Matr. 6a 4e

 

 

11x                Matr nr 23a 46b Fol 66

Kort1815a      Søren Jensen Østrup f 1769-) husmand, fhv. gårdejer  (Matr nr. 11 – Landsbygaden  13)

HKS 1834: Christen Nielsen

M1844/FT1834/FT40/45 Chr Nielsen Lassen f. o 1783-1852) + Dorthe Marie Sørensdatter (f o 1801  - 1842)

R1848/FT55   (S) Niels Christensen (1825- )+ (gift )

R1878(uskiftet bo) Johanne Pedersdatter (Højberg/Tange  o. 1819- )     

R1880/FT80/90    Mauritz Sørensen ( f Vellev o. 1854- ) + Dorthea Marie Kjerstine Nielsen (f. o 1860- )

R1892            Søren Andersen (se Grensten)

FT01              Rasmus Hoigaard Bonde (1855-) (til Landsbygaden 20)

{ Matr 23b(Landsbygaden 11) er skilt fra i 1862 til lærer Anders Lauritsen,

Måske er selve huset fra 23a der stadig (1890/1901) og snart efter nedrevet.

Marken til 23a ligger neden for banen.}

Ikke med VU1904!

 

11.                 VU1904: Matr. 23b                                     Fol 66                      Beboelseshus

R1862/FT80   Anders Lauritsen (f.Vorning o.1853-),Skolelærer +

R1887/FT90/FT01 Ane Kathrine Pedersen (f.Grensten Mark 1827-1902), Kapitalist

R1903/VU04/FT06 Laust Chr Sørensen (f 1873-), Murer + Maren Christensen (f 1876-) (til Staunv. 9)

 

13.                                       Matr. nr. 11a  Fol 52

1688              Anders Andersen + Johan(ne) Nielsdatter Høg (1661-1712)

Skifte 31 10 1712: Jens Nielsen Østrup (1662-1712) og Johan(ne) Nielsdatter Høg (1661-1712)

Peder Jensen Koch af Vissing (- 1751)  

+(viet G 1713) (D) Mette Jensdatter Østrup (f  1692 - 1766)

HKS 1758/FT1787/HKS 1788/91: (S)Jens Pedersen Østrup (f 1723-1796)

 +  Maren Sørensdatter (-1773)

+ (viet G 1773) Anne Pedersdatter (-1780)

+ Gertrud Rasmusdatter (1738-1781)

+Magdalene Rasmusdatter (f o. 1753-89)

HKS 1794/97/FT1801: (S) Søren Jensen Østrup (f 1759-1827) + (viet G 1791) Anne Jensdatter(f 1760-1836)

M1844/FT1834/FT40/FT45/FT50 Jens Jensen Grønland (Vellev o. 1781-1856)

 + Elisabeth Frandsdatter (Vellev o. 1782-1864)

R1848/FT55/80                    (S) Frands Jensen Grønland (f. o.1836-81) +

R1884 Testamente) Ane Margrethe Jensdatter (f.Taanum o. 1844-1909), død i Randers +

R1884 (vielse) /FT90 Poul Mogensen (f. G 1837-1913), Gaardejer; (fra Fladbro kro) død i Stevnstrup1913.

R1898/FT01/VU04/VU09/FT11/VU16/FT16  Anders Nielsen, ugift Landmand (Væth Ørum 1851-1934) [1897 fra Ørum Sogn, Randers A]  og Lars Andersen Velling (Hornbæk 1869 -  1922) [1897 fra Hornbæk]

 +(gift med) Krestine Velling (Taanum s 1876- 1959 ) [1897 fra Taanum]  

VU1904: Matr. 11a

 

15.                 Matr. nr. 28b 46d 14c 5d 5e 27a 19g 6k      Fol 73

R1891/VU04   Søren Kjær +

R1905 FT1901(test)VU04 enken: (gift 1854) Christine Marie Kjær (f Mammen 1830- ), enke,

Husejerske (til nr.23)

FT1901          Niels Christian Pedersen (f Bjerring 1844-), skomager + Karen Marie Nielsen (f Ilsø 1837-)

R1905/FT06/VU09/FT11 Jens Jensen Huus (f 1847-1914) +Inger Marie Thomsen (f Tvede 1867-1924)

VU1916/FT1916(!)                Peter Hvid +

R1923 (skifte) Inger Marie Huus  (fra matr.nr.5a)

R1923 (vielse)SK17/FT21!/VU23! Peter Thomassen Hvid, gårdejer (Grensten 1862-1933)

 + gift med Inger Marie (Tvede 1867-1924) [1888 fra Tvede]   

R1924/FT25FT30/VU32/VU36/FT40/V1940-44/VU/4549! Peder Jensen Christensen (Jørgens far) (Grensten1886-1974) + Henriette Christensen (Grensten 1888-1973) (til Stationsvej 46; bytter med Kragballe)

 

17.                 Matr. nr. 4a                          (”Kjeldtoften”)

                      (her lå matr. nr.4 og 12 som tvillinggårde)    ("Kjeldtoften" er opført på ejendommens toft)

M1688            Karen Jensdatter

?1710             Morten Andersen (o. 1651-1722) + Maren Madsdatter (o. 1651-1717)

HKS 1758/HKS 1771Jens Pedersen (- 1769)+ (viet G 1726) Else Giermandsdatter (o. 1692/1701 - 1775)

HKS 1773       Jens Pedersens Enke

Hks1778         (S)Peder Jensen (1734- )

FT1787/HKS1788/91/94/97/Kort1789 IV; FT1801: Peder Rasmussen Hvid (f o. 1742-1821)

+ Kirsten Pedersdatter (f o. 1742-1818 )  

Kort1815 /M1844/FT1834/FT40/FT45/FT50/FT60 Rasmus Pedersen Hviid (f o 1784-1846) +

  MagdaleneThomasdatter (f Helstrup o.1801-57)  

R1852/FT55   Thomas Rasmussen(f. o 1819-1877) (se Staunagergaard) +

R1884/FT80!  Mathilde Mogensen (o.1830-1901) {enken er vel blevet boende her sammen med den yngste søn Peder, mens den ældste søn Rasmus overtog gården på Staunagervej}  

R1886            Peder Jensen Pedersen Strandholt

R1888            Frederik August Strate

R1888            Mogens Thomasen Hvid

R1889/FT90/FT01 Jens Hansen (f.Vellev o.1834-),Detaillist + Ane Kjerstine Kristensen (f.Venge  o.1857-)

R1901/VU04/VU09/FT11/VU16/FT16/SK17  Jens Peter Jensen, Boelsmand i Landbrug, Detailist, Købmand, Husmand og Høker, ugift (f Fjellerup s.1851-) + Zusanna K Marie Jensen (f. Fjellerup s.1854- ), enke; husbestyrerinde +(søster)Karoline Jensen, enke (f 1854-)

VU1904:Matr. 4d 4f 4k          Fol 50

 

[17xyz            VU1904: Matr nr. 4b Landbrug (19 td)       Fol 52       (23b se nr.11!)

                      (4b:eng ved Nørreåen)        47b: skole til 1906

R1884 (vielse)/VU04 Poul Mogensen (1837-1913),Gaardejer -  Partikulier i Randers(se nr 11, 13 og 17)

 

18.                 VU1904: Matr nr. 23d  14l 14d 47c  9q  Fol 97 og Fol 62

                      (Matr 47c:Byens ældste skole; brændt 1971)                    forhen karetmagerværksted

R1881/FT90/FT01/VU16/FT25 fra Sognerådet til Søren Kristian Petersen (”47c + 14d i 1896”) [1880 fra Lem, Viborg A] , Boelsmand,karetmager (f. Helstrup 1853- 1927 ) + Ane Dorthe Frandsen (Stevnstrup Grensten 1849- 1922 )

 

19.                                       Matr. nr.12a   Fol 53            ”Bjerregaard”

M1664/1688   Anders Nielsen

1705              Peder Rasmussen (o.1656-1726) + Maren Rasmusdatter (o. 1658-1727)

HKS 1758/HKS 1771/1773    Rasmus Pedersen +(viet G 1727) Kirsten Pedersdatter Hviid (1707-43)

+ (viet 1743) Maren Thomasdatter (f o. 1713-89)            

Hks1778/FT1787/Hks1788/91/94/97:Kort1789 VI /FT1801: (S) Thomas Rasmussen (1746-1811)

+ Kirsten Nielsdatter (f o. 1762-1803)

Kort 1815a: Christen Hvass el. Hviid

Kort 1815b:Laurs Pedersen (f o. 1765-1832) +

FT1834:Maren Ottesdatter (f o. 1773-1838), enke

R1834/FF1834/M1844/FT1840/FT45/FT50/55/FT60 (S) Søren Larsen (f. Nørbæk 1806-1873),

Sognefoged + Severine Pedersen (f VV 1803-1868) + Anders Lauritsen, ugift skolelærer

FT80              Lars Sørensen (f 1839-1881), ugift + Peder Smed Sørenen (f Grensten s.1843-1922), ugift + Kirsten Marie Sørensen (1836-1926), ugift

R1892 (skifte) FT90!/FT01/FT21/ (S)Peder Smed Sørensen, ugift gårdejer (Grensten 1843- 1922 )

+ Kirsten Marie Sørensen  (Stevnstrup Grensten 1836- 1926 ), ugift husmoder;søster  

R1922/VU23/FT25 /FT40/SK1940-44/V1944/VU49 Peder Andreas Rasmussen Hvid, telf arb (Stevnstrup/Grensten1885-1970 ) + Mette Kirstine Sørensen (Hvorslev/Hauge 1891- 1978 ) (se nr. 29)

R1955            (S)Henry Rasmussen Hvid; ugift.(1919-) {P.A.R. Hvid rejser til Randers.}

VU1904: Matr.12a 43

 

20.                 VU1904: Matr. nr. 37            Fol 82

                      (stuehuset er det gamle krohus fra Fladbro)                      flyttet o. 1860

SK1801/M1844 Jens Andersen Østerballe + (viel G 1795) Maren Pedersdatter (o 1769-1806)

 [+ Konens Moder: Anne Sørensdatter (o.1730-)]

                      + Annemarie Christensdatter (o 1765-1819)

R1854FT55/60//FT80 Jens Jensen (Sønderonsild o. 1823-  )+ Ane Kirstine Thomassen (Morum o. 1827- )

R1880            Jacob Jacobsen i Asferg

R1887/FT90   Mads Jensen Filtenborg (f.Solbjerg  o.1805-1891) Murer,

+ (gift med) Ane Pedersen (f. Langaa  o. 1824-84) . (fra Bymarksvej 12).

+ Margrethe Hansen (f Simested o 1835-), enke

R1895 (Testamente) Christian Madsen og Christine Madsen

R1897/FT01   Niels Nielsen (f. 1872- ), Husmand, Banearbejder + Jensine Marie Nielsen (f. 1867- )

R1903/VU04/FT06/VU16/FT25/VU26 Rasmus Hougaard Bonde,

ugift daglejer ved Landbrug (Kristrup 1855- 1926) [1866 fra Kristrup]

+ Ane Kirstine Dalgaard, f Rasmussen (f. Kristrup 1852-), enke; Husbestyrerinde  (e.e.Dalgaard)

FT1906          + Jensine Mortensen (1864-) ugift husmoder; undervisning håndarbejde

 + Ane Kjerstine Jensen (1828-), enke; aftægtskone alderdomsu.

*FT21 Niels Nielsen (Randers 1859- )[1874 fra Vorup], enkem. Land arbm

 

21.                 Smedien Matr. nr. 47d          Fol 91

                      Anders Jensen Smed (- 1765)

                      Morten Jensen Smed (o 1728-1786) + Kirsten Michels Dater (o 1727-1791)            

FT1787/1801  Jens Laursen Smed (f o. 1761-1816), Byens Smed + Anne Sørensdatter (f o 1756-1788)

og(viet 1788 den 9.maj)  Inger Rasmusdatter (f o. 1751-)

FT80/ FT90    Niels Nielsen(f Vellev o 1842- ), Grovsmed + Bodil Marie Jespersen (f Houlbjerg o 1848- )

FT01/FT06     Niels Knudsen (f. Hadbjerg 1861- ), Bysmed + Dorthea Kirstine Jakobsen (f. Ørum 1862-) (til Randersv 73)

 

22.                 (maskinhus i gl.beboelse)      Matr. Nr. 7j

 

23.                 Skole til 1906  Matr. nr. 47b  Fol 103

FT90/01/06     Søren Kristensen (f.Vellev 1866- ) lærer + Karoline Mathilde Kjær

(f. Helstrup 1866- )[datter af Søren Nielsen Kjær og Christine Marie Nielsdatter]

+ Kristine Marie Nielsen, enke, mormor ( se nr. 15.)(til nr.2 skolen)

R1915            Rasmus Thomassen Hviid (1855-1916) fhv. gdr. I St. +

R1921(skifte)VU16/FT16/SK17/FT21/VU23/ FT1925/VU26/VU32 Ane Kirstine Hvid, enke

 (Vellev 1856-1932) [1879 fra Ørum] (Fra Staunagervej 6)[VU1916: Matr nr. 47b 23b 4b]

R1932/VU36   (S)Peder Andreas Rasmussen Hvid, husejer (se nr. 19!) + Mette Kirstine Sørensen

R1945/VU45/VU50               Andreas M Hviid Christensen (fra 3d; Landsbygaden 34)                

 

*FT 1787: Husmand Peder Jørgensen Skade (o. 1727 - nov 1787), byens hyrde  +

Anne Sørensdatter (o. 1737-); + Maren Rasmusd. (o. 1724-), ugift, til leje

*FT1787: Christen Pedersen (f. o 1710-) + Kirsten Nielsdatter (f o. 1717- )

*FT1787: maren Jensdatter (o. 1727-), enke almisselem + Anemarie Andreasd. (o. 1717-) enke almisselem

 

23x                Matr nr 47a/ umatrikuleret gadejord med beboelse

FT1890/FT01/FT06/FT11/VU16/FT16  Niels Nielsen, Arbejdsmand, daglejer (f Randers 1854-), enkemand

+ Pedertrine Sørensen (f ØV o. 1863-1897) 

 

23y                Beboelseshus uden matr nr

VU04              Rasmus Hougaard Bonde (til Matnr 37 Landsbyg 20)

 

 

2               VU1904!:Beboelseshus uden matr nr.

FT1890          Dorte Thomasdatter (o. 1838- 1894) enke efter Jørgen Laursen, husejer (f o 1833-1886)

VU04              Jørgen Laursens arvinger

 

23ø                ? Fattighus Se matr 47a

FT1890           Magdalene Nekolaisen (o.1815-) ugift; under Fattigforsørgelse

 

 

 

23å               

FT1906          Hans Mogensen (1870-), arbejdsmand; landbrug matr. nr. 4? +

                      Oline Christensen (1870-) (fra Helstrup til Grensten)

 

24.                 Matr. Nr. 7a    Fol 47             "Toftegaard"

                      gl. slægtsgård; stuehus 1856; udhuse 1939 og 1788

M1688            Niels Rasmussen Høeg (o. 1630-1707) +(?viet 1657?) Mette Larsdatter

1705              Jens Nielsen Østerballe (o.1646-1716) + (D) Mette Nielsdatter

HKS 1758/HKS 1771            Peder Sørensen af Vissing (o 1693-1775)

 + (viet G 1718) (D) Mette (Jensdatter) Høgs af Stevnstrup (o 1696-1726)  

+ (viet G 1726) Birgitte Andersdatter (- 1754)

HKS 1758!/HKS 1771/1773/HKS 1778/FT1787/HKS1788/91/94/FT1801: (S)Jens Pedersen (f 1724-1808)

+ Kirsten Mogensdatter Træegaard (f o.1732-1810)

HKS1797/FT1801/34: Peder Jensen (1764-1834) + Maren Larsdatter (f o 1783-1843)

M1844/FT1840                     Peder Jensens enke/Maren Larsdatter

R1845/FT45FT50/FT60         (S) Lars Pedersen (f. G.1818- 1877) + (viel 1844)

R(læst)1893 (Uskiftet bo)FT90 Mette Andersdatter Hviid (f. G. 1824-1893)

R1893/FT01/VU36/FT40/SK40  (S)Peder Larsen,Gaardejer (Stevnstrup Grensten 1864-1943)

+ Kirsten Pedersen Fisker (Grensten by 1866 -1940)       

VU1904: Matr. nr.7a 13 44d 9h

 

25.                 Forsamlingshus Matr. nr. 47l

 

28.                                       Matr. nr. 20a  Fol 61             Gl. Boelsted

M1688            Rasmus Nielsen

?1706             Jens Nielsen Høeg (-1755). Hans hustru dør 1762.           

 Jens Pedersen Koch (1715-1779) + (viet G 1747) Kirsten Andersdatter (- 1781)

                      ? Rasmus Koch (1757-1781) +? Dorthe Jensdatter

FT1787/HKS1788/91/94/97   Christen Jensen Koch(f 1755 -1797) + Dorthe Jensdatter( f o 1751-1837)

FT1801          Niels Nielsen Øe (f o. 1758-1818) husmand med jord og daglejer

+ (viet G 1797) Dorthe Jensdatter (f o 1751-1837)            

SK1824 fra:    Dorthe Jensdatter, enke efter Niels Nielsen, l. 1829, Til:

SK1824/M1844/FT1834/FT1840/FT45/FT50/FT55 (S) Christen Nielsen Koch (1799-1877) +

Birthe Marie Christiansdatter (o 1807-1876)

SK1857: Matr. Nr. 20a og 41

R1857/FT60   Niels Michelsen (Molboe) (f. VV o 1828-1893 ) +(D)  Dorthea Christensdatter (f G 1830-1912)

R1892/FT01/FT25VU26 Marius Sørensen, Boelsmand, hmd.Mælkekusk (Værum 1859- 1927)

 [1886 fra Fiskbæk] + gift med

R1927            (D) Grethe Marie Nielsen (Stevnstrup/Grensten 1856- 1931 )(Se Skovbrynet 5).

FT1906/FT1911                    + Dorthea Christensen (1830-1912) aftægt; alderdomsu.

VU1904: Matr. nr. 20a 20c  41a 14g 9l

 

29.                 Matr. nr. 19h (tidl. Husmandssted, matr. Nr. 19 (!) til Skovbrynet 3) ”Jens Biskes gaard”

                      ejes af Jens Pallesen (Matr.8)                     se Fol 94

R1917/SK17   Kristen Marius Kristensen (se Fol 48)

*FT21 Peder Hvid + Kirstine (f. Hauge 1890- ) [1911 fra Hauge] (se nr. 19)

R1930/VU32/VU36/1940 Niels Johnsen (Olgas far) (Hald 1859-beg 9/4 1940) +Hanne Marie Johnsen (Søllerød 1861-1938) (fra Munkholmvej 5)

R1938/VU49   Christen Marius Christensen

R1952            Olga Marie Christensen, (1895-1976) (i nr. 31)

 

29x                                      Matr. nr. 19a  Fol 60             “Jens Biskes Gaard”

?1713             Jens Andersen Høg (-1744) og hustru

                      Peder Jensen Bisch + (viet G 1746) Karen Andersdatter

FT 1787/HKS1794/97/FT1801/34! (S?) Jens Pedersen Bisk (f. o. 1746 -1838)

+ (viet G 1781) Maren Nielsdatter (f o. 1760-1802)

+ Berthe Sørensdatter (o 1757-1824)

FT1834          Jens Christensen (Skriver) (f 1783-1832), husmand + (D) Karen Jensdatter (o 1791- 1866)

 

M1844/FT1834/FT1840/FT45/FT50/ 55 Niels Madsen Knap (Skjern o. 1793-1867)

 + Karen Jensdatter (o 1791- 1866)

 R1857/FT80/90 Jens Jensen (Besk)  ( f.  G  1823-1893 ) +

R1895 (uskiftet bo)FT01 Inger Olesdatter (f Helstrup s o 1841-1904), enke

+ Kristen Jensen, ugift, fhv. Træskokarl

R1901/VU04   (S) Ole Rubach Jensen (1877-), ugift Landbrugsbestyrer +  Hansine Marie Jensen(1872- ), ugift Husbestyrerinde

VU1904: Matr nr 19a  39a 39b 14c 41bc  

 

30.                 Matr. nr. 21a                        Fol 63             (Hougård)

1701              Peder Jensen Hvid (-1751)

HKS 1771/FT1787/HKS1788/91/94/97/FT1801 Jens Nielsen (F o. 1732-1810 )+ (viet 1769) Anne Jensdatter (f. o. 1727-1810 )

FT1787/FT1801 Giermand Jensen (o. 1738-), ugift Skrædder, vanføer + Maren Jensdatter (1736-),

ugift Spinder; til leje

FT1801: Jens Nielsen enkemand!

Kort1815a: Søren Thomasen (f o. 1760-1829), husmand og Skrædder + Mette Sørensdatter (f o. 1744-1819)

M1844/hks1834/FT1840       Niels Jensen Fischer (f. o 1802-41) + Maren Jensdatter (o. 1801-60)

R1842(vielse)FT45/55/FT80/FT90 (B) Mikkel Jensen (f. G. 1813 - 1890) + Maren Jensdatter (o. 1801-60)

R1858 (skøde)     -------  gift med +

R1900 (skifte) Ane Nielsdatter (f.G. 1824-1910)

R1900/FT01/VU04/VU09/FT11 (S)Niels Mikkelsen Jensen (Stevnstrup 1866-1913), ugift + (viet 1904)

R1917(skifte)VU16/FT16/S K17/FT21//VU23/VU26  Kirsten Marie Eriksen, enke (Ø Velling 1877- 1936 )

VU1904: Matr. 21a og 3c 38

 

31.                 Matr. 8a 36      (Fol 48)                                "Palsgaard"                         

M1688            Anders Andersen Fisker

1719              Jens Jensen Fisker + (viet 1719) Kirsten Mortensdatter

1720              Jens Jensen Fisker + (viet 1720) Kirsten Michelsdatter Bøeg

1738(fæste)    Jens Jensen Høeg (1697-1789) + (viet 1739) Anne Jensdatter (o. 1718-89)

HKS1758/ 1771/HKS 1773/FT1787/ Hks1788/Kort1789 IX: Jens Jensen Høeg (f 1697-1789!)

+(viet 1739) Anne Jensdatter (f o.1718-1789!)

FT1787/HKS1791/94/97/1801 Jens Jensen Høeg, den Yngre (f 1751-1811) +

 (viet i Sønderbæk 8 dec 1800) Dorthe Hansdatter (f o.1769-1851)

 [enke efter Christen Pallesen i Sønderbæk]  

1798              gården købt til selveje

Kort1815a      Jens Jensens Enke

FT1834:         (S) Christen Jensen (1801-1867), ugift ejer; Dorthea Hansdatter, enke, husholderske

R1832/M1844/FT1840/FT45/FT55/60 Christen Jensen (kaldet Pallesen) (1801-67) +

R1887(FT1845)                    Maren Sørensdatter Vestergaard (kaldet Tind) (1818-1911)

R1887/FT01/VU04/FT06/VU09/FT11/VU16/FT16 (S)Jens Jensen Christensen (f. Grensten s. 1842-1920 ) + Kristiane Andersen (f. Vinderslev 1858- )

VU1904: Matr. 8a 36

 

33.                 Matr. 32a      Fol 76

                      "Skrædderens hus" gl. ejendom; høkerforretning

M1688            Peder Madtsen

1720              Søren Nielsen, husmand (måske Søren Birch.

1722              Jens Simonsen; indsidder Niels Bøg og hustru

1743/1762      Jens Sørensen (skal vel være Jens simonsen)

HKS 1814/1824/1834            Jens Jensen Simonsen, husmand i St  (61 år) +

M1844 Bruger:                     Jens Simonsens Enke/Ane Rasmusdatter

                      +indsidder Jens Pedersen Enslev(o 1793-1824)

FT1840/45      gift 1838 med Anders Nielsen (o. 1800- )

R1855/FT60   Anders Christensen (o. ØV 1825- ). ugift +

R1878 (skifte) Ane Christensdatter (f. o.  1825-90!)  +

R1878(vielse)/FT80/FT90/FT01/FT21!/VU23  Søren Christian Nielsen,Husmand, skrædder i Stevnstrup

(f. Helsted 1850-1918) +

R1927(skifte)/FT25/VU26 Kirstine Marie Kristensen, (f. Sjørslev 1853-1927) [1868 fra Sjørslev]

VU1904: Matr. 32a 3b

33x                VU1904: matr nr 32b og 46a 4h (ovenfor) (bag ved) matr. nr. 8a)

R1862/FT01/VU04/FT11  Christen Christensen Hviid (f. Haslund 1829- ), Husmand, Daglejer 

+ Maren Christensen (f Hjermind 1835- ) (til Landsbygaden 34)  

 

34.                    Matr   46a  3d 44f Fol 76        Bygget 1903

                          46a ved Nørreåen.

R1904/FT06/VU16/FT30/FT40/V1940-44 (S)Andreas Marius Christensen (Hvid), gårdejer; boelsmand (Stevnstrup 1877-1959), bygget gården (Marie Hvids far) + Andrea Christensen (Faarup 1884- )

                      + Kresten Hviid og Maren Chrestendatter (fra Matr 32b og 46a), Farfar og Farmor

 (Faarup Vindum s Brandstrup 1885-1959) [1901 fra Brandstrup]

R1944/VU45/50/56 (søn:) Chresten Hviid Christensen (Stevnstrup 1918- )

+ Gerda Ruth Jensen (Aalum s 1920- ) (til nr. 9)

 

36.                 "Vesterled" Matr. 2b  44i   4b                       Fol 41            "Vesterled" bygget 1906 af

SK1906/VU09/FT11/VU16/FT16/FT21/SK21/ Anders Mogensen Vestergaard (Stevnstrup 1853 - 1924)

 og Ane Larsdatter (Grensten s. 1846-1924)

R1921VU23//FT25/FT30/FT40/V1940-44/ VU45   Laurits Christian Nielsen (Stevnstrup 1891-1974) +

 Kirsten Marie Nielsen (Hem-Lem 1892-1974) (til nr. 13)

 

43.                 Matr.nr. 3a     Fol 43             "Vestergaard" ØST

M1688            Jens Jensen Vestergaard (o.1637-1704) + ? Mette ? død før 1701.

                      Jens Vestergaard (-1736) + Maren Christensdatter (o.1677-1717)

HKS 1758       Peder Jensen Vestergaard (f o1703-1778) +(viet G 1736) Johanne Pedersdatter Koch (f.o1710-1799)

Hov1771/Hks1778/FT1787/Hks1788/91/94/97/FT1801: Jens Pedersen (1737-1809)

+ Anne Thomasdatter (f o.1748-1813)

M1844/FT1834/FT1840/FT45/FT50/55 Peder Jensen Vestergaard (o 1782-1857), gårdmand og sognefoged

 +(viet1815) Maren Mikelsdatter (o 1788/85 -1866)

R1854/FT55/80/90 (S)Jens Pedersen (f.G. 1816-1903)

+ Kirsten Marie Christensdatter (f. ØV o. 1826-1882), barnløs

R1890//FT90/FT01/VU04 (plejesøn) Peder Pedersen Vestergaard (f.G 1858-1949), oplæser +

 Ane Pedersen Bach (f.ØV o. 1864-) 1905 til Randers.

VU1904:Matr. 3a 44b 44c   

 

 

*FT1787/HKS1791/94/97: Søren Jensen ( f o 1747- ), husmand og forhyrde + Mette Sørensdatter (f o 1733-)

 

Randersvej (tidl. Silkeborgvej)

Nr.88b           (tidl. Silkebv.5)                      Matr. Nr. 2a 44                     Fol 42 "Vestergaard" VEST

M1688            Niels Sørensen/?/Niels Birk(o.1638-1721)+Kirsten Andersdatter(o.1665-1713)

1706              Søren Nielsen Birk + (viet G 1706) Anna Thomasdatter Trægaard

HKS 1758       Niels Birk

Hov1771         Niels Sørensen Birk (f 1723-1773) + (viet G 1761) Maren Henrichsdatter (- 1769)

+ (viet G 1769) Maren Jensdatter (f o. 1742-1782, 39 år gl )

FTHks1778/FT1787/Hks1788//91/94/97/FT1801: Mogens Sørensen Bak (f o.1737-1825)

+ (viet G 1774) Maren Jensdatter (f o. 1729-1782)

+(viet 1782)  Ellen Christensdatter (f. o. 1755-1835)

M1844/FT1834/FT1840/FT45/FT60 (S) Søren Mogensen Vestergaard (f 1785- 1860)

 +(viet G 1813) Maren Michelsdatter (f Grensten s o. 1783)

R1854/FT55/80/90                (S)Mogens Sørensen (f. 1816-1894) + Kirsten Andersdatter (f.1826-1895  )

R1885/FT90/FT01/VU04 Anders Mogensen Vestergaard (f. St 1853-1924) +

Anne Larsdatter (f. St 1846-1924) {ingen børn} (til Landsbygaden 36 i 1905)

VU1904:Matr. 2a 44a        

(Anders Vestergaard solgte den gamle Slægtsgård1906; han var den sidste af slægten i gården)

 

 

Nr. 75            VU1904:Matr. nr. 22a  22b 14f m.Fl.           "Fladbro Kro" (tidl. Silkeborgvej 2)

                      Søren Jensen Bierring (o. 1669-1712) gift med Karen Madsdatter (o. 1679-1724)

                      Mogens Pedersen gift 1713 med Karen Madsdatter

                      Jørgen Andreassen Fritz(-1761) gift 1725 med Karen Jensdatter (-1755).

HKS1758        Mogens Jørgensen

Hov1771/ Hks1778               Mogens Sørensen Koch (o 1717 – 1783)

+ (viet G 1762) Anna Michelsdatter  (o 1736 – 1810)        

FT1787/Hks 1788/91/94/97 Søren Nielsen Skiøtte/Skytte af Langå (f o 1735-97), Bromand

+ (viet G 1783) Anne Mikkelsdatter (f o 1743-1810)

FT1801/Kort 1815 (S) Mikkel Mogensen (f o. 1771-1835) + (viet G 1798) Anne Jensdatter (f o. 1775-)

M1844/hks1834/FT45/FT55/60                   Mogens Mikkelsen (f o 1801-67) +Inger Poulsdatter (1806-36)

FT80/(FT40)   +Maren Christensen, enke (f .Kjærby o1816-1898); Poul Mogensen, bestyrer (f.o.1838-)

1885/FT1890  Thorvald  Cornelius Jansen, Kroeier (f. 1860-)

 + Nielsine Kirstine Jensen Hjorth (f. o. 1863-1891)

+ Madsine PetrineChristensen (1854-)

R1897            Randers kommune

FT1901/FT06/11 Ole Sørensen (f.1844-1935) Kroforpagter

 + Kirsten Marie Hansen (f.1845-1921) (Til Skovbrynet 9)

 

Nr. 90            Matr. nr. 6d 26b                   Fol 46            (tidl. Silkeborgv. 3)

R1877            Mads Sørensen (f. Borup o. 1821-) + Else Marie Sørensen (f. Gimming o. 1844-)

R1883/FT01   Christen Jensen Horn (f. Horn, Tvilum s 1822-1903 ), husmand +

R1904 (skifte)/VU04/FT06! enken: Ane Kirstine Elisabeth Christensen (f. Helsted 1847-1925 i Randers )

R1905/FT01/06/VU09/FT11/VU16/FT16  Niels Christian Pedersen (f. 1844-), Husmand,Skomager

 +gift med Karen Marie Pedersen (f.1837-) + Elisabeth Christensen (f. 1847-1925), enke            

*FT1901: Niels Christian Pedersen (f. 1844-), Husmand + Karen Marie Pedersen (f.1837-)

 

Lundagervej

1.                                         Matr. nr. 10a  Fol 78

                      (ejendommen er resten af en gård på stedet; nu udflyttet som "Bakkely" af Kr. Mors)

M1688            Christen Mogensen

?1705             Oluf Kærsgaard og hustru

?1710             Jens Olufsen

HKS1758/Hks1771/1773: Olle Jensen Bruun(f o 1709 – 1776) + Maren Jensdatter (f 1715 - 1785)

Hks1778         Olle Jensens Enke

FT1787/ Hks1788/91/94/97/Kort1789 III / FT1801: Jens Olesen Bruun Kjeldsen (f 1752-1830)

 + Mette Jensdater (1759-?)

Adkomst til Christen Mouritsen l.11 oktober 1810

Kort1815        Christen Mouritsen (til Bymarksvej 12)                                             

SK auktion (Christen Mouritsen) til:

R1825/FT1834/M1844/FT1840/FT45/55 Frederik Jørgensen Schou (f. Skive 1799-1874)

 + Marianne Christensdatter (f. Drastrup o 1800-71)

R1887 (skifte) /FT80/FT90 /FT01 Jørgen Frederiksen Schou (f. G o.1827-1908)

+ Inger Marie Pedersen (f. VV o.1851-)(til Landsbygaden 3)

R1902/VU04FT06 Chr Andersen Christensen Mors (f 1859- ) + Marie Kirstine (f 1853- )(fra Møllevej)

                      Gården brænder og flyttes ud på marken: Bakkely, Skovbrynet 1.

VU1904: Matr. 10a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beboere i Stevnstrup 2 – Stationsbyen 1787 - 1901

Stationsvej, Stationspladsen, Engvej, Staunagervej.

 

Stationsvej

Fuglebakken her!  Skovboulevarden her

 

33.                 VU1904: Matr. 9d                                       Fol 69

R1902/VU04/FT06 Hans Christensen (1868- ), landpost + Kjerstine Kristiansen (1872- ) (til nr. 48!)

R1910/VU16/FT16/FT21/FT25  Christen Christensen  (Them 1869-1924) [1906 fra Randers  ] , fyrbøder +

R1930(skifte)FT30/VU32/VU36/FT40/V1940-44VU45 Marie Helene Nielsen Bisgaard (Saksild 1867-1945) [1906  fra Randers  ]  (til nr. 35)

 

 

39.                 Matr. 9c  9e 9n 29b             Fol 58            beboelseshus

R1900/FT01/VU16 Niels Nielsen (f. Simested 1863- ), banearb., næstformand

+ Ane Margrethe Jensen (f. Levring 1866-1908)

 

 

50.                 Matr.nr. 56

1950              banehus

DSB solgte herfra billetter; oprettet som det første hus, efter at banen var bygget 1862. Der var da trinbrædt øst for sporet.

Stationsbygningen kom til senere og er fuldstændig fjernet o. 1980.        

--- -------------

Stationspladsen

 

VU1904:Matr. nr. 4m           Landbrug

R1896/FT01/VU04 Andreas Knudsen Toustrup (f. Kristrup1862- ), Arbejdsmand;Banearb., landbrug(!);

+ Jakobine Nielsen (f. Rødding1866-) (til Vogterhus 100 og Stationsvej 1)

 

Jernbanestationen

FT06              Jens Peter Jensen, Stationsmester (f 1871-) + Karen Jensen (f 1872-)

 

Engvej

1-3.                DSB dobbelthus

DSB-husene var beboet af enten ekspedienter på stationen eller banemænd ved kolonnen. Stationsmesteren boede på Stevnstrup station.

 

1.                   DSB               Matr. Nr. 58

 

2.                   DSB               Matr. Nr. 57

 

3.                   DSB               Matr. Nr. 59

 

9.                   Ejendom         VU1904: Matr. 4g 9p 42c      Fol 56 

R1890/FT01/VU36 Christen Jensen Fisker ((Helstrup 1862- 1924 )

+ Else Marie Fisker f. Christensen (Terp V Velling s1863-1937 ) [1877 fra Torup]  

 

15.                 "Englyst"                              VU1904:Matr. nr. 4i 15                                 Fol 54

R1888            Frederik August Strade

R1889            Carl Julius Søberg (f.Kjøbenhavn o. 1866-)

+Thore Frederikke Pedersen (f. Hammershøj o.1867-)

R1892            N. B. Hansen

R1892 (Mageskifte)              Johanne Frommelt

R1893/FT01/VU04/FT06(Mageskifte) Christen Pedersen Lading (f. Vellev1852- )

 + Maren Pedersen (f. Karlby1857 -) (til Grenstenvej 49)  

 

Staunagervej

 

6.                   "Staunagergaard"                 VU1904:Matr. nr. 4a 23c 46chik                       Fol 44

[R1852/FT1855  Thomas Rasmussen (f.o. 1819-1877), flytter gården fra byen hertil; +Mathilde Christine Mogensdatter (f.o.1830-1901) De er formodentlig blevet boende på den gamle gård inde i Landsbyen]

R1880/FT80/FT11 (S)Rasmus Thomsen  Hvid (f.G 1855- 1916)

+ Ane Kirstine Mikkelsen (f. Vellev 1856-1932) (Til Landsbygaden 23)

R1911/VU16   (S)Peder Andreas Rasmussen Hvid (Stevnstrup/Grensten1885-  )   + Mette Kirstine Sørensen(Hvorslev/Hauge 1891- )

R1916/VU16/FT16/SK17/VU20/FT21/V1923/VU26/VU32/VU36 Andreas Pedersen,(fra Haldum), gårdmand

(f. Væth Ørum s. 1857- 1936) [1914 fra Hadsten] (+)

 Ane Marie Laursen, (f Vinterslev Galten s 1863-1917!))

R1937/FT40/SK40-44/VU45/VU49 (sa)Viggo Adolf Pedersen (Haldum 1898-), ugift + Eleonore Krog, ugift

 

Vogterhus 100

FT01              Anders Rasmussen Kroer + Ane Sørensen, Ledvogterske

FT06/FT16     Andreas Toustrup (f 1866-), Ledvogter +Jakobine (f 1866- )

*FT1906! Andreas Knudsen Toustrup (1860-), Banearbejdsmand + Jakobine Nielsen (1864-)

FT11              Sofus Carlsen (f Glæsborg 1879-), portør + Jensine Marie Nielsen (f. Knebel 1874- )

FT16              Marius Sørensen (f 1874-), Portør +Sine (f 1884-)

 

Beboere i Stevnstrup 3 – Marken 1787 – 1901

Grenstenvej, Bymarksvej, Møllevej,

Munkholmvej,

Bymarksvej 

 

12x                Trægaard      matr.nr. 9a

M1688            Thomas PedersenTrægaard (o. 1650-1718) +Maren Mogensdatter (o.1647-1731)

                      Mogens Thomassen Trægaard (-1748) + Anne Nielsdatter fra Øster Velling

HKS 1758/ 1771/HKS 1773/1778/FT1787/Kort1789 II: Thomas Mogensen Trægaard (f .o.1720-1796)

 + Kirsten Pedersdatter (f o. 1720-89)

FT1787/HKS1788/91/94/97/FT1801/Kort 1815a: Søren Jensen Hvid (f o. 1751-1828)  

+(viet 1784!) (D) Mette Thomasdatter (f 1755-90)  

+ (viet G 1791) Inger Nielsdatter (f o.1767-1856)

R1832/FT1834/M1844/FT1840/FT45/FT60 (S)Jens Sørensen Hvid (f.1804-1847) (ugift 1840)+(gift )

R1866/FT1834/FT1850/55    Kirsten Jensdatter (f.1807-66)

R1866/FT80/FT90/FT01/VU04  (S)Søren Jensen Hviid (f.G 1843-1914) ugift (1905 til Randers)

Kristen Kristensen(f Aalum o. 1834-), Bestyrer + Dorthe Jensen (f. G o. 1846-)

R1905            I S Nielsen og Poul Ruhe

R1906            N. Chr. Buch

VU1904: Matr nr 9a   29 42c Fol 49       

(Gaarden brændte 1905 og flyttedes til Grenstenvej 49) 

 

12z                Matr. nr. 5a                          

M1688            Anders Jensen (- 1686) + Else Mogensdatter (-1697)

                      Germand Nielsen Høeg ( -1743) +(D) Maren Andersdatter (o.1661-1731)

HKS 1758       Niels Giermandsen Høeg (o.1696 - 1761) + 1. hustru Dorthe Jensdatter (- 1739)

                      + (viet G 1741) Birgitte Jensdatter

1762!HKS 1771/HKS 1773/HKS 1778/FT1787  Peder Rasmussen (1729-88)

 + (viet G 1762) Birgitte Jensdatter (død før 1787)

FT1787/Hks1788/91/94/97: (S)Jens Nielsen Høeg (f 1744-99) + Maren Christensdatter (f o. 1758-88)

+ (viet G 1788) Dorthe Nielsdatter (f o. 1764-1844)

Kort 1815/FT1801/FT1834    Peder Pedersen Huus (f Langå o.1760-1841)

+ (viet 1799) Dorthe Nielsdatter (f o. 1758-1844)                

R1834/M1844/FT1840/FT45/FT55/60          Jens Pedersen Huus (f. 1805-78), ugift 1840 +

R1886 (uskiftet bo) Karen Jensdatter (f.G o. 1815-92), aftægtskone

R1886/FT01/VU04 Jens Jensen Huus (f. 1847- 1914)

+ Inger Marie Thomasen (f. Tvede s 1867-1924 i Ålum), ingen børn

{1914 gift med Peder Th Hviid}  (til  Landsbygaden 15!)

VU1904: Matr. nr. 5a 27a

( Gaarden brændte 1905 og flyttedes til:Munkholmvej 5)

 

12.                 Matr. Nr. 14a 33                  (Fol 55)    

Matr 14a i Fladbro skov; de har boet på Matr nr. 33

FT1834/SK1837fra: Christen Mouritzsen (f o. 1775-1860) + Dorthe Jensdatter (f o. 1783-1835)    

R1837/M1844/FT1840/FT60    Mads Christian Jensen Filtenborg (f Solbjerg o. 1805  -1891), Murmester + (vielse 1836) (D)Karen Marie Christensdatter ( f G 1811- 60 )

FT1870/80      + (og gift med)  Ane Pedersen (f. Langaa  o. 1824-84)

R1881/FT90/FT01/FT30/VU36 Peder Pedersen  Kjærsgaard (Vissing 1858-  )

 [1878 fra Vissing Sogn, Randers A.], Husmand  daglejer

+ (gift med)

R1939            Ane Margrethe Ravn (Ø Velling 1863- )

R 1939/FT40/SK40-44/V1944 Niels Peter Sørensen (Rogenstrup 1886-1954) +gift med

VU56/70         Maren Sørensen (Lemmer 1888-1981) (fra Skovbrynet 5)

VU1904: Matr. nr.14a 20f  33

 

Møllevej   

1.                   Matr. Nr. 4l

V1969/70/73/V1981/79 Willy Uhrenholt, mølleejer (1914-82) + Anna Rank Uhrenholdt (1918-76)

 

 

2x                  "Stevnstrup Mølle"                VU1904:Matr. nr. 6e  4l  42d Fol 57

                      vindmølle fra 1872 brændt 1904 ved lyn; nedbrudt o. 1960.

FT80              Søren Jensen (Voer 1848-), mølleforpagter + (viet 1874) Juliette Jensen (Tebbestrup 1852- ) (til Elias Mølle, Randers )

R1890/FT90   Peter Iversen (f Ørsted o. 1865-), Møller + Rasmine Sofie Sørensen (f Ørum o. 1869-)

R1893/FT01/VU04 Chr. A. Christensen (Mors) (f. Lødderup s.1859- ), Mølleejer

+ Marie Kirstine Andersen (f. Skanderup1853- )

 

 

Beboere i Stevnstrup 4 – Skoven 1787 – 1901

Skovboulevarden, Skovbrynet,

 

Skovboulevarden (tidl. Fladbrovej)

 

Skovbrynet   

7.                   Matr. 10b       Fol 51 og 84   ”Bakkehuset”  

                      De har måske boet inde i byen.

Kort 1789:      Christen  Mouritsen             

HKS 1834: Jens Fischer

Kort 1844       Søren Jensen

VU1904: Matr. 10b 35                                                     

 

Hks1834         Jens Nielsen Fischer til sin svigersøn:

R1837/M1844/FT1840/FT45/55                   Søren Jensen Aigt (o 1795-) + (D)Sidsel Jensdatter (o 1799-)

R1868(Udlæg) FT80/FT90/FT01/FT21/VU1923 (S)Jens Peder Sørensen (Iller Grænbæk s. O. 1835-1906),                       Husmand +

R1928(skifte)FT11/FT16/SK17/VU26/VU32 Christine Marie Stein (Vellev 1849-1935)

 [1865 fra Langaa], Enke, alderdomsu.

 

 

 

 

9.                                         Matr. nr. 28a  Fol 71             "Hvilen"     

HKS 1814/1834/FT1834(nr. 19) Niels Nielsen (f o. 1782-1839 ), bysmed + Ane Dorthea Jensdatter (f o. 1789-1868)

M1844/FT1840                     Niels Nielsen Smeds Enke

R1842/FT50/FT55/FT60        Frands Thomassen (f o 1811-)+ (D) Mariane Nielsdatter (f o.1817- )

R1872            (S)Thomas Frandsen (1845-) + Marie Kirstine Andersen (f Vellev o. 1846-)

R1881            Anders Christensen Bryndum

R1885(Mageskifteskøde) til do

R1891            Niels Nielsen

R1894            Hans Pdersen

R1898(Foged)FT01/VU04/FT06/VU09/FT11 Anders Rasmussen (f. Dollerup1848-1912), Telefonarb.,

Pottemager + Madsine Lauritsen (f. Fly1854-1907)

VU1904: Matr. 28a              

 

Forkortelser:

M1688:           Matriklen 1688

M1844            Matriklen 1844

HKS               Hartkornspecifikationer

R+årstal         Det år vedkommende har fået adkomst til ejendommen ifølge Realregister (skøde, skifte, vielse og arv)

FOL               Side i Realregister

SK                 Skatteliste

VU                 Vurdering

FT                  Folketælling + årstal

S./s.               sogn.

sa da              søn eller datter af

(S)/(D)            søn/datter af forgænger

(B)                 broder til forgænger

+                    mellem personer: Betyder som regel gift med.Men bruges også mellem ugifte, enker og enkemænd. Eller blot mellem personer, der bor der.

*                    bor omtrent her – i nærheden; ukendt bopæl

                      Måske dukker de op før eller siden et andet sted i byen 

Alderdomsu.   -understøttelse

 

FT1787 1845 1901               Med fed skrift

St                   Stevnstrup

G                   Grensten

H                   Helstrup

ØV                 Øster Velling

VV                 Vester Velling

Opr=              oprindelig

 O                  omkring

 

Bemærkninger: Beboernes navne, fødested og alder, stilling og erhverv osv. er som udgangspunkt hentet fra folketællinger(FT) og ejendomsoversigter. Kun i særlige tilfælde er det verificeret, f. eks ved opslag i kirkebog. Fødesteder, hvor intet er anført, oftest: Grensten sogn.

Oversigten er ført tilbage til HKS1758 for at sætte beboerne i FT 1787 i sammenhæng med de huse og gårde, hvor de har boet.

Herefter er der Matriklen fra 1688, som også er tilgængelig på nettet. Det er dog ikke så ligetil at afgøre, hvilke gårde de boede i. Og hvad de mellemliggende 70 år mellem 1688 og1758 angår, så er man nærmest på Herrens mark. Det nærmer sig rent gætteri, hvis man forsøger – f.eks. ved hjælp at skifter – at fastslå rækken af fæstere i den periode. Desuden ligger det uden for nærværende arbejde, som handler om beboere i Stevnstrup fra 1787-1901. Forhåbentlig ligger der jordebøger fra den periode i Rigsarkiet. Og hvis man kan vente længe nok, så kommer det vel også på nettet engang. Hvis jeg får tid og energi, så vil jeg prøve at få noget af det skaffet hjem på Landsarkivet i Viborg. Så kunne jeg tænke mig at lave en oversigt over beboere i Stevnstrup fra 1688 til 1848 – altså en oversigt fra Matrikel til Matrikel.

Karl Erik Jensen, Randers januar 2020.