Beboere i Stevnstrup 1890-1950r.doc                               Karl Erik Jensen, Randers, oktober 2017

 

Beboere i Stevnstrup 1 Landsbyen

1890-1950

(Landsbygaden, Randersvej, Lundagervej)

Landsbygaden

1.                   Matr. 20b 42e Fol 62

M1844            Anders Mikkelsen (nr 9; matr nr 6)

R1856/FT60   Søren Christensen (o. 1828 -1868)+ (D) Dorthe Andersen (o. 1828 -1888)

R1889/FT90   (S)Anders Sørensen (f G1859- ),ugift + (D)Ane Dorthea (f G 1863- ), ugift

R1894            Christen Christensen

R1894            Lærer S. Christensen

R1899/FT01/FT21/VU23!  Jens Christian Christensen, boelsmand, lagerarb (Stevnstrup1870- 1941 )

 +   Ellen Marie Pedersen (Langaa 1868- 1953 ) [1877/83 fra Langaa]  (Købmand Per Hvids forældre)

FT1906          Jens Mikkelsen (1863-), daglejer + Maren Jensen Hviid (1865-) se Staunagerv.2

R1924/FT25/FT40/VU49/V70 Kristen Hvid Kristensen (Sognet/Galten 1898-1973), boelsmand +

V1978 Jensine Kristensen (Torup 1903-78)

                      ejendommen nedbrudt og jorden solgt til ny Brugs 16/6 1979

 

2.                   Skolen            Matr. nr. 19c (se nr. 29)        19e (VU1916)

FT11/VU16/FT16/FT1921 Søren Christensen (1866- 1932 ) [1889 fra Boller]  +

Caroline Mathilde Kjær (Helstrup 1866- 1947 ) [1889 fra Helstrup]

FT40 Bertel Christian Laugesen Drachmann (Ålum 1899-1988), lærer +

Gertrud Marie Jespersen (Resen Viborg 1904- 1957 )

 

3.                   Matr. 4n         Fol 54

SK17              P. Jensen Huus (i nr. 9) bygger huset til sin mangeårige husholderske:

VU04              Christine Laursen (f. Drastrup 1838-), Husholderske

R1906/VU04   Kristine Laursen, husholderske (læsningen under Adkomster anulleret)??

R1908/FT11/VU16/FT25/FT30/V30/FT40/V44 Frederik Jørgensen Skov (Stevnstrup 1886-1942), skibsfører,  arbm. (fra Lundagervej 1)

 + gift med Andrea Hansen (Eistrupholm 1892-1932)

 + Inger Marie Pedersen (f 1850- ),  enke, fhv Gaardejerske (fra Lundagervej 1)

R1943/VU45   Niels Sørensen

R1945/VU49/VA57/V1970 Jørgen Jensen (1900-77), skomager, arbm. handelsmand +

1977/81/83  Ane Marie Jensen (1910-83)

 

4.                   Brugsen (den gl.) Matr. 10h  1920-

SK41-43/VU1949/50             Uddelere:

FT21/25/FT1930                   Christian Thomasen (uddeler)(Klejtrup 1867-1946  ) [1919 fra Virring]   +

Ane Knudmine Nielsen  [1919 fra Virring]  (Ring Ø Alling s1873- 1954 ) (til nr. 16)

FT40/FO 53 Svend Aaby Elmer, uddeler (1906-  ) + Jensine Pedersen (1912-  )

                     

                     

7.                   Matr. 24a       42b 9o            Fol 67            

M1844/FT1834 Frantz Drötscher (f o 1762- 1839) + (viet G 1831) Dorthea Knudsdatter  (f o 1796- 1866)

R1842(vielse) FT40/FT45/FT50/55              Jens Mogensen ( f Langaa o. 1809-1881) 

 + (viet G 1839) Dorthe Knudsdatter (f  Hammershøj o 1794- 1866 ) og + ( gift med)

R1882(Testamente) Maren Johnsdatter (f  Hornbæk  o 1822-1906 )

R1882/FT90/FT01/11/FT1916/25/VU26  Jens Christensen Hviid, Gårdmand (Stevnstrup 1849- 1926 )

+ Martine Mortensen (f. Mammen  o. 1860- 1896)

R1926(skifte)  Maren Hvid (1887-1958)

R1926(arv) FT30/VU32/FT40/V40/44/VU49/56  Anders Dengsø Bentsen (Helstrup 1889-1968)

                      +(D) Maren Hviid (Stevnstrup 1887-1958)                       

 

 

9.                   "Stevnstrupgaard"   Matr. 6a 4e (stuehus opført 1771) Fol 46

R1817/FT34/FT40/M1844/R1847/FT45/FT55 Anders Michelsen (o 1788-1864) +                      

                      Ane Pedersdatter ( 1811-60)                      

R1862            (S)Peder Andersen (1843-86), ugift

R1887/FT90/FT01/FT16  Peder Jensen Huus (f  G 1854-1916) +

1930              Dorthe Christensen (”Pallesen”) (f G1864-1936); svigermor til N.H.)

R1915/VU16/FT16/ /FT40/VU49/50 Niels Severin Hansen (Staanum Kristrup s 1886-1965)

 [1903 fra Kristrup]  

+ (D)Karen Pedersen Huus (Stevnstrup/Grensten 1888-1961)

 (den sidste af slægten i denne gård)

R1951 pastor Poul Chr. Lauritzen Overgaard, Hornbæk    

                      o. 1955/70      Bestyrer: Anders Hammershøj (sa Chresten H)

 

11x                Matr nr 23a 46b Fol 66

M1844/FT1840 Chr Nielsen Lassen f. o 1783-1852) + Dorthe Marie Sørensdatter (f o 1801  - 1842)

R1848/FT55   (S)Niels Christensen (1825- )+

R1878(uskiftet bo) Johanne Pedersdatter (Højberg/Tange  o. 1819- )     

R1880/FT80/90    Mauritz Sørensen ( f Vellev o. 1854- ) + Dorthea Marie Kjerstine Nielsen (f. o 1860- )

R1892            Søren Andersen (se Grensten)

FT01              Rasmus Hoigaard Bonde (1855- ) (til Landsbygaden 20)

{ Matr 23b(Landsbygaden 11) er skilt fra i 1862 til lærer Anders Lauritsen,

Måske er selve huset fra 23a der stadig (1890/1901) og snart efter nedrevet.

Marken til 23a ligger neden for banen.}

 

11.                 Matr. 23b       47i                 Fol 66             Beboelse

R1862/FT80   Anders Lauritsen (f.Vorning o.1853-),Skolelærer +

R1887/FT90/FT01 Ane Kathrine Pedersen (f.Grensten Mark 1827-1902), Kapitalist

R1903/VU04/FT06 Laust Chr Sørensen (f 1873-), Murer + Maren Christensen (f 1876-) (til Staunv. 9)

R1910/FT11   Poul Mogensen (1837-1913) ( fra nr. 13!)[1910 fra Randers];  (til Randers)

[R1913-16] Rasmus Th Hvid (1855-1916) +

[R1916 skifte]VU1916           Ane K Hvid (!) (1856-1932)se Matr nr 4b.Husejerske!

FT16!  (S) Peder Andreas Rasmussen Hvid (Stevnstrup/Grensten1885/86-  ), Handelsmand, lever af Formue    + Mette Kirstine Sørensen(Hvorslev/Hauge 1891-  ) (til nr. 19, matr 12a)

R1916            Niels Chr Pedersen

R1917 (Skifte) Karen Marie Pedersen

R1917/SK17   Lærer S Christensen

R1918/FT21/V1923/FT25/FT30/FT40/VU45 Hans Sørensen (Frue/Aarhus 1878-1945)

 [1900 fra Kolding], husmand, fhv. overtjener

+ Johanne Martine Christensen (N Borup 1891-1944) [1915 fra N Borup]    

 (Fra Skovbrynet 3)

*FT21Jens I Christensen, jordarbm (Grønbæk 1875-  ) [1920 fra Gangsted]

+ Kjerstine (Tvilum 1869- ) [ 1920 fra Gangsted

R1947 Skifte

R1947            Peder Christian Christensen (Gjellerup s 1890- 1951), Handelsmand +

R1952 (skifte) Bertha Kirstine Christensen (1897-  )        

R1952            Martha Jenny Krogh (23b 47i !)

 

13.                 Matr. 11f (opr. 11a) [og 4b]                         Fol 52  og  65

M1844/FT1840/FT45/FT50    Jens Jensen Grønland (Vellev o. 1781-1856) + Elisabeth Frandsdatter (Vellev o. 1782-1864)

R1848/FT55/80                    Frands Jensen Grønland (f. o.1836-81) +

R1884 Testamente) Ane Margrethe Jensdatter (f.Taanum o. 1844-1909), død i Randers +

R1884 (vielse) /FT90 Poul Mogensen (f. G 1837-1913), Gaardejer; (fra Fladbro kro) død i Stevnstrup1913.

R1898/FT01/VU04/VU09/FT11/VU16/FT16  Anders Nielsen, ugift Landmand (Væth Ørum 1851-1934) [1897 fra Ørum Sogn, Randers A]  og Lars Andersen Velling (Hornbæk 1869 -  1922) [1897 fra Hornbæk]

 +(gift med)  Krestine Velling (Taanum s 1876- 1959 ) [1897 fra Taanum]  

R1922(skifte)VU23/FT25/FT1930! Inger Marie Kristine Velling, enke (Taanum 1876-  )

R1930/VU32/VU36/FT40 (S)Anders Ejner Velling (Stevnstrup 1902-80) + Anna Marthine Velling (Sall, Ringkøbing 1903-86)

o.1941            flytter  Anders Velling gården til Staunagervej 4 (se videre dér)

----

R1944            Karl Andreas Madsen

R1944/VU1945  Sigrid Jensine Pank Jensen, tilskærerske

R1946            Johannes Holst

R1947            Niels Chr. Pedersen

R1947            Ludvig Precht Pedersen (Vester Velling)

R1950/VU49   Peder M Hansen (haft Bjørnkær i ØV)        

 

14.                 Matr. 47g (se nr. 16)             Fol 61

(det første af huset bygget af Vilhelm  Aksel Jensen, se nr. 13; og Randersvej 73, hvor han bor)

R1948/VU49   Vilhelm Aksel Jensen, smedemester

R1951            Jens Peter Nautrup, vogmand (1926- )(flere tilbygninger) + Elna Stærdal Nautrup (1927-  )

 

15.                 Matr. nr. 28b 46d 14c 5d 5e 27a 19g 6k      Fol 73

R1891/VU04   Søren Kjær +

R1905 FT1901(test)VU04 enken: (gift 1854) Christine Marie Kjær (f Mammen 1830- ), enke,

Husejerske (til nr.23)

FT1901          Niels Christian Pedersen (f Bjerring 1844-), skomager + Karen Marie Nielsen (f Ilsø 1837-)

R1905/FT06/VU09/FT11 Jens Jensen Huus (f 1847-1914) +Inger Marie Thomsen (f Tvede 1867-1924)

VU1916/FT1916(!)                Peter Hvid +

R1923 (skifte) Inger Marie Huus  (fra matr.nr.5a)

R1923 (vielse)SK17/FT21!/VU23! Peter Thomassen Hvid, gårdejer (Grensten 1862-1933)

 + gift med Inger Marie (Tvede 1867-1924) [1888 fra Tvede]   

R1924/FT25FT30/VU32/VU36/FT40/V1940-44/VU/4549! Peder Jensen Christensen (Jørgens far) (Grensten1886-1974) + Henriette Christensen (Grensten 1888-1973) (til Stationsvej 46; bytter med Kragballe)

 

16.                 "Skrænten" Matr. nr. 47f    se nr. 14            se Fol 86

?FT1930         Holger Pang Jensen  Anna Kerstinne J.

R1933            Holger Jensen

R1936/SK40-44/V1944/VU45/V1950 uddeler Christian Thomasen (fra Nr 4)

R1951 (skifte) Mine Thomsen                   

R1951/VU56 Niels Severin Hansen (fra nr. 9) (Kristrup 1886-1965)

 

17.                 Matr. 4f  (4dfh og 12e)          Fol 50             (”Kjeldtoften”)

                      (her lå matr. nr.4 og 12 som tvillinggårde)    ("Kjeldtoften" er opført på ejendommens toft)

M1844/FT1840/FT45/FT50/FT60  Rasmus Pedersen Hviid (f o 1784-1846) +

  MagdaleneThomasdatter (f Helstrup o.1801-57)  

R1852/FT55   Thomas Rasmussen(f. o 1819-1877)  (se Staunagergaard) +

R1884/FT80!  Mathilde Mogensen (o.1830-1901) {enken er måske flyttet tilbage (eller boet) her sammen med den yngste søn Peder, mens den ældste søn Rasmus overtog gården på Staunagervej}  

R1886            Peder Jensen Pedersen Strandholt

R1888            Frederik August Strate

R1888            Mogens Thomasen Hvid

R1889/FT90/FT01 Jens Hansen (f.Vellev o.1834-),Detaillist + Ane Kjerstine Kristensen (f.Venge  o.1857-)

R1901/VU04/VU09/FT11/VU16/FT16/SK17  Jens Peter Jensen, Boelsmand i Landbrug, Detailist, Købmand, Husmand og Høker, ugift (f Fjellerup s.1851- )

 + Zusanna K Marie Jensen (f. Fjellerup s.1854- ), enke; husbestyrerinde

+(søster)Karoline Jensen , enke (f 1854-)

R1920/VU20/FT21/V1923 Leth Strunge, boelsmand (Aidt 1878 -  ) [1918 fra Langaa]  

+ Mette (Tvilum 1883-  )

R1924/FT25/V1927/FT30      Anders Nielsen, Landmand (Vindum 1868- 1947 ) + Mette (Torup 1875- 1968 ) [1918 fra Langaa] (?? Fra Randersvej 67) (++ til Staunagervej 2)

R1930/FT30/VU32/VU36/FT40/SK40-44/44 Ane Mette Sørensen Rasmussen (Maarslet 1891-1979)

(da. Ole Sørensen og hustru Kirsten Marie Hansen) [Fladbro kro og matr. nr. 28a]

og Jens Thøgersen Rasmussen  (Danstrup,Gjesing s.1887-1946)

 (Ane Mette skænkede mosaikruderne til Grensten kirke)

R1943            Vilhelm Rosborg Aagaard, savskærer (Virring s 1912- 83 ) + Dorthea Kristiane Pedersen (Stevnstrup 1918-  )

R1944/VU49/56/L63/70 Alfrida Dalgaard (Nøvling 1886-1978) enke fra 1929 (fra Skovbrynet 1);

 Jens Søgaard Mogensen (1901-80), arbejdsmand, ugift (onkel til Aage Andreasen), bestyrer  

                     

[17xyz            Matr nr. 4b   (4t)  og 23b   Landbrug            Fol 52       (4t til Fol 41 i 1953) (23b se nr.11!)

                      (4b:eng ved Nørreåen)        47b: skole til 1906

R1884 (vielse)/VU04 Poul Mogensen (1837-1913),Gaardejer -  Partikulier i Randers(se nr 11, 13 og 17)

R1913 (skifte) Inger Marie Mogensen 4b og 23b

R1913            Rasmus Thomasen Hvid og Peter Thomasen Hvid 4b og 23b

R1914            Rasmus Thomassen Hvid 4b og 23b

R1916 (Skifte)/FT1916 Ane Kirstine Hvid, enke (f. Vellev 1856-)           

+Jens Salling Mikkelsen (f.1886-), Fodermester

+Annine Jørgine Rasmussen M.(f.1887-) 4b  og 23b og 47b

VU1916/FT16 Ane K Hvid, Husejerske       

R1919            Niels Mouritsen Gregersen på 4b (se Grensten)

R1921            Kirsten Marie Nielsen (se Matr nr 2b (!))]

 

18.                 Matr nr.47c 23d  14e            (se Fol 97!!!)  [Matr. 14d  (9g, 11d ..Fol 62))]

                      (Matr 47c:Byens ældste skole; brændt 1971)                    forhen karetmagerværksted

R1881/FT90/FT01/VU16/FT25 fra Sognerådet til Søren Kristian Petersen (”47c + 14d i 1896”) [1880 fra Lem, Viborg A] , Boelsmand,karetmager (f. Helstrup 1853- 1927 ) + Ane Dorthe Frandsen (Stevnstrup Grensten 1849- 1922 )

R 1920/VU23/FT40/VU49 (S) Andreas Martin Pedersen, karetmager (Stevnstrup1882-1958)

 (søn af karetmager) 14e 23d 47c 14d

 + Ane Marie Christensen (Stevnstrup 1888- 1966)

o.1955/V1970/71/V82/88 (datter:) Dorthea Kristiane Aagaard (Stevnstrup 1918-  ) og Vilhelm Rosborg Aagaard (Virring s 1912-83), mekaniker

 

19.                                       Matr.12a  43    Fol 53            ”Bjerregaard”

R1834/M1844/FT1840/FT45/FT50/55/FT60  Søren Larsen (f. Nørbæk 1806-1873), Sognefoged   +

  Severine Pedersen (f VV 1803-1868) + Anders Lauritsen, ugift skolelærer

FT80              Lars Sørensen (f 1839-1881), ugift + Peder Smed Sørenen (f Grensten s.1843-), ugift + Kirsten Marie Sørensen

R1892 (skifte) FT90!/FT01/FT21/ (S)Peder Smed Sørensen, ugift gårdejer ( Grensten 1843- 1922 )

+ Kirsten Marie Sørensen  (Stevnstrup Grensten 1836- 1926 ), ugift husmoder;søster  

R1922/VU23/FT25 /FT40/SK1940-44/V1944/VU49  Peder Andreas Rasmussen Hvid, telf arb (Stevnstrup/Grensten1885-1970  ) + Mette Kirstine Sørensen (Hvorslev/Hauge 1891- 1978 ) (se nr. 29)

R1955            (S)Henry Rasmussen Hvid; ugift.(1919-) {P.A.R Hvid rejser til Randers.}

                     

20.                 Matr. nr. 37    Fol 82

                      (stuehuset er det gamle krohus fra Fladbro)                      flyttet o. 1860

SK1801/M1844                     Jens Andersen Østerballe

R1854FT55/60//FT80            Jens Jensen (Sønderonsild o. 1823-  )+ Ane Kirstine Thomassen (Morum o. 1827- )

R1880            Jacob Jacobsen i Asferg

R1887/FT90   Mads Jensen Filtenborg (f.Solbjerg  o.1805-1891) Murer,

+ (gift med) Ane Pedersen (f. Langaa  o. 1824-84) . (fra Bymarksvej 12).

+ Margrethe Hansen (f Simested o 1835-), enke

R1895 (Testamente) Christian Madsen og Christine Madsen

R1897/FT01   Niels Nielsen (f. 1872- ), Husmand, Banearbejder + Jensine Marie Nielsen (f. 1867- )

R1903/VU04/FT06/VU16/FT25/VU26 Rasmus Hougaard  Bonde,

ugift daglejer ved Landbrug (Kristrup 1855- 1926 ) [1866 fra Kristrup]

+ Ane Kirstine Dalgaard, f Rasmussen (f.Kristrup 1852-),enke; Husbestyrerinde  (e.e.Dalgaard)

FT1906          + Jensine Mortensen (1864-) ugift husmoder; undervisning håndarbejde

 + Ane Kjerstine Jensen (1828-), enke; aftægtskone alderdomsu.

*FT21 Niels Nielsen (Randers 1859-  )[1874 fra Vorup], enkem. Land arbm

R1927 (skifte) P Rasmussen (kaldet Skov) m. flere

R1927            Anton Kristensen

R ???             Søren Chr Pedersen

R1927 (arv)    Andreas Martin Pedersen m. flere

R1929/FT1925/V30/VU32/VU36/FT40/V1944 Jakob Peder Jensen (Ørum 1899-  ), hmd., arbm. +

 Gudrun Kirstine Jensen (Halling 1903-  )

R1942            Jens Edvard Andersen

R1944            Andreas P. Høgh

R1945/VU45/49/V70/95 Ingvar Magnus Nielsen, arbm.(1915-1998) + Johanne Marie Jensen (1918-  )

 

21.                 Smedien Matr. nr. 47d          Fol 91

FT80/ FT90    Niels Nielsen(f Vellev o 1842- ), Grovsmed  + Bodil Marie Jespersen (f Houlbjerg o 1848- )

FT01/FT06     Niels Knudsen (f. Hadbjerg 1861- ), Bysmed + Dorthea Kirstine Jakobsen (f. Ørum 1862-) (til Randersv 73)

FT11              Jens Christian Jensen (f Udbyneder 1883- ), ugift Smed

FT16              Andreas Sørensen(f. 1889-) + Louise Karoline Annine Sørensen (f.1893-)

FT21FT25 Peder Olsen, smedemester (Bjerregrav 1852-  ) [1884 fra Bjerring]  , enkemand

R1926/FT1925    Vilhelm A. Jensen (Maarslet 1879-  ), smedemester +

 Inga Dorthea Jensen (Draaby 1880-  ) (se Randersvej 73 og Skovbrynet 1)

R1927/FT30/V30/VU32/VU36/SK40-41        Marius Jensen Kromann (Hammershøj 1879-1953), smed;

 fhv. postbud; tidl. smedemester                

 + Margrethe Andreasen (Mollerup Ørum s 1882-1950) (til Skovb. 15)

R1942/V1942-44/VU45/49/56/V70/FT40!  Henry Hornbæk Jørgensen, smed (1910-78) +

V69/V80/V1981/87 Nielsine Johanne Søndergaard Larsen (Hornbæk 1910- )

 

22.                 (maskinhus i gl.beboelse)      Matr. Nr. 7j

 

23.                 Skole til 1906  Matr. nr. 47b  Fol 103

FT90/01/06     Søren Kristensen (f.Vellev 1866- ) lærer + Karoline Mathilde Kjær

(f. Helstrup 1866- )[datter af Søren Nielsen Kjær og Christine Marie Nielsdatter]

+ Kristine Marie Nielsen, enke, mormor ( se nr. 15.)(til nr.2 skolen)

R1915            Rasmus Thomassen Hviid (1855-1916) fhv. gdr. I St. +

R1921(skifte)VU16/FT16/SK17/FT21/VU23/ FT1925/VU26/VU32 Ane Kirstine Hvid, enke

 (Vellev 1856-1932) [1879 fra Ørum] (Fra Staunagervej 6)[VU1916: Matr nr. 47b 23b 4b]

R1932/VU36   (S)Peder Andreas Rasmussen Hvid, husejer (se nr. 19!) + Mette Kirstine Sørensen

R1945/VU45/VU50               Andreas M Hviid Christensen  (fra 3d; Landsbygaden 34)                

--  

 

*FT21 Jens Peter Jensen, ugift pens (Fjellerup 1851-  ) [1901 fra Gullev]

 + Karoline [1901 fra Gullev],Enke   (se nr 17)

*FT21 Inger Marie Skov (V Velling 1850-  ) [1866 fra V Velling]

*FT30 Martin Andersen (1892-  )+ Sofie (1902-  )

*FT25 Martin Theodor Sørensen (Stevnstrup 1901-  ) elektriker + Krestine Kristensen (Albæk 1901-  )

---  

FT21/25         Johannes Jørgensen (Durup 1885-), jordarbm. Amalie (Grensten 1898-)

FT1906: Peder Andersen (1834-), ugift husfader, aftægtsmand

 

23x                Matr nr 47a/ umatrikuleret gadejord med beboelse

FT1890/FT01/FT06/FT11/VU16/FT16  Niels Nielsen, Arbejdsmand, daglejer (f Randers 1854-), enkemand

+ Pedertrine Sørensen (f ØV o. 1863-1897) 

 

 

23z                Matr nr 47a

FT1911          Peter Marinus Hansen (Harridslev s 1884-1963) +

Christine Margrethe Sørensen (Gjandrup 1882-1953) (til Skovboulevarden)

 

FT1911          Jens Christian Jensen (Udbyneder1883-) smed (til Skovboulevaden 29)

 

23y                Beboelseshus uden matr nr

VU04              Rasmus Hougaard Bonde (til Matnr 37 Landsbyg 20)

 

2               Beboelseshus uden matr nr.

FT1890          Dorte Thomasdatter (o. 1838- ) enke efter Jørgen Laursen, husejer

VU04              Jørgen Laursens arvinger

 

23ø                ? Fattighus Se matr 47a

FT1890           Magdalene Nekolaisen (o.1815- ) ugift; under Fattigforsørgelse

 

23å               

FT1906          Hans Mogensen (1870-), arbejdsmand; landbrug matr. nr. 4? +

                      Oline Christensen (1870-) (fra Helstrup til Grensten)

 

24.                 "Toftegaard" Matr. nr. 7a      13 44d 9h       Fol 47

                      gl. slægtsgård; stuehus 1856; udhuse 1939 og 1788

                      Peder Jensen (1764-1834) + Maren Larsdatter (f o 1783-1843)

M1844/FT1840                     Peder Jensens enke/Maren Larsdatter

R1845/FT45FT50/FT60         (S) Lars Pedersen (f. G.1818- 1877) +

R(læst)1893 (Uskiftet bo)FT90 Mette Andersdatter (f. G. 1824-1893)

R1893/FT01/VU36/FT40/SK40  (S)Peder Larsen,Gaardejer (Stevnstrup Grensten 1864-1943)

+ Kirsten Pedersen Fisker (Grensten by 1866 -1940 )      

R1940/SK43-44/VU49/L63/V70(D) Dorthea  Larsen, gdr (1900-87) død i Hornbæk; Kollektivhuset.

                      og Niels Ejnar Dahl, bestyrer (1901-77)

                     

*FT25 Martin Theodor Sørensen, elektriker + Kristine Kristensen

*FT30 Marthin Andersen, arbm (1892-  ) + Sofie (1902-  )

 

25.                 Forsamlingshus Matr. nr. 47l

 

28.                 Matr. nr. 20c (det gl. boelsted)   41a 14g 9l Fol 61

                      (Opr. ejendom Matr nr 20a; flyttet ud på Skovbrynet 5)

Nu: Den blå Gartner,            Stevnstrup Autolakering

M1844/FT1840/FT45/FT50/FT55 Christen Nielsen Koch (o 1799-1877) +

Birthe Marie Christiansdatter (o 1807-1876)

R1857/FT60   Niels Michelsen (Molboe) (f. VV o 1828-1893 ) +(D)  Dorthea Christensdatter (f G 1830-1912)

R1892/FT01/FT25VU26 Marius Sørensen, Boelsmand, hmd.Mælkekusk (Værum 1859- 1927)

 [1886 fra Fiskbæk] + gift med

R1927            (D) Grethe Marie Nielsen (Stevnstrup/Grensten 1856- 1931 )(Se Skovbrynet 5).

FT1906/FT1911                    + Dorthea Christensen (1830-1912) aftægt; alderdomsu.

FT21 Kristian Marinus Madsen (Lindum 1888-  ) [1918 fra Fjeldsted, Randers A]+

Karen Marie Simonsen (V Velling 1897- ) [1918 fraFjeldsted, Randers A]

R1930/FT30/VU32/V1931/FT25! Ane Kjerstine Graversen (Tamdrup 1874-1932  ) +

R1932/V1936/SK40-44/VU49/FT25!/FT40  Daniel Sørensen, husmand, skomager, træskom. ,

 træhandler, vejm. Telf.arb (Trust Tvilum s 1874- 1953 ) + Ane Kirstine Graversen

---   --- 

*FT 16            Vilhelm Larsen Christensen (1874-), skrædermester + Hanne Marie Larsen (1876-)

*(FT25)/FT30/FT40 Oskar Viktor Sørensen, vognmand (Lyngby s Randers a 1898-1977) + Ellen Margrethe Nielsen (Storarden 1910-1969)   

 

 

29.                 Matr. nr. 19h (tidl. Husmandssted, matr. Nr. 19 (!) til Skovbrynet 3) ”Jens Biskes gaard”

                      ejes af Jens Pallesen (Matr.8)                     se Fol 94

R1917/SK17   Kristen Marius Kristensen (se Fol 48)

*FT21 Peder Hvid + Kirstine (f. Hauge 1890- ) [1911 fra Hauge] (se nr. 19)

R1930/VU32/VU36/1940 Niels Johnsen (Olgas far) (Hald 1859-beg 9/4 1940) +Hanne Marie Johnsen (Søllerød 1861-1938) (fra Munkholmvej 5)

R1938/VU49   Christen Marius Christensen

R1952            Olga Marie Christensen, (1895-1976) (i nr. 31)

 

29x                Matr nr 19a 14c 41bc 9t        Fol 60 og Fol 70 !!)               “Jens Biskes Gaard”

                      Jens Pedersen Bisk (f. o. 1746 -1838) + Maren Nielsdtter (f o. 1760-1802)

                      Jens Christensen (Skriver) (f 1783-1832), husmand + (D) Karen Jensdatter (o 1791- 1866)

M1844/FT1840/FT45/FT50/ 55 Niels Madsen (Skjern o. 1793-1867) + Karen Jensdatter (o 1791- 1866)

 R1857/FT80/90 Jens Jensen (Besk)  ( f.  G  1823-1893 ) +

R1895 (uskiftet bo)FT01 Inger Olesdatter (f Helstrup s o 1841-1904), enke

+ Kristen Jensen, ugift, fhv. Træskokarl

R1901/VU04   (S) Ole Rubach Jensen (1877- ), ugift Landbrugsbestyrer +  Hansine Marie Jensen(1872- ), ugift Husbestyrerinde

R1905/FT06/VU09/FT11 Jens Jensen (f Dronninglund 1876- ) + Hansine Elisebet (f Dronninglund 1879- )

R1912/VU16/FT16                Niels Marius Henriksen (f.1880-) + Kristine H. (f.1881-) (på Matr nr 19a og 9t)

(1916: 19h til Palsgaard!!) Se videre: Stationsvej 46!

 

30.                 Matr. 21a og 3c 38 og 24c (fra 1902) 10a (fra 1909) Fol 63

M1844/FT1840                     Niels Jensen Fischer (f. o 1802-41)  +  Maren Jensdatter (o. 1801-60)

R1842(vielse)FT45/55/FT80/FT90 (B) Mikkel Jensen (f. G. 1813 - 1890) + Maren Jensdatter (o. 1801-60)

R1858 (skøde)     -------  gift med +

R1900 (skifte) Ane Nielsdatter (f.G. 1824-1910)

R1900/FT01/VU04/VU09/FT11 (S)Niels Mikkelsen Jensen (Stevnstrup 1866-1913), ugift + (viet 1904)

R1917(skifte)VU16/FT16/S K17/FT21//VU23/VU26  Kirsten Marie Eriksen, enke (Ø Velling 1877- 1936 )

FT16/25! Jens Eriksen, enkemand (Ø Velling 1846-1928  ), slægtning, bestyrer  +

Kirsten Marie Jensen, f. Eriksen, enke (Ø Velling 1877- 1936)   

R1929/FT30/FT40/VU49/70 Rasmus Hougaard Pedersen (Essenbæk 1903-74), gdr. +

Ane Mikkelsen Pedersen (Sognet 1907-  )

V1978/81 (enken:) Ane Mikkelsen Pedersen (1907-98  )

 

31.                 "Palsgaard"     Matr.  8a 47a  19h 36 (1916) (Fol 48)

R1832/M1844/FT1840/FT45/FT55/60 Christen Jensen (kaldet Pallesen) (1801-67) +

R1887            Maren Sørensdatter Vestergaard (kaldet Tind) (1818-1911)

R1887/FT01/VU04/FT06/VU09/FT11/VU16/FT16 (S)Jens Jensen Christensen (f. Grensten s. 1842- ) + Kristiane Andersen (f. Vinderslev 1858- )

R1917/SK17/FT21/VU23/FT25/FT1930/FT40/VU49 Kristen Marius Kristensen (Stevnstrup  Grensten 1892- 1951 ) (Pallesen),sognefoged  +

R1952(skifte)   Olga (Pallesen) Marie Kristensen (Svendstrup, Randers 1895-1976) [1912 fra Udbyneder]  (til nr. 29)

 

 

33.                 Matr. 32a       3b                  Fol 76

                      "Skrædderens hus" gl. ejendom; høkerforretning

                      Jens Jensen Simonsen, husmand i St død 280538 (61 år) +

M1844 Bruger:                     Jens Simonsens Enke/Ane Rasmusdatter

FT1840/45      gift 1838 med Anders Nielsen (o. 1800- )

R1855/FT60   Anders Christensen (o. ØV 1825- ) +

R1878 (skifte) Ane Christensdatter (f. o.  1825-90!)  +

R1878(vielse)/FT80/FT90/FT01/FT21!/VU23  Søren Christian Nielsen,Husmand, skrædder i Stevnstrup

(f. Helsted 1850-1918) +

R1927(skifte)/FT25/VU26 Kirstine Marie Kristensen, (f. Sjørslev 1853-1927) [1868 fra Sjørslev]

R1927(skifte)  J Chr Jensen

R1927            Peter Olesen  (O Fussing 1852-1929), fhv Smed i Helstrup +

Anne Nielsen (o. 1853-1905 Helstrup)

R1929            Skifte for arvingerne

R1929/VU32!  Dorthea Kirstine Knudsen {o.1930               Stine Knudsen ("Smedstine")}

R1933/VU36   Niels Anker Nielsen, husejer (1909-  ) + Alma  Laursen (1910-  )

R1936            Dorthea Kirstine Knudsen

R1942/VU45/49/VA57 Hjalmar Nielsen (1903-66) +

V1969/70/77/93 Edith Kirstine Madsen (1916-94)

 

33x                matr nr 32b og 46a 4h (oven for matr. nr. 8a)

R1862/FT01/VU04/FT11  Christen Christensen Hviid (f. Haslund 1829- ), Husmand, Daglejer 

+ Maren Christensen (f Hjermind 1835- ) (til Landsbygaden 34)  

 

34.                    Matr   46a  3d 44f Fol 76        Bygget 1903

                          46a ved Nørreåen.

R1904/FT06/VU16/FT30/FT40/V1940-44 (S)Andreas Marius Christensen (Hvid), gårdejer; boelsmand (Stevnstrup 1877-1959), bygget gården (Marie Hvids far) + Andrea Christensen (Faarup 1884- )

                      + Kresten Hviid og Maren Chrestendatter (fra Matr 32b og 46a), Farfar og Farmor

 (Faarup Vindum s Brandstrup 1885-1959 )  [1901 fra Brandstrup]

R1944/VU45/50/56 (søn:) Chresten Hviid Christensen (Stevnstrup 1918- )

+ Gerda Ruth Jensen (Aalum s 1920- ) (til nr. 9)

 

36.                 "Vesterled"  Matr. 2b  44i   4b                      Fol 41            "Vesterled" bygget 1906 af

SK1906/VU09/FT11/VU16/FT16/FT21/SK21/ Anders Mogensen Vestergaard (Stevnstrup 1853 - 1924 )

 og Ane Larsdatter (Grensten s. 1846-1924)

R1921VU23//FT25/FT30/FT40/V1940-44/ VU45   Laurits Christian Nielsen (Stevnstrup 1891-1974) +

 Kirsten Marie Nielsen (Hem-Lem 1892-1974) (til nr. 13)

 

43.                 Matr. 3a 44b 3b 32c (2f Helstrup)  (brændt 1928)   Fol 43 "Vestergaard"  ØST

M1844/FT1840/FT45/FT50/55 Peder Jensen Vestergaard (o 1782-1857), gårdmand og sognefoged

 + Maren Mikelsdatter (o 1788/85 -1866)

R1854/FT55/80/90 (S)Jens Pedersen (f.G. 1816-1903)

+ Kirsten Marie Christensdatter (f. ØV o. 1826-1882), barnløs

R1890//FT90/FT01/VU04 (plejesøn) Peder Pedersen Vestergaard (f.G 1858-1949), oplæser +

 Ane Pedersen Bach (f.ØV o. 1864-) 1905 til Randers.

R1905            Bryggeriejer Anders Andersen

R1906/FT06/VU9/FT11 Søren Sørensen Pelsen (f Tilst 1879- ) + gift med

(D)Elka Marie Kirstine Pedersen Baj (f Haslund 1878- )

+ Niels Pedersen Baj (f 1841- ), enkemand ”Gaardejer”

R1914/VU16/FT16/SK17       Jens Pedersen (f 1880-), Gaardejer og Handelsmand + Johanne (f 1880-)

R1918            Laurits Petersen, Aarhus

R1918            Jens Christensen  (Stevnstrup 1842-1920) + Christiane Andersen (Vinderslev 1858-1925)

R1919/VU20/FT21/VU23! Peder Jensen Christensen (Jørgens far) (Grensten 1886-1974  ) [1919 fra Virring, Randers A]  + Henriette (Grensten 1888- 1973 ) [1919 fra Virring,Randers A]

R1923/FT25/VU1926 Chr. Nicolai Marius Christensen, Landmand (Lime 1876- ) +

Marie Amalie  (Assentoft 1873-  )

R1929 (Foged)                     Søren Sørensen

R19307FT30 (Foged)Jens Hjorth  (Raasted 1892-  ) + Karen (Lundby 1897-  ) +

 ( Karin Ingeborg Vacher ,ugift datter  (Aarhus 1928-  )   

R1932/VU36   (Foged)Søren Peter Nielsen + Karen Marie Nedergaard

R1939/FT40/SK40-43/V44/VU45/46 Henning Bundgaard (1907-  ) + Else Petrine Sørensen (1914-  )

R1948/VU49   Vilhelm Qvist

R1949                O. Valdemar Krabbe

R1950                Niels Thomsen R1950/70 Niels Georg Thomsen (Voldby s 1891-1974) og

 Karoline  Thomsen (Voldby s el Auning s1898-1988)  

 

 

Randersvej (tidl. Silkeborgvej)

Nr.88b           (tidl. Silkebv.5)                      Matr. 2a 44a   32b      Fol 42   "Vestergaard" VEST

(Anders Vestergaard solgte den gamle Slægtsgård1906; han var den sidste af slægten i gården)

M1844/FT1840/FT45/FT60  Søren Mogensen (f. Grensten s. o. 1777- )

 + Maren Michelsdatter (f Grensten s o. 1783)

R1854/FT55/80/90                (S)Mogens Sørensen (f. 1816-1894) + Kirsten Andersdatter (f.1826-1895  )

R1885/FT90/FT01/VU04 Anders Mogensen Vestergaard (f. St 1853-1924) +

Anne Larsdatter (f. St 1846-1924) {ingen børn} (til Landsbygaden 36 i 1905)

R1906/FT06/VU09/FT11 Peter Skaarup (f Haslund 1876- ) + gift med: Elin Marie Margrethe (Haslund 1876- )

R1913/VU16/FT16//FT40!  Anton Jensen (Hvorslev 1860-1943) [1913 fra Houlbjerg], gdr.

+ Ane Marie Magdalene Kristensen (Houlbjerg 1860-1933) [1913 fra Houlbjerg]

R1923/VU23/FT25/V1940-44/VU45 (SA) Jens Jensen (Houlberg 1892-1960)

+ Mette Pedersen Larsen (f. i Sognet 1897-1957) (søster til Dorthea Larsen) (til nr. 38)

 

Nr.65             "Vestervang"  Matr. nr. 44m 3k [3h 44n]     Fol 92  (4c: 1918-1922)

                      (tidl. Silkebv. 12)                   bygget 1914 el.17 (af Anders Holck)                                             

R1914/VU16/FT16/FT25/VU26 Anders Pedersen Holck (Hornbæk 1864-  ) [1900 fra Hornbæk]

 (kom fra Sønderskovhede) +

Maren Mikkelsen Holck (Stevnstrup/Grensten1864-  )

R1928/FT30/VU32 Niels Rasmussen Kramer (Martha Kroghs far) (Asmil 1868- ) +

R1933            Ane Kirstine Iversen (Ørum 1878- )

R1933/VU36/FT40/V1940-44/VU45 August Larsen (Henny Fabricius far) (1904-  ) +

Martha Nikoline Sørensen (1909-  )

R1948/VU49/VU56/V60/V70/71 Kristian Nielsen, gårdejer og Anna Johanne Nielsen

 

Nr.67 "Holmegaard"              Matr. 3e  44g 5e Fol 47 (tidl. Silkeborgvej 10) 4c (fra 1924!) 26a

R1905            Chr. P. Holm  og Jens Jensen Bach (ejendomsfirma)

R1905            Chr. P. Holm

R1905            Mariane Sørensdatter Christensen (1867-) gift med Jens Chr. Jensen Fraulund (1870-)

R1906/VU09/FT11 Otto Nielsen (f Fuglslev1876- )landmand +

(gift med) Marie Petrea Sørensen (f Draaby 1882- )

R1913            Søren Sørensen  Vam (se Stationsvej 33)

R1915/VU16/FT16/SK17/VU20/FT21  Peter Henrik Kristensen (Ø Velling1854/59-  ) fra ØV

 + Ane Andersen (1860-  ) [1890 fra Hornbæk]

R1921/VU23   Anders Nielsen (Brandstrup Vindum s 1868-1947) +

Mette Kirstine Margrethe Pedersen (Torup 1875-1968) (Til Landsbygaden 17)

R1924/FT25/FT40/SK40-43/V1944/VU49/VU60 Mads Nielsen Andreasen (Houlbjerg1897-1983) +

 Andrea Mogensen (Gjerning 1897- ) +

 {viet i Vorning 121132} Anna Johanne Jensen  (Hammershøj 1902-54) til nr. 73

 

Nr. 69 Matr. nr. 44p "Birkely"  Fol 94           bygget o. 1950 af

R 1947/VU49/56/V71 (ikke 1970!)               Harald Nielsen, murer

 

Nr. 71  "Granly"  Matr. nr. 44l                                           Fol 91             (tidl. Silkeborgvej 6)                     bygget o. 1935 af

VU1916 (Plantage) P. Skaarup (se nr. 88b)

R1932/VU36/FT40/SK40-44/VU49/56/70     Bernhard Pedersen, amtsvejmand (1900- )

+ Margrethe Rasmussen (1904-  ) (fra  Åsagervej 4, Helstrup

 

Nr. 73            "Skanshus"    Matr. 44c        44k   46g   11e   Fol 92  Statshusmandsbrug

R1908/FT11/VU16/FT16/SK17/FT21/VU23 enken/FT25/VU26  Niels Knudsen, Landmand, smed (Hadbjerg 1861- 1926 ) [1894 fra Randers] + Dorthea Kirstine Jacobsen (Ørum 1862- 1958 ) [1894 fra Randers]

FT1911          Peder Andersen (1834-) ugift logerende; fhv. daglejer; fattighjælp

R1933(skifte)/FT30               Dorthea Kirstine Jacobsen (Ørum, Viborg 1862- 1958 )

R1933/V1931/VU32/36/FT40/40-44 Vilhelm Aksel Jensen (1879- ), statshusmand, smedemester

+ Inga Dorthea Sørensen (1880-)  

(se Landsbygaden 13 og 14 og 21) (se Skovbrynet 1)

R1945            L P Winther

R1947/VU45!/VU49              Carl Magnus Nielsen

R1952            Mads N. Andreasen (fra nr. 67)

 

Nr. 73x           Matr. nr. 18 Husmandssted  ved Nørreåen

R1913/VU16   Jens A. Breinholt, Husmand

R1917            Johs Henningsen

R1920            Jens Chr Johnsen (se videre Læsagergård,Grenstenvej 48)

 

Nr. 73z           Matr. nr 4c (ved Nørreåen)  (se fol12 i Taanum sogn)

FT1916          Inger Marie Skou (1850-) alderdomsu. (se Landsbygaden 3)

R1922            Anders Nielsen (se Landsbygaden 13) (se Randersv. 67)

 

Nr. 75                                   Matr. nr. 22a  22b 14f          "Fladbro Kro" (tidl. Silkeborgvej 2)

M1844/FT45/FT55/60           Mogens Mikkelsen (f o 1801-67) +

FT80              Maren Christensen, enke (f .Kjærby o1816-); Poul Mogensen, bestyrer (f.o.1838-)

FT1890          Thorvald Jansen, Kroeier (f. o. 1860-) + Nielsine Kirstine Jensen Hjorth (f. o. 1863-)

R1897  Randers kommune

FT1901/FT06/11  Ole Sørensen (f.1844-  )Kroforpagter

 + Kirsten Marie Hansen (f.1845- )  (Til Skovbrynet 9)

FT16/FT21/1925/FT30/FT40 Julius Ulriksen, restauratør (Hammel 1877-  ) [1914 fra Randers] + Anna Charlotte (Hobro 1885-  ) [1914 fra Randers]

VU1949/50

1947 Nikolaj Andersen, Staldforpagter (1917-  ) + Eva Grete Lønfeldt (1924-  )

 

Nr. 90            Matr. nr. 6d 4g 26b(fra 1903)                      Fol 46            (tidl. Silkeborgv. 3)

R1877            Mads Sørensen (f. Borup o. 1821-) + Else Marie Sørensen (f. Gimming o. 1844-)

R1883/FT01   Christen Jensen Horn (f. Horn, Tvilum s 1822-1903 ), husmand +

R1904 (skifte)/VU04/FT06! enken: Ane Kirstine Elisabeth Christensen (f. Helsted 1847-1925 i Randers )

R1905/FT01/06/VU09/FT11/VU16/FT16  Niels Christian Pedersen (f. 1844-), Husmand,Skomager

 +gift med Karen Marie Pedersen (f.1837-) + Elisabeth Christensen (f. 1847-1925), enke            

R1916/SK17   Hans Andersen

R1918/SK17   Mads Peter Børgesen

R1918/SK17   Peder Henrik Christensen ( Fra nr 67)

R1919/VU23/FT25/FT40/VU1945/VU49 Søren Christian Thommadsen, (Vissing/Gimming1879-  )

 [1919 fra Hornbæk] ,mekaniker, husmand/landmand  

+ Jensine T. (Hvorslev 1890-  ) [1919 fra Hornbæk]

FT21 Elisabeth Christensen, enke, pens (Borup 1847-  ) !!!

R1948/VU50 Viggo Thomadsen (1911-), mekaniker

(V1956: Fasanvej 2, Randers; V1960: von Hattenstræde 11-13, Randers)

*FT1901: Niels Christian Pedersen (f. 1844-), Husmand + Karen Marie Pedersen (f.1837-)

 

Lundagervej

1.                   Matr. nr. 10c10d (opr. Matr. 10a)                Fol 78

                      (ejendommen er resten af en gård på stedet; nu udflyttet som "Bakkely" af Kr. Mors)

R1825/M1844/FT1840/FT45/55  Frederik Jørgensen Schou (f. Skive 1799-1874)

 + Marianne Christensdatter (f. Drastrup o 1800-71)

R1887 (skifte) /FT80/FT90 /FT01 Jørgen Frederiksen Schou (f. G o.1827-)

+ Inger Marie Pedersen (f. VV o.1851-)(til Landsbygaden 3)

R1902/VU04FT06 Chr Andersen Christensen Mors (f 1859- ) + Marie Kirstine (f 1853- )(fra Møllevej)

                      Gården brænder og flyttes ud på marken: Bakkely, Skovbrynet 1.

--------           

R1909/VU09/FT11/VU16/FT16/SK17/FT21/FT30/VU32/VU36/FT40/V1940-44VU45 Christen Jakobsen (Døstrup s.  Aalborg Amt 1879-1947 ) [1906 fra Farup Sogn, Ribe Amt], boelsmand

 +  Fransine Pedersen (F. Grensten 1884-1922)

 *FT25 Søren Sørensen, ugift landmand (Stevnstrup 1898-  )

R1948/VU49/V70/FT40! Marinus Christensen, skovarb (Væth Ørum s 1908-72) +

V69/73/81/89/90/FT30! (da)Anna Marie Dorthea Jacobsen (1910- 90  )

Beboere i Stevnstrup 2 – Stationsbyen 1920-50

Stationsvej, Stationspladsen, Engvej, Staunagervej.

 

Stationsvej

1.                   Matr. 19i         Landbrug!       Fol 71             "Lundbo"

{SK17             Niels M Gregersen

SK17              Anders Nielsen(1922)}

R1923FT25//VU32/VU36       Andreas Knudsen Toustrup (Kristrup 1862-1936) [1904 fra Pinstrup] , Boelsmand, pens. Banemand + Jacobine Nielsen (Rødding 1866-1939) [1904 fra Pinstrup]

R1934/FT40/SK40-44/V44/VU49/70 Niels Peter Knudsen Toustrup (Stevnstrup 1890-1973), snedker +

V1981/95 Edith Christensen Mønster

 

******

Fuglebakken her!

************

5.                   Matr. Nr. 19l   Fol 32

R1947            Bertel Madsen (Jels 1915-  ) + Karen Hvid Christensen (Grensten 1922-  ) (se Helstrup)

R1949/VU49/56/71  Jens Johnsen(1902-79), ejend. handler (Per Huus farbror)

+ Jenny Kirstine Svanholm Rasmussen (Borup 1902-67)

 

7.                   Matr. Nr. 19m                       Fol 41

R1948            Kresten Molbo Jensen

R1948/VU49ubebygget/SK45                      Anton Hviid Christensen, Grensten

R1955            Jens Johnsen

 

9.                   Matr nr. 19n   Fol 42             (og 19o; Fol 20, Svalevej 6)  bygget i 1952 af:

R1947/VU49/70/75!              Niels Andreas Dalgaard, tømrer (Th. D.s bror) + Mette Dalgaard

                      Han bor her på mtr.19n, men har officielt adresse: Svalevej 6!

*****************

Skovboulevarden her

****************  

 

17.                 Matr. nr. 9ag  Fol 78

R1947/VU49/70/95 Søren Andersen Hviid (1913-), arbm + Bodil Hviid (1921-80)

 

23.                 Matr. nr. 9af   Fol 58

R1945/VU49/56/V70/95 Rasmus Hansen, telefonarbejder,fyrbøder

+ Anna Marie Hansen, husmoderafl (V75/71/77/V78)

 

25.                 Matr. nr. 9ab  se Fol 56                              Nyt:

R1938/FT40/V40-44/VU45/49/50  Mads Laustsen, banearb.,restauratør (1881-1951)+

VU56/70         Mathilde Marie Kristensen Smith (1880-1970)

 

27.                 Matr. nr. 9aa  Fol 77

R1935/FT40/SK40-44/V44/VU45/49 Marius Sørensen "Svinding" (1896-1956), arbejdsmand +

                      VU60/70         Emilie Jensine Sørensen (1895-1978), pensionist

 

29.                 Matr. nr.     Fol 85

R1935/FT40/VU49/56/L63 Peder Sørensen Olesen, smed og telefonarbejder (Helstrup s 1889-1966)

+ Marie Katrine Hansen (Tinbæk 1898-  )

*FT25/30 Peder Sørensen Olsen + Marie Katrine Hansen

 31.                Matr. 9y 9æ    Fol 90

R1930/FT30/VU32 Otto Nielsen Lund (Kvorning 1893-  ), Fyrbøder 

+ Anne Marie Nielsen (Ølst 1902-  ) (?fra Staun 2)  

  {*FT25 Otto Lund, fyrbøder  (Hvidding 1893-  )+ Anne Marie }

R1932/FT40/V40-44/VU49/56/70                 Jens Fisker Hansen (Svinding  Ålum s 1903-70) + Ane Jensine Christensen (Sognet 1908-66)

 

33.                 Matr. 9d                               Fol 69

R1902/VU04/FT06 Hans Christensen (1868- ), landpost + Kjerstine Kristiansen (1872- ) (til nr. 48!)

R1910/VU16/FT16/FT21/FT25  Christen Christensen  (Them 1869-1924) [1906 fra Randers  ] , fyrbøder +

R1930(skifte)FT30/VU32/VU36/FT40/V1940-44VU45 Marie Helene Nielsen Bisgaard (Saksild 1867-1945) [1906  fra Randers  ]  (til nr. 35)

FT16              Søren Vam (f 1848- ), Rentier +Esther (f 1856- )

FT21 Karl Kristensen (Aarhus 1895-  ),jordarbeldsmand [1917  fra Tørring  ] +

Ane Nielsen (Hvornum 1899-  ) [ 1901 fra Hvornum  ]

R1946/VU49/V70 (S) Svend Christensen (1902-77) ugift + (søskende)

 

{33 + 35)        Matr. Nr. 9d 9e

SK17/FT21/VU1923/VU26     Christen Kristensen, kedelpasser; beboelse}

---

FT1911          Marinus Jensen (Støvring1877-) ugift portør

---

35.                 Matr. 9e                               Fol 75

R1918/FT21FT25                 Christen Christensen (Them1869-1924 ) + Marie Helene Nielsen Bisgaard  (Saksild 1867- 1945  ) (fra nr. 33) + Dagmar Christensen (Stevnstrup 1906-86  ),ugift datter

R1930/FT30/FT40/V40-43/VU49/60/70/92 Valdemar Christensen (sa H.C + Kj C.) (Sognet1905-)

 og Minna Christensen (Tyskland1907-)

 

37.                 Matr. 9z                               Fol 93

R1930/FT25/FT40/V40-44/77/V78 Karl Emil Aage Lyngaa (Laurbjerg 1901-79), telefonarbejder, arbejdsm    +Valborg Christensen (Stevnstrup 1903-79)

 

38.                 Matr. 9ai                               Fol 30  Nyt:

R1950/70       Søren Jensen Sørensen,arbm (Lading s 1896-1971) +     

                      V1977/81/73/95 Kamma Valborg Husum (1911-2005)

 

39.                 Matr. 9c  9e (se nr. 35)         Fol 58 (beboelse; forretning) Købmand

R1900/FT01/VU16 Niels Nielsen (f. Simested 1863- ), banearb., næstformand

+ Ane Margrethe Jensen (f. Levring 1866-1908)

R1916            NASørensen, HChristensen

R1918/VU1923/FT25/1927/30 købm. Otvig Sørensen, høker og skomager (Trust/Tvilum 1878-  ) [ 1916  fra Torsø  ]+ Mette Petrea Pedersen (Ans 1884/86-  ) [1916  fra Torsø  ]

FT21 Jens Nielsen, pensionær, Ugift møllersvend (Hjerm 1848- )          

FT21 Marius Sørensen (Svinning 1896- )  [1920  fra Svinning  ] +

Emilie Jensine (Langaa 1895-  ) [1920  fra Svinning  ]datter af landpost Hans Chr. (se nr. 27)  

R1927/FT30/VU32/VU36 Kristjan Martinus Sørensen, købmand (Lendum (!) 1868-  ) +

                      Kristine Margrethe Brix (Randers 1873-  )

R1939/FT40/V40-44/VU49/70 Peder Hviid Christensen(1905-71), købm.

                      og Gertrud Christensen (1919-79)

-----

FT1911          Peter Nielsen(Randers 1850-) + Kristine Blabjerg Nelsen (Ørding Thisted1866-)

--- 

 

40.                 Matr. nr. 9ah Fol 63             Bagerforretning

R1948/VU49   Søren Peter Hansen Schmidt, bagermester (1924-  ) + Karla Helene Madsen (1925-  )                 

 

41.                 Matr. nr. 9u    Fol 96   Nyt:

R1937/FT40/V40-44/VU49/56/70/95 Niels Peter Holm Christensen,musiker, murersvend

 (sa Hans C.+ Kirstine: 1908-97), musiker +

 Mary Pank Christensen (1915-) (søster til fru  Bruun)

 

45.(se Stationspladsen 1a)

 

46.                 Matr. nr. 9t 10f (Engvej 4)     Fol 60 og Fol 70

 

R1912/VU1916/SK17 Marius Henriksen (se Landsbygaden 29x)               

R1919(skifte)  Kristen Kristensen (på 9t)

R 1919/VU20/FT21               Daniel Sørensen, telef arb (Tvilum1974- ) [ 1916  fra  Gimming  ] +

Kirstine (Lund 1873-  ) [1916  fra Gimming  ]

R1923VU23    Jacob Bak, husmand

R1924/FT1925 Thorvald Pedersen, bagermester (Aalborg 1894-  )+Anna (Skjæve1889-  )

R1926/VU26   Anthon Rasmussen (se Engvej 4 og Staunagervej 2!!!)

FT21 Anton Rasmussen (Skødstrup 1880-  ) [1919  fra Købelev  ] 

+ Henriette Poulsen (Holbæk 1882-  ) [1919 fra Købelev  ] se Engvej 4 

R1932/VU36   Jacob Christensen, arbejdsmand (1895-  ) + Dorthea Christine Jørgensen (1900-  )

R1939/FT40/V41-44/VU45/49  Niels Kragballe, arbmand (1910-  ) + Dagny Agnete Sørensen (1916-  )

(byttede med:)

R1952/VU56/70  Peder Jensen Christensen(1886-1974)+  Henriette Christensen (1888-1973) )

(fra Landsbygaden 15)         

                     

47.                 (nu: Stationspladsen 1B)

 

48.                 Matr. nr. 9s + 9ae                 Fol 83             Lindely

R1910/VU16/FT16/ FT40/V1940-44/49 Hans Christensen, landpost (født i ØV 1866-1959)

 [1902  fra Langaa  ]

+ Kirstine Christiansen (f. i Langå 1870-1952) [1902  fra Langaa  ]  (fra  nr. 33)

Børn:Valborg Lyngå - Valdemar Christensen - Peter C. og Emilie C (nr.27)

FT21              Chritian Pedersen (Sønder Vinge 1868- ) [1880  fra Torup  ] Pensionær (telf arb)

VU1960          Marius Christensen

 

50.                 Matr.nr. 56

1950              banehus

DSB solgte herfra billetter; oprettet som det første hus, efter at banen var bygget 1862. Der var da trinbrædt øst for sporet.

Stationsbygningen kom til senere og er fuldstændig fjernet o. 1980.        

--- -------------

Stationspladsen

1.                   (senere: nr. 1a)                    Matr. Nr. 4o  4p                    Fol 105

1A.(tidl. Stationsvej 45)  Matr nr 4o

R1907/FT11   Niels Andreas Sørensen (f,  Sønder Bork s. 1883-  ), telefonarbejder + Helene Margrethe Sørensen, født Graversen (f 1878-1912)

R1916            (søster) Ane Kirstine Sørensen,f. Graversen; gift med Daniel Sørensen

R1918 (Ægtepagt) til do.

VU16FT16      Daniel Sørensen (matr 4o)(f1874-),Telefonarb, skomager +Ane Kirstine (f.1874-)

FT16              Peter Nielsen (f 1880-) og Kirstine Nielsen (f1866-)Fattighjælp

SK17              Ane Kirstine Sørensen

R1919            Chr. Estrup SK17                 Christen Estrup (1919)

R1919            A.C.Andersen (Svinding1882-) telefonarbejder + Anna (Vesterby 1882-)

SK17/VU20     A. C Andersen (1919), Restauratør

FT21 AC Andersen, telf arb (Svinding 1882-  ) [1919  fra Randers  ]  +Anna (Vesterby 1882-  ) [1919  fra Randers   ]

Anders Christian Andersen og hustru Ane Marie Christensen (o 1882-)!!

FT21 AC Andersen, telf arb (Svinding 1882-  )+Anna (Vesterby 1882-  )

Anders Christian Andersen og hustru Ane Marie Christensen (o 1882-)!!

R1920/FT21/FT25/FT30/FT40/VU49  Jens Pedersen Kramer (Vellev 1880/81-  ) [1920  fra V Velling  ]  , arbm. + Kjerstine Kramer (V Velling 1992-  ) [1920  fra V Velling  ]

FT21              Peder S Olesen (Helstrup 1889-1966 ), , landpost fhv smed og telf arb  [1918  fra Læsten  ]   + Marie Cathrine Hansen (Tindbæk 1898- ) [1919  fra Læsten  ]  

R1922            H. Christensen

---

*FT1911         Marius Henriksen (Sahl 1879-), telefonarbejder+ Kristine H. (Mammen 1881-)

*FT 1911        Hans Mogensen (Helstrup 1865-), telefonarbejder + Oline Christensen (Gjerlev 1871-)

(til Grensten!)

*FT1911/16    Jens Jensen, næstformand ved Jernbanen (Aalborg 1876-) + Hertha Jensen (Aarhs 1873-)

*FT1911         Niels Nielsen (Smested Randers 1864-), næstformand ved Jernbanen;Tjenestebolig

----

*FT16             Marinus Jensen (1877-)

*FT16             Otto Nielsen (1876-) telefonarbejder + gift med Marie Petrea Nielsen (1881-) (se Staunv. 2)

                      (se Randersv. 67 og Stationsvej 31)

*FT16             Martinus Jensen (1886-) Banearbejder + gift med Inger Jensen (1887-)

*FT16             Therkild Østrup (1857) enkemand + Niels Østrup (1878-)

*FT16             Ane Johanne Krarup (1853-) enke

*FT21/FT25    Niels Kr Nielsen (Almind1880-), næstformand  + Maren (Kvorning 1886-)

*FT21             A.M. Graabæk (Mørke 1886-) togbetjent

*FT25             Otto Nielsen (Dronninglund 1874-), baneformand + Anna Marie (Aalborg 1885-)

*FT25             Oskar Viktor Sørensen (Lyngby 1898-), entrepenør

*FT25             Niels Viliam Jensen(Veiby 1892-), overportør + Johanne Marie (Hvilsager 1894-)

*FT 25            Jens Kristian Pedersen (Søndervinge 1868-), ugift telefonarb

*FT25             Mads Laustsen (Meilby 1881-), Banearbejder  + Mathilde Marie (Raaby 1880-)

 

Matr nr. Pæ (ubebygget grund)

VU16              Marius Sørensen (matr. 4pæ)

SK17              Portør Marius Sørensen

FT25 Marius Sørensen Emilie Jensine Sørensen

 

1B.(tidl. Stationsvej 47)         Matr. Nr. 4cm

tilhører R. Colstrup efter Jysk Telefon          Fol 33

1930              fru Eriksen

 

Matr. nr. 4m   Landbrug

R1896/FT01/VU04 Andreas Knudsen Toustrup (f. Kristrup1862- ), Arbejdsmand;Banearb., landbrug(!);

+ Jakobine Nielsen (f. Rødding1866- ) (til Vogterhus 100 og Stationsvej 1)

R1905            Jysk Telefon (+ Mat nr. 4h)

FT06!  Karen M Pedersen, enke; aftægtskone (f.1840-)

FT06!  Marius Sørensen (1874- ), Portør + Nielsine Gertrud K Nielsen (1884- )

---

FT16/FT21/FT25/FT30FT40  Søren Eriksen (Følle By Bregnet s. 1871- 1945 )   Formand, Bestyrer af Stevnstrup Telefonplads”   + Hansine Dorthea Kerstine Hansen (Skrærup  /Thorsager s 1874-1961)

3.                                         Matr. Nr. 4z    Huset bygget af:

R1947/FT40!/VU49/56/V1970/77/FT30! Peter Lund Eriksen, varmemester (Følle 1905-  ) {sa Søren Eriksen og Hansine Dorthea;} + Petra Kristine Nielsen (1913-  )

 

----

 

Jernbanestationen

FT06              Jens Peter Jensen, Stationsmester (f 1871-) + Karen Jensen (f 1872-)

FT11/FT16     Jens Peter Sørensen (f Hyllested 1871-), Stationsmester + Nikoline (f Aarhus 1873-)

FT1921          B R Bennedsen, stationsmester (Agersbøl 1874-  ) [1918 fra Roskilde]

FT1925/FT30  Andreas Mikkelsen, stationsmester (Døstrup 1874-  )+ Anna Abelone Marie Pedersen (Ribe 1877-  )

FT40 Niels Peter Hansen,  SB + Nielsine Kirstine Hansen

V69/70/75/71/73 Osvald Edmund Randa, stationsm + Ruth Lykke Randa, (1966

Lottekompagnichef)             

 

----

*FT1930         Thomes Cilesen Johansen + Edit Marie Krestine J.

*FT1930         Einer Arthur Hansen + Elly Marie Krestine H.

*FT1930         Victor Martinus Emil Osboe + Astrid Rasmin Jensen O.

*FT1930         Niels Kristian Nielsen + Maren Nielsen

*FT1930         Søren Rasmussen + Petrine Marie Hedevig R

*FT1930         Niels Kristian Nelsen + Marie Magdalene N. 

*FT1930         Niels Peter Petersen , enkemand

*FT1930         Ove Tage Sørensen Borresen

*FT1930         Jens Fisker Hansen +Anne Jensine Hansen

*FT1930         Hans Kristian Andreas Peter Andersen + 11 personer!

*FT1930         Henry Leonard Jensen + Nikoline Jensen

*FT1930         Jens Kristian Petersen

*FT1930         Niels Alfre Villiam Jensen + Johane Marie Jensen

 

------

 

 

 

Engvej

1-3.                DSB dobbelthus

DSB-husene var beboet af enten ekspedienter på stationen eller banemænd ved kolonnen. Stationsmesteren boede på Stevnstrup station.

 

1.                   DSB               Matr. Nr. 58

1930              banem. Svendsen

1950/70          baneform. Richard Marius Christensen, baneformand + Anna Elisa Christensen (til                     Stationsvej 19)

 

2.                   DSB               Matr. Nr. 57

1950              Karl Emil Asboe (den yngre)

 

3.                   DSB               Matr. Nr. 59

FT21/FT25/FT30 Victor Martinus Emil Asboe (Vejle 1892-  ) overportør  [1920  fra Randers  ] , overportør  + Astrid Rasmine Jensine Jacobsen (Randers 1897-  ) [1920  fra Randers  ]  

o. 1955-70 Børge Alhøj Nielsen, banebetj + Ester Marie Nielsen (til Lundagervej 15)

 

 

4.                   Matr. nr. 10f   Fol 73             (træhus/svellehus)   ! se Skovbrynet 1 Bakkely!

SK21              Peder Hermansen

SK21              Søren Amdi Christensen (1918)

SK21              J Jørgensen (1919)

R1921/V1923/VU32  Anton Rasmussen (en have)

SK17/VU26/VU1927             Vilh. Jensen (1923)

R1931            A Petersen

R1932/VU31/VU36               Martinus Christiansen (beboelse)

R1942/FT40!/V40-44/VU45/49/V70/78/80 Søren Larsen Christensen (Bette Søren)(1904-84)

[sa. Husmand og skrædder fra Helstrup Vilhelm Larsen Christensen (Hjermind 1874-1952) +Hanne Marie Larsen (Hesselbjerg Gerning s 1876-1959)]

+ Astrid Katrine Christensen (1906-57)

 

 

9.                   Ejendom         Matr. 4g         9p 42c            Fol 56 

(K.F. solgte jord til Colon og St. Tømmerhandel.)

R1890/FT01/VU36  Christen Jensen Fisker ((Helstrup 1862- 1924 )

+ Else Marie Fisker f. Christensen (Terp V Velling s1863-1937  ) [1877 fra Torup]  

R1938/FT40/V40-44/VU49/V70/78/V1981/71/87/89 (sa) Jens Kristian Jensen Fisker (Stevnstrup 1900-89) + Karla Fisker (1912-74)

 

12.                 Birkely            Matr. nr. 7d   Fol 100

SK17              J Jørgensen

R1923/VU23FT25//FT30/VU31/VU32  Niels Chr. Karl Christensen, Aarhus (f. Viby 1895- ),

arbm., telefonarbejder

+ Anne Nielsine Petrine Petersen  (Asferg/ Eistrup 1901- )

FT25              Niels Kr Karl Christensen (viby 1895-) + Anna Nielsine (Eidrup 1900-)

VU1936/FT40/SK40-43/V1944!  Martin R. Pedersen, landbrug + Ninna

R1942/V44/VU45/VU49/50/56/60  Elin Marie Pedersen

 

14.                 Matr. 7e         se Fol 89

SK17              J Jørgensen

R1923/VU23   Jens Anton Larsen

R1925            P Chr Christensen

R1926            O Sørensen

R1927            Karl Kjeldager

R1928            Poul Christensen Dalgaard (Galtrup 1859-1929) +

R1929/FT30/VU32  Alfrida Kirstine Marie Kristensen (Nøvling 1886- 1978 ) (Se Skovbrynet 1!!)

R1932            Ane Marie Sørensen

R1934/VU32/VU36  Jens Blaabjerg, Arbejdsmand, landbrug,møllersvend (1904- 1998 ) + Amalie Kirstine Louise Poulsen (Sunds 1907-1972)

R1939/FT40/SK40-44/V1944 Rasmus Edvard Sønder (Ø Velling 1915- )

+ Klara Marie Rasmussen (Sønderbæk 1914- 1950) (til ØV Bjørnkærvej 12: 1945-56); 1957: + Inger Johanne Larsson ((1914- 1961 )

R1945/VU45/VU49/1950/56/60 Jens Jensen Sønder (den ældre), (f. Hinge 1877-1969; 92 år)

(fra ØV Bjørnkærvej 12)

+ Nielsine Eriksen (Ø Velling 1885-1956)

 

15.                 "Englyst"                              Matr. nr. 4i 15 42f 46h          Fol 54

R1888            Frederik August Strade

R1889            Carl Julius Søberg (f.Kjøbenhavn o. 1866-)

+Thore Frederikke Pedersen (f. Hammershøj o.1867-)

R1892            N. B. Hansen

R1892 (Mageskifte)              Johanne Frommelt

R1893/FT01/VU04/FT06(Mageskifte) Christen Pedersen Lading (f. Vellev1852- )

 + Maren Pedersen (f. Karlby1857 -) (til Grenstenvej 49)  

R1906/VU09/FT11                Christian Christensen (f. Tind 1869- ), Boelsmand + Marie (f Saxild 1867- )

R1913/VU16   S. Stenberg Sørensen

*FT1916         Hans Madsen (f 1860- ) Bestyrer + Jensine Madsen (f 1861- )

VU21/FT21 Søren Amdi Sørensen (Grensten 1889-  ), boelsmand          +

                      FT21 Henriette Christensen (Gulev 1918-  ) [1918 fra Spentrup]

R1922(foged-)VU23//FT25/FT1930/VU32/VU36/FT40/V40VU45 Lars Hansen (Fussing Kær Bjerregrav s 1878-1947  ) + Gjertrud Jørgensen (Ørum 1882-1944  ) (sønner: Jens Fisker Hansen og Rasmus Hansen)

R1942/SK42-44                    Børge Emil Hansen

R1948/50VU49                     Kristian Hansen, boelsmand og ekstrearb v Statsbanerne (S Vinge 1909-1952) R1952(skifte-)SK1952  + Ingrid Marie Pedersen (1923-  )

---

**FT30 Jens Fisker Hansen, Arbejder (1903-70) + Ane Jensine Christensen (Stevnstrup 1908-66) (se Stationsvej 31 og Engvej 15)

 

 

 

 

 

 

Staunagervej

 

2.                   Matr. nr. 9r     Fol 67

R1907/FT11/VU16/FT16/SK17/FT21/FT25! Jens Mikkelsen, landarb (Øster Tørslev 1864-1945  ) + Maren Jensen Hvid (Grensten 1865-1924 ) + Søren Chr Mikkelsen (f. Øster Tørslev 1825-1912), enkemand

FT1916: Niels Vissing, ugift (f 1858-) + Ane Vissing, ugift  (f 1861-)

FT21 Anton Rasmussen (Skødstrup 1880-  ) [1919  fra Købelev  ]  

+ Henriette Poulsen (Holbæk 1882-  ) [1919 fra Købelev  ] se Engvej 4 og Stationsvej 46

R1922VU1923/FT25/VU26/FT40! Marius Marinus Mikkelsen, husmand, arbm (Ø Tørslev1897-1944)

+ Karen Nielsen (Randers 1900-1932)

R1927            Otto Nielsen Lund  (??? + Marie Petrea Sørensen ???) (Til Stationsvej 31)

R1930/VU32/VU36/FT40/SK40-44/VU45/VU1956   Anders Nielsen (Brandstrup Vindum s 1868-1947) 

 (se Randersvej 67!)

VU49/1960     Mette Nielsen, husejer (Torup 1875-1968) (se Randersvej 67!)

---

*FT30/FT40: Marius Marinus Mikkelsen (Øster Tørslev 1897-1944) +Karen Nielsen (Randers 1900- 32 ) (fra Staunagervej 2 – hvorhen?)

 

4.                   "Porsvang"     Matr. nr. 11a (fra Landsbyg.13; flytter gård o. 1941)                      Fol 52

R1930/SK40-44/VU49/66 Anders Ejner Velling (1902-80) + Anna Marthine Nielsen (1903-86  ) (til Lyngvej 1)

 

6.                   "Staunagergaard"                 Matr. nr. 4a    23c 46chik      Fol 44

R1852/FT1855  Thomas Rasmussen (f.o. 1819-1877), flytter gården fra byen hertil; +Mathilde Christine Mogensdatter (f.o.1830-1901)

R1880/FT80/FT11 (S)Rasmus Thomsen  Hvid (f.G 1855- 1916)

+ Ane Kirstine Mikkelsen (f. Vellev 1856-1932) (Til Landsbygaden 23)

R1911/VU16   (S)Peder Andreas Rasmussen Hvid (Stevnstrup/Grensten1885-  )   + Mette Kirstine Sørensen(Hvorslev/Hauge 1891- )

R1916/VU16/FT16/SK17/VU20/FT21/V1923/VU26/VU32/VU36 Andreas Pedersen,(fra Haldum), gårdmand

(f. Væth Ørum s. 1857- 1936) [1914 fra Hadsten] (+)

 Ane Marie Laursen,  (f Vinterslev Galten s 1863-1917!))

R1937/FT40/SK40-44/VU45/VU49 (sa)Viggo Adolf Pedersen (Haldum 1898-  ), ugift + Eleonore Krog, ugift

 

9.                   Matr. 10g og 20l (el. 20e)      Fol 77

R1909/VU16/FT16/SK17       Laust Christian Sørensen, Gaardejer murermester (f.1872-) +

Maren (f.1876-) (fra Landsbygaden 11)

R1919/FT21/VU23/FT25/FT30/FT40/VU49 Peder Johnsen, gårdejer (Gravlev 1889-  )

[1915 fra V Kjermitslev, Hørring A] og  

Anine Nielsine (Hauge/Vinderslev 1899-  ) [1919 fra    Vinderslev]

 

Vogterhus 100

FT01              Anders Rasmussen Kroer + Ane Sørensen, Ledvogterske

FT06/FT16     Andreas Toustrup (f 1866- ), Ledvogter +Jakobine (f 1866- )

*FT1906! Andreas Knudsen Toustrup (1860- ),  Banearbejdsmand + Jakobine Nielsen (1864- )

FT11              Sofus Carlsen (f Glæsborg 1879- ), portør + Jensine Marie Nielsen (f.  Knebel 1874- )

FT16              Marius Sørensen (f 1874- ), Portør +Sine (f 1884- )

 

 

 

 

 

 

 

 

Beboere i Stevnstrup 3 - Marken

1920-50

Grenstenvej, Bymarksvej, Møllevej,

Munkholmvej,

 

Grenstenvej

49                  "Højgaard" 1905  Matr. nr. 9a  29a 9q 23a                          Fol 49    

                      ( Gaarden brændte 1905 og flyttedes hertil)

                      (Den oprindelige gård lå o. Bymarksvej 12)

R1906/VU09/FT11 Christen Pedersen (Ladding) (f. Vellev 1852-1925 i Volstrup, Ålum s.)

 + Maren Pedersdatter (f. Karlby Glenstrup s. 1857-1929 i Volstrup) (fra Engvej 15 )

R1911            Therkild Jensen Østrup (f.1857-1938i Hvidsten) + Mette Kirstine Nielsen  ( f.1855-1916)

R1912            Anton Jensen

R1912            Erik Eriksen

R1915/VU16/FT16/FT30/FT40/VU49 Rasmus Jørgen Fabricius (Tranbjerg 1889-1976)

 [1915 fra Tranbjerg Sogn, Holbæk Amt] 

 + Betty Jørgensen (Durup 1887-  ) [1887 fra Durup  Sogn,Viborg Amt]  

+ (gift 1927) Annine Jensine Andersen (Vinkel 1903-73)

 

Bymarksvej 

 

12x                Trægaard Matr nr 9a   29 42c                     Fol 49    

(Gaarden brændte 1905 og flyttedes til Grenstenvej 49)

R1832/M1844/FT1840/FT45/FT60  Jens Sørensen Hvid (f.1804-1847) (ugift 1840)                      +

R1866/FT1855                     Kirsten Jensdatter (f.1807-66)

R1866/FT80/FT90/FT01/VU04  (S)Søren Jensen Hviid (f.G 1843-1914) ugift (1905 til Randers)

Kristen Kristensen(f Aalum o. 1834-), Bestyrer + Dorthe Jensen (f. G o. 1846-)

R1905            I S Nielsen og Poul Ruhe

R1906            N. Chr. Buch

 

12z                Matr. nr. 5a    27a                FOL 45

R1834/M1844/FT1840/FT45/FT55/60          Jens Pedersen Huus (f. 1805-78), ugift 1840 +

R1886 (uskiftet bo) Karen Jensdatter (f.G o. 1815-92), aftægtskone

R1886/FT01/VU04 Jens Jensen Huus (f. 1847- 1914)

+ Inger Marie Thomasen (f. Tvede s 1867- ), ingen børn {1914 gift med Peder Th Hviid}  

(til  Landsbygaden 15!)

( Gaarden brændte 1905 og flyttedes til:Munkholmvej 5)

 

12.                 Matr. nr. 33    Fol 77 og  fol 55    [1939: 20f 19f 14a: se Fol 32]                       .

                      Matr 14a i Fladbro skov; de har boet på Matr nr. 33

R1837/M1844/FT1840/FT60    Mads Christian Jensen Filtenborg (f Solbjerg o. 1805  -1891), Murmester + (vielse 1836) Karen Marie Christensdatter ( f. o1811- 60 )

FT1870/80      + (og gift med)  Ane Pedersen (f. Langaa  o. 1824-84)

R1881/FT90/FT01/FT30/VU36 Peder Pedersen  Kjærsgaard (Vissing 1858-  )

 [1878 fra Vissing Sogn, Randers A.], Husmand  daglejer

+ (gift med)

R1939            Ane Margrethe Ravn (Ø Velling 1863-  )

R 1939/FT40/SK40-44/V1944 Niels Peter Sørensen (Rogenstrup 1886-1954) +gift med

VU56/70         Maren Sørensen (Lemmer 1888-1981) (fra Skovbrynet 5)

 

FT16              Anders Simonsen (1841-), pensionær, alderdomsu.

*FT25 Kirstine Marie Nielsen, enke (Sjørslev 1853-  )

*FT30 Sofie Mathilde Ravn Nielsen, enke (Ø Velling 1856-  )

 

 

 

 

Møllevej   

1.                   Matr. Nr. 4l

V1969/70/73/V1981/79 Willy Uhrenholt, mølleejer (1914-82) + Anna Rank Uhrenholdt (1918-76)

 

2x                  "Stevnstrup Mølle"                Matr. nr. 6e    4l  42d            Fol 57

                      vindmølle fra 1872 brændt 1904 ved lyn; nedbrudt o. 1960.

FT80              Søren Jensen (Voer  1848- ), mølleforpagter + (viet 1874) Juliette Jensen (Tebbestrup 1852- ) (til Elias Mølle, Randers )

R1890/FT90   Peter Iversen (f Ørsted o. 1865-), Møller + Rasmine Sofie Sørensen (f Ørum o. 1869-)

R1893/FT01/VU04 Chr. A. Christensen (Mors) (f. Lødderup s.1859- ), Mølleejer

+ Marie Kirstine Andersen (f. Skanderup1853- )

R1904/FT06   Jørgen Jørgensen (f 1870-), Mølleejer + Katrine Thaysen (f 1874-)

R1907            Katharina Jørgensen

R1907/VU09/FT11/VU16FT16/SK17 Niels Nielsen, Møller (f. Lee1883- )+Johanne (f. Bjerregrav  1883- )

R1920/FT21/FT40/V40-44/45 Ole Christian Jensen Olesen (Vamdrup Mølle Bjerregrav s 1893-1945)

 [1920 fra Farsø], møller

+ Ane Marie Nielsen (Binderup 1892-1965) [1920 fra Farsø]  

R1945/VU45   (skifte) Anna Marie Olesen (Buderup 1892-1965)

 

R1947            Ejner Vestergaard (svigersøn; sa Alfred Vestergaard, baneformand (Tvilum s 1893-1947) + Petrea Jensine Robertsen Vestergaard (Tilst 1894-1974) ; til Stationsvej 31))

+ (D)Rigmor Solvej Olesen (da. Ole Chr.O. + Ane Marie 1923- )

R1948-VU49/50 Willy Uhrenholt (se nr. 1)

---  

*FT1925 Anton Kristian Jensen Fisker, møllersvend (Stevnstrup 1896-)

 + Thora Amalie Pedersen (Langaa 1902-)

*FT30 Anton Vognmand (Døstrup Aalborg 1906-  ), møllersv.+ Fride Marie (Skørping? 1907-  )

*1943: Niels Pedersen Nør, Møllersvend (1921-) + Dora Cecilie Larsen (1919-  )

 

Munkholmvej 

5.                   "Munkholm"    Matr. nr. 5a 9f 12b 1 2d        Fol 45 (efter branden 1904 Bymarksvej 12z)

R1905            Poul Ruhe og I.C. Jensen

R1906/VU09   Lauritz Andersen Laursen Munk + Christine Jensen

R1910/FT11   Rasmus Jepsen Rasmussen (f. Hørning 1887-1955 VV)ugift

 + Kirsten Marie Christensen (f Fausing 1848-), enke husbestyrerinde

R1912/VU16/FT16/FT30/VU32/V33 Niels Johnsen, Gaardejer (Hald 1859-1940  ) [1912 fra Udbyneder]

 + Hanne Marie Petersen (Vedbæk Søllerød s 1861-1938 ) [1912 fra Udbyneder]

 (til  Landsbygaden 29); + Kresten Poulsen, enkemand,(f 1831-) aftægt

R1933/V1940/SK40  Hans Severin Brejnholm Bech (1891-  ) + Margrethe Lund (1894- 1961 )

R1940/FT40/SK42-43/V44/SK45  Poul Andersen Krogh (1907-  ) + Ane Margrethe Rasmussen (1911-  )

R1945/VU45   Villy Uhrenholt (f.Volsted 1914-) + Anna Johansen (f. 1918-)

R1947/VU49   Hjalmar Uhrenholt (se Møllevej nr 1) + Ane

R1950/L63/V69/70/95   Søren Therkelsen (f. 1918-), gårdejer + Minna Kirstine Rasmussen (f.1923-  )

----

*1950 Hans Sørensen, telefonarb (1923-  ) + Karen Martinusen (1928-  )

 

Beboere i Stevnstrup 4 - Skoven

1920-50

Skovboulevarden, Skovbrynet,

 

Skovboulevarden (tidl. Fladbrovej)

 

2.                   Matr. 9v                               ”Vort Hjem”    Fol 80 (huset fra 1926)

R1925/SK17/FT25/FT40/V40-44/VU49 Jens Christian Christensen, Telefon funkt  (Stevnstrup 1870-1941) + Ellen Marie  Pedersen (Langaa 1868- 1953 ) (Fra Landsbygaden 1)

                      Poul Nielsen, søn fra "Aavang"

1944-54          Peter Sigfred Christensen (1914-98) + Ebba Grundt Kristensen (Skibet 1923-65)

 (boede ovenpå; til nr. 9)  

R1953(arv)     Anton Hviid Christensen

 

6.                                         Matr. 4x         Beboelse        se Fol 95

R1937VU49    R. Collstrop, A/S

FT40              Svend Brüel, driftsbestyrer + Kathrine

 

15.                 Matr. 11c                             Fol 88

R1939/FT40/SK40-44/VU45  Marius Jensen Kromann, landpost, postbud, smedemester

(fra Landsbygaden 21) + Margrethe  Andreasen (Mollerup Ørum s 1882-1950)

R1953/VU56/V69/70/77/87    Niels Peter Jensen Kromann (1905-87), maskingravør/guillochør

+ Lilly Krista Kro­mann (1913-85)

 

21.                 Matr. 11g                             Fol 81

R1947 SK45   Leo Skov Nielsen, arbm (1908- ) + Martha Mathilde Jensen (1909-  )

R1948/VU49/VA57/90 Kjeld Ingemann Nyborg (1912-90), hønseri­ejer + Lydia Nyborg

 

29.                 Matr. 21d 21e                       Fol 86

R1912/VU16/SK17                Peter Marinus Hansen (Harridslev s 1884-1963), statshusmand

+ Christine Margrethe Sørensen (Gjandrup 1882-1953)

R1919/FT21/VU23/FT25/FT30/FT40/V40-41 Søren Mathias Padkjær, Boelsmand (Bjerring 1878-  )

 [1919 fra V Velling]  + Josefine Petrine Kristensen (Gullev 1884-  ) [1919 fra V Velling]  

R1941/V42-44VU49              Chr. Ole Nielsen, husmand

R1950 Alfred Madsen (Viborg 1926-1979) (til Bøgebakken 1) + Britta Bygebjerg Sørensen

 

Skovbrynet

1.                   "Bakkely"        Matr. nr.10e 5f                       42d 21e 10e                       Fol 50

                      Chr. Andersen Christensen Mors: Flytter gården fra Lundagervej 1 hertil.

R1902/VU04/FT11 Chr. Andersen Christensen Mors  (f 1859- ) + Marie Kirstine (f 1853- )

R1913            Niels Jensen Østrup

R1915/VU16/FT16/SK17       Peder Hermansen (f. 1873-), Gaardejer + Ingrid Augusta (f 1873- )

R1918            Søren Amdi Christensen, gårdejer + Henriette Annesine

R1919/VU20/FT21J. Jørgensen, gårdejer (Vejlby 1853-  ) [1919 fra Langaa]

+ Marie (Kerteminde 1848-) [ 1919 fra Langaa]

R1923VU23    Vilhelm Jensen

R1923            Daniel Danielsen

R1924            Jørgen Jørgensen

R1925/FT1925/VU26 John Henry Møller, Landmand (Schat Friscot?1889-  ) + Erna Møller (Viborg 1891-  )

R1926(Foged) Jacob Christensen (se evt Stationsvej 46)

R1927            Poul Christensen Dalgaard, Gerlev (f. Galtrup 1859-1929), gårdejer +

R1929(Skifte)FT30/VU32/VU36/FT40/SK40-44/V44  Alfrida Marie Kristensen (Nøvling 1886- 1978) (Se Engvej 14!!) (Til Landsbygaden 17)

R1944            Henrik Casper

R1945            Simon Christensen

1/4 1947-1/4 1954:               Kaptajn Poul Sommer

R1947(Auktion) VU49           Christen Mouritsen

 

2.                   "Mosevang"                          Matr. nr. 6f (se 4s eng v. åen) Fol 68

R1915/VU16/FT16/FT40/SK40/V40-44/VU49 Christen Johnsen (Gravlev 1887- 1972)

 [1912 fra Udbyneder]   

+ Maren Huus (Stevnstrup Grensten s 1890- 1966)

FT1916          Johanne Pedersen (1898- )

 

3.                   Matr. 19d 41bc                                           Fol 87             (fra Landsbygaden 29)

R1914/VU16/FT16/SK17       Hans Sørensen  (f. 1878-) + Johanne S. (f. 1891-)  (se nr. 11 Landsbygaden!)

R1917            Søren Tind Sørensen

R1918/FT21/VU23/FT25/FT30/VU32 Niels Chr. Mogensen, husmand (Dyrby Gassum s 1863- 1939 )

 [1918 fra Hvilsager] 

+ Ellen Marie Olesen (Asferg s 1866-1937  )

R1938/FT40/SK40                (S)Ole Magnus Mogensen (Lemmer 1894-), arbejdsmand (se nr. 5!)

R1940/FT40/SK41-43/V44 Theodor Marius  Kristensen Molbo (Grensten 1909-  ) + Elly Elisabeth Sørensen (Bjerregrav 1915-  )

R1943/SK44/VU/4549 Peder Huus Johnsen (1917- 1999 ) + Christence Jespersen (1919- 2003 )

VU56/69         Christen Johnsen (1887-1972)

 

5.                   Matr. 41a + 20a m. fl. (fra Landsbygaden 28)                    Fol 87                      ”Margrethehøj”

R1915/VU16/FT16/FT30/VU32 (S) Niels Peter Sørensen, Landmand, arbm  

(Rogenstrup Fiskbæk s 1886-1954 ) [1914 fra Hvilsager]

+ Maren Mogensen (Lim / Lemmer  1888- )  (da. Niels Christian Mogensen og hustru Ellen Marie Olesen)[1915 fra Hvilsager])(til Bymarksvej 12 );

N.P.S.s forældre blev boende på Landsbygaden 28.

FT16: Magnus Mogensen (1894-) ugift slægtning, telefonarb. (se nr.3!)

FT30 Grethe Marie Sørensen, (Stevnstrup 1856-1931) enke efter gårdejer Marius Sørensen (Landsbg 28)

R1934/VU36/FT40/VA40/V40-44/VU45 Christen Madsen (fra ØV),gårdejer + Jensine Emilie Andreassen

R1948/VU49/56/60/69/70/71/75/79 Svend Aage Magnus Madsen, (1914-79) boelsmand/gdr

 (søn af Christen Madsen og Jensine EA -  "Kræn Madsen" fra ØV) + Gerda Andersen (1918-79) V71/75/79

 

7.                   Matr. 10b 24e 24b 35           ”Bakkehuset”                        Fol 51 og 84

R1837/M1844/FT1840/FT45/55                   Søren Jensen Aigt (o 1795-) + Sidsel Jensdatter (o 1799-)

R1868(Udlæg) FT80/FT90/FT01/FT21/VU1923 Jens Peder Sørensen (Iller Grænbæk s. O. 1835-1906),                       Husmand +

R1928(skifte)FT11/FT16/SK17/VU26/VU32 Christine Marie Stein (Vellev 1849-1935)

 [1865 fra Langaa], Enke, alderdomsu.

R1936/VU36/SK40                Vilhelm Aksel Jensen !

R1940/VU1945/VU49 Brødrene Viktor Lindskov og Christian Lindskov, Hobrovej 12, Randers, hønseriejer

VU1950          Brødrene Lindskov

---

Matr nr 24b  Fol 84!

FT40!/VU1940 Hjalmar Mosberg Sørensen, ekstrarb v Statsbanerne (1906- ) + Hertha Andersen (1902- ) De bor i nærheden af Stationen

R1842 H,.Mosbjerg Sørensen

R1944            Viktor Lindskov og Kristian Lindskov

 

9.                   "Hvilen"  Matr. 28a                Fol 71             bygget af Sørensen, Fladbro kro (Ane Mettes far)

FT1834(nr. 19) Niels Nielsen (52 år), smed  + Ane Dorthea Jensdatter (44 år)

M1844/FT1840                     Niels Nielsen Smeds Enke

R1842/FT50/FT55/FT60        Frands Thomassen (f o  1811- )+ (D) Mariane Nielsdatter (f o 1817- )

R1872            (S)Thomas Frandsen (1845- ) + Marie Kirstine Andersen (f Vellev o. 1846-)

R1881            Anders Christensen Bryndum

R1885(Mageskifteskøde) til do

R1891            Niels Nielsen

R1894            Hans Pdersen

R1898(Foged)FT01/VU04/FT06/VU09/FT11  Anders Rasmussen (f. Dollerup1848-1912), Telefonarb.,

Pottemager +  Madsine Lauritsen (f. Fly1854-1907)

R1912 (auktion) VU16/FT16/FT30/VU32/VU36 Ole Sørensen, husmand, fhv kromand

 (Ingerslev Tiset s. 1844- 1935 ) [1900 fra Maarslet]

+ Kirsten Marie Hansen (Maarslet 1845- 1921 ) [1900 fra Maarslet]

R1936(Skifte) Jens Christian Jensen

R1944/VU49/56/69/70/95 Edith Jensine Harpøth Mikkelsen + Erik Benjamin Mikkel­sen, gartner (1866- )

--- 

FT1925 Karl Sørensen, ugift

FT1925Vilhelm Karl Buschmeier, ugift

FT1930          Søren Kristian Nelsen (Aabybro 1877-), arbejder

FT1830          Anton Vognmand  +  Fride Marie Vognmand

 

FT1925 Niels Peder Petersen, enkemand   + Marie Magrethe Petersen, ugift

FT1940: Leo Skov Nielsen, Arbejdsmand Statsbanen  + Martha Nielsen

 

Forkortelser:

M1844            Matriklen 1844

R+årstal         Det år vedkommende har fået adkomst til ejendommen ifølge Realregister (skøde, skifte, vielse og arv)

FOL               Side i Realregister

SK                 Skatteliste

VU                 Vurdering

FT                  Folketælling + årstal

S./s.               sogn.

sa da              søn eller datter af

(S)/(D)            søn/datter af forgænger

(B)                 broder til forgænger

+                    mellem personer: Betyder som regel gift med.Men bruges også mellem ugifte, enker ogenkemænd. Eller blot mellem personer, der bor der.

*                    bor omtrent her – i nærheden; ukendt bopæl

                      Måske dukker de op før eller siden et andet sted i byen 

Alderdomsu.   -understøttelse

 

Bemærkninger: Beboernes navne, fødested og alder, stilling og erhverv osv. er som udgangspunkt hentet fra folketællinger(FT) og ejendomsoversigter. Kun i særlige tilfælde er det verificeret, f. eks ved opslag i kirkebog. Fødested er, hvor intet er anført: Grensten sogn.

 

FT1890                                Understreges

FT1901 1921 og 1940           Med fed skrift

St                   Stevnstrup

G                   Grensten

H                   Helstrup

ØV                 Øster Velling

VV                 Vester Velling

Opr=              oprindelig

o.                   omtrent, cirka