Beboere i Øster Velling sogn 1855 - 1995
Indholdsfortegnelse:

Forord
Beboere i Øster Velling Nederby:
Neikilsvej
Præstegårdsvej
Vandmøllevej

Beboere i Øster Velling Overby og Mark:
Bjørnkærvej
Langagervej

Øster Velling Landevej:
Gl. Silkeborgvej

Dagsvad:
Langå Mark
Randersvej
Sønderskovhedevej


Matrikeloversigt for Øster Velling sogn

Forord
Denne oversigt over beboere i Øster Velling sogn bygger på realregisteret, folketællinger, ejendomsvurderinger, skattebøger, vejvisere og telefonbøger.
Der kan altså forekomme personer, som kun er ejere af ejendommen men ikke behøver at bo der. Omvendt er der en del personer, som har boet i sognet, men som jeg ikke har kunnet placere.
Stavemåde for navne og datoer og årstal er ikke efterprøvet og er alligevel forskellig fra sted til sted.

Øster Velling november 2002
Karl Erik Jensen.

Revideret juni 2005 af
Karl Erik Jensen, Lucernevej 49, Randers

Forklaring og forkortelser:
fol. i øverste linie, gårdlinien, angiver sidetal i realregisteret for Øster Velling sogn 1855-1955
årstal i venstre spalte:
R + årstal: Årstal for adkomst ifølge realregister
FT + årstal : Årstal for beboer ifølge folketælling
VU + årstal: Årstal for beboer ifølge ejendomsvurderingen
V + årstal: Årstal for beboer ifølge vejviser.

Årstal i parentes efter navn er fødselsår og dødsår
Navn i fed skrift: FT 1855, 1901 og 1970 (?)
f. = født
o = omkring
S = søn af forrige beboer
sa = søn af
da = datter af

Tilbage til Øster Velling sogn