Folketællingen 1. febr. 1801
Gundested sogn, Slet herred
 
Borup
1. Jørgen Jacobsen, selvejergm, #11
lægdsm og sognef. 4.æ 63
Karen Sørensdatter, 1.æ #204 49
Jacob Jørgensen, søn 25
Anne Kirstine Jørgensd., datter 14
Anne Margrethe -- -- 7
Hans Jørgensen 4
Søren Nielsen, tjenestedreng ?

2. Peder Jensen Smed,selvejerg. og smed, 1.æ #18 62
Anne Kirstine Sørensdatter, hans kone #19 56
Jens 24
Karen 15
Mette 12
Maren 9

3. Morten Roed, selvejerg., 1.æ #309 41
Else Pedersd. #310 33
Jens 10
Niels 8
Christen 6
Morten 5
Johannes Thomassen, tj.karl, gew. soldat 26

4. Christen Rask, 2.æ, selvejerhusm. med jord #150 29
Katrine Larsd. #415 30
Maren Kirstine 3
Niels 1
Anne Christensd., tj. pige 14

5. Jacob Clausen, 1.æ, selvejerhusm. med jord #432 36
tjener på Gundested
Margrethe Christensd.,2.æ #433 56
Maren Jensdatter, hendes datter 10

6. Anne Kirstine Andersd. (Peder Nielsens Kone) #393 34
Selvejerhus uden Jord. Manden tjener #102
Niels 3
Anders 1

7. Niels Pedersen, Fæstegaardmand 72
Maren Pedersd., konen fra forstand 68
Peder 31 ? #102
Christen 25 (taabelig)
Anne 15

Bruusgaard
Jens Pedersen,1.æ #6 61
Anne Cathrien Chr.D.,1.æ #7 59
Christen 31
Maren 15
Kirstine 12
Kirsten Christensdatter, Gaaertyende, 10 år

Bolsmark
Christen Jensen, 1.æ #315 47
Kirsten ChristensD., 2.æ #316 41
Jens 5
Zidsel 1
Kirsten Sørensdatter, tjenestepige, 13

Ploukierhuus
Jens Pedersen Frandsen, jordløs husm. #298 46
Margrethe Jensdatter #8 47
Peder Jensen 6 #396

Skolehuset
Niels Nielsen Rask 39 1.æ. Degn og Skoleholder i
Gundersted sogn #42
Edel Kathrine Simonsdatter, 36 1.æ #43
Simon Nielsen 12
Niels Nielsen 10
Jens Nielsen 8
Hans Nielsen 5
Bodil Marie Nielsd 2
Bodil Nielsdatter, Mands Moder, 71 år, enke efter 1.æ
Skoleholderenke uden Pension

Gundested Mølle
Anders Laustsen, 1.æ, Selvejergaardmand #217 36
Johanne Kirstine Pedersd., 2.æ #53 46
hendes børn:
Else Kathrine Nielsd. 15
Jacob Nielsen 13
Anne Kirstine 10
Peder 8
Else 6
deres datter:
Karen marie Andersd. 1
Peder Michelsen, ugift tj.karl 36

Til Gundested

Til forsiden

 

8. Niels Studsgaard, fæstegaardmand, 1.æ #397 49
Maren Pedersd. 49
Johanne 15
Christen 14
Niels 8
Jens 10
9. Peder Andersen, fæstegmd, 1.æ #259 35
Karen Larsdatter, 1.æ #403 38
Marianne 7
Anne Kat. 6
Karen Marie 4
Niels 2
Anders 1
Niels Pedersen, tj.karl, landsoldat, ugift 26

1o. Christen Skriver, fæstegmd., 1.æ #253 35
Inger Christensdatter, 1.æ #254 34
Christen 8
Niels 7
Peder 3
Karen 6
Søren Jensen, tj.karl 14

11. Tomas Larsen, 1.æ, fæstegmd #239 36
Karen Sørensd.1.æ #446 27

12. Lars Zahl, fæstegmd.,1.æ #330(=411) 36
Anne Andersd., 1.æ #453 29
Mette Marie 5
Niels 2

13. Ole Jonassen, fæstehuusm. u. jord,1.æ #428 37
Kirsten Christensdt. 40

14. Lars Nielsen, Enkemand efter 1.æ ? #44
fæstehuus u. jord, i Dagleie 62
Zara Christensd., hans Systerdatter 14
Wormstrup
Jens Jensen Helming, fæstegssrdmand, 1.æ #308 (442) 49
Karen Poulsdatter, 2.æ 64
Mogens Jensen, tj. dreng 16

Bjørnstrup

1. Peder Mortensen, gaardbeboer og anneksbonde, 1.æ 58
Else Christensd. 1.æ #65+64 52
Morten Christensen 19
Maren 14
Anne 12
Christen 10

2. Tomas Rask, selvejergaardmand, 1.æ #66 56
Karen Christensd. #67 58
Christen Tomassen 16
Maren 14
Inger Tomasd. 15
Jens Christensen, tj. dreng 10

3. Mads Rask, selvejergmd, 1.æ #189 39
Anne Andersdatter 1.æ #341 36
Anders Christensen, hendes søn 10 år
Deres børn:
Niels Madsen 4
Christen 3
Inger Marie 1
Kirsten Pedersd., tj 15
Jens P. 11

4. Anne Mortensd., huskone, 1.æ (manden tjener) 38
fæstehuus med jord #457
hendes børn:
Anne Kirstine Pedersd. 9 #458
Anne P. 7 #459
 
15. Christen Olesen, fæstehuusmand med jord og
væver, 1.æ ?#78 el.252 el.295 37
Maren Christensd., 1.æ 35
Ole Christensen Snedker, Mands fader, #293
enkemand efter 1.æ 75
Inderst.
16. Jens Ladefoged, jordløs fæstehus, udtjent
rytter i 10 år 41
Kirsten Christensd. 26
Christen Jensen 5
Johanne Sophie 2
Jens 1

17. Poul Pedersen, fæstehuusmand med jord, 1.æ #139 40
Karen Nielsd. #242 55

18. Søren Trøjborg, ænkemand e.1.æ, Inderstegaard,
i Dagleje #228 39
Jens Chr. Sørensen, hans søn 8 #230

19. Borupgaard
Hans Jacobsen, selvejergaardmand, 1.æ #30 59
Mette Marie Pedersd., 1.æ #31 50
Peder Hansen 24
Christiane 12
Anne 9

20. Borup Høygaard
Hans Nielsen, fæstegaardmand, 1.æ #22 52
Maren Christensd., 1.æ #23 59
Christen Christensen, hendes søn, landdragon 26
Zidsel Hansd. 15
Anne Marie 10

Gundestedgaard

Christian Frederik Kralund, enkemand efter 1.æ 69
Lieutenant med ? som Pensionist og nu for-
pagter paa Gundested
Louise Magdalene Kralund, datter 11
Tjenestefolk
Johanne Marie Fløy, huusjomfrue 36
Mette Jensdatter, Foulum 31
Inger Marie Farstrup 23
Bodil Christensdatter 15
Giertrud Nielsdatter 14
Christen Andersen Alstrup 31
Jens Jensen Foulum 36 udtjent rytter
Christen Hansen Skiørbech 27 geworbene dragon
Christen Friderich Oensshou 13
Jens Sørensen Alstrup 14

5. Søren Pedersen Brygger, Fæstehuus med jord #318 46
Maren Jensdatter #319 56
Johanne Sørensdatter 15
Christen Sørensen 12
Jens Sørensen 10

Aistrup

1. Laust Hylke, 1æ #56 82
Maren Tomasdatter 1.æ #57 78
Deres søn
Christen Laustsen 39, ugift, har et Hus med Jord i Fæste men er hos Faderen
Else Christensdatter, tjenestepige,15
Lars Christensen, dreng, 13

2. Niels Laustsen Blære, 1.æ #212 45
Else Christensd., 1.æ 45
Deres børn
Niels 12
Else Kirstine 8
Anne 6
Inger 1
Else Jensdatter, tjenestepige, 15

3.Niels Christensen, 1.æ #463 42
Else Christensd. 38
Dorte Marie 4 #465
Bodil Kirstine 2 #466
Anders Mortensen, tjenestekarl, 18
Bodil Pedersdatter, tjenestepige, 15
Peder Christensen, tjenestedreng, 12

 
Til Gundersted   Til forsiden