B9C-16 Aalborghus amtstuearkiv -1800
Hartkornsspecifikationer for strøgods 1788-1800.
No.3 1788 (Sleth og Aars herreder)
 
Gundested sogn
Borup bye
A. Gaardmænd Gundested Ager og Eng
Gods hartkorn
Nr. 1. Jørgen Jakobsen -- 5 - 5 - 3 - 2
Nr. 2. Peder Jensen Smed -- 4 - 6 - 3 - 1
Nr. 3. Niels Nielsen Rask -- 5 - 2 - 0 - 1
Nr. 4. Laust Christensen Kyø Gods 5 - 6 - 3 - 0
Nr. 5. Christen Skriver -- 5 - 1 - 1 - 2
Nr. 6. Hans Nielsen -- 4 - 6 - 0 - 1/2
Nr. 7. Christen Poedmester -- 5 - 2 - 3 - 0
Nr. 8 Niels Pedersen -- 5 - 0 - 0 - 0
Nr. 9. Anders Pedersen -- 5 - 0 - 3 - 2
Nr. 10. Søren Skriver -- 5 - 0 - 3 - 1 1/3
Nr. 11. Hans Jacobsen -- 2 - 4 - 1 - 2 1/8

B. Huuse med Hartkorn
En Huus Plads uden Bygning Kyø Gods 0 - 0 - 1 - 2

C. Jordløse Huuse
1. Hans Jacobsen til Land Lægdt Gundested Gods
2. Peder Mortensen --- - - --
3. Jens Malle -- - - --
4. Peder Bruusgaards Enke -- -- --
5. Niels Raskes Enke -- -- --
6. Anders Pedersen - - - Kyø Gods
7. Laurs Skræder - - - -
8. Niels Hosbond - - - -
9. Olle Jonasen - - - -
10. Olle Snedker - - - -
11. Gammel Thomas - - - -

Lille Aistrup Bye
A. Gaardmænd
1. Laurs Hylke Kyø Gods 4 - 7 - 0 - 1
2. Niels Laursen Blær -- 5 - 2 - 1 - 2
3. Bruges af Hr. Lund -- 5 - 1 - 2 - 1

B. Huuse med Hartkorn
uden Bygning -- 0 - 0 - 1 - 2

C. Jordløse Huuse
Mikel Pedersen til Lands Lægdt Kyø Gods

Bjørnstrup
A. Gaardmænd
No.1. Peder Mortensen - Annex til Præsten i Ulstrup
Annex Skyld 4 - 1 - 1 - 0
0 - 7 - 3 - 2


No.2. Thomas Nielsen Gundested 5 - 1 - 0 - 0
Gods
No.3. Niels Christensen Rask --- 4 - 7 - 3 - 1

B. Jordløse Huuse
Jens Mogensen --

--------------------------
A. Eenlige Gaarde i Sognet
No.1. Wormstrup
Albert Madsen Gundested 2 - 3 - 0 - 0
Gods

No.2. Gundested Mølle
Niels Jacobsen ---
Jordskyld 0 - 7 - 2 - 0
Mølleskyld 1 - 2 - 2 - 2

No.3. Boelsmark
Niels Christensen Kyø Gods 2 - 1 - 1 - 0

No.4. Koppes Mølle
Bruges af Hr. Lund Jordskyld 0 - 0 - 2 - 2
Mølleskyld 3 - 5 - 2 - 0

-----------------
Summa Gundested Ager og Eng Mølleskyld
91 - 0 - 1 - 23/24 5 - 0 - 0 - 2

Bruusgaard
Jens Pedersen Gundersted Gods 3 - 5 - 2 - 2

Til Gundersted

Til forsiden

Undskyld det kedelige lay-out. Men HTML kender ikke koderne fra Word-filen Send en mail, hvis du ønsker word-filen

Til Gundersted

Til forsiden