Stevnstrup for 300 år siden

Stevnstrup i Grensten sogn har hørt under Middelsom herred og Halds amt.

Middelsom er landet mellem de to åer Nørreåen og Gudenåen.

Stevnstrup bestod af 11 gårde 2-3 huse eller boel, en smedie og kroen i Fladbro.

De to gårde længst mod vest og det lille hus ved siden af hørte i 1718 under Ulstrup gods, senere under Bidstrup, medens resten hørte under Frisenvold.

 

Vi ved stort set også, hvem der har boet i Stevnstrup. Kunsten er at placere de forskellige familier i de huse og gårde, som fandtes dengang. Det er ikke så let. Men vi vil gøre forsøget.

 

Der har været 3 dobbeltgårde. Folk boede gerne så tæt sammen som muligt. Det var svært at værge sig mod indbrud og overfald. Især om natten. Man kunne jo ikke låse af. Til gengæld var straffen for indbrud og vold ekstrem hård.

 

Vi vælger at bygge på Christian den 5. Matrikel fra 1688. Her er der også 3 dobbeltgårde med navne på fæsterne. Så er vi næsten halvvejs. Resten tager vi efterhånden, som vi når frem.

Matrikelnumre er fra den nugældende Matrikel 1844, som bygger på udskiftningen o. 1790.

Adresser er gader og husnumre fra i dag.

 

Gårdene havde sjældent et navn dengang. Kun to i Stevnstrup. Men det gør det mere spændende at have navne på gårdene. Så dem laver vi selv.

 

Vi begynder vores tur gennem byen fra vest. Den første gård vi møder, havde ikke noget navn. Så den kalder vi

 

Birkegaard

Gården matr. Nr. 2, Randersvej Nr.88b (tidl. Silkeborgvej 5);

Slægten Birch sad tungt på den gård i henved 100 år. Det var lidt af et familiekollektiv.

 

Niels Sørensen Birch (o. 1638-1721) var fæster af gården i 1688.

Niels Sørensen Birch var gift med Kirsten Andersdatter (o.1665-1713).

 

Søren Nielsen Birch *1) gift 1706 med Anna Thomasdatter Trægaard (-1745); han overtager gården efter sin far Niels Birch. Andre beboere på gården er Christen Birch (o. 1636-1713) Peder Birch (o. 1621-1715) Karen Birches (o. 1623-1725!) og Las Birche (-1737) og hans hustru (-1737).

 

Den sidste Birch på gården er sønnen Niels Sørensen Birch (1723-1773) gift 1761 med Maren Henrichsdatter (-1769) og 1769 med Maren Jensdatter (o.1742-1782).

 

 

 

 

Herefter kommer vi til den anden af de to dobbeltgårde, som kaldtes

 Vestergaard

Gården matr.nr. 3 Landsbygaden nr. 43.

Jens Jensen Vestergaard (o. 1637-1704) var fæster af gården i 1688. Hans hustru er død før 1701.

Sønnen Jens Vestergaard (-1736) og Maren Christensdatter (o.1677-1717) tager over og deres søn Peder Jensen Vestergaard (o. 1703-1778) gift 1736 med Johanne Pedersdatter Koch (o. 1710-1799) fra Vellinggaard. Herefter følger Jens og Peder og Jens osv. frem til 1905.

 

Den næste gård i rækken kalder vi

Fiskergaard

Gården matr. 8 Landsbygaden nr. 31.

Folkene på gården dengang kaldtes Fisker.

1688 har vi Anders Andersen Fisker. *2.

1711 har vi Jens Andersen og Margrethe Pedersdatter (o.1692-1718).

1719 Jens Jensen Fisker gift med Kirsten Mortensdatter og

1720 gift med Kirsten Mogensdatter Bøeg.

1738 er det slut med dem og Fisker i det hele taget på den gård.

I gårdens arkiv findes et fæstebrev fra 1739, hvorefter Jens Jensen Høeg overtager fæstet efter Jens Jensen Fisker, som formedelst Armod og fattigdom, paadragne restancer og hans livets slette levemaade har måttet forlade gården.

 

Herefter skal vi en tur op til

De såkaldte trædegaarde.

Man kan stadig liste op bagom forsamlingshuset forbi Bymarksvej 12 hen til børnehaven.

Her omtrent har der ligget 2 dobbeltgårde. De lå så tæt, at man kun lige kunne gå imellem dem.

For 300 år siden var Thomas Pedersen Trægaard fæster af den ene af gårdene. Herefter hans søn Mogens og dennes søn Thomas. De bliver alle kaldt Trægaard. 2 gange ser man et e puttet ind: Træegaard. Det ser man ellers tit: Hustrue, Høeg og Fladbroe, uden at der ændres ved betydningen.

 

Men Trægaard er lidt kedeligt. Så det må der gøres noget ved. Og her tror jeg, at det nævnte e hjælper fantasien på vej. På den måde opstår de forskellige myter.

 

Den ældst kendte myte er Trædegaardsmyten. Man sætter et d ind foran e-et og giver Thomas Trægaard øgenavnet ”Trædegaard” – det er noget med kiv og strid. Efterhånden udvides det til at gælde begge ”Trædegårde”; altså gårde, som går op i kiv og strid. Det er alt sammen noget, som er gået fra mund til mund. Det er efter min mening en uskik at give folk øgenavne. Men det er der nok ikke noget at gøre ved.

 

Den anden myte, som nemt kan blive ligeså sejlivet som Trædegaardsmyten er: Træejgaardsmyten eller tregaardsmyten. Man sætter et j ind foran gaard.

Altså: Præsten har helt misforstået Thomas Pedersens navn, når han 17 gange i kirkebogen skriver Trægaard. Han forstår slet ikke det lokale sprog. Når de lokale siger træ, så mener de tre - altså Tregaard.

 

Ideen er, at der skal have været tre gårde på det sted. Så Thomas Tregaard bliver ham med de tre gårde.

Det minder lidt om Lille Klaus, som sagde hyp alle mine heste, selvom det kun var den ene af de fem heste, som var hans egen.

 

Tværtimod viser Frederik den 3.s matrikel 1664, at der kun er 1 gaard til deling. Christian den 5.s matrikel i 1688 har også kun 1 gaard, hvoraf Trægaard udgør 1/3 deel.

 

Thomas Trægaard døde i 1718. Omkring 100 år efter hans død bliver der etableret en ejendom ved siden af de to gårde på adressen Bymarksvej 12 med jord i Fladbro. Den kan kun lige akkurat kaldes en gård på den tid. Tidligere ville den nok kaldes en halvgård.  Men det er mig ubegribeligt, at det kan have noget med Thomas Trægaards navn at gøre.

 

Vi begynder med den anden af de 2 dobbeltgårde, som ikke havde noget navn før efter branden i 1905.

I 1906 købte Lauritz Andersen Laursen Munk gården og genopførte den på sin nuværende plads Munkholmvej 5 og kaldte den

 

Munkholm

Gården matrikel nr. 5 Bymarksvej 12z.

1688 nævnes som fæster Anders Jensen.

Anders Jensen døde i 1686. Så navnene på fæsterne i Matrikel 1688 må være indhentet nogle år forinden.

Anders Jensens enke Else Mogensdatter døde i 1697.

Deres børn: Jens Andersen, Kirsten Andersdatter (o.1673-), Anna Andersdatter (o. 1675-), Maren Andersdatter og Karen Andersdatter.

(D)Maren Andersdatter (o. 1661-1731) bliver gift med Germand Nielsen Høeg (-1743) fra Toftegaard, som overtager fæstet her på Munkholm.

Deres søn Niels Giermandsen Høeg (o. 1696-1761) gift 1. gang med Dorthe Jensdatter (-1739) og 2. gang 1741 med Birgitte Jensdatter.

Birgitte Jensdatter gifter sig igen 1762 med Peder Rasmussen (1729-88) ældste søn fra Bjerregaard. Han var nok blevet træt af at vente på at overtage faderens gård.

(S)Jens Nielsen Høeg (1744-99) fra 2. ægteskab bliver den sidste med navnet Høeg på den gård.

Herefter hedder de Huus.

Munkholm har været dobbelt så stor som nabogården

 

Trægaard

Gården matrikel nr.9 Bymarksvej 12x.

1688 var Thomas Pedersen (o. 1650-1718) fæster af denne gård.

1664 var det Peder Povelsen. Måske må man have lov til at gætte på, at det var Thomas far.

 

Tilnavnet Trægaard har vel noget med gården at gøre. Den er næppe bygget af træ, da træ allerede dengang var en mangelvare. Man brugte bindingsværk fyldt ud med ler.

Måske har der været mange træer på det sted eller et meget stort træ. Gården med det store træ eller de mange træer.

Thomas Trægaard var gift med Maren Mogensdatter (o. 1647-1731).

Johan(ne) Trægaard (o.1647-1716) er måske en søster til Thomas Trægaard. Så navnet Trægaard kan være helt fra hans fars tid.

Sønnen Mogens Thomassen Trægaard (-1748) blev gift 1719 med Anne Nielsdatter fra Øster Velling og overtog fæstet efter sin far.

Det samme gjorde (S)Thomas Mogensen Trægaard (o.1720-96) gift med Kirsten Pedersdatter.

Herefter hedder de Hvid på den gård indtil branden i 1905.

Efter branden blev gården flyttet op på vejen til Grensten på adressen Grenstenvej 49.

 

Herefter smutter vi ned til Landsbygaden igen og når frem til Kjeldtoften. Her ved indgangen til Kjeldtoften lå det tredje hold dobbeltgårde. Den første, vi når til, er blevet kaldt

Bjerregaard

Gården matrikel nr. 12 Landsbygaden 19.

Anders Nielsen er fæster af gården både i 1664 og 1688.

1705 møder vi Peder Rasmussen (o. 1656-1726) og hustru, som hedder Maren Rasmusdatter (o. 1658-1727). De efterlader sig 2 sønner Rasmus Pedersen og Jens Pedersen.

Gården overtages af den ældste søn Rasmus Pedersen gift 1727 med Kirsten Pedersdatter Hviid (-1743), datter af Peder Hvid, og 1743 med Maren Thomasdatter (o.1713 -1789).

Sønnen Thomas Rasmussen af 2. ægteskab overtager gården omkring 1778.

Den ældste søn fra 1. ægteskab Peder Rasmussen(1729-88) var allerede i 1762 smuttet til Munkholm. Han var nok blevet træt af at vente på at overtage faderens gård.

 

Overvejelser over fæstere/ejere af Bjerregaard og Møllegaard

 

Der er en del rod med matrikelnumrene 12, 4 og 6.

HKS 1758 angiver, at Rasmus Pedersen og Niels Jensen Høeg hører sammen. Det samme angiver det gamle udskiftningskort med tilføjelser (1815-59), hvor mat 12 og 6 er bygget sammen. Det må da vist være en misforståelse. På kort fra 1859 hører mat 12 og mat 4 sammen. Og sådan går det fremdeles.

 

Men hvem hører til den enkelte gård? Her er det en god gammel øvelse at stille de forskellige lister/jordebøger/HKS op ved siden af hinanden og ved hjælp af lineal eller lignende at pejle sig frem til, hvem der hører til hvilken gård. Fra 1758 til 1844 har vi 10 sådanne lister. Dem sætter man så sammen på de enkelte matrikler. På den måde får man en beboerrække for hver matrikel. Man starter med det, man véd, nemlig Matrikel 1844. Herfra går man så tilbage.

 

Mat 12 har fra 1844 Søren Larsen, Lads Pedersen og Thomas Rasmussen og Rasmus Pedersen.

Mat 4 har fra 1844 Rasmus Pedersen Hvid (møllebyggerens far), Peder Rasmussen, Peder Jensen og Jens Pedersen.

Det er lidt af et puslespil. Men når alle matrikelnumrene er på plads, burde det være let at se, hvis der er noget helt galt.

 

Mat 12 ser ud til at være lige ud af landevejen. Mat 4 er lidt vanskeligere. Her ender vi med Jens Pedersen. Men vi mangler en forbindelse tilbage til 1688.

 

Den anden af de to dobbeltgårde, som var bygget så tæt sammen, at der kun var en bræddevæg mellem dem, har aldrig haft noget navn. Omkring 1870 byggede den daværende ejer Thomas Rasmussen Hviid

(o 1819-1877) en mølle på sin jord på adressen Møllevej 2x. Efter hans død flyttes gården ned på Oldvejen/Staunagervej syd for vejen. Efter en brand flyttes gården over på den anden side af vejen på adressen Staunagervej 6 med navnet Staunagergaard.

 

Men vi kalder den gamle gård

Møllegaard

Gården Matrikel nr. 4 Landsbygaden 17. Kjeldtoften er opført på ejendommens toft.

 

1688 har vi Karen Jensdatter. Hun er formodentlig enke. Hun ses ikke at være død i den gamle kirkebog fra 1701. Derfor har vi et hul frem til Jens Pedersen.

1710 har vi i byen Morten Andersen (o. 1651-1722) og hustru Maren Madsdatter (o. 1651-1717).

Dem anbringer vi her. Morten Andersen optræder som vurderingsmand ved skifte.

Herefter Jens Pedersen (-1769) gift 1726 med Else Giermandsdatter (o. 1692-1775) fra Munkholm.

Jens Pedersen er halvgaardsmand. Det rimer godt med, at hans gård må anses for mindre end  ”hovedgården” mat 12.

Hans enke nævnes i HKS 1773 og HKS 1778 sønnen Peder Jensen (1734-). Herefter hedder de Hvid.

 

 

Den næste gård, vi kommer til, har heller ikke haft noget navn. Fra 1897-1970 har familien Velling haft den.

Omkring 1941 flytter Anders Velling (1902-80) gården ud på Staunagervej 4 ”Porsvang”. Men vi kalder den gamle gård

Vellinggaard

Gården Matrikel nr. 11 Landsbygaden 13.

1688 Anders Andersen* 2). Han må have været gift med Johan(ne) Nielsdatter Høeg (1661-1712) fra Toftegaard.

Hun bliver herefter gift med Jens Nielsen Østrup (1662-1712).

Datteren Mette Jensdatter Østrup (1692-1766) bliver 1713 gift med Peder Jensen Koch af Vissing (-1751).

Sønnen Jens Pedersen Østrup (1723-66)*2) overtager herefter fæstet og bliver gift med Maren Sørensdatter (-1773), i 1773 gift med Anne Pedersdatter (-1780), med Gertrud Rasmusdatter (1738-81) fra Bjerregaard og med Magdalene Rasmusdatter (o.1753-89).

Til sidst går fæstet til sønnen Søren Jensen Østrup (1759-1827). Han blev gift 1791 med Anne Jensdatter (1760-1836) fra Toftegaard. Men han opgiver gården og bliver husmand.

 

Den næste gård er kendt under navnet

 Stevnstrupgaard

Gården matrikel nr. 6 Landsbygaden 9.

1688 betegnes gården som en halv gård med Jens Pedersen som fæster.

Jens Pedersen (o. 1647-1716) gift med Maren Jensdatter (-1736). Jens Pedersen optræder som vurderingsmand ved skifte.

Herefter har vi Niels Jensen Høeg (o. 1696-1770) gift 1742 med Maren Nielsdatter (-1751) og efter hende med Ellen Jensdatter (-1780).

Ellen Jensdatter (-1780) bliver 1771 gift med Michel Andersen Høeg (o 1737-1819). Han bliver 1780 gift med Kirsten Olesdatter Bruun (o 1748-1827) fra Lundagergaard.

 

Herefter smutter vi over på den anden side af vejen. Og den første gård, som aldrig har haft et navn, kalder vi

 

Lundagergaard

Gården matrikel nr. 10 Lundagervej 1. Lundagervej ligger på gårdens mark.

1688 har vi en halv gård med Christen Mogensen.

*1705 Oluf Kærsgaard og hustru

*1710 Jens Olufsen

1758 Olle Jensen Bruun (o 1709-76) gift med Maren Jensdatter (1715-85)

1778 Olle Jensens enke

1787/HKS1788 sønnen Jens Olesen Bruun Kjeldsen (1752-1830) gift med Mette Jensdatter (1759-) fra Toftegaard.

1810-25 har Christen Mouritsen ejendommen. Han overtager senere ejendommen Mat 14a og 33 på adressen Bymarksvej 12.

 

Herefter fortsætter vi hen til den sidste gård i rækken, som senere er kendt som

Toftegaard

Gaarden matrikel nr. 7 Landsbygaden 24.

1664 og 1688 Niels Rasmussen Høg (o 1630-1707) gift formodentlig 1657 med Mette Larsdatter.

Han er nok det nærmeste man kan komme til det halve Stevnstrups bedstefar.

Mat 5 Niels Giermandsen Høeg

Mat 6 Niels Jensen Høeg

Mat 11 Mette Jensdatter Østrup

Mat 20 Jens Pedersen Koch (oldebarn)

Og sidst men ikke mindst gården her Mat 7 Mette Jensdatter.

 

1705 Jens Nielsen Østerballe (o.1646-1716) gift med (D) Mette Nielsdatter

HKS 1758 Peder Sørensen af Vissing (o 1693-1775)

                          gift 1718 med (D) Mette (Jensdatter) Høgs af Stevnstrup (o 1696-1726) 

gift 1726 med Birgitte Andersdatter (- 1754)

HKS 1758 (S)Jens Pedersen (f 1724-1808)

Gift med Kirsten Mogensdatter Trægaard (f o.1732-1810).

Både far og søn er altså fæstere af denne gård.

 

 

Huse og bol

Landejendomme under 1 tønde hartkorn kaldes huse eller bol.

De 2 huse i Stevnstrup får kendt ejer fra vores tid i parentes. Men den første ejendom på vores vandring gennem byen er kendt som

Gammelt boelsted

Ejendommen mat nr. 20 Landsbygaden 28.

Den ligger ved siden af mat nr. 7 Toftegaard. Jeg antager at det også er den, som nævnes først i

1688 Rasmus Nielsen!

Jeg tillader mig at antage, at Rasmus Nielsen er ældste søn af manden på nabogården Niels Rasmussen Høg.

Rasmus Nielsen er død før 1701. Herefter sætter jeg som fæster på dette sted hans lillebror

1706 Jens Nielsen Høeg (-1755). Hans hustru dør 1762.

 

Hvis vi fortsætter mod vest kommer vi til den ejendom, som har været ejet af Rasmus og Ane Hougaard.

 

(Hougaard)

Mat 21 Landsbygaden 30

1701 Peder Jensen Hvid (-1751) og hustru. Peder Hvid optræder ved skifteforhandling som vurderingsmand.

Datteren Kirsten kommer til Bjerregaard og sønnen Jens får Møllegaard.

HKS 1771 Jens Nielsen (o 1732-1810) fra Munkholm gift 1769 med Anne Jensdatter (1737-1810). Hun er Peder Hvids barnebarn.

Vi smutter over på den anden side af vejen til

(Skrædderens hus)

Mat 32 Landsbygaden 33

1688 Peder Madtsen

1720 Søren Nielsen, husmand (måske Søren Birch).

1722 Jens Simonsen; indsidder Niels Bøg og hustru

1743/1762 Jens Sørensen (skal vel være: Jens Simonsen).

HKS 1814/1824/1834           Jens Jensen Simonsen, husmand i St  (61 år) gift med

M1844 Bruger:                     Jens Simonsens Enke/Ane Rasmusdatter

 

(Bisk)

Mat 19 Landsbygaden 29x

*1713 Jens Andersen Høg (-1744) og hustru

o 1746 Peder Jensen Bisch gift 1746 med Karen Andersdatter

 

 

 

Herefter et par ejendomme ejet af

(Samtlige bymænd)

 

1688 Jens Jespersen, husmand/hiulmand

 

Smedie: mat 47 Landsbygaden 21

1688 Søren Mogensen, smed

Per Smed gift med Inger Bøgs (-1747)

Anders Jensen Smed (- 1765)

Morten Jensen Smed (o 1728-1786) gift med Kirsten Michels Datter (o 1727-1791)

 

(Bentsen)

Mat 24 Landsbygaden 7

*1702                Rasmus Bierregaard gift med Anne Andersdatter (o 1639-1702) 63 år

*1711                Morten Rasmussen Bierregaard  (-1719) 43år

*(1713)/1720/HKS1758!            Anders Giermandsen (o 1688-1773) gift 1720 med Anne Jensdatter (-1759).

1759 gift 2. gang med Birgitte Christensdatter i Faarup (o 1722-74)

 

 

 

Fladbrohus

Mat 22 Randersvej 75 (tidl. Silkeborgvej 2)

Søren Jensen Bierring (o 1669-1712) gift med Karen Madsdatter (o 1679-1724)

Mogens Pedersen gift 1713 med Karen Madsdatter

Jørgen Andreassen Fritz (-1761) gift 1725 med Karen Jensdatter (-1755)

HKS1758          Mogens Jørgensen

Hov1771/ Hks1778 Mogens Sørensen Koch (o 1717 – 1783)

      Gift 1762 med Anna Michelsdatter  (o 1736 – 1810)

 

 

 

Forkortelser:

o=omkring, cirka

(D)=datter af forrige

(S)=søn af forrige

Mat = matrikel nr.

KTK = hartkorn

HKS = hartkornsspecifikation

HOV= Udtog af General-Hoverireglement for Frisenvold 1771 28/5

*=kvalificeret gæt

 

*1): Niels Birch – Søren Birch – Niels Birch.

Det er helt klart rækken af fæstere på den gård fra o. 1688 til 1773.

 

Men det har kostet blod, sved og tårer at nå til dette resultat.

Tre problemer har stået i vejen for at forstå sagens rette sammenhæng.

Først vielsen 1706 mellem Søren Andersen Birch og Anne Thomasdatter Trægaard.

Dernæst begravelsen 1745 af Søren Fiskers enke Anna Thomasdatter.

Og til sidst: Hvem er denne Søren Fisker og hvor og hvornår er han begravet?

Det sidste spørgsmål er nok det nemmeste at svare på. At begravelsen ikke er nævnt i kirkebogen beviser ingen ting. Præsten kan have glemt at føre den ind i kirkebogen.

 

Det har været lidt af en øjenåbner at læse pastor Vindings mandtalsliste til Ulstrup gods 11. januar 1722: Søren Birch

1 broder Anders Nielsen

2 søstre Else og Maren Nielsdatter m.fl.

 

Altså: Søren Birch er Søren Nielsen Birch.

Hermed er det nærliggende at konkludere, at Andersen ved vielsen i 1706 skulle have været Nielsen og Søren Fisker er Søren Birch.

 

*2): Jens Østrup på mat 11 har på HKS 1758 samme hartkorn 8-5-0-0 som Anders Andersen Fisker på Matrikel 1688. Det skulle altså være samme gård.

Alligevel vælger jeg at anbringe Anders Andersen Fisker på Fiskergaard sammen med de andre Fisker.

Jeg tror, at HKS 1758 roder med de to Anders Andersen. Vi har også set, at den roder med mat 6 og mat 4.

 

Stevnstrup for 300 år siden.

Dette er således mit forslag til, hvordan Stevnstrup har set ud for 300 år siden.

Andre når måske til et andet resultat.

Men det vigtigste er at komme så tæt på virkeligheden som muligt.  

 Karl Erik Jensen, Randers 2020.