Gårde og beboere i Gundersted sogn 1688-1812
 
Gårde i Gundested sogn under Kyø Hovedgaard
Borup By
Mtr. nr.1
1688: Peder Nielsen 5-2-2-1
1711: Peder Nielsen
1718: Lars Kremmer 5-2-2-1
1733: Laurs Kremmer 5-2-2-0
1759 ?
1788 ?
Mtr. nr.2
1688:Sal. Laurs Nielsens enke 5-6-3-0
1718:Christen Tommes - Jens Villemsen 5-6-3-0
1733:Christen Tygesen 5-6-3-0
1759:Lars Christensen 5-6-3-0
1788 nr.4: Laust Christensen 5-6-3-0
1787 ? Borup nr. 9:Bodil Nielsdatter #29 (se #28 og 570)
Mtr.nr.3
1688:Christen Madsen 5-1-1-2
1711:Peder Laursen og Christen Madsen
1718:Christen Skriver 5-1-1-2
1733:Christen Nielsen Skriver 3-1-1- 2/3
1759:Christen Christensen skriver 5-1-1-2
1788 nr.5:Christen Skriver 5-1-1-2
1787 ? Borup nr. 7: Ch. Christensen #24
Mtr.nr.4
1688:Laurs Jensen 4-6-2-2
1718: Christen Adsersen 4-6-0 1/2 ?
1733: Adser Christensen 4-6-0-2 ?
1759:Peder Pedersen 4-6-0- 1/2
1788 nr.6: Hans Nielsen 4-6-0- 1/2
1787 Borup nr. 6:Hans Nielsen #22
Matr. nr.6
1688: Stefen Laursen 5-2-3-0
1711: Stefan Laursen
1718: Christen Podemester 5-2-3-0
1733: Christen Podemester 5-2-3-0
1759: Christen Podemester 5-2-3-0
1788 nr.7:Christen Poedmester 5-2-3-0
1787 ? Borup nr. 3: Christen Christensen #16.
Mtr. nr. 7:
1688:Laurs Poulsen Ladegaard 4-5-1-2
1711:Laurs Poulsen
1718 ?
1733 ?
1759 ?
1788 ??
Mtr. nr.10:
1688:Poul Jensen 5-0-0-0
1718:Christen Michelsen 5-0-0-0
1733: Peder Christensen 5-0-0-0
1759: Peder Mikkelsen 5-0-0-0
1788 nr.8:Niels Pedersen 5-0-0-0
1787 Borup nr. 2:Niels Pedersen #14.
Gårde i Gundested sogn under Gundested Hovedgaard:
Borup
Mtr. Nr.5:
1688:Jacob Christensen 5-5-3-2
1724:Jacob Jørgensen 5-5-3-2
1725:Jacob Christensen og Jørgen Jørgensen 5-5-3-2
1757: Jacob Jørgensen 5-5-3-2
? 1788: Nr. 1:Jørgen Jacobsen 5-5-3-2
1787 Borup nr. 1:Jørgen Jacobsen #11.
? 1800(BrD)nr. 1:Jørgen Jacobsen
nu Jacob Jørgensen
Hans Jacobsen 1830
Mtr. nr.8:
1688: Maren Laursdatter 4-6-3-1
1724: Jens Sal 4-6-3-1
1725: Maren Laursdatter nu Jens Sahl 4-6-3-1
1757: Jens Jørgensen 4-6-3-1
? 1788: Nr. 2: Peder Jensen Smed 4-6-3-1
1787 Borup nr. 4:Peder Jensen #18.
? 1800(BrD) nr. 3:Peder Jensen Smed
nu Jens Pedersen
Mtr. nr.9 og 11:
1688: Niels Jensen Rask og #516.
Niels Jensen Husmand 5-2-0-1 #518.
1724: Jens og Christen Rask 5-2-0-1
1725: Niels Jensen Rask Niels Jensen Huusmand 5-2-0-1
nu Jens Rask 2-5-0-1/2
Christen Rask 2-5-0-1/2
1757: Jens Christensen Rask 5-2-0-1
? 1788: Nr. 3: Niels Nielsen Rask 5-2-0-1 #42.
1787 Borup nr. Bodil Nielsd. #41(enke efter Niels Rask #40)
1801 Borup nr.4:Christen Rask #150.
? 1800(BrD)???:nr.5: Christen Nielsen Rask #150.
nu Jens Nielsen
a Christen Jespersen 1827
b Jørgen Sørensen dec 1826
Husmænd 1725:
Laurs Petersen
Anders Laursen
Søren Christensen
Anne Thyboe
Huse 1757
Peder Mortensen og Niels Christensen
Jens Bonde
Søren Christensens enke nu Niels Dahl
Inger Jensdatter
Jens Rask
Jordløse huse 1788
Hans Jacobsen #261
Peder Mortensen #36
Jens Malle #38
Peder Bruusgaards enke #264
Niels Raskes enke #41
Gundersted
Rask
Forsiden
Mtr.nr.12:
1688:Mogens Jensen 2-5-2-1
1711:Mogens Jensen og Christen Tekmand
1718 ?
1729 ?
1759 ?
1788:??
Boelsmark
1688: ? 2-1-1-0
1718:Christen Christensen 2-1-1-0
1733:Christen Christensen 3-2-2- 1 1/4
1759: Christen Jensen 2-1-1-0
1788: Niels Christensen 2-1-1-0 #9.
1800(BrD): Christen Jensen
Niels Christian Christensen 1829

Husmænd i Borup by 1688
2. Jens Christensen
3. Peder Nielsen
4. Niels Christensen
5. Laurs Christensen
6. Maren Nielsdatter
7. Jens Laursen
8. Michel Pedersen
9. Christen Andersen

Gadehuse i Borup 1711:
Laurs Kiersgaard
Christen Andersen (9)
Peder Nielsen (3)
Laurids sergiantis hustrue Mette Sørensdatter
Poul Christensen
Jens Laustsen (7)

Gadehuse i Borup 1718:
Niels Tommesen
Anders Tommesen
Niels Povellsen
Anna Andersdatter Magrethe Laurs Datter
Ifver Graver

Gadehuse i Borup 1733:
Niels Themesen
Anders Themesen
Niels Povelsen
Anne Andersdaater
Margrethe Laursdaater
Ifver Graver
 
Bjørnstrup by:
Mtr.Nr.1:
1688: Niels Poulsen 0-7-3-2 (og 4-1-1-0, annex-)
1724: Peder Mortensen 1-0-0-2
1725: Niels Povelsen nu Peder Mortensen 0-7-3-2
1757: Morten Mogensen 4-1-1-0 0-7-3-2
1788: Peder Mortensen (annex 4-1-1-0) 0-7-3-2
1787 Bjørnstrup nr.1:Peder Mortensen #64
1800(BrD) nr. 3:Peder Mortensen
nu Morten Christian Pedersen
Mtr. Nr.2:
1688: Jens Simonsen
og Michel Christensen 5-3-0-0
1724: Peder Michelsen 5-3-0-0
1725:Nr.2 Jens Simonsen og Michel Christensen 2-5-7-0
nu Michel Christensen 2-5-7-0
Peder Michelsen 2-3-2-0
1757: Nr.2:Peder Svenningsen 5-1-0-0
1788:nr.2: Thomas Nielsen 5-1-0-0 (!)
1787 Bjørnstrup nr. 2:Thomas Nielsen #66.
1800(BrD): nr.1:Thomas Nielsen
nu Christen Thomesen
Niels Hansen 1834
Mtr. nr.3:
1688:Peder Mortensen 4-7-3-1
1724: Tomas Jacobsen 4-7-3-1
1725: Peder Mortensen nu Thomas Jacobsen 4-7-3-1
1757:Niels Christensen 4-7-3-1
1788: Niels Christensen Rask 4-7-3-1 #68.
1800(BrD) Mads Nielsen Rask #189.

Wormstrupgaard
1688: Peder Nielsen 2-1-0-0
1724: Morten Michelsen 3-1 0-0
1725: Peder Michelsen nu Morten Michelsen 2-1-0-0
1757: Niels Povelsen 2-3-0-0
1788: Albert Madsen 2-3-0-0
1800:(BrD) Niels Rask ? #68

Gundested Mølle
1688: ?
1725:Anders Nielsen nu Samuel Kelden (?) 0-7-2-0
1757:Peder Mølgaard 0-7-2-0 1-2-2-2
1788:Niels Jacobsen 0-7-2-0 (mølle 1-2-2-2) #52
1787 Gundested Mølle: Niels Jacobsen #52.
1800BrD) Anders Larsen
nu Peder Jensen

Bruusgaard
1788:Jens Pedersen 3-5-2-2
1725: Christen Christensen 3-5-2-2
1757: Christen Christensen 3-5-2-2
1788: Jens Pedersen 3-5-2-2 #6.
1787 Bruusgaard:Jens Pedersen #6.
1800(BrD) nr. 150: Anders Sørensen
Jens Peder Andersen
1757 et hus: Rudolph Rolses enke

 
Gadehuse i Borup 1759:
Jens Pallesen Led
Lars Snedker Led

Anders Pedersen 2-4-1- 2 1/2
Anders Troelstrup --
Christen Margworsten (?) --
Maren Pedersdatter

Jordløse huse i Borup 1788:
Anders Pedersen #32
Laurs Skræder ?#44
Niels Hosbond #46
Olle Jonasen #265 og 428
Olle Snedker #48
Gammel Thomas #267


Lille Ajstrup by

Mtr. nr.1
1688:Manuel Pedersen
og Tommas Christensen 4-7-0-1
1711 ?
1718: Thomas Tommesen 4-7-0-1
1733: Thomas Thomesen 4-7-0-1
1759: Lars Grensen ? 4-7-0-1
1788 nr.1:Laurs Hylke 4-7-0-1
1787 L.Aistrup nr.1:Lars Jensen #56.
Mtr.nr.2
1688:Niels Sørensen 5-1-2-1
1718 ?
1733 ?
1759 ?
1788 nr.3:Bruges af Hr. Lund
Mtr.nr.3
1688:Niels Christensen 5-2-1-2
1711 ?
1718:Morten Jensen 5-2-1-2
1733:Martin Jensen 5-2-2-2
1759:Lars Andersen 5-2-1-2
1788 nr.2: Niels Laursen Blær 5-2-1-2 #212.
1801 L.Aistrup nr. 2:Niels Laustsen Blære #212.

Gundersted hovedgård ifølge Trap Danmark,6,III s.1245-48.
Efter 1639 er Gunderstedgård formentlig kommet til Krastrup til Manderup Due, død 1661, gift med Anne Albertsdatter Skeel, død 1662.
Skifte 1663: Krastrup sammen med Gunderstedgaard til sønnen Bernt Due, død 1699.
Efter 1663 og til 1794 følger Gunderstedgaard med Krastrup.
1667 pantsatte Bent Due til Krastrup Gundestedgaard til dr. med. Niels Bentzon i Ålborg, men gården må være indløst og blev hos Bernt Due og tilhørte siden hans søn oberst Manderup Due, død 1710.
1688:22,10 tdr. hartk. m. 185,4 tdr. land under plov.
Manderup Dues enke Charlotte Gøye,død 1724, ægtede 1716 Chr. greve Rantzau til Brahesborg, død 1771, som 1725 købte Gunderstedgaard og Krastrup for 30.505 rdl. på auktion.
1756 solgte han gårdene til senere justitsråd Marcus Pauli Marcussen, der 1794 skødede den sammen med Vaar til sin søn Poul Marcussen, død 1835 og svigersøn Ulrik Chr. v. Schmidten.
Gården på auktion 1794, hvor den erhvervedes af von Schmidten
.
 
Koppes Mølle
1710:Laurids Pedersen
1711: Laurids Pedersen
1718:Peder Hansen 4-7-1- 1 1/4
1733:Peder Hansen 1-1-2- 2 1/4
1759: Jens Jacobsen 0-0-2-2
Mølle 3-5-3-2
1788: bruges af Hr. Lund 0-0-2-2
3-5-2-0


Husmænd i Lille Aistrup 1688:
1. Christen Nielsen 0-0-0-2
2. Et ? Huus 0-0-1-0


Gadehuse 1711
Christen Nielsen (1)
Niels Christensen (2)

Gadehuse Lille Aistrup 1718
Ole Anchersen 0-0-0-2
Niels Christensen 0-0-1-0

Gadehuse Lille Aistrup 1733:
Ole Andersen
Niels Christensen

1788:Jordløse huse (Kyø)
Mikel Pedersen
1787 L.Aistrup nr.3: Michel Pedersen #60.