Forsiden Minnas aner Minnas slægt    
Christen Christensen (Torsgaard) (1768-1829)
Født 1768 (i Vognsild kirke 31/1) i Svoldrup søn af Christen Christensen og Maren Christensdatter
FT 1787: 19 år; tjenestedreng hos gaardbeboer Peder Sørensen Vesterbølle By
[Christen Torsgaard 49 år, gift tjenestekarl på Lerchenfeldt Mølle; konen tjener uden sognet]
Konfirmeret 1788 i Vesterbølle kirke
1796 den 3. jan gift med Niels Meilstrups enke Maren Mortensdatter [
FT 1801: Christen Christensen, 35 år, bonde og gårdbeboer i Svoldrup
Maren Mortensdatter, 53 år, hans kone (død 1813, 70 år gl.)
Christen Christensen, 62 år, mandens far, enkemand (død hvor og hvornår?)
1813: Christen Torsgaards dreng Morten 17 Aar konfirmeret
1813, 24 jan blev af Svoldrup Christen Torsgaards Moder Maren Christens Datter 78 Aar gl jordet
1813, 24 okt blev af Svoldrup Christen Torsgaards kone Maren Mortensdatter 70 år gl jordet
1813 den 10 dec gift med Mette Pedersdatter; enkemand og gårdbeboer i Svoldrup, 49 år
1814 den 13. Sep datteren Maren født
1817 den 6. marts dør hustruen Mette Pedersdatter, 30 år gl
1817 den 23/5 Gift med Johanne Andersdatter i Vesterbølle kirke (forældre:
1818 den 16 aug sønnen Christen Christensen født i Svoldruo (1818-1908; 89 år gl.)
1820 den 30 juni hustruen Johanne Andersdatter dør i Svoldrup, 40 år gl. [født 1780 i Knudstrup, Vesterbølle sogn datter af Anders Skrædder og hustru Ædel Michelsdatter]
1820 den 1. Sept gift med Lisbet Pedersdatter; enkemand og gårdmand i Svoldrup, 52 år gl.
1821 den 25. Juli datteren Ane Marie Christensdatter født i Svoldrup;
1823 den 11. Juni sønnen Peder Christensen født i Svoldrup
1825 den 6 juni sønnen Jens Christian Christensen født i Svoldrup (1825 - 1897; 71 år gl.)
1828 den 28 aug sønnen Jakob Christensen født i Svoldrup
1829 den 4. Juni dør han; gårdmand i Svoldrup; 67 år gl.
Skifte:Lerchenfeld Mariager amt 1790-1844 - side 239-40