Forsiden    Mine aner    min slægt    Slægten Jensen
3. Laust Larsen:(SLB=Slægtsbog for Familien Damkjær)

1812, født Kjærbølling mark, Bredsten sogn, døbt 5/1, i kirken 23/2
1816, 27/6 vaccineret af Kræmer
1826, konfirmeret i Bredsten
1835, 30/5 gift med Karen Stephansdatter; han var ungkarl og 23 år gl.og boede pa Gadberg mark
1835, 30/5 (SLB:)"samme dag, han blev gift afgik han og kone til Jelling sogn, hvor han boede som indsidder og væver til 27 marts 1837 .."
1836, 3/5 Lars født; væver og indsidder i Jellinge
1836, 29/5 bor i Jelling (fadder i Bredsten)
1837, 27/3 (SLB:) "da familien flyttede til Givskud sogn, hvor han boede som indsidder og væver i Harresø et par år".
1838, 17/10 Stephan født; væver, "Huusfolk paa Harritsø Mark"
1839, 20/6 (SLB:) "købte han en lille ejendom på 2 skpr. hartkorn på Harresø Mark i Givskud sogn. Og her på Harresø Mark boede Laust resten af si liv. (Skøde, se B70-SP17; fol 908a-09b)

1841, 26/8 hustruen Karen Stephansdatter dør 36 2/3 år gl.; husmand på Harritsøe mark
Skifte, 31/5 (bestilt 22/2) ((B70-351; fol 343-44))

1842, 23/4 gift med søsteren Jensine Kirstine Stephansdatter, 25 2/3 år gl. og husholderske for ham; husmand og væver, enkemand, 30 år gl.
1842, 16/10 Carl Laurits født i Sellerup, Gauerslund på en rejse; væver, "Huusfolk paa Harritsøe Mark".
1845, FT 1/2: husmand og væver i harritsø, 33 år gl.
1845, 4/8 Carl født; huusfolk i Harritsøe
1848, 12/7 Søren født; huusfolk i Harritsøe
1850, FT 1/2: husmand og væver Harritsøe by
1850, 29/9 Lars konf.; forældrene "nu Huusfolk på Harritsøe Mark", Givskud sogn
1851, 10/9 Martin født; husfolk i Harritsø
1854, 28/10 Karen født; huus folk i Harritsøe
1854, 10/9 dør Karen 13 døgn gl.; husmand af Harresø
1855, 31/10 Mads født; huusfolk i Harresø
1857, 13/8 Ellen Katharine født; husfolk i Harritsø
1875, den 9/1 dør han 62 år gl., husmand og væver i Harresø, Givskud sogn