Til forsiden  Min slægt    

Mads Gram i Klattrup

Min farmors morfar Mads Christian Ulrik Gram
blev født i Ringkøbing den 5. juni 1810 som søn af
Ulrich Friderich Hansen Gram, kobbersmed i Ringkøbing,
og hustru Anna Kirstine Nielsdatter

Mads Christian Ulrik Gram
blev udlært som væversvend i Middelfart hos Bøgelunds enke, idet han aflagde svendeprøve for Odense Væverlaug 1829 den 2. jan.
Det var også i Middelfart hans forældre blev gift. Måske har hans far skaffet ham læreplads hos gammel bekendt fra sin tid som kobbersmed i byen.
Ved faderens død i 1832 har familien mistet kontakten med ham.
Men allerede i 1831 er Mads Christian kommet fra Middelfart til Smidstrup, 21 år gl.
1832 flytter han 22 år gl. fra Smidstrup til Herslev,han har også været i Skærup.Fra Herslev rejser han den 30. juni 1832 videre til Horsens. Her ses han ikke at være ankommet!
I det hele taget har jeg endnu ikke fundet ud af, hvor han har været fra juli 1832 til nov 1836, hvor han kommer fra Skærup til Andkjer, 26 år gl.
Det skal her indskydes, at Mads Christians mor var fra Erritsø, hvor hans mormor døde 30. maj 1832, 93 år gl.og moderens bror Ebbe Nielsen i 1834 bor i Lyng som husmand og fisker. Men jeg har ikke fundet tegn på, at Mads Christian har haft kontakt med moderens slægt.

Mads Christian Ulrik Gram bliver gift den 7. okt. i Smidstrup kirke med Dorthe Nielsdatter, datter af gårdmand Niels Nielsen i Klattrup.
Han flytter fra Gauerslund sogn den 2. nov., 27 år gl. væversvend, med et godt skudsmål til Klattrup i Smidstrup sogn, hvor han slår sig ned som væver.

6. maj 1843 får Mads Christian Gram en arvefæstekontrakt fra Peder Vakker, selvejerhusmand på Velling mark, og forlover ved brylluppet i 1837, og arvefæstebrev den 26. juni 1844 fra Jonas Geertsen, på et hus med jord Litr. E (senere fra 1903 betegnet som Matr. no. 57 i; formodentlig beliggende på den nuv. Halskovvej nr. ?) sidst kendte ejer Vagn Jensen Munk fik skøde på ejendommen 18/3 1943.
25. marts 1890 solgte han ejendommen til sin ældste søn Niels Madsen Gram, som 26. marts 1892 solgte den videre til broderen Søren Madsen Gram, der afhændede den 23. febr. 1903.
Mads Christian Ulrik Gram døde 28. marts 1894 som aftægtsmand hos sønnen, husmand Søren Madsen Gram i Klattrup; altså stadig samme sted.

   

Mads Grams børn:
Niels Madsen Gram
født den 30. marts 1838 i Klattrup. Han kom fra helt lille i pleje hos moderens forældre Niels Nielsen og hustru Ane Marie Sørensdatter Dons. De har formodentlig været naboer i 1840. Morfaderen dør i 1847 af langvarig svaghed, 61 år gl., og mormoderen ombringer sig i formodet sindsforvirring 22. febr. 1848, 56 år gl.
Niels, der nu er 9 år kommer formodentlig ud at tjene.
18. april 1852 bliver han konfirmeret i Skærup kirke
og udskrevet af skolen med meget god kundskab og opførsel, her med godt skudsmål; han bor i Klattrup.
30. okt 1855 rejser han fra Smidstrup sogn til Højen som tjenestekarl hos Clausen.
20. okt 1866 bliver han gift med Stine Thomassen i Højen kirke. En af forloverne er proprietær Clausen til Albertsminde.
Deres børn:
Betty Marie Madsen Gram, f. 1867 i St. Velling
Thomas Christian Madsen Gram, f. 1870 i St. Velling(bødker i Børkop)
Niels Madsen Gram, f. 1872 i St. Velling
Theodor Madsen Gram, f. 1875 i St. Velling

20. juni 1902 får han skøde på Matr. no. 9n.
28. nov 1906 dør Niels madsen Gram, husmand i St. Velling, og enken Stine Gram, f. Thomassen, dør 14. juni 1919.
Ane Marie Madsen
min farmors mor, født 17. jan 1840 i Klattrup og konfirmeret 23. april 1854 i Gauerslund, rejst herfra 1. nov 1858, 18 år gl. til Skærup sogn,
gift i Jerlev kirke den 29. okt 1869 med Stephan Jensen, født i Gadbjerg sogn 3. marts 1834 som søn af Jens Larsen, husmand og væver, og Maren Stephansdatter.
7. nov 1869 rejst fra Jerlev til Smidstrup
21. april 1872 fra Smidstrup til Ø. Starup
o. 1880 flyttede de til St. Velling for at være fodermester på en gård i St. Velling ("Grønhavegaard", nu: Niels Sørensen og Elin, Vellingvej 51).
4. aug. 1886 fik Stephan Jensen en fæstekontrakt på et stykke af gårdens jord (Matr. no. 18 i St. Velling på 1 skp. lands størrelse beliggende ved vejen der fører fra Store Velling til Smidstrup. Her byggede han et lille hus, som delvis står endnu. Stedet kaldes "Honnekrog", nu: Vellingvej 47.
Ane Marie Madsen dør den 28. dec. 1918 og Stephan Jensen dør 21. febr. 1924.De sidste par måneder var han flyttet ind hos sin ældste datter på Smidstrup mark.
Deres børn:
Maren Dorthea Ane Cæcilie Jensen, f. 1871 i St. Velling
Jens Christian Ulrik Jensen, f. 1873 i Ø. Starup
Karl Marius Madsen Jensen, f. 1876 i Ø. Starup
og min farmor: Marie Kirstine Jensen, f. samme dag.

   

Ane Kirstine Madsen Gram
født 16. juli 1842 i Klattrup og konfirmeret i 5. okt. 1856 (Bor hos Skolelærer Elbæk, Højen nordre Skole).
19/4 1858, 16 år og tjenestepige hos skolelærer Elbæks Enke, rejser hun til Smidstrup.
1. febr. 1860 tjener hun gmd. Hans Sørensen, Klattrup by, 18 år gl.
1/11 1860 kommer hun fra Smidstrup til Jerlev, 18 1/2 år gl. Tj S.M. Pedersen.
7/4 1864, 22 år gl. tj. Peder Hansen, jerlev, rejser hun fra Jerlev til Smidstrup med et godt skudsmaal, afgaar frugtsommelig.
Ane Kirstine Madsen bliver gift den 29. okt 1864, 22 1/4 år gl., i Smidstrup kirke med Søren Hansen fra Jerlev.Han var født i Ødsted sogn den 10/3 1836 som søn af Hans Pedersen og Maren Sørensdatter. Hun bor hos forældrene i Klattrup.
den 1. nov 1864, 22 år gl. "hidtil tjenende, nu gift", rejser hun fra Smidstrup til Højen, hvor hun ankommer 4/11, tj. hos Niels Sørensen.
Deres børn
Hans Sørensen Hansen, f. 1866 den 23. febr.
Maren Hansen, f. 1868 den 22 juni
Hans Mads Hansen, f. 1874 den 26 jan
Mads Kristian Hansen, f.1876 den 20. juli, gift 1905 den 14. april i Højen kirke med Ane Nielsen, f. i Højen 10/9 1979.
Marinus Hansen, f. 1879 den 28.feb
Dorthea Hansen, f. 1880 den 20. dec, gift i Højen kirke 1899 den 17. maj med Hans Hansen, f. i Jelling den 29/12 1876.
Marie Kirstine Hansen, f. 1883 den 6. dec, viet i Højen kirke 1905 den 6. maj med Jens Morten Jensen, f. 21 feb 1879 i Kragelund.
Peder Hansen, f. 1887 den 2. feb.

   

Hans Ulrik Madsen Gram
født 24. febr. 1845 i Klattrup.
Bopæl: 1861 28/4 Skærup, 1870 25/8 Gauerslund og 1871 21/5 Andkiær.
Gift 4. april 1873 i Smidstrup kirke med Mariane Christensen, f. 25/10 1843 paa Jelling hede, død 20/10 1885, 42 år gl.
Deres børn: Dorthea Madsen Gram, f.1873 23/9 - død 1/11.
Jensine Madsen Gram, f. 1873 23/9, gift 7/11 1891 med Laurids Iversen Henriksen, f. 6/12 1865 i Randbøl.
Dorthea Kristine Madsen Gram, f. 19/4 1876, gift i Smidstrup kirke 19/2 1901 med Sofus Vilhelm Nielsen, f. Horsens 27/2 1873
Maren Katrine Madsen Gram, f. 24/7 1881
Kristian Møller Madsen Gram, f. 18. juni 1884, død 25/2 1929, Ulkjær i Sindbjerg sogn.

Hans Ulrik Madsen Gram gifter sig igen (Hvor??) med Ane Saga Pedersen, f. 31/8 1949 i Rugsted, Ødsted sogn som datter af Peder Rasmus Larsen og hustru Dorthe Jensen.
Hans Ulrik Madsen Gram dør 11/6 1906, 61 år gl.i Lille Velling, og Ane Saga Pedersen dør 27/4 1931,81 år gl. på Skærup Plejehjem.


Maren Kirstine Madsen Gram: f. 1/8 1848; konf.??
Bopæl: 1867 3/11 Klattrup, 1871 21/5 Klattrup, 1872 1/12 Smidstrup, 1881 25/9 Klattrup, 1884 3/8 Klattrup.
Herefter har jeg ikke kunnet finde ud af, hvor hun er blevet af???

   

Søren Madsen Gram:
født 22. okt 1851 i Klattrup Haleskov, konf. 1865 23/4 i Højen kirke (bor på Horstedgaard). Bopæl: 1870 25/9 Jerlev, 1871 21/5 Jerlev, 1876 24/9 Horsted,1872 1/12 Albertsminde, 1875 6/5 Horsted, 1876 28/5 Horsted, 1881 25/9 Højen, 1889 18/4 Follerup
Han bliver gift 15 maj 1884 i Højen kirke med Kristine Madsen, f. 27/10 1863 Stubdrup Mark, Højen sogn d.a. Mads Sørensen og hustru Marie Kirstine Madsen.
Søren Madsen Gram har været arbejdsmand, husmand og til sidst træskomand i Smidstrup by. Han døde 27/7 1936 på Kolding sygehus, 84 år gl, og Kristine Madsen døde 11/8 1943 Odinsvej 36, Fredericia, 79 år gl.
Deres børn: Marinus Madsen Gram, f. 1/8 1885
Anna Dorothea Madsen Gram, f.1(76 1888 - død 5/4 1905, 16 år gl. i klattrup
og Mads Carl Madsen Gram, f. 19/3 1890 i Herslev, gift 3/5 1921 i Smidstrup kirke med Agnes Cathrine Hoffman f. i Velling 21/8 1890. Han var sølvarbejder i Fredericia.

   

Ane Dorthea Madsen Gram
født 3. febr. 1858 i Klattrup Haleskov, konf. 1872 i Smidstrup kirke og bor 1876 28/5 stadig i Klattrup.
1879 den 3. maj bliver hun, 21 år gl., gift i Smidstrup kirke med Anders Bertelsen, gårdmand i Foldsted og 43 år gl.. Han var altså dobbelt så gammel som hende. Men de fik alligevel 10 børn.
Anders Bertelsen, som var født 1836 den 11 marts i Foldsted, Lille Velling, søn af Husmand Bertel Andersen og hustru Else Marie Olesdatter, havde været gift før med Karen Johanne Rod fra Hjulbæk, Horsted Mark i Højen sogn. Med hende fik han 6 børn, hvoraf to døde som små.
Anders Bertelsen døde i 1911 den 19 febr. 74 år gl. og hustruen Ane Dorthea Madsen Gram døde i 1935 den 4. dec 77 år gl.
Deres børn:
Søren Bertelsen, født 1880 den 2. marts; rejst til Amerika.
Kristian Bertelsen,f. 1882 den 28 febr.
Karl Johannes Bertelsen, f. 1884 den 29. maj, død 1887 22/6.
Karen Johanne Bertelsen, f. 1886 29/9
Dorthea Bertelsen, f. 1889 den 16/1 og død 1891 den 8/1.
Dorthea Bertelsen, f. 1991 23. maj og død 1894 28. juli.
Johannes Bertelsen, f. 1893 den 10. juni
Andrea Bertelsen, f. 1896 den 19. april; hun bliver over 100 år gl.
Dorthea Bertelsen, f. 1899 den 15. april, gift 1933 5. nov i Herslev kirke med gårdejer Christen Pagh
Ane Kirstine Bertelsen, f. 1901 den 23. marts., gift med Emil
Hansen

Carl Frederik Dalgas Madsen Gram
født den 29. dec 1860, konf. 1875 den 4/4 i Højen, hvor han boede til 1881. Herefter er han så vendt tilbage til Klattrup, hvor han døde 1890 17. febr.29 år gl. Han var væver og har formodentlig lært hos sin far.

   
     
Til forsiden  Min slægt