Rask i Gundersted sogn 1688-1787; 1. del

Kap.1
Borup
1688 hørte gårdene matr. 9 og 11 i Borup by sammen under Gundested hovedgaard med et samlet hartkorn (byg el. rug) på 5-2-0-1 (altså 5 tønder - 2 skæpper - 0 fjerdingkar og 1 album. Gårdene havde to fæstere: Niels Jensen Rask og Niels Jensen Huusmand.

1724 var gårdene overtaget af Jens Rask og Christen Rask.(Note 1)

1757 var der kun én fæster: Jens Christensen Rask (Note 2)
1757 bor Jens Rask i et hus i Borup.

1788 har gården nr. 3 og beboes af Niels Nielsen Rask.(Note 3)
1788 bor Niels Raskes enke i et jordløs hus i Borup.

1800 beboes (? ejes) gården af Christen Nielsen Rask (Note 4)
1800 (BDR nr. 16) ejer degnen Niels Nielsen Rask et hus i Borup.


Kap 3.
Familien Rask i Borup.

Jens Rask og Christen Rask er formodentlig brødre og sønner af Niels Jensen Rask, fæster i Borup 1688.

I så fald hedder de i virkeligheden: Jens Nielsen Rask og Christen Nielsen Rask, sønner af Niels Jensen Rask.

I.
Jens Nielsen Rask, fæster i Borup før 1724 og vel også gift før 1724.
B¢rn:Niels (Jensen) Rask, vel født. o. 1730 og død før 1787, skoleholder i Borup og gift med Bodil Nielsdatter, ca 1730-1813.
Niels Rasks børn:
a.Niels Nielsen Rask (ca 1761 -1845) degn og skole holder i Borup.
b.en datter (mor til Bodil f.ca 1781)
c.Jens (ca. 1768 -)
d. Christen (ca. 1771-1815) selvejerhusmand i Borup
e.Hans (ca. 1777-).

II.
Christen Nielsen Rask, fæster i Borup før 1724 og vel også gift før 1724.
Børn:a. Niels Christensen Rask, ca 1717-1792,gårdmand i Bjørnstrup.
b. Jens Christensen Rask, ca 1730 - ca. 1766/81, gårdmand i Borup.
c. Christen Christensen Rask,ca 1731 - aug 1800, gårdmand i Kornum.

Bjørnstrup

1788 er gården matr. nr. 2 med hartkorn:5-1-0-0 beboet (fæstet) af Thomas Nielsen (Rask) og efter 1801 og før 1834 af Christen Thomesen.

1788 er Gården matr. nr. 3 med hartkorn 4-7-3-1 beboet (fæstet) af Niels Christensen Rask (vel allerede i 1757:Niels Christensen) og i 1800 af Mads Nielsen Rask.

1800- beboes (ejes ?) Wormstrupgård af Niels Rask.

a. Niels Christensen Rask, ca 1717-1792, gårdmand i Bjørnstrup, gift med Maren Christensdatter, f. ca. 1718-1812.
Deres børn:
Thomas, ca.1749-1831, gårdmand i Bjørnstrup, gift med Karen Christensdatter.
Deres Børn:Inger, Maren, Niels, Christen, Inger og Maren.
Maren (ca 1754-1823) gift med Anders Christoffersen, ca 1743-92, og med Niels Justesen(1766-1825) af Riisgaard.
Christen, ca 1754-1830, Gårdmand i Sondrup, gift med Anne Christensdatter, ca 1754-1812, og med Johanne Jensdatter.Børn:Kirstine, Maren Kirstine, Niels og Jens Christian.
Mads, ca 1762-1737, gårdejer Bjørnstrup (i faderens gård fra 1796, (Note 6), senere indsidder i Sondruphus, Ulstrup sogn, gift med Anne Andersdatter, ca 1762-1848. Børn: Niels, Christen, Inger Marie og Maren.
Anna, ca 1760-1840, gift med Jens Chr. Nielsen, gårdmand i Flejsborg.
Kap. 2
Overvejelser
I mit forsøg på af finde ud af, hvordan de forskellige Rasker i Års og Sleth herreder h¢rer sammen og hvor de stammer fra, er jeg nået til det resultat, at de må stamme fra Gundersted sogn - nærmere betegnet fra Borup. Det vil nok aldrig kunne påvises med sikkerhed, fordi kirkebøgerne før 1813 er gået tabt. Men det er en kendsgerning, at der har været Rasker i sognet, og det må i høj grad formodes, at de er i familie. Før 1688 har jeg ikke fundet nogen. Efter ca. 1787 har jeg en række Rasker, hvis familie og efterkommere jeg i rimeligt omfang har fået rede på. Det drejer sig om følgende:

A: Niels Rask (død før 1787), skoleholder i Borup, gift med Bodil Nielsdatter (ca 1730-1813)
B: Niels Christensen Rask (ca 1717-1792),gårdmand i Bjørnstrup.
C: Jens Christensen Rask (ca. 1730-ca 1766/81), gårdmand i Borup, gift med Inger Marcusdatter (ca 1737-1812).(Note 5)
D:Christen Christensen Rask (ca. 1731- aug.1800), gårdmand i Kornum.

b. Jens Christensen Rask,ca 1730-1766/81, gårdmand i Borup, gift med Inger Marcusdatter, ca 1737-1812.
Børn:Christen f.ca 1765/67 - Maren f. ca ? - Måske
også Peder og Niels.(Note 5).

c. Christen Christensen Rask,f. ca.1731-aug 1800, gårdmand i Kornum, gift 2. gang med Anna Laursdatter, ca 1728-1772, Børn:Christen,Anna og Laurs. 3. gang gift med Anna Jørgensdatter,ca 1747-. Børn:Jørgen.

Disse fire Raskfamilier er såvidt jeg kan se udgangspunkt for samtlige Rasker i Års og Sleth herreder. Der er dog enkelte, som jeg endnu ikke kan gøre rede for, og som evt. kan være tilflyttere fra andre egne af landet uden forbindelse med de lokale Rasker.
Hertil kommer de ligeså sikre Rasker i Gundersted sogn, som jeg har gjort rede for i kap 1.

Jeg opfatter disse to sikre grupper som et stort puslespil med enkelte faste punkter i den ene ende og fire store sammenhængende grupper i den anden ende. Det, det for mig at se gælder om, er at finde de manglende brikker eller gætte sig til dem. Jeg vil i det følgende kap. komme med mit forslag til, hvordan disse grupper skal knyttes sammen, hvordan de er i familie med hinanden. Det skal naturligvis ikke opfattes som den endelige løsning men et oplæg til overvejelse. Hvis nogen har en begrundet formodning om, at det hænger sammen på en anden måde, vil jeg gerne vide det. Men indtil videre anser jeg følgende forklaring som den mest sandsynlige.

Se videre: Analyse af de foregående betragtninger.
Gundersted
Til forsiden