Rask i Gundersted sogn 1688-1787; 2. del

Analyse af de foregående betragtninger.
Niels Jensen Rask formodentlig gift før 1688 og død før 1724.


Sønnerne Jens og Christen kan være født 1685-95 og derfor 25-35 år gl. i 1720.
Jens Nielsen Rask lever stadig i 1757. Han er måske den yngste af de to. Hvis han er født i 1695 er han 62 år i 1757 og 35 år i 1730, da sønnen Niels Rask formodes at være født. Niels Rasks ældste søn hedder Niels (opkaldt f.eks. efter morfaderen) og den næste hedder Jens (opkaldt efter farfaderen ?).

 
Christen Nielsen Rask er formodentlig død før 1757. Hvis han er født o. 1685 er han 32 i 1717, hvor Niels Christensen Rask menes født. Hvis ovenstående antagelse holder stik, så går der 13 år, før han igen får drenge (der overlever). Han kan så have fået piger i mellemtiden eller tidligt døde drenge. Måske bliver han gift flere gange. I 1730, da Jens og Christen menes født, kan han så være o. 45 år. Jeg anser det for overvejende sandsynligt, at det er hans enke, der dør i Kornum 1763 73 år gl. begr. den 9. jan "Christen Raschses Moder af Kornum". Hun er født ca. 1690.


Noter:
1. 18/9 1724 - Landsarkivet i Viborg arkivnr. B24-678 1. del Fol 96b n. (prot nr. 146).

2. Jordebog for Krastrup og Gundested gårde 1757, Viborg Landsarkiv nr. B24-695 2.del fol 155.

3. Hartkornsspecifikationer for strøgods 1788-1800, Aalborghus amtstuearkiv -1800, Viborg Landsarkiv nr. B9C-16 no.3 1788 (Sleth og Aars herreder.

4. Brandforsikringsprotokol 1800-, Sleth Herred, Ålborg amt. Viborg Landsarkiv nr. BrD7-8, Gundersted sogn side 118ff.

5. Slægtsbog over Slægten Staun fra Vokslev sogn, Nordisk Slægtsforskning ApS, 8832 Skals, 1989.

6. Skøde: Waar den 4 May 1796. Ifølge afskrift af Peter L. Kvists optegnelser. Protokolnr. kender jeg ikke.

 

Christen Nielsen Rasks ældste søn hedder altså Niels efter farfaderen(?). Den næste hedder Jens (efter morfaderen ?) og endelig Christen.

Christen Christensen Rask (ca. 1731-1800) af Kornum får sin ældste søn Christen døbt dec 1763, hvor den første af fadderne er Maren Christensdatter fra Bjørnstrup. Datteren Anna døbt 16. marts 1766, hvor en af fadderene er Niels Rasch af Bjørnstrup. Sønnen Laurs blev døbt 17 sept 1769 og blandt fadderne er Inger Marcusdatter af Borup.

Jer ser en klar forbindelse mellem Christen Christensen Rask i Kornum og både Jens Christensen Rask i Borup og Niels Christensen Rask i Bjørnstrup.
Jeg tror nemlig at de er brødre og altså sønner af Christen Rask i Borup og hustruen, hvis navn vi ikke kender (Måske hedder hun Anna Jensdatter???)- hun dør i 1763, 3 år før Anna blev født!

Christen Christensen Rasks første hustru døde i 1761 53 år gl. altså født ca. 1708 og ca 22 år ældre end ham! Måske var det hende, der hed Anna ligesom hans 2. hustru Anna Laursdatter, f. ca 1728 og død 1772 44 år gl., altså noget yngre end den første og ca. 3 år ældre end manden. Hans sidste hustru hed også Anna.

Blandt fadderne til Laurs døbt sept 1769 optræder Anders Rask af Gatten. Ham har jeg ikke kunnet finde. Kan han være en fætter til de tre brødre og altså søn af Jens Nielsen Rask og bror til skoleholderen i Borup Niels Rask?
Søren Rasch og Anne Pedersdatter af Tholstrup, Næsborg sogn, får sønnerne Peder, døbt 1767 den 27. nov og sønnen Jens, døbt 1770 den 23. sept.. Kan Søren Rask også være søn af Jens Nielsen Rask fra Borup og dermed bror til Anders Rask og Niels Rask???

 

Kap 5.
De fire Raskslægter
.
Nedenfor har jeg lavet en oversigt over de fire Raskslægter, som jeg omtalte:
A. Niels Rask og Bodil Nielsdatter
B. Niels Christensen Rask og Maren Christensdatter
C. Jens Christensen Rask og Inger Marcusdatter
D. Christen Christensen Rask og Anna Laursdatter m.fl.

De er opstillet af mit slægtsprogram og i et vist omfang redigeret af mig. Men det giver nogle begrænsninger. Til gengæld håber jeg, at de er til at overse.

Prikkerne foran stjernen i venstre margin angiver, hvilken generation man er nået frem til. Personen er så barn af den nærmest foregående med en prik mindre. Noterne h¢rer til nærmest foregående person. Stilling og kildeangivelse er udeladt af pladshensyn. Ofte har jeg en del flere oplysninger, f.eks. om det sogn, hvor de er døbt, konfirmeret, viet eller begravet. Har man bestemte ønsker, er man velkommen til at ringe eller skrive: Karl Erik Jensen, Præstegårdsvej 1a, Øster Velling, 89oo Randers. Telf. 86 46 70 08.
Dec. 1991.

Jeg er nu flyttet til Randers: Lucernevej 49. Telf. 86 41 10 11.
Maj 2005.

Til 1. del
Til forsiden
Se Gundersted