Til forsiden   Min slægt    Mine aner    
Jensen   Widriksen   Damkjær   Stephan   Gram     Graversen   Damkjær Rask
 

Slægtshistorie

 

Min interesse for slægtshistorie startede med min mosters slægtsbog om Slægten Damkjær - hendes og min mors oldefars slægt.

Min morfar hørte til Slægten Graversen/Troelsen fra Hammerum herred.

Herning Vesterholm, hvor de holdt til, var en slags center for dømmerbevægelsen i Hammerum Herred - inspireret af Jens Hau fra Struer-egnen.

Min tipoldefar Mads Gram hørte til en af de mange Gram-slægter.
Hans og vores Gram-slægt kan med lidt god vilje føres tilbage til Hans Gram, borgmester i Sæby.
Med meget god vilje og lidt fingerfærdighed har nogen ment at kunne føre den slægt tilbage til en præsteslægt i Gram i Sønderjylland i 1400-tallet!?

Herefter gik turen til min kones slægt

- især Slægten Rask i Års og Slet herred.

Snart fik jeg behov for at lære noget om, hvad slægtsforskning egentlig går ud på - og skriften! Den gotiske håndskrift.

Jeg arbejder helst med ting, som ikke allerede er gennemtygget af andre historikere.

Derfor startede jeg med min fars slægt:

Slægten Jensen.

Det viste sig nu snart, at folk fra Damkjærslægten optrådte flittigt her i min fars slægt. Med andre ord har min far og mor fælles tipoldeforældre 3 steder .

 

I den forbindelse har jeg arbejdet en del med Gram-slægter i 1700-tallet.

Jeg er interesseret i oplysninger om alle med efternavnet Gram, som er født før 1830!

 

Jeg kom med i den lokale slægtsforening: Slægts- og egnshistorisk Forening Randers. Her kom jeg i bestyrelsen og blev formand.