Beboere i Stevnstrup 1970-95
 

Forord

Stevnstrup by beliggende i Grensten sogn, Langå kommune, har i perioden 1970-95 undergået en rivende udvikling. Munkholmskolen, som blev oprettet i slutningen af 1970-erne, er et tydeligt tegn på denne udvikling. Nærværende fortegnelse over beboere i området fra 1970-95 viser det samme.

Jeg har bygget fortegnelsen op ved hjælp af en lang række vej-visere, telefonbøger, beboerlister, ejendomsvurderinger, realregisteret 1855-1955, og ideer og tips fra lokalbefolkningen.

Jeg håber, at den vil blive et godt redskab for dem, som arbejder med byens og egnens nyere historie.

Øster Velling, juli 2003
Karl Erik Jensen.

Indhold

Oversigt over bydele og veje
Beboere i Stevnstrup 1 - Landsbyen: Landsbygaden, Randersvej, Lundagervej, Kjeldtoften
Beboere i Stevnstrup 2 - Stationsbyen: Stationsvej, Stationspladsen, Engvej, Engkrogen, Myggevænget, Porsvej, Staunagervej
Beboere i Stevnstrup 3 - Marken: Grenstenvej, Bymarksvej, Bjerregårdsvej, Møllevej, Kragebækken,
Møllevænget, Munkholmvej, Lathyrusvej, Munkebakken, Hyacintvej,
Rosenvej og Irisvej
Beboere i Stevnstrup 4 - Skoven: Skovboulevarden, Lyngvej, Højbakken, Ørnevej, Solsortevej, Bøgebakken, Skovbrynet, Hvidhøj

Beboere i Stevnstrup 5 - Fuglebakken: Fuglebakken, Svalevej, Glentevej, Mågevej, Ternevej og Tranevej
Beboere i Stevnstrup 6 - Blomsterparken: Blomsterparken, Erantisvej, Violvej, Liljevej, Krokusvej,Løvetandsvej og Tulipanvej

 

 

Forkortelser:
L63 = P. H. Johnsens fortegnelse efter B.C. Laugesen over Stevnstrup; med beboere på Matr. i 1963 og det dav. matr. nr.

1963 =L63
Årstal i venstre spalte angiver tidligste år, beboeren er fundet nævnt

R = Realregister
R + årstal = Det år vedkommende får adkomst ifølge realregister til ejendommen
VA57 = valgliste 1957 (valg til menighedsråd 27/11 1957)
FO53 = Folketingsvalgliste 1953/54; fremlagt 16/3 1953
SK = Skatteliste
VU56 = 11. alm vurdering 1. sept 1956
VU60 = 12. alm. vurdering 1. sept. 1960.
V70 = Folketings-valgliste 1970/71
V = Vejviser, telefonbog, valgliste eller lign.

 


 
Tilbage til Grensten sogn