Om Gud og Jesus
Om myter og problemer
Problemer er opgaver, der skal løses. Derfor har jeg altid opfattet problem som et positivt ord. Hvis ikke vi har opgaver, der skal løses, går vi i stå.
Men hvis vi står overfor opgaver, som vi døjer med at få løst, og som vi gerne skulle have klaret, har vi et problem.
Og bibelens og kristendommens myter har voldt menneskene problemer i flere hundrede år.
Da jeg var ung, talte man om at afmytologisere. Bibelens mytologiske og tidsbestemte klædning skulle adskilles fra evangeliet. Det sande og ægte evangelium skulle man nå frem til
- eller tilbage til. Jeg tror egentlig det mere gik på at ommytologisere - forklare evangeliet på den tids filosofiske eller ideologiske sprog.
Myter er sagn eller fortællinger om gudernes liv og færden. Vi har fortællinger om Gud, der skabte himmelen og jorden, om paradiset, om Noas ark og syndfloden og regnbuen. Det problematiske består i, at man uvilkårligt har opfattet disse beretninger og begivenheder på lige fod med beretninger om folkets konger og andre - som en del af folkets historie og identitet.
Evangeliet renset for bibelens myter og nutidens filosofiske eller ideologiske sprog er vist ikke muligt. Og det gælder jo om at fortælle evangeliet på et sprog, som folk forstår.

Betragtninger

Jesus - et rigtigt menneske.

Errare humanum est - det er menneskeligt at fejle

Jesu opstandelse

Jesus bliver Kristus

Jesus - hvis søn er han?

Kristologi på vejen

Jagten på den historiske Jesus

Essay om den historiske Jesus

Jesus kunne de ikke slippe af med ved at slå ham ihjel. Gud oprejste ham - gav ham oprejsning. Det er det, vi kalder opstandelse. Han blev set og genkendt af flere og flere. Efterhånden bliver han opfattet som Guds salvede Messias eller Kristus, og til sidst bliver han opfattet som Gud selv. På den måde bliver historier om Jesus til myter. Når man fortæller om Jesus handler det også om Gud. Og myter om Jesus går ind i historien på lige fod med historier om konger og kejsere om syge og raske. Og det kan snart blive svært at skelne digt fra virkelighed.

Gud er død, om alle mand var døde.

Ære være Gud

Sand Gud og sandt menneske.
Det nye Testamente har til hensigt at fortælle om den Jesus, som har levet i Palæstina engang for mange år siden. Jesus er altså ikke en opdigtet skikkelse eller en gudesøn, der optræder forklædt som et menneske.
Jesus var et rigtigt menneske.
Men efter Jesu død og opstandelse er det godtgjort af Gud, at Jesus er Guds salvede, Messias, Kristus, Guds søn - ja Gud selv. Sådan er Jesus opfattet. Og denne opfattelse præger naturligvis beskrivelsen af Jesu liv og gerninger og hans forkyndelse.
Men man har ikke forsøgt helt at undgå de menneskelige træk ved Jesus. Der er en tendens til at man lader Jesu guddommelige natur helt eller delvis overskygge hans menneskelighed - det man kalder monofysitisme. Det skal man naturligvis have lov til. Men det må også være rimeligt at se på Jesu menneskelighed. Hvis ikke Jesus var et rigtigt menneske, så er der ikke noget håb for os.
 
Til forsiden